Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2015
สัปดาห์ที่สาม เทศกาลมหาพรต

มธ 18:21-35…
21เปโตรเข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่า “พระเจ้าข้า ถ้าพี่น้องทำผิดต่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้าต้องยกโทษให้เขาสักกี่ครั้ง ถึงเจ็ดครั้งหรือไม่” 22พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “เราไม่ได้บอกท่านว่าต้องยกโทษให้เจ็ดครั้ง แต่ต้องยกโทษให้เจ็ดคูณเจ็ดสิบครั้ง”
23อาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่ง ทรงประสงค์จะตรวจบัญชีหนี้สินของผู้รับใช้ 24ขณะที่ทรงเริ่มตรวจบัญชีนั้น มีผู้นำชายผู้หนึ่งเข้ามา ชายผู้นี้เป็นหนี้อยู่หมื่นตาลันต์ป็นพันล้านบาท 25เขาไม่มีสิ่งใดจะชำระหนี้ได้ กษัตริย์จึงตรัสสั่งให้ขายทั้งตัวเขา บุตรภรรยาและทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อใช้หนี้ 26ผู้รับใช้กราบพระบาททูลอ้อนวอนว่า ‘ขอทรงพระกรุณาผลัดหนี้ไว้ก่อนเถิด แล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้ทั้งหมด’

27กษัตริย์ทรงสงสารจึงทรงปล่อยเขาไปและทรงยกหนี้ให้ 28ขณะที่ผู้รับใช้ออกไป ก็พบเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันซึ่งเป็นหนี้เขาอยู่ร้อนตารันต์ เขาเข้าไปคว้าคอบีบไว้แน่น พูดว่า ‘เจ้าเป็นหนี้ข้าอยู่เท่าไร จงจ่ายให้หมด’
29“เพื่อนคนนั้นคุกเข่าลงอ้อนวอนว่า ‘กรุณาผลัดหนี้ไว้ก่อนเถิด แล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้’ 30แต่เขาไม่ยอมฟัง นำลูกหนี้ไปขังไว้จนกว่าจะชำระหนี้ให้หมด 31เพื่อนผู้รับใช้อื่น ๆ เห็นดังนั้นต่างสลดใจมาก จึงนำความทั้งหมดไปทูลกษัตริย์32พระองค์จึงทรงเรียกชายผู้นั้นมา ตรัสว่า ‘เจ้าคนสารเลว ข้ายกหนี้สินของเจ้าทั้งหมดเพราะเจ้าขอร้อง 33เจ้าต้องเมตตาเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกัน เหมือนกับที่ข้าได้เมตตาเจ้ามิใช่หรือ’ 34กษัตริย์กริ้วมาก ตรัสสั่งให้นำผู้รับใช้นั้นไปทรมานจนกว่าจะชำระหนี้หมดสิ้น 35พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะทรงกระทำต่อท่านทำนองเดียวกัน ถ้าท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจจริง”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• ประการแรก “ต้องยกโทษเจ็ดถึงเจ็ดครั้งไหม” เลขเจ็ดคือจำนวนสมบูรณ์ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม เปโตรถามพระเยซูเจ้าว่า “ถ้าพี่น้องทำผิดต่อเรา” ไม่ใช่ “เราทำผิดต่อพี่น้อง” แต่พี่น้องทำผิดต่อเรานะครับ” ต้องยกโทษกี่ครั้ง “ถึงเจ็ดครับหรือไม่” เขาผิดนะ เราไม่ได้ผิด ย้ำ เขาผิด เขาเป็นฝ่ายทำผิดต่อเรา เราไม่ได้ทำผิด... พ่อย้ำเช่นนี้เพื่อให้พี่น้องอ่านดีๆ ไตร่ตรองคำสอนของพระเยซูเจ้าดีๆครับ... คำสอนนี้เหมาะกับมหาพรตและเหมาะสำหรับชีวิตเราคริสตชนตลอดไป

o เปโตร เสนอว่า ถึงเจ็ดครั้งหรือไม่ถ้าต้องยกโทษพี่น้องที่ทำผิดต่อเรา... สำหรับเปโตร เลขจำนวนที่เสนอนั้น เรียกว่ามากที่สุดแล้ว “ถึงเจ็ดครั้งไหม” คือ เต็มที่ maximum เต็มพิกัดยกโทษกันแบบสุดๆ คำเสนอของท่านนักบุญเปโตรน่าจะได้รับคำตอบว่าเยี่ยมยอดมากแล้วพอแล้ว เพราะพี่น้องเป็นฝ่ายผิด... แต่คำตอบของพระเยซูเจ้าคือหลักการใหม่ของเราจริงๆ

o “พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “เราไม่ได้บอกท่านว่าต้องยกโทษให้เจ็ดครั้ง แต่ต้องยกโทษให้เจ็ดคูณเจ็ดสิบครั้ง”” เลข 7 คือ เลขสมบูรณ์ น่าจะพอแล้ว แต่พระเยซูเจ้าตรัส “7 คูณ 70” คูณออกมาได้ 490 หนเลยหรือ แปลว่าอะไร แปลว่า ให้อภัยไม่รู้จบเลยนี่คือหลักการของเรา...จบเลย พ่อยืนยันครับ เป็นคริสตชนถ้าเชื่อศรัทธาในพระเยซูเจ้าจริงๆก็หมดสิทธิ์เลย หมดสิทธิ์โกรธเกลียดกันไปเลยจริงๆ แม้เขาเป็นฝ่ายผิดเราไม่ผิด แต่ แต่ แต่ เราต้องอภัย...นี่คือเราคริสตชนครับ พ่อไม่บังคับ และไม่มีสิทธิ์บังคับ แม้ตัวพ่อเอง... แต่เราศรัทธาในพระเยซูเจ้า เชื่อในพระองค์ เราก็เรียกว่า “หมดสิทธิ์เกลียดเคียดแค้นใครเลย เพราะเราต้องดีจริงๆเหมือนพระบิดาเจ้าสวรรค์ครับ...

o แต่พ่อมาคิดๆดู ถ้าเราไม่โกรธเกลียด ไม่อาฆาต และให้อภัยได้เสมอจริงๆ พ่อว่า “คริสตชนตัวจริงน่ะน่ารักสุดๆ อ่อนโยนสุดๆ และทำให้สังคมโลกนี้น่าอยู่ที่สุดแล้วครับ” เอาน่า ไม่ต้องถึง 490 ครั้งก็ได้สักสองร้อยก็พอ.. แต่คิดไปคิดมา บางคนโกรธวันหนึ่งเป็นสิบครั้ง ปีละ 356 วัน เกินครับ... ดังนั้น อภัยเรื่อยไป ดี่สุด...น่ารักที่สุดแล้วเอาเถอะเอาแบบนี้แหละครับ....


• วันนี้เรามาเจาะลึกกันเรื่องจำนวนเงินตาลันต์กันหน่อยครับ... พระคัมภีร์คำแปลใหม่ของเรา เขาแปลหมื่นตาลันต์เป็น “พันล้านบาท” และร้อย “ดีนารีอา” เป็น ไม่กี่พันบาท พ่อรู้ว่า นั่นคือการแปลโดยคาดคะเนเพื่อให้เราเข้าใจง่ายๆ แต่พ่ออยากพาไปหนความหมายต้นฉบับกันหน่อยครับ เพราะพระเยซูเจ้าเล่าเรื่องนี้ในพระวรสาร ท่านนักบุญมัทธิวบันทึกอย่างชัดเจน พ่อจึงอยากแนะนำความเข้าใจพิเศษหน่อยครับ
o ชายคนนั้นที่เป็นหนี้กษัตริย์ เขาเป็นหนี้หนึ่งหมื่นตาลันต์ ภาษากรีกต้นฉบับใช้คำชัดเจนมากครับ พ่อยกมาให้ดูและออกเขียนคำอ่านให้ด้วยนะครับ εἷς ὀφειλέτης ταλάντων. (ออกเสียงว่า “เอส โอเฟยเลเตส ตาลันโตน”) (Mat 18:24) แปลตรงๆว่า “หนึ่งหมื่นตาลันต์” ภาษาอังกฤษฉบับ Revised Standard Version แปลว่าภาษากรีกต้นฉบับว่า “ten thousand talents” (Mat 18:24 RSV)

o เพื่อนเขาเป็นหนี้คนที่เป็นหนี้กษัตริย์มากมายมหาศาลและถูกขู่เอาคืน เพื่อนเป็นหนี้เขาเพียงหนึ่งร้อยเดนารีอา ภาษากรีกต้นฉบับเขียนว่า “ἑκατὸν δηνάρια,” (ออกเสียงว่า “เฮคาตอน เดนารีอา”) (Mat 18:28) แปลตรงๆว่า “หนึ่งร้อยเดนารีอา” ภาษาอังกฤษแปลตรงๆเช่นกันว่า a hundred denarii; (Mat 18:28 RSV)


• เอาละครับ ที่นี้พ่อหันมาอธิบายเรื่องอัตราเงินนี้ในประวัติศาสตร์ของพระคัมภีร์จริงๆ กันหน่อยครับ เป็นโอกาสดีจะได้เข้าใจกันครับ...

• “หนึ่งตาลันต์”
o ในภาษากรีกโบราณ (τάλαντον, อ่านว่า “ตาลันตอน” talanton) คือ น้ำหนักชั่งเท่ากับประมาณ 36 กิโลกรัมครับ (หนักไหมครับ)

o และเมื่อใช้กับเงินแร่เงิน หมายถึงน้ำหนัก “เงิน (Silver)” สินแร่เงิน หนึ่งตาลันต์เท่ากับนำหนักเงิน 36 กิโลกรัม... (ชายคนแรกเป็นหนี้กษัตริย์ขนาดไหนไม่ต้องจินตนาการเลย มันหมายถึงเป็นหนี้มหาศาลจริงๆ) 

o อาจมีค่าต่างกันบ้างในชาติต่างๆ ในอดีต
1. สำหรับโรมันโบราณ หนึ่งตาลันต์คือ 32.3 กิโลกรัม 
2. สำหรับอียิปต์โบราณ หนึ่งลาลันต์เท่ากับ 27 กิโลกรัม 
3. และสำหรับชาวบาบิโลน หนึ่งตาลันคือ 30.3 กิโลกรัม... 

o นี่พ่อก็ค้นมาให้เยอะนะครับ แต่สรุป ก็ไม่ต่างกันมากนัก และสรุปคือ ชายคนนั้นเป็นหนี้ หนึ่งหมื่นตาลันต์ เท่ากับว่า เยอะมากๆ ครับ


• “หนึ่งเดนารีอา” ที่เพื่อนเขาเป็นหนี้เขา... อัตราคิดแบบง่ายๆ
o หนึ่งตาลันต์แตกเป็นเงินย่อยๆเหรียญเดนารีอาได้ประมาณ 6,000 เดนารีอา (ชายคนสองที่เป็นหนี้คนนั้นที่กษัตริย์ยกหนี้ให้หมดเลย เขาเป็นหนี้เพียง 100 เดนารีอา เห็นความแตกต่างใช่ไหมครับ) และ
o เราเคยได้ยินถึงเงินที่เรียกว่า “ดรักมา” นั่นคือ “เดนารีอา” นี่เอง การแบ่งตาลันต์ออกเป็น 6,000 เดนารีอา (คล้าย 1 บาท คือ 100 สตางค์)

o แต่ในภาษาซูเมเรียน บาบิโลเนียน และฮีบรู แบ่งเงินหนึ่งตาลันต์ออกเป็น 60 มินา 

o หนึ่งมินาแบ่งได้อีกเป็น 50 เชเคล (ดู อสค 45:12; 1พกษ 10:17; อสร 2:69; นหม 7:71-72; 1มคบ 14:42; 15:18) (เราได้อ่านเรื่องเงินมินาในพระวรสารนักบุญลูกา ใน ลก 19:13 พระเยซูเจ้าก็เล่าถึงนายที่เรียกคนใช้สิบคนเข้ามาและมอบเงินให้คนละ 10 มินา)


• พ่อคงทำให้พี่น้องปวดศีรษะมามากแล้วกับการศึกษาอัตราเงินในอดีต ในพระคัมภีร์ แต่ข้อไตร่ตรองคือคำสอนของพระเยซูเจ้า “ให้อภัยและเมตตา” ครับ... แรงมากจริงๆสำหรับคำสอนวันนี้... ฟังบทสรุปของเรื่องเปรียบเทียบวันนี้จากพระเยซูเจ้าเลย พระมหากษัตริย์โกรธเพราะคนที่ได้รับเมตตามากๆแต่ไร้เมตตาจริงๆ... โดนละครับ

o “‘เจ้าคนสารเลว ข้ายกหนี้สินของเจ้าทั้งหมดเพราะเจ้าขอร้อง เจ้าต้องเมตตาเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกัน เหมือนกับที่ข้าได้เมตตาเจ้ามิใช่หรือ’ 

o พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะทรงกระทำต่อท่านทำนองเดียวกัน ถ้าท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจจริง”


• อ่านแล้ว พ่ออึ้งละครับ... ไม่ยกโทษไม่ได้จริงๆ ไม่เมตตาไม่ได้จริงๆ เพราะคิดไปคิดมา พ่อก็คนบาปและต้องการความเมตตาจากพระเจ้าครับ... ถ้าพระองค์เมตตาเรา เราก็ต้องเมตตา ให้อภัยเพื่อนพี่น้องเช่นกัน...


• พี่น้องที่รักครับ...สงสาร เมตตากันเถอะนะครับ.. ยกโทษให้กันนะครับ อย่าโกรธเกลียดกันเลย พ่อเห็นว่า สมบัติ เงินทอง ทำให้ครอบครัว พี่น้อง เพื่อน แตกแยกเกลียดกันชั่วลูกชั่วหลานเยอะมาก ยอมได้อย่างไร???


• เราคริสตชนครับ ยอมๆกันบ้างเถอะนะครับ อย่าโลภกันให้มากนักเลยถ้าโลภนะครับ เงินทองเพียงน้อยนิด บางทีแม้แต่สตางค์เดียวก็ไม่มีวันยอมกันหรอกครับ... แต่ถ้ารักและไม่โลภ เพราะถ้าโลภก็รักแต่ตัวเอง แล้วเท่าไรถึงจะได้รู้พอกันครับ บ่อยครั้งตีกันชั่วลูกชั่วหลาน พี่น้องคลานตามกันมาจากท้องแม่เดียวกัน อุ้มชูรักกอดกลมกันมา แต่ที่สุดก็เกลียดกันจะฆ่ากันตายก็เพราะทรัพย์สมบัติ... ควรค่าเช่นนั้นหรือครับ... 


• ถามตนเองกันจริงๆ... นิดหนึ่งก็โกรธ ด่าทอ ต่อว่า เสียชาติตระกูลคริสตชนกันหมด จบกัน ไม่เหลือความเป็นลูกพระให้เห็นเป็นลูกผีกันทันตา... ไม่เอานะครับ เราลูกพระเจ้าครับ... “พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะทรงกระทำต่อท่านทำนองเดียวกัน ถ้าท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจจริง”

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย