Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2015
สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา
มก 8:1-10…
1ครั้งนั้น ประชาชนมากมายชุมนุมกันอีก และไม่มีอะไรกิน พระองค์จึงเรียกบรรดาศิษย์เข้ามา ตรัสกับเขาว่า 2”เราสงสารประชาชนเพราะเขาอยู่กับเรามาสามวันแล้ว และเวลานี้ไม่มีอะไรกิน 3ถ้าเราให้เขากลับบ้านโดยไม่ได้กินอะไร เขาจะหมดเรี่ยวแรงขณะเดินทาง เพราะมีหลายคนเดินทางมาจากที่ไกล” 4บรรดาศิษย์จึงทูลตอบว่า “ใครจะหาอาหารในที่เปลี่ยวเช่นนี้มาให้คนเหล่านี้กินจนอิ่มได้”

5พระองค์ตรัสถามว่า “ท่านมีขนมปังกี่ก้อน” เขาทูลว่า “เจ็ดก้อน” 6พระองค์ทรงสั่งให้ประชาชนนั่งลงบนพื้นดิน ทรงหยิบขนมปังเจ็ดก้อนนั้น ตรัสขอบพระคุณพระเจ้า แล้วทรงบิขนมปัง ประทานให้บรรดาศิษย์ไปแจกจ่าย เขาก็แจกจ่ายขนมปังให้ประชาชน 7เขายังมีปลาตัวเล็ก ๆ อยู่บ้าง พระองค์ทรงกล่าวถวายพระพรพระเจ้า ทรงสั่งให้แจกจ่ายปลาเช่นเดียวกัน 8ทุกคนกินจนอิ่ม และยังเก็บเศษที่เหลือได้อีกเจ็ดตะกร้า 9ผู้ที่กินขนมปังและปลามีประมาณสี่พันคน พระองค์ทรงส่งเขากลับไป 10แล้วพระองค์เสด็จลงเรือพร้อมกับบรรดาศิษย์ไปยังบริเวณเมืองดาลมานูธาทันที

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• “สุขสันต์วันแห่งความรัก” วันนี้ทุกคนคงกล่าวแบบนี้ Happy Valentine’s Day เพราะวันนี้เป็นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2015 วันนี้น่าจะเป็นวันแห่งความรักที่งดงาม แต่พ่อเองเชื่อว่า สำหรับเราคริสตชน “ทุกวันคือวันแห่งความรักอันงดงามเสมอ” เพราะพระเจ้าเป็นความรัก และบัญญัติแห่งชีวิตของเรา ก็เป็นบัญญัติแห่งความรักเสมอไป


• วันแห่งความรักเข้าใจกันผิดๆไปมาก และประเทศไทยเราสังคมไทยเราก็หลงวนอยู่กับเรื่องราคาดอกกุหลาบและ เครื่องหมายต่างๆที่เป็นเรื่องวันแห่งความรัก ขณะเดียวกัน การข่าวก็สนใจกันมากและคิดว่าวันแห่งความรักเป็นวันสำคัญทางศาสนาคริสต์ซึ่ง หาเช่นนั้นไม่ ไม่ใช่วันที่ 14 กุมภาพันธ์เท่านั้นสำหรับคาทอลิก คาทอลิกเราทุกวัน ทุกเวลา คือวันเวลาแห่งความรัก เพราะสำหรับเรา พระเจ้าทรงเป็นความรัก และผู้ดำรงอยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้า เป็นความรักที่แสนยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ และพระเจ้าจะเป็นพลังขับเคลื่อนความรักยิ่งใหญ่ ความเมตตาสุดหยั่ง การให้อภัยที่สุดให้กับชีวิตของเรามนุษย์...


• วันนี้จริงๆ พ่อก็ไม่ได้ต้องการเน้นเรื่องวันวาเลนไทน์เพราะทุกวันสำหรับเราคือความรัก เสมอ.. แต่พระวาจาของพระเจ้าวันนี้ที่เราอ่านตามปกติ ต่อเนื่อง จากทุกๆวันก่อนหน้านี้.. วันนี้เป็นเรื่องที่เราคริสตชนคุ้นเคยมาก คือ เรื่อง “การทวีขนมปัง” พระเยซูเจ้าทรงทำอัศจรรย์ทวีขนมปังเลี้ยงคนมากมาย พ่อมีประเด็นให้พิจารณาแม้ว่าพี่น้องคงฟัง คงได้อ่าน หรือไตร่ตรองเรื่องนี้มาบ่อยครั้งแล้วก็ตามที แต่ประเด็นของวันนี้สำหรับพ่อ พ่อมีมุมมองที่จะให้ไตร่ตรองครับ เรามาดูตัวบทสำคัญบางประเด็นกันก่อนครับ...

o ครั้งนั้น ประชาชนมากมายชุมนุมกันอีก และไม่มีอะไรกิน 

o พระองค์ตรัส “เราสงสารประชาชนเพราะเขาอยู่กับเรามาสามวันแล้ว และเวลานี้ไม่มีอะไรกิน ถ้าเราให้เขากลับบ้านโดยไม่ได้กินอะไร เขาจะหมดเรี่ยวแรงขณะเดินทาง เพราะมีหลายคนเดินทางมาจากที่ไกล”

o “ใครจะหาอาหารในที่เปลี่ยวเช่นนี้มาให้คนเหล่านี้กินจนอิ่มได้” 

o พระองค์ทรงสั่งให้ประชาชนนั่งลงบนพื้นดิน ทรงหยิบขนมปังเจ็ดก้อนนั้น ตรัสขอบพระคุณพระเจ้า แล้วทรงบิขนมปัง ประทานให้บรรดาศิษย์ไปแจกจ่าย เขาก็แจกจ่ายขนมปังให้ประชาชน เขายังมีปลาตัวเล็ก ๆ อยู่บ้าง พระองค์ทรงกล่าวถวายพระพรพระเจ้า ทรงสั่งให้แจกจ่ายปลาเช่นเดียวกัน 

o ทุกคนกินจนอิ่ม และยังเก็บเศษที่เหลือได้อีกเจ็ดตะกร้า

o ผู้ที่กินขนมปังและปลามีประมาณสี่พันคน

• พ่อเคยมีประสบการณ์คุยกับพระอัครสังฆราชยอห์นฮา ท่านเป็นอาจารย์พระคัมภีร์อย่างยอดเยี่ยมครับ ท่านมาพักที่บ้านผู้หว่าน และพ่อก็พบท่านในเช้าวันอาทิตย์ระหว่างอาหารเช้า พ่อกำลังจะไปถวายมิสซาและไปเทศน์ที่วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์... หลายๆปีมาแล้ว วันนั้น พระวาจาคือตอนเดียวกับวันนี้เลยครับ “การทวีขนมปังเลี้ยงประชาชน” พ่อนั่งรับประทานอาหารเช้ากันท่าน ท่านจบปริญญาเอกพระคัมภีร์โดยตรง ปริญญานี้คนไทยเราไม่เคยมีครับ พ่อก็กำลังเตรียมไปเทศน์ นั่งไปก็เลยถามท่านหน่อย “ท่านครับ พระวาจาวันนี้เรื่องทวีขนมปัง ผมจะเทศน์ประเด็นอะไรดี จะตีความพระคัมภีร์นี้อย่างไรดี” (พ่อหวังว่าท่านจะตอบแบบนักวิชาการยอดเยี่ยมและวันนี้จะได้นำไปเทศน์เด็ดดวง เลย)


• ท่านยอห์นฮา...เงยหน้ายิ้มและตอบพ่ออย่างเรียบง่ายเหลือเกิน ท่านสมเป็นปริญญาเอกพระคัมภีร์ สมเป็นพระอัครสังฆราชจริงๆ ท่านตอบพ่อว่า “เกียรติ... ไม่ต้องกังวล ไม่ต้องเทศน์อะไรซับซ้อน แต่ทำอย่างไรก็ได้ เทศน์อย่างไรก็ได้ให้สัตบุรุษที่ฟังพระวาจาวันนี้รู้ว่า พระเยซูเจ้าทรงแคร์ (CARE) ประชากรของพระองค์จริงๆ พระองค์ทรงสนพระทัยห่วงใยและจัดหาให้พวกเขาด้วยความห่วงใย...” (ท่านตอบเป็นภาษาอังกฤษพ่อถอดความมาให้ครับ แต่คำว่า “CARE” พ่อเก็บไว้ให้เห็นชัดๆเลยครับ “ใส่ใจ ห่วงใย” ยอดเยี่ยมครับ

• พี่น้องที่รักครับ พ่อสรุปละครับ จากที่พ่อแกะข้อความจากพระวรสารไว้... 

o พระเยซูเจ้าทรงแคร์ประชาชนจริงๆ เราเห็นได้ชัดเจน “ประชาชนมากมายไม่มีอะไรกิน พระองค์สงสาร พระองค์ทรงสั่งให้ประชาชนนั่งลงบนพื้นดิน แล้วทรงบิขนมปัง ประทานให้บรรดาศิษย์ไปแจกจ่าย ทรงสั่งให้แจกจ่ายปลาเช่นเดียวกัน ทุกคนกินจนอิ่ม” 

o พี่น้องที่รัก ขอให้เราแคร์กันและกัน ใส่ใจกันและกันเหมือนที่พระเยซูเจ้าทรงแคร์และเป็นห่วงประชากรของพระองค์นะ ครับ แคร์กันมากๆ อย่าให้คำว่า “ไม่แคร์” หลุดออกมาจากชีวิตเรานะครับ เพราะ “แคร์คือความรักครับ” ขอพระเจ้าอวยพรครับ

o เอาล่ะ เพื่อไม่ให้ตกข่าว “สุขสันต์วันแห่งความรัก” ขอให้เราแคร์กันด้วยความรักแท้ของพระเจ้าของเรานะครับ...

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย