Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2015
สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา
มก 8:14-21…

        14บรรดาศิษย์ลืมนำขนมปังไปด้วย และในเรือของเขามีขนมปังเหลือเพียงก้อนเดียว 15พระองค์ทรงกำชับเขาว่า “จงระวังให้ดี จงระวังเชื้อแป้งของชาวฟาริสี และเชื้อแป้งของกษัตริย์เฮโรด” 16บรรดาศิษย์จึงพูดกันว่า “นี่เป็นเพราะเราไม่มีขนมปัง” 17พระเยซูเจ้าทรงทราบ จึงตรัสว่า “ทำไมท่านจึงถกเถียงกันเรื่องไม่มีขนมปัง ท่านยังไม่รู้ไม่เข้าใจอีกหรือ ท่านยังมีใจแข็งกระด้างกันอยู่อีกหรือ 18มีตา แต่ไม่เห็น มีหู แต่ไม่ได้ยินหรือ ท่านจำไม่ได้หรือว่า 19เมื่อเราบิขนมปังห้าก้อนเลี้ยงคนห้าพันคน ท่านเก็บเศษที่เหลือได้เต็มกี่กระบุง” เขาตอบว่า “สิบสองกระบุง” 20”เมื่อเราบิขนมปังเจ็ดก้อนเลี้ยงคนสี่พันคน ท่านเก็บเศษที่เหลือได้เต็มกี่ตะกร้า” เขาทูลตอบว่า “เจ็ดตะกร้า” 21แล้วพระองค์ตรัสถามเขาว่า “ท่านยังไม่เข้าใจอีกหรือ”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• “จงระวังเชื้อแป้งของฟาริสีและเชื้อแป้งของเฮโรด” บรรดาศิษย์ได้ยินพระวาจานี้ พวกเขาคิดถึงเรื่องขนมปัง พวกเขาคิดว่าพวกเขาไม่ได้นำขนมปังติดมาพอเพียงขณะเดินทางกับอาจารย์ พวกเขาคิดว่าพระองค์ตรัสหมายถึงอาหารที่พวกเขาจะมีไม่พอ จนลืมไปว่าพระองค์ทรงเลี้ยงประชากรสองครั้งสองคราด้วยขนมปังไม่กี่ก้อน แต่เลี้ยงคนได้สี่พันหรือห้าพันคน.. พวกเขาคิดถึงเรื่องนี้ แต่พระเยซูเจ้าตรัสหมายถึงเชื้อแป้งของฟาริสีและเฮโรดนั้นคือเชื้อแป้งที่ ทำให้ฟูซึ่งความชั่วร้ายและความหน้าซื่อใจคดต่างหาก


• พ่อถามตัวเองว่า พระวาจาที่ตรัสเมื่อประมาณสองพันปีก่อนนั้น “จงระวังเชื้องแป้งของฟาริสีและเชื้อแป้งของเฮโรด” นั้นจะมีความหมายเป็นคำเตือนสอน และตักเตือนพวกเราในปัจจุบันหรือไม่ มีความหมายอะไรสำหรับเราในปัจจุบัน... พ่อคิดถึงสิ่งนี้ครับ...


• ฟาริสี พวกฟาริสี หรือชาวฟาริสี คือ 

o กลุ่มคนศาสนาที่เคร่งครัดกับธรรมเนียมของบรรพบุรุษ เคร่งครัดกับธรรมบัญญัติของโมเสส เคร่งครัดจนดูเหมือนบ้าคลั่งเหลือเกินกับเรื่องธรรมบัญญัติ และประกาศตนจากความเคร่งครัดธรรมเนียมมากมายจริงๆ ประกาศว่าตนเป็นคนแสนดี คนรักพระเจ้า คนศรัทธาในพระเจ้ามากๆแบบโดดเด่น (จำเรื่องฟาริสีภาวนาให้พระวิหารได้ไหม เขายื่นด้านหน้า ภาวนา โอ้อวดพระเจ้าว่าเขาจำศีลบ่อย เขาทำดี เขาบริจาค เขาศรัทธา และก็ไม่วายในคำภาวนายังไปเปรียบกับคนเก็บภาษีคนนั้นที่คุกเข้าไม่กล้าเงย หน้ามองพระวิหารเพราะสำนึกตนว่าเป็นคนบาป และขอความเมตตา...) 

o ฟาริสีเป็นอริกับพระเยซูเจ้าเสมอ เพราะพระองค์สอน พระองค์ทำเครื่องหมายอัศจรรย์ พระองค์ลงไปเคียงบ่าเคียงไหล่หรือเรียกว่าเสด็จลงไปใกล้ชิดกินอาหารร่วมโต๊ะ กับคนเก็บภาษี กับคนบาป... ฟาริสีคอยตำหนิ จับผิดพระเยซูเจ้าตลอดเวลา... คอยหาช่องตำหนิหรือเอาให้ถึงตายกับพระเยซูเจ้า เพราะพระองค์ละเมิดธรรมบัญญัติ..

o สรุปว่าฟารีสีคือตัวแทนของความ “หน้าซื่อใจคด มือถือสากปากถือศีล พวกเอาหน้าในสังคม พวกข้างนอกสุกใสข้างใสเป็นโพรงหรือหลุมศพที่ทำสวยภายนอก พวกที่จิตใจสกปรกมากๆแต่ทำตัวได้สะอาดเนียนเกรียนไปเรื่อย” พ่อก็ไม่รู้จักว่าอย่างไรต่อดี เขียนต่อไปก็หาคำอธิบายได้ไม่หมด

o ภาษาเปรียบเทียบ (Analogy) กับยุคสังคมไทยของเราเราก็มีคนแบบฟาริสีหรือเฮโรดมีมาก เป็นฟาริสีชั้นแนวหน้า เป็นผู้ปกครองแบบชั้นแนวหน้า พ่อคิดว่าเราพิจารณาเปรียบเทียบได้...

o ชื้อแป้งของฟาริสี คนศาสนาแบบฟาริสี มีในทุกๆศาสนา แม้แต่พวกเราพระสงฆ์สักบวชของศาสนาต่างๆ คนของศาสนาหรือคนแบบพ่อนี่เองที่ได้รับความนับถือ ยกย่องว่าเป็นคนขอพระเจ้าเป็นคนศาสนา แต่บางทีเราก็เป็นแบบฟาริสีไปด้วย บางทีเราสอนเรื่องความซื่อสัตย์ เรื่องทางสายธรรมสมถะ สอนความยากจน ความบริสุทธิ์ แต่บางทีบ่อยครั้งบางคนก็เป็นแบบฟาริสีเช่นกัน บางทีก็ข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรงหรือเป็นเหมือนหลุมศพ... บางทีเราก็โลภ ร่ำรวยสะสมมากมายหรือแม้แต่อาจจะโกงด้วยความเนียเกรียนเช่นกัน บางทีก็เล่นพรรคพวก ร่ำรวยจนเกินสามัญชนคนธรรมดาจะรวยได้เพราะการเล่นเงิน เล่นหุ้น หรือแม้แต่ยักยอกเรียกเก็บเชิงนโยบาย และก็ไม่ได้เป็นของจริง ไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดี บางทีคนแบบเราคนศาสนาก็เอาเหมือนกัน ในศาสนาต่างๆ หลายวัดก็สะสมกันเป็นสิบๆ ร้อยๆ หรือพันๆล้าน หรือแม้แต่ที่เราได้ยินจากหน้าหนังสือพิมพ์หรือบทวิเคราะห์ บางทีคนศาสนา วัด นิกายใหญ่คนนับถือเยอะก็ร่ำรวยเป็นหมื่นล้าน อาศัยความได้เปรียงทางจิตวิญญาณและความลุ่มหลงของประชาชน...


• เชื้อแป้งของเฮโรด คือคนของการเมือง อำนาจ การปกครอง ที่ฉ้อโกงสังคมการเมือง พวกนี้ก็อาการหนักมาก กษัตริย์เฮโรดเป็นคนหวงอำนาจมาก กอบโกยมาก บ้างคลั่งการก่อสร้างรากฐานและกิจการเพื่อตนเอง เพื่อเอาใจคอการเมือง เอาใจจักรพรรดิโรมันแต่ก็พร้อมจะทรยศตลอดเวลา ไม่ได้มีความจริงใจใด เอาแต่อำนาจ... ทำร้าย ฆาตกรรม ทุกคนที่เฮโรดระแวงแบบอุ้มฆ่าทำได้เสมอ... ลูกชายของตนเองสามคนเฮโรดก็ฆ่าหมดเพราะเกรงจะมาแย่งอำนาจ คนใกล้ตัวที่ถ้าเขาไม่ไว้ใจเขาก็ฆ่าหมดเช่นกัน... เฮโรดเป็นตัวแทนของอำนาจทางสังคมการเมืองที่เลวร้ายและฉ้อโกงที่สุด


• เชื้อแป้งของเฮโรด มีในทุกยุคทุกสมัย... การเมือง สังคม พวกที่ดูเป็นใหญ่เป็นโต เรื่องนี้พ่อก็ไม่อยากเขียนเยอะเพราะเชิงประจักษ์มันชัดหมดแล้ว.. ความร่ำรวยของพรรคการเมืองใหญ่ที่ได้อำนาจไปที่ผ่านมาก็โกงกินสารพัดจัดเต็ม กันเสียขนาด รวยยกตระกูล อำนาจนับถือ เวลาหาเสียงนะครับ เดินไหว้คนทั่วบ้านทั่วเมือง ยากมือไหว้แม้แต่ลูกเด็กเล็กแดงออกน้อมถ่อมตน... เขาว่ากันว่าเดินผ่านสุนัขยังแทบเผลอยกมือไหว้.. แต่พ่อได้เป็นนักการเมือง เป็นใหญ่เป็นโต ได้อำนาจบริหารจัดการ ก็เป็นเจ้านายลทะทีนี้ เป็นใหญ่และคาดหวังว่าทุกคนต้องยกมือไหว้ ต้องเรียก “ท่าน ฯพณฯท่าน และก็ท่านนายก ท่านรัฐมนตรี ท่านนั่นท่านนี่ กลายเป็นว่าทุกคนต้องยกมือไหว้ เคยเดินไปหาแม้ค้าแม่ขายชาวบ้านแม้แต่ตามสลัม เดินถึงเดินหายกมือไหว้สัญญามากมาย... แต่พอได้อำนาจ... อย่าฝันเลยว่าจะได้เข้าไปถึงตัวท่านอีก รายรอบด้วยบอดี้การ์ด (พวกนี้กลัวโดนทำร้ายที่สุด เพราะมักจะกลายเป็นที่เกลียดชังเพราะความฉ้อโกงคอรัปชั่นสุดๆ และไม่ได้เห็นคนหรือความดีส่วนรวมอยู่ในสายตาอีกเลย...) บ่อยครั้งภาพทั้งหลายก็น่าตำหนิจริงๆ แต่ตำหนิไปก็คงไม่มีอะไรดีขึ้นมากนั้น


• พี่น้องที่รัก พระเยซูเจ้าเตือนบรรดาศิษย์ของพระองค์ให้ระวังเชื้อแป้งของเฮโรดแลเชื้อแป้ง ของฟาริสี... มีความหมายอย่างไรสำหรับเรา พ่อเห็นแล้วว่าพระองค์สอนสุดยอด เพราะเชื้อแป้งมันมีพลังทำให้เติบโตพอฟู... ความชั่วร้ายของคนที่เป็นนักศาสนาหรือนักการเมืองทั้งสองมิตินั้นถ้าไม่ดี หรือทำตัวเลว มันเป็นเหมือนเชื้อแป่งที่จะติดต่อเติบโตไปในสังคม พองก๋าเลยครับ ตรงนี้เราคงเข้าใจ คุ้นเคยนะครับ พรรคพวกของความคนคนเลวก็ขยายพรรคขยายพวกหาแนวร่วมกระจายสู่ท้องถิ่นกินกัน ทั่วหัวระแหง... คนศาสนาที่ไม่ดีหรือโลภก็ไม่ต่างกัน ขยายกลุ่มเพิ่มประชากร เดินทางไปทั่วเพื่อหาประโยชน์จากศรัทธาและความดีของประชาชน ประชนแสนดีแสนซื้อก็กลายเป็นเหยื่อที่น่าชื่นชมและฝันเฟื่องเรื่องรางวัล สวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้ก็ว่ากันไป


• เราคงต้องตัดสินใจเลือก “เชื้อแป้งแท้แห่งพระเจ้า” คือ พระวาจา คำสอนของพระองค์ เพื่อทำให้ชีวิตของเราได้ฟูขึ้นในทางดี กระจายความดีและข่าวดีไปยังเพื่อนพี่น้อง เราต้องเข้าใจ ต้องเรียนรู้เชื้อแป่งเลวร้ายของฟาริสีและเฮโรด และกลับใจมาเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าเชื้อแป้งแห่งชีวิต ความดี ความรักเมตตา และช่วยกันทำให้สังคม ครอบครัว สังคมศาสนาของเรา ฟูขึ้นด้วยความสะอาดปราศจากเชื้อราและเชื้อร้ายใดๆ นอกจากพระศาสนจักรที่สวยงามด้วยศรัทธาแท้ และสังคมที่สวยงามด้วยความดีเพื่อส่วนรวมแท้จริงครับ


• ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ ฟูกันให้มากๆในความรักของพระเจ้าครับ

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย