Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพุธที่ 25 มีนาคม 2015
สัปดาห์ที่ห้า เทศกาลมหาพรต

(สมโภชแม่พระรับสาสน์)
อสย 7:10-14; 8:10
10พระยาห์เวห์ตรัสกับกษัตริย์อาหัสอีกว่า 11“จงขอพระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพระองค์ ให้ทรงส่งเครื่องหมายจากที่ลึกของแดนผู้ตาย หรือจากที่สูงเบื้องบนเถิด”
12แต่กษัตริย์อาหัสตรัสตอบว่า “เราจะไม่ทูลขอ เราจะไม่ทดลองพระยาห์เวห์”
13ประกาศกอิสยาห์จึงทูลว่า 
“พงศ์พันธุ์กษัตริย์ดาวิดเอ๋ย จงฟังเถิด
ท่านทำให้มนุษย์เอือมระอายังไม่พออีกหรือ
ทำไมท่านจึงทำให้พระเจ้าของข้าพเจ้าทรงเอือมระอาอีกเล่า
14ดังนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานเครื่องหมายให้ท่าน ด้วยพระองค์เอง
หญิงสาว ผู้หนึ่งจะตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชาย
และนางจะเรียกเขาว่า “อิมมานูเอล” แปลว่า “พระเจ้าสถิตอยู่กับเรา”
10จงปรึกษาวางแผนกันเถิด แต่จะไร้ผล
จงประกาศอะไรก็ได้ แต่จะไม่เกิดขึ้น
เพราะพระเจ้าสถิตอยู่กับเรา”


ลก 1:26-38…
26เมื่อนางเอลีซาเบธตั้งครรภ์ได้หกเดือนแล้ว พระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์กาเบรียลมายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีชื่อเมืองนาซา เร็ธ 27มาพบหญิงพรหมจารีคนหนึ่งซึ่งหมั้นอยู่กับชายชื่อโยเซฟ ในราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิด หญิงพรหมจารีผู้นั้นชื่อมารีย์ 28ทูตสวรรค์เข้าในบ้านกล่าวกับพระนางว่า “จงยินดีเถิด ท่านผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน พระเจ้าสถิตอยู่กับท่าน” 
29เมื่อทรงได้ยินถ้อยคำนี้ พระนางมารีย์ทรงวุ่นวายพระทัยมากทรงถามพระองค์เองว่า คำทักทายนี้หมายความว่ากระไร 30แต่ทูตสวรรค์กล่าวแก่พระนางว่า “มารีย์ อย่ากลัวเลย ท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน 31ท่านจะตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่ง ท่านจะตั้งชื่อเขาว่าเยซู 32เขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่และพระเจ้าผู้สูงสุดจะทรงเรียกเขาเป็นบุตรของพระองค์ พระเจ้าจะประทานพระที่นั่งของกษัตริย์ดาวิดบรรพบุรุษให้แก่เขา 33เขาจะปกครองวงศ์ตระกูลของยาโคบตลอดไปและพระอาณาจักรของเขาจะไม่สิ้นสุด เลย” 34พระนางมารีย์จึงทรงถามทูตสวรรค์ว่า “เหตุการณ์นี้จะเป็นไปได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้าตั้งใจจะเป็นพรหมจารี” 35ทูตสวรรค์ตอบว่า “พระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่านและพระอานุภาพของพระผู้สูงสุดจะแผ่เงา ปกคลุมท่าน เพราะฉะนั้น บุตรที่เกิดมาจะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และจะรับนามว่าบุตรของพระเจ้า 36ดูซิ เอลีซาเบธ ญาติของท่าน ทั้ง ๆ ที่ชราแล้ว ก็ยังตั้งครรภ์บุตรชาย ใคร ๆ คิดว่านางเป็นหมัน แต่นางก็ตั้งครรภ์ได้หกเดือนแล้ว 37เพราะไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าจะทรงกระทำไม่ได้” 38พระนางมารีย์จึงตรัสว่า “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” แล้วทูตสวรรค์ก็จากพระนางไป

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• ความรู้สึกที่ดีที่สุดเมื่ออยู่ที่ “นาซาเร็ธ” ไปอิสราเอลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ เดือนที่แล้ว พ่อได้สัมผัสนาซาเร็ธอีกครั้ง และพ่อกับคณะสงฆ์คามิลเลียนที่ไปกับพ่อ เราก็ถวายมิสซาที่นาซาเร็ธ ครั้งนี้แปลกกว่าหลายๆครั้ง พวกเราโชคดีมากครับ เราได้ถวายมิสซาที่พระแท่นกลางของพระวิหาร พระแท่นกลางที่พ่อเคยได้แต่มองมานานหลายปี ไปหลายรอบ แต่ครั้งนี้ได้ขึ้นไปถวายมิสซาที่พระแท่นวันใหญ่ เขา พ่อได้เทศน์ให้พวกคุณพ่อเขา... ทางวัด บราเดอร์ที่ดูแลเขาเปิดไมค์ให้พ่อด้วย เสียงก้องดังในวัด น่าฟังจริงๆ เพราะวัดเป็นวัดขนาดใหญ่ และระบบเสียงสะท้อนดังมากๆ ต้องค่อยๆพูดเพราะเสียงสะท้อนทั่ววัดไปหมด 


• พ่อดีใจมากครับ เพราะ ณ ที่นั้น คือที่วัดหรือพระวิหารแม่พระรับสาสน์จากทูตสวรรค์ คือสถานที่ๆ แผนการของพระเจ้าที่ตรัสไว้โดยทางประกาศกอิสยาห์ที่เราได้อ่านพระคัมภีร์ใน วันนี้ในมิสซาสมโภชแม่พระรับสาสน์นี้เป็นความจริง

o ตามคำทำนายที่อิสยาห์ได้ให้ไว้กับกษัตริย์อาหัส “หญิงสาว ผู้หนึ่งจะตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชาย และนางจะเรียกเขาว่า “อิมมานูเอล” แปลว่า “พระเจ้าสถิตอยู่กับเรา”

o เป็นความจริงที่สุด ตามพระวรสารนักบุญลูกาที่เราได้ฟังในมิสซาวันนี้ด้วย คือ คำตอบของพระแม่มารีย์ “ทูตสวรรค์เข้าในบ้านกล่าวกับพระนางว่า “จงยินดีเถิด ท่านผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน พระเจ้าสถิตอยู่กับท่าน... ท่านจะตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่ง ท่านจะตั้งชื่อเขาว่าเยซู เขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่และพระเจ้าผู้สูงสุดจะทรงเรียกเขาเป็นบุตรของพระองค์ พระเจ้าจะประทานพระที่นั่งของกษัตริย์ดาวิดบรรพบุรุษให้แก่เขา เขาจะปกครองวงศ์ตระกูลของยาโคบตลอดไปและพระอาณาจักรของเขาจะไม่สิ้นสุดเลย”

o สุดๆของความจริง คือ เมื่อมารีย์ตอบทูตสวรรค์ “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด”


• วันนั้น ที่เมืองนาซาเร็ธ ณ สถานที่ได้ชื่อว่าเป็นบ้านของพระแม่มารีย์ วันที่พระแม่ตอบรับทูตสวรรค์ คือวันที่ “พระจิตเจ้า” ได้เสด็จลงมาอย่างพิเศษสุดยิ่ง ทรงประทานพลังแห่งพระวาจาที่เป็นความจริงคือ “พระวจนาตถ์” ทรงรับเอาร่างกายในพระครรภ์ของพระแม่มารีย์ ทำให้การรอคอยของประชากรของพระเจ้ามาถึงความสำเร็จ มาถึงที่สุด พระบุตรของพระเจ้าได้รับสภาพเป็นมนุษย์ด้วยพลังของพระจิตเจ้า... 


• พ่อถวายมิสซาที่นั่น ณ ที่นั้น ที่แม่พระรับสาสน์จากกาเบรียล... สุดยอดแล้วของพลังของพระเจ้า สุดยอดแล้วของคำทำนายของประกาศกอิสยาห์ พ่อรู้สึกได้ถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจริงๆ สำหรับสิ่งที่พระคัมภีร์ได้จารึกไว้ ทั้งอิสยาห์และพระวรสารนักบุญลูกาในวันนี้ที่เรากำลังสมโภชแม่พระรับสาสน์
o ครับวันนี้วันสมโภชแม่พระรับสาสน์ พ่อให้อ่านพระคัมภีร์ทั้งสองบท จริงๆในมิสซามีสามบท แต่ที่นี่พ่อจัดให้อ่านบทอ่านที่หนึ่ง และพระวรสารเพื่อเห็นการตอบรับกันของพันธสัญญาเดิมที่พระเจ้าได้ตรัสกับ กษัตริย์อาหัสผ่านทางประกาศอิสยาห์

• พ่อขอเพียงนิยามศัพท์สองคำเท่านั้นครับ
1. “อิมมานูเอล” Emmanu-EL รากภาษาฮีบรู עִמָּ֥נוּ אֵֽל พ่อเขียนคำอ่านในภาษาอังกฤษให้แบบแยกคำเหมือนภาษาฮีบรูเลยครับ ถ้าอ่านออกเสียงต้องกระแทกเสียงคำว่า “เอล” เสียงฮีบรูจริงๆ ควรออกเสียงว่า “Immanu-EL” เพราะ 
• “อิมมานู” Immanu แปลว่า “กับเรา”


• “เอล” EL แปลว่า “พระเจ้า”
2. ชื่อของทูตสวรรค์ที่มาพบกับพระแม่มารีย์เพื่อแจ้งสาร ชื่อ “กาเบรียล” ภาษาฮีบรู גַּבְרִיאֵל มีคำว่า เอล EL เหมือนกัน Gavri'el แปลว่า “พระเจ้าคือพละกำลังของข้าพเจ้า” (God is my strength) ภาษาอาราบิค جبريل, Jibrīl or جبرائيل Jibrāʾīl หมายถึง “ทูตสวรรค์ผู้สื่อสาสน์จากพระเจ้ามายังมนุษย์”

• พี่น้องที่รัก พ่อเชื่อว่าพระวาจาของพระเจ้าวันนี้จะทำให้เราได้สมโภช “พลังของพระเจ้า” พลังของ “พระเจ้าสถิตกับเรา” จริงๆนะครับ วันนี้เป็นวันสมโภชสำคัญมากๆ 25 มีนาคม ของทุกปี แม้เราอยู่ในเทศกาลมหาพรตก็ต้องสมโภชครับ 


• พี่น้องสังเกตไหมครับ 25 มีนาคม นับไปจนถึง 25 ธันวาคม จากวันรับสาสน์ของแม่พระ ถึงสมโภชการบังเกิดของพระคริสตเจ้า ครบถ้วน 9 เดือนเต็มๆ นี่เป็นการจัดการทางพิธีกรรมที่ลงตัวมากๆ เพื่อให้เราได้ฉลองวันพระคริสตสมภพอย่างมีเหตุผลลงตัวที่สุดครับ...

• พี่น้องที่รัก พ่ออยากจะให้อรรถาธิบายถึงวันสมโภชแม่พระรับสาสน์สักหน่อยครับ พระวรสารนักบุญลูกาตอนนี้เราได้ยินกันบ่อยเหลือเกินในการฉลองแม่พระในโอกาส ต่างๆ พ่อยากชี้ประเด็นบางประเด็นในพระวรสารนักบุญลูกา

o “จงยินดีเถิดท่านผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน พระเจ้าสถิตอยู่กับท่าน” มารีย์เป็นหญิงพรมจารีย์ เธอเป็นคนเล็กน้อยมากๆในนาซาเร็ธ เมืองแสนเล็กน้อยในสมัยนั้น ทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์พบว่า มีประชาชนที่เมืองนี้ไม่น่าเกินหนึ่งพันคน เป็นเมืองเล็กจริงๆ และพระแม่มารีย์ก็เล็กน้อยจริงๆ แต่ “กาเบรียล” คือ “พละกำลังของพระเจ้า” ทูตสวรรค์ของพระเจ้าเสด็จมาด้วยกำลังของพระเจ้า “พระเจ้าสถิตกับพระแม่มารีย” นี่คือพลังยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในความเล็กน้อยแห่งนาซาเร็ธ... พ่อได้พบความจริงว่า ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ทำลายความจำกัดและความเล็กน้อยของนาซาเร็ธและพระแม่มารีย์ นี่คือความงดงามที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากการสมโภชแม่พระรับสาสน์ในวันนี้ เหตุผลเดียวคือ “พระเจ้าสถิตกับเธอ” พี่น้องที่รัก พ่ออยากยืนยันครับ “พระเจ้าสถิตกับเราคริสตชนทุกคน” โดยทางศีลล้างบาป ชีวิตที่ได้รับพระจิตเจ้าของเรา... พระเจ้าสถิตกับเรา ตรงนี้แหละที่พ่ออยากจะบอกว่า ชีวิตคริสตชนของเราต้องทรงพลังมากๆนะครับ แม่พระของเรา ยิ่งใหญ่มากจริงๆ เพราะความเล็กน้อย ถ่อมตน สุภาพ และยอมให้พระเจ้าสถิตกับพระแม่ พ่อเชิญชวนเรา เปิดใจให้พระเจ้าสถิตกับเรานะครับ

o “มารีย์ อย่ากลัวเลย ท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน” ถ้ามีพระเจ้าอยู่กับเรา ไม่มีอะไรต้องกลัวครับ พระเจ้าจะทรงนำทางเราไป พระองค์จะช่วยเราเสมอ และพ่อคิดว่า ลูกของพระเจ้านะครับ... สบายใจได้ครับ สบายใจได้จริงๆ พระเจ้าโปรดปรานเรา ไม่ต้องกลัวครับ ขอให้เรากล้า กล้า กล้า เชื่อว่าชีวิตเรามีพระเจ้าครับ

o “ท่านจะต้องชื่อเขาว่าเยซู เขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่.. เป็นบุตรของพระเจ้า” เยซู ความหมายคือ “พระยาห์เวห์ทรงกอบกู้” พี่น้องที่รักครับ... พระเยซูครับ พระองค์คือการกอบกู้ การช่วยให้รอดของเราทุกน วันนี้เราสมโภช อันที่จริง ไม่ใช่ความยิ่งใหญ่ของแม่พระนะครับ แม่พระเล็กน้อยมากๆ สาวพรมจารีย์แห่งนาซาเร็ธ แต่วันนี้ที่เราต้องสมโภช... เพราะว่า “พระเยซู ทรงปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระแม่มารีย์” พระเยซู พระวาจาของพระเจ้า ทรงรับเอาเลือดเนื้อเป็นมนุษย์ดุจเราครับ... ยอดเยี่ยม ยิ่งใหญ่ที่สุด.. สบายใจได้ มีพระเยซู เรา มีความรอดพ้นตลอดไป... เชื่อในพระองค์ครับ...

o “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” ประโยคยิ่งใหญ่ที่สุด ในความเล็กน้อยที่สุดของพระแม่มารีย์... ผู้รับใช้ของพระเจ้า ยอมตามวาจาของพระเจ้า นี่คือสิ่งยิ่งใหญ่ที่สุดที่อาจจะยังขาดอยู่ และพ่ออยากเติมเต็มวันนี้ด้วยแบบอย่างของพระแม่มารีย์ที่พวกเราคริสตชน คาทอลิกแสนรัก และรักมากๆ พระแม่มารีย์... 

o พี่น้องครับ พ่อเชิญชวนเราทุกคน ทำให้ชีวิตของเรา ยอมรับพระวาจาของพระเจ้าในพระคัมภีร์ให้มากกว่าที่เคย จริงๆ นะครับ ให้เรายอมให้พระวาจาของพระเจ้า พระคัมภีร์ที่เราไตร่ตรองเสมอ และอ่านมากขึ้น ศึกษามากขึ้น เพื่อทำให้เราได้ใกล้ชิดกับพระเจ้า ด้วยการดำเนินชีวิตตามพระวาจาและยอมให้กับพระวาจาของพระเจ้า ให้พระวาจาแห่งความรักในพระเยซู และคำสอนของพระองค์ ให้ได้เป็นจริงในชีวิตของเรามาขึ้นเสมอเถิดครับ..

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย