Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2015
สัปดาห์ที่หนึ่ง เทศกาลมหาพรต

มธ 5:20-26…
20“เราบอกท่านทั้งหลายว่า ถ้าความชอบธรรมของท่านไม่ดีไปกว่าความชอบธรรมของบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริ สีแล้วท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลย
21“ท่านได้ยินคำกล่าว แก่คนโบราณว่า อย่าฆ่าคน ผู้ใดฆ่าคนจะต้องขึ้นศาล 22แต่เรากล่าวแก่ท่านว่า ทุกคนที่โกรธเคืองพี่น้อง จะต้องขึ้นศาล ผู้ใดกล่าวแก่พี่น้องว่า ‘ไอ้โง่’ ผู้นั้นจะต้องขึ้นศาลสูง ผู้ใดกล่าวแก่พี่น้องว่า ‘ไอ้โง่บัดซบ’ ผู้นั้นจะต้องถูกปรับโทษถึงไฟนรก 23ดังนั้น ขณะที่ท่านนำเครื่องบูชาไปถวายยังพระแท่น ถ้าระลึกได้ว่าพี่น้องของท่านมีข้อบาดหมางกับท่านแล้ว24“จงวางเครื่องบูชา ไว้หน้าพระแท่น กลับไปคืนดีกับพี่น้องเสียก่อน แล้วจึงค่อยกลับมาถวายเครื่องบูชานั้น 25จงคืนดีกับคู่ความของท่านขณะที่กำลังเดินทางไปศาลด้วยกัน มิฉะนั้น คู่ความจะมอบท่านแก่ผู้พิพากษา และผู้พิพากษาจะมอบท่านให้ผู้คุม ซึ่งจะขังท่านในคุก 26เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ท่านจะออกจากคุกไม่ได้ จนกว่าท่านจะชำระหนี้จนเศษสตางค์สุดท้าย

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• “ขณะที่ท่านนำเครื่องบูชาไปถวายยังพระแท่น ถ้าระลึกได้ว่าพี่น้องของท่านมีเรื่องบาดหมางกับท่านแล้ว จงวางเครื่องบูชาไว้หน้าพระแทน กลับไปคืนดีกับพี่น้องเสียก่อน แล้วจึงค่อยกลับมาถวายเครื่องบูชา”


• กลับไปคืนดี ทั้งที่เพื่อนพี่น้องเป็นฝ่ายบาดหมางกับเรา ขนาดนี้เลยหรือ... เราถูกเรียกร้องขนาดนี้เลยหรือ เราต้องเป็นฝ่ายไปคืนดีทั้งๆที่เขาเป็นฝ่ายผิดหรือบาดหมางกับเรากระนั้น หรือ... พระเยซูเจ้าทรงเรียกร้องเราขนาดนี้เลยหรือ... เราต้องเป็นฝ่ายไปคืนดีทั้งที่เขาผิดกระนั้นหรือ เราถูกเรียกร้องขนาดนั้นเลยหรือ... จำเป็นด้วยหรือ จำเป็นขนาดนั้นเลยหรือ แล้วทำไมเขาที่ผิดไม่เป็นฝ่ายมาขอโทษและคืนดี ทำไมต้องเป็นฝ่ายเราเล่า ทำไม ไม่ละ ไม่เอาละ ไม่จำเป็น คนผิดก็ต้องขอโทษสิถึงจะถูกต้อง ถึงจะยุติธรรม เราไม่ผิด ไม่ละไม่มีทางละ พระองค์เรียกร้องเกินไปไหม เกินไปไหม


• ภาษาของพระคัมภีร์ที่เราได้ยินวันนี้เป็นภาษาแบบไฮเปอร์โบล Hyperbole คือพูดเกินความจริง หมายความว่า พูดให้เห็นชัดว่า การขัดแย้ง หรือความแตกแยกจะต้องไม่มีในชีวิตของเรา ในการไปถวายเครื่องบูชา.. เหตุเพราะว่า สำหรับชาวยิว มีการถวายบูชามากมายเหลือเกิน มีกำหนดเรื่องเครื่องบูชานานาชนิดอย่างไม่น่าเชื่อ มากจริงๆ เครื่องบูชา ธัญบูชา ศาสติบูชา บูชาชดเชยบาป บูชาโอกาสต่างๆ มีกำหนดมากๆ และชาวยิว ศาสนายิวสมัยพระเยซูเจ้าหรือสมัยที่มีพระวิหารก็มีเรื่องเครื่องบูชามาก เหลือกเกิน.. แต่ชีวิตบ่อยครั้งก็มีความขัดแย้งกันเยอะ มีกฎเกณฑ์มากมายแต่ก็มีความแตกแยก ขัดแย้ง หรือการทะเลาะเบาะแว้งกันมาก


• พ่อว่าน่าคิดเหมือนกันจริงๆ สำหรับเทศกาลมหาพรตปีนี้ที่เราจะคิดกันดีๆไตร่ตรองกันจริงๆอีกทีครับ พ่ออยากพาหันมามองตนเอง มามองสังคมศาสนาของเรา สังคมชุมชนวัดของเรา พระสันตะปาปาฟรังซิสเองก็เตือนเราสมาชิกของพระศาสนาจักรเรื่องนี้อย่างตรงไป ตรงมา พ่อคิดไตร่ตรองและก็พบความจริงอยู่ที่เราน่าจะใช้โอกาสมหาพรตนี้พิจารณาและ “กลับใจ” พ่อกลับไปอ่านคำสอนของเตือนใจของพระสันตะปาปา “ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร ข้อ ที่ 98 ถึง 101” พ่อได้คำสอนมาสรุปบทเทศน์วันนี้จริง 


• พ่อขอเสนอให้อ่านไตร่ตรองนะครับ เพื่อว่าเราจะได้เป็นผู้ไปถวายบูชาที่พระแท่น เป็นคริสตชน เป็นชุมชนคริสตชนที่ยอดเยี่ยมจริงๆ ดีกว่าที่จะไปถวายกันทุกวัน แต่ชีวิตประจำวันมองหน้ากันยังไม่ติดในเขตวัด ในบ้านพ่อ ในบ้านซิสเตอร์ ในโรงเรียน ในกลุ่มกิจกรรม ในสภาพวัด มองหน้ากันไม่ติด ขัดแย้งกันอยู่ต่อเนื่องเป็นศึกสายเลือดหรือตระกูลก็ยังมี ไม่น่ารักเลย คงต้องวางเครื่องบูชากันก่อน ต้องเลิกถวายบูชากันเลยละกระมังครับ... อ่านคำสอนของพระสันตะปาปากันครับ พระสมณะสาสน์เตือนใจ “ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร”....


• พี่น้องที่รัก พระสันตะปาปาทรงปฏิเสธสงครามระหว่างพวกเรา
o มีสงครามเกิดขึ้นมากมายภายในประชากรของพระเจ้า และในชุมชนต่าง ๆ ในย่านถิ่นที่ทำงาน มีสงครามอันเกิดจากความอิจฉาริษยา และในระหว่างคริสตชนด้วยเช่นกัน จิตตารมณ์ทางโลกในคริสตชนบางคน ก่อให้เกิดสงครามกับคริสตชนอื่นๆ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการแสวงหาอำนาจ อภิสิทธิ์ ความพอใจและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของพวกเขา

o ยิ่งกว่านั้น บางคนยังเลิกดำเนินชีวิตการเป็นสมาชิกของพระศาสนจักร หล่อเลี้ยงจิตตารมณ์การต่อต้าน แทนที่จะเป็นสมาชิกของพระศาสนจักรทั้งมวล ที่มีความหลากหลาย เขากลับเป็นสมาชิกของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่รู้สึกว่าตนเองแตกต่างหรือพิเศษ กว่าคนอื่น

o โลกถูกฉีกขาดด้วยสงครามและความรุนแรง หรือบาดเจ็บเพราะปัจเจกนิยม ที่แบ่งแยกมนุษย์และทำให้มนุษย์ต่อสู้กัน เพื่อแสวงหาสภาพความเป็นอยู่ที่ดีของตนเอง ในหลาย ๆ ประเทศเกิดความขัดแย้งและความแตกแยกเดิม ๆ ซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องล้าสมัยแล้ว 

o ข้าพเจ้าปรารถนาขอร้องคริสตชนในทุกชุมชนเป็นพิเศษ ให้เป็นประจักษ์พยานถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันฉันพี่น้อง ซึ่งมีเสน่ห์ดึงดูดและให้แสงสว่าง ขอให้ทุกคนได้ชื่นชมว่าท่านเอาใจใส่และให้กำลังใจซึ่งกันและกันอย่างไร และท่านเป็นเพื่อนร่วมทางแก่กันอย่างไร “ถ้าท่านมีความรักต่อกัน ทุกคนจะรู้ว่าท่านเป็นศิษย์ของเรา” (ยน 13:35) นี่คือสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงวอนขอจากพระบิดา ในการภาวนาอย่างเข้มข้นของพระองค์ “ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้าอธิษฐานภาวนา เพื่อให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงอยู่ในข้าพเจ้า และข้าพเจ้าอยู่ในพระองค์ เพื่อให้เขาทั้งหลายอยู่ในพระองค์และในข้าพเจ้า โลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงส่งข้าพเจ้ามา” (ยน 17: 21) 
o จงระวังการประจญเรื่องความอิจฉาริษยา เราอยู่ในเรือลำเดียวกัน และเราจะไปสู่ท่าเรือเดียวกัน ให้เราวอนขอพระหรรษทานที่จะชื่นชมยินดีในผลงานของผู้อื่น ซึ่งเป็นของทุกคน

o สำหรับผู้บาดเจ็บจากความแตกแยกเดิมๆ เป็นการยากที่จะยอมรับว่า เราเชื้อเชิญเขาให้อภัยและคืนดี เพราะเขาคิดว่าเราละเลยความทุกข์ยากของเขา หรือขอให้เขาลืมความทรงจำ หรือยกเลิกอุดมคติของเขา แต่หากพวกเขาเห็นประจักษ์พยานของชุมชนที่มีความเป็นพี่น้องและคืนดีกันอย่าง แท้จริง สิ่งนี้จะเป็นแสงสว่างที่ดึงดูดเสมอ 

o ข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจที่เห็นว่าในชุมชนคริสตชนบางแห่ง และแม้แต่ในระหว่างนักบวชด้วยกัน เราให้ที่ว่างแก่ความเกลียดชังรูปแบบต่างๆ ทั้งความแตกแยก การดูถูกเหยียดหยาม การแก้แค้น ความอิจฉาริษยา ความต้องการยัดเยียดความคิดของตน จนกระทั่งถึงการเบียดเบียนข่มเหง ที่คล้ายคลึงกับการตามล่าบรรดาแม่มดในสมัยโบราณ เราจะประกาศพระวรสารด้วยพฤติกรรมเช่นนี้แก่ใครได้เล่า

o ให้เราวอนขอองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อให้เราเข้าใจพระบัญญัติแห่งความรัก เป็นการดีที่เรามีพระบัญญัตินี้ เหนือสิ่งอื่นใด เรารู้สึกดีที่จะรักกันและกัน ใช่แล้ว เหนือสิ่งอื่นใด คำเชื้อเชิญของนักบุญเปาโลมีไว้สำหรับเราแต่ละคน “อย่าให้ความชั่วเอาชนะท่าน แต่จงชนะความชั่วด้วยความดี” (รม 12:21) และ “อย่าท้อแท้ในการทำความดี เพราะถ้าเราไม่หยุดทำความดี เราก็จะได้เก็บเกี่ยวเมื่อถึงเวลา” (กท 6:9)

o เราทุกคนมีความรู้สึกทั้งเห็นอกเห็นใจและเกลียดชัง แม้ในเวลาที่เราโกรธใครบางคน ให้เรากล่าวกับพระองค์ว่า “พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าโกรธคนนั้น ข้าพเจ้าวอนขอพระองค์สำหรับเขาด้วย” การภาวนาเพื่อบุคคลที่เรารู้สึกโกรธเป็นก้าวอันงดงามสู่ความรัก และเป็นการกระทำที่ประกาศพระวรสาร ให้เราเริ่มกระทำในวันนี้ เราจงอย่าปล่อยให้อุดมคติแห่งความรักฉันพี่น้องถูกขโมยไป


• พี่น้องที่รัก... เราถูกเรียกร้องมากๆจากความรัก ให้รัก และให้อภัยกันจริงๆ เพื่อประกาศความรักต่อพระเจ้าครับ.... ““เราบอกท่านทั้งหลายว่า ถ้าความชอบธรรมของท่านไม่ดีไปกว่าความชอบธรรมของบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริ สีแล้ว ท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลย”

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย