Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2015
สัปดาห์ที่สาม เทศกาลมหาพรต

มก 12:28-34…
28ธรรมาจารย์คนหนึ่งเข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้า ได้ฟังการโต้เถียงเรื่องนี้ และเห็นว่าพระองค์ทรงตอบได้ดี จึงทูลถามพระองค์ว่า “บทบัญญัติข้อใดเป็นเอกกว่าบทบัญญัติข้ออื่น ๆ” 29พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “บทบัญญัติเอกก็คือ อิสราเอลเอ๋ย จงฟังเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเราทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียว 30ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน

31บทบัญญัติประการที่สองก็คือ ท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง ไม่มีบทบัญญัติข้อใดยิ่งใหญ่กว่าบทบัญญัติสองประการนี้ 32ธรรมาจารย์คนนั้นทูลว่า “พระอาจารย์ ท่านตอบได้ดี จริงทีเดียวที่ท่านกล่าวว่า พระเจ้ามีแต่เพียงพระองค์เดียวและนอกจากพระองค์แล้วไม่มีพระเจ้าอื่นเลย 33การจะรักพระองค์สุดจิตใจ สุดความเข้าใจและสุดกำลัง และรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองนี้มีคุณค่ามากกว่าเครื่องเผาบูชา หรือเครื่องสักการบูชาใด ๆ ทั้งสิ้น” 34พระเยซูเจ้าทรงเห็นว่าเขาพูดอย่างเฉลียวฉลาด จึงตรัสว่า “ท่านอยู่ไม่ไกลจากพระอาณาจักรของพระเจ้า” หลังจากนั้น ไม่มีผู้ใดกล้าทูลถามพระองค์อีกเลย

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• บัญญัติเอกคือ “Shema Israel อิสราเอลจงฟัง” ฟังบัญญัติของพระเจ้า ฟังเสียงของพระเจ้า เมื่อวานพ่อเน้นเรื่องพลังของการฟัง การฟังคือพลังของการเปลี่ยนแปลง แต่เราก็ต้องมาดูวิธีการสอนสั่งของบัญญัติของโมเสส ที่พระเจ้าได้สั่งให้สอนประชาชน พ่อคิดว่า.. ในคำสั่งของการให้ฟังนั้นมีแก่นอยู่ อ่านคำตอบของพระเยซูเจ้าและไตร่ตรองกันหน่อยครับ... เมื่อมีคนถามพระองค์ว่าบัญญัติใดสำคัญหรือยิ่งใหญ่กว่าหมด คำตอบของพระเยซูเจ้า...

o “บทบัญญัติเอกก็คือ อิสราเอลเอ๋ย จงฟังเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเราทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียว

o ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน 

o บทบัญญัติประการที่สองก็คือ ท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง ไม่มีบทบัญญัติข้อใดยิ่งใหญ่กว่าบทบัญญัติสองประการนี้”

• มีหลายคนบอกว่าพันธสัญญาเดิม บัญญัติเดิม ไม่ได้เน้น “เรื่องความรัก” ซึ่งไม่เป็นความจริงเลย สิ่งที่ชาวยิวสอนสั่งกันให้ท่องจำคือข้อความที่พระเยซูเจ้าได้ตอบธรรมจารย์ คนนี้ที่มาถามด้วยพระองค์ทรงตอบจากพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมที่ชาวยิวเน้นกัน มากๆ คือ “อิสราเอลเอ๋ย จงฟัง” ภาษาฮีบรูเริ่มชัดเจนด้วยคำว่า “จงฟัง อิสราเอล” Shema Israel และคำว่า Shema แปลว่า “จงฟัง” ตัวอักษร “Shin” ในภาษาฮีบรูนี้คือตัวสำคัญสำหรับชาวยิว จนกระทั่งเขาแกะสลัก ติดตัวอักษรนี้ไว้ทั่วไปหมด ตามประตูบ้าน บนกลักพระธรรม ณ ที่ต่างๆเพื่อเตือนตนเองว่า “ต้องฟัง” คือ “เชื่อฟัง” พ่อจะยกข้อความและตัวอักษรฮีบรูตัวนี้ให้ดูครบ คือ คำว่า “Shema อ่านว่า “เชมา”” 

o שְׁמַ֖ע ตัวอักษรนี้เลยครับ “שׁ” ตัวนี้มีแกะสลักอยู่ทั่วไปเพื่อเตือนให้ฟัง ฟัง ฟังพระเจ้าเสมอ พวกเขาทุกคนต้องท่องบนขึ้นใจ “อิสราเอล จงฟัง”

• คำถามสำคัญคืฟังอะไร... คำตอบคือฟังกฎเกณฑ์ของพระเจ้า ฟังพระบัญญัติของพระองค์ และในบท “เชมา Shema” ที่ชาวยิวต้องท่องจำนี้ มีอะไรเป็นแก่นจริง คำตอบชัดมาครับ มีเรื่องเดียวที่แบ่งเป็นสองประการ คือ “รัก” 

o ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน 

o ท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์ เหมือนรักตนเอง


• นี่คือ “แก่นของบัญญัติที่ต้องฟัง” คือ “ต้องรัก” รักพระเจ้าและรักเพื่อนพี่น้อง... สองประการนี้ คือ หัวใจของการฟังพระเจ้าจริงๆครับ


• วันนี้ประเด็นสำคัญที่ทำให้ธรรมาจารย์คนนี้ได้ห่างไกลจากพระอาณาจักรของ พระเจ้า คือ เขามั่นใจว่า บัญญัติแห่งความรักนี้สำคัญกว่าเครื่องบูชาใดๆ


• ประสบการณ์ที่น่าคิดตริตรอง...

o การถือบัญญัติแห่งความรักเมตตา หรือ การถวายเครื่องบูชาที่สำคัญ...

o พ่อคิดว่าเราอยู่ในสังคมที่ต้องพิจารณาเรื่องนี้ให้ชัด การเป็นศาสนิกชนแท้จริงๆ ความเชื่อต้องเติบโต เข้มแข็ง และไม่หลงทาง พ่อคิดว่าเรามีหลุมพรางอยู่มากในการดำเนินชีวิตศาสนา และบ่อยครั้งเราก็ยังไม่บรรลุวุฒิภาวะในการเป็นคนที่มีศาสนาเหมือนกัน เรต้องการการเติบโตในความเชื่อ...

• ครับพระวาจาวันนี้ ธรรมาจารย์ ระดับธรรมาจารย์เชียวนะครับ เขาหาญกล้าเดินเข้ามาหาพระเยซูเจ้า ถามพระองค์ถึงธรรมบัญญัติ ว่าธรรมบัญญัติข้อใดยิ่งใหญ่กว่าหมด.. ฟังก็ดูดีครับ มาถามพระเยซูเจ้า แปลว่า พระเยซูเจ้าทรงเหนือกว่าธรรมาจารย์จริงๆ แต่มองอีกด้านหนึ่งถ้าเราจะมาเปรียบกับชีวิตของเรา ระดับธรรมาจารย์ ยังไม่รู้จักบัญญัติจริงๆ หรือ ไม่ครับ แต่เราต้องดูเจตนาพระคัมภีร์ว่า บทสอนของพระคัมภีร์คืออะไรจริงๆ มีความจริงสอนอยู่ที่นั่น... คือ การเริ่งปฏิกิริยาให้รู้ว่า บัญญัติแห่งความรักสำคัญที่สุด บัญญัติแห่งความรัก คือความรักต่อพระเจ้าและความรักต่อเพื่อนพี่น้องเป็นหัวใจของพระบัญญัติ จริงๆ นะครับ ไม่มีสิ่งอื่นสำคัญไปกว่านี้แล้ว และถ้าเรามาถึงประเด็นเช่นนี้ เราจะเข้าใจความหมายของการเป็นศาสนิกในศาสนาที่เราเชื่อในพระคริสตเจ้าจริงๆ ครับ...

• ความรักสำคัญที่สุด สำคัญกว่าเครื่องบูชาใดๆ การบูชาเป็นโหมดหนึ่งของศาสนาหรือเป็นด้านหนึ่งของศาสนา และบ่อยครั้งเราก็ถวาย ถวาย ถวาย เรียกว่า ถวายกันมาเหลือเกิน เพราะศรัทธาที่ทำให้ศาสนิกยอมมอบให้ ยอมถวายให้... สำหรับชาวยิวก็ถวายบูชาแด่พระเจ้า ถวายเครื่องเผาบูชา ธัญบูชา มีกำหนดการถวายสิ่งต่างๆ มากมาย จนว่า เน้นการถวายสารพัดและคิดว่านั่นคือเครื่องหมายของศาสนาและศาสนิก และพระเจ้าก็พอพระทัย หลายศาสนาก็เน้นการเอาใจพระเจ้า ให้พระเจ้าไม่โกรธ ต้องระวังกันสุดให้พระเจ้าพอพระทัย ดังนั้น การถวายบูชาต้องมีข้อจำกัด มีเรื่องจำนวน และต้องระมัดระวังกันมาก...

• บ่อยครั้งก็แสดงออกมาทางปริมาณและจำนวน... ต้องถวายเท่าไร ถวายอะไร และเมื่ออะไรที่ต้องถวายถูกประเมินและแทนค่าด้วย “เงิน ทอง” เอาละเข้าเป้า... และถ้ามนุษย์ที่เป็นบุคคลศาสนาเข้ามามีส่วน (ส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทางตรงคือพระ สมณะหรือบุคคลทางศาสนานั้นได้รับความร่ำรวยโดยตรง หรือโดยอ้อมได้รับผมจากการถวายทำบุญ และก็ออกมาเป็นเรื่องของอุปกรณ์ทางศาสนา...หรือศาสนสถานที่ต้องใหญ่โตมโหฬาร ที่ต้องสร้างมหาวิหาร มหาตึก มหาวัตถุ สิ่งสร้างราคาร้อย พัน หมื่นล้าน...และก็มีนโยบายขายพร ขายฝัน ขายสวรรค์ ขายอนาคตหลังความตายที่คนประกาศเชิญให้ถวายก็ยังกลัวตัวสั่นและไม่อยากตาย นอกนั้น ส่วนได้ส่วนเสียก็อาจถ่ายเท ถ่ายไปฟอก และเป็นวังวนของธุรกิจ เงิน และความร่ำรวยบนการซื้อขายบุญ ขายกรรม ขายฝัน..) เงินทองเข้ามาเป็นตัวแปลสำคัญของศาสนาและศาสนิกเมื่อใด...ก็ทุกอย่างทาง ศาสนาและศรัทธาก็จะเสื่อมถอยหรือ สถานที่ที่กระทำยิ่งใหญ่ ดังลั่นเดี๋ยวก็อ่อนแอ และทะเลาะชิงผลประโยชน์กันมากที่สุด.... 


• ศาสนา พิธีการพิธีกรรม ต้องไม่ใช่กระแสการเรียกเงิน เรียกทำบุญ และบุคคลศาสนาต้องไม่ใช่คนที่เรียกร้องหาทำบุญหรือบริจาค.. พ่อคิดว่า นั่นหลงทาง ยิ่งถ้าเรียกบริจาคแบบที่มีมากแล้ว มีพอจะแบ่งปัน แต่ไม่แบ่งปัน กลับสะสมมากขึ้น และไปเรียกศรัทธาจากผู้อื่นให้คนมาศรัทธาและบริจาค... จะน่าเศร้านะครับ... พ่อไตร่ตรอง พ่อเห็นมาเยอะแล้ว...ว่า ศาสนาถ้าเข้าไปปนกับการค้า กำไร และแสวงรายได้ หรือสร้างความศรัทธาไปหาวัตถุ...ที่สุดก็บาดเจ็บกันหมดครับ

• ดังนั้น พ่อมั่นใจและศรัทธาคำสอนของพระเยซูเจ้าวันนี้...“ธรรมาจารย์คนนั้นทูลว่า “พระอาจารย์ ท่านตอบได้ดี จริงทีเดียวที่ท่านกล่าวว่า พระเจ้ามีแต่เพียงพระองค์เดียว และนอกจากพระองค์แล้วไม่มีพระเจ้าอื่นเลย 

o การจะรักพระองค์สุดจิตใจ สุดความเข้าใจและสุดกำลัง และรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองนี้

o มีคุณค่ามากกว่าเครื่องเผาบูชาหรือเครื่องสักการบูชาใดๆ ทั้งสิ้น”

• พ่อสรุปให้เห็นสิ่งที่พ่อเขียนมาก่อนหน้านี้.... “ความรักพระเจ้าสุดจิตใจ รักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง มีคุณค่ามากกว่าเครื่องบูชาหรือเครื่องสักการบูชาใดๆทั้งสิ้น”

o พี่น้องที่รัก พ่อพันธงแรงๆ เลยว่า คำสอนจากพระวรสารวันนี้.... นี่คือความหมายของการเป็นศาสนาและศาสนิกแท้จริง และเราต้องเป็น... บูชา สักการบูชาใดๆ ไม่สำคัญไม่มีค่าเท่ากับความรักต่อพระเจ้าและความรักต่อเพื่อนพี่น้องเลย

o ความรักต่อพระเจ้าจริงๆ ต้องทำให้เรารักพี่น้องของเราด้วย... ต้องรักพี่น้องจริงๆ เมตตาจริงๆ เพราะบ่อยครั้ง ศาสนาที่ทำให้เรารู้สึกมีพระเจ้า รู้สึกได้สวรรค์ชั้นต่างๆ มากมายตามการทำบุญที่บางครั้งก็ทำมากจริงๆ จนวัดและศาสนสถานร่ำรวยเกินใหญ่โตเกิน แต่คนมากมายยังยากไร้ ขาดสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตและเราไม่ได้ช่วยเหลือ... นั่นไม่ใช่ศรัทธาที่พระเยซูเจ้าสอนเลย... จะมีประโยชน์อะไร ถ้าวัดหรือวิหารของเราประดับด้วยทอง เพชร พลอยล้ำค่ามากมาย... แต่สัตบุรุษรอบวัดรอบชุมชนยังยากจน ขาดปัจจัยพื้นฐาน ขาดการศึกษา และยากจนข้นแค้น... เป็นทาสค้ามนุษย์ การพนัน งมงาย เป็นทาสยาเสพติด... พ่อคิดว่า ศาสนาและศาสนิกแท้หาได้เป็นเช่นนี้เลย...

• พ่อสรุป ตรงๆ ไม่ตรงไม่ได้ครับ...คือ ภาพประจักษ์ที่ต้องเห็นได้... “ถ้าวัด ศาสนจักรและคนศาสนา...รวย อยู่ดีกินดี ได้รับทำบุญมากมายจนล้น... แต่ประชาชนศาสนิกยังยากไร้ ขาดแคลน และมีไม่พอ และวัดศาสนสถานและศาสนิกที่มีมากแล้ว ยังหาต่อไป ไม่แบ่งปัน ไม่ยอมมีน้อยลงเพื่อคนอื่นจะได้รอดจากความขาดหรือไม่พอเพียงแก่ชีวิต....พ่อ มั่นใจ ว่า ศาสนา คนศาสนา ศาสนบริกร ทั้งระบบ ยังไม่ใช่ศาสนาที่มีพระเจ้าเที่ยงแท้”

• พ่อคิดว่าถึงเวลาที่เราต้องเป็นศาสนิกและดำเนินชีวิตศาสนาแท้จริงกันแล้วนะ ครับ... เต็มที่กับการเป็นศิษย์พระเยซูนะครับ... พ่อไม่ได้บอกให้พี่น้องทำบุญน้อยลง... แต่มอบให้กับคนยากไร้มากขึ้น วัดและศาสนสถานก็ต้องมุ่งพัฒนาช่วยเหลือพี่น้องรอบข้างมากขึ้นเช่นกัน วัดจนลงหน่อย และสัตบุรุษผู้ยากไร้ได้รับข่าวดี โอกาสดีมากขึ้น หรือวัดต้องหมดตัว และสัตบุรุษรอดจากบาปและการเป็นเหยื่อของความยากจน รอดตายได้ คุ้มเช่นกัน พระเยซูก็ยากไร้หมดสภาพความเป็นพระเจ้าจนถึงความตายบนกางเขน... จนเราทุกคนได้รอดพ้นจากความตายนิรันดรเช่นกัน ทำเช่นนี้เถอะนะครับ... เพราะพระเยซูเจ้ายังตรัสชมธรรมจารย์คนนั้น... “พระเยซูเจ้าทรงเห็นว่าเขาพูดอย่างเฉลียวฉลาด จึงตรัสว่า “ท่านอยู่ไม่ไกลจากพระอาณาจักรของพระเจ้า” หลังจากนั้น ไม่มีผู้ใดกล้าทูลถามพระองค์อีกเลย”

• พี่น้องที่รัก...เรากำลังสถาปนาพระอาณาจักรพระเจ้าครับ ไม่ใช่อาณาจักรของเราครับ... ขอพระเจ้าอวยพร 


• พ่อขอย้ำว่า “พระอาณาจักรมาถึงแล้วกำลังสถาปนาขึ้นโดยเราคริสตชนครับ... เราอย่าทำให้พระอาณาจักรของพระองค์ล่อยหายไปไกลเกินเอื้อมสำหรับพี่น้อง เพราะเราเลยนะครับ”

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย