Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2015
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา
(ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร เสกเทียนและแห่เทียน)
ลก 2:22-32…..
22เมื่อครบกำหนดเวลาที่มารดาและบุตรจะต้องทำพิธีชำระมลทิน ตามธรรมบัญญัติของโมเสส โยเซฟพร้อมกับพระนางมารีย์นำพระกุมารไปที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อถวายแด่ พระเจ้า 23มีเขียนไว้ในธรรมบัญญัติของพระเจ้าว่า จะต้องถวายบุตรชายคนแรกแด่พระเจ้า 24และถวายเครื่องบูชาคือนกเขาหนึ่งคู่หรือนกพิราบสองตัว ตามที่มีกำหนดไว้ในธรรมบัญญัติของพระเจ้า 25เวลานั้น ที่กรุงเยรูซาเล็ม ชายผู้หนึ่งชื่อสิเมโอน เป็นคนชอบธรรมและยำเกรงพระเจ้า เขารอคอยความรอดพ้นของอิสราเอล พระจิตเจ้าสถิตอยู่กับเขา

26และทรงเปิดเผยให้เขารู้ว่า เขาจะไม่ตายก่อนที่จะได้เห็นพระคริสต์ของพระเจ้า 27พระจิตเจ้าทรงนำสิเมโอนเข้าไปในพระวิหาร ขณะที่โยเซฟพร้อมกับพระนางมารีย์นำพระกุมารเข้ามาปฏิบัติตามที่ธรรมบัญญัติ กำหนดไว้ 28สิเมโอนรับพระกุมารมาอุ้มไว้ และกล่าวถวายพระพรแด่พระเจ้าว่า
29ข้าแต่พระเจ้า
บัดนี้ พระองค์ทรงปล่อยผู้รับใช้ของพระองค์ไปเป็นสุข
ตามพระดำรัสของพระองค์
30เพราะนัยน์ตาของข้าพเจ้าได้เห็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดพ้น
31ผู้ที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับนานาประชาชาติ
32เป็นแสงสว่างเปิดเผยให้คนต่างชาติรู้จักพระองค์
และเป็นสิริรุ่งโรจน์สำหรับอิสราเอลประชากรของพระองค์

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• “LUX MUNDI” ภาษาลาตินอ่านว่า “ลุกซ์ มุนดี” (อย่าอ่านว่า “ลักษ์” นะครับ เพราะนี่เป็นภาษาลาติน) แปลว่า “แสงสว่างของโลก หรือ แสงสว่างส่องโลก” ที่แน่ๆ เป็นชื่อของบ้านเณรใหญ่แสงธรรม บ้านเณรใหญ่แห่งเดียวในประเทศไทยของเรา... 


• วันนี้เป็นวันฉลองครับ ฉลองแสงสว่างที่พระเจ้ามอบให้กับโลกเพื่อโลกที่มืดมนจะได้เห็นแสงสว่างของ พระเจ้า... แน่นอนวันนี้เป็นวันพิเศษของเรา ของบ้านเณรใหญ่ สถานที่ๆพ่อเองอาศัยอยู่และทำงานในปัจจุบัน และเป็นบ้านที่ให้การอบรมพ่อมาตั้งแต่เข้าบ้านเณรใหญ่เมื่อเกือบสามสิบปี ก่อนครับ วันนี้เป็นวันพิเศษของบ้านเณรแสงธรรมครับ.... วันนี้พ่อจึงขอเล่าถึงแสงสว่างหน่อยนะครับ ขอเล่าถึงแสงธรรมหน่อยครับ
• ที่บ้านเณรใหญ่ของเรา ที่ตึกเรียนวิทยาลัยแสงธรรม เรามีตึกสามชั้นครับทั้งตึกคือห้องเรียนทั้งหมดครับ เมื่อพ่อเข้ามาที่บ้านเณรเมื่อห้าปีที่แล้ว แน่นอนพ่อสอนที่วิทยาลัยมาแล้วสิบหกสิบเจ็ดปีนี่แหละครับ และคนที่เรียนคือ “สามเณร” เมื่อก่อนเรามีแต่สามเณรคือคนที่เตรียมตัวเป็นพระสงฆ์หรือนักบวชชายเท่านั้น ปัจจุบันเรามีนักบวชหญิงมาเรียนบ้างด้วย และมีนักศึกษาชายหญิงที่เตรียมเป็นครูคำสอนหรือผู้ประกาศความเชื่อมาเรียน ด้วย 
• พ่อจำได้ว่า เมื่อพ่อเข้ามาที่นี่ในเพื่อเป็นอาจารย์ประจำและผู้ให้การอบรม พ่อเคยคิดมานาน เพราะว่าบันไดขึ้นอาคารของเราที่ชั้นสองที่เราพบก่อนแยกไปห้องเรียนต่างๆ ห้องแรกที่เราพบต่อหน้า ห้องแรกบนตึกนั้นถูกใช้เป็นที่ขายขนม ขายน้ำดื่ม ขายอาหารว่างมานานโดยสโมสรของนักศึกษา พ่อไม่เคยยอมรับสิ่งนี้เลยโดยส่วนตัว พ่อรู้สึกขัดแย้งมานานแสนนานในใจเมื่อมาสอน 


• พ่อรู้สึกว่าสถาบันของเราเป็นสถาบันพิเศษสุดๆในการสร้างบุคากร เป็นสถาบันสอนปรัชาญา คือ สอน “ความจริง” สอนเทววิทยา คือสอนศาสตร์เกี่ยวกับ “พระเจ้า” และสอนการสอนศาสนาโดยตรง เราต้องการสร้างบุคลากรชั้นเยี่ยมทางความเชื่อและความจริงๆ แต่เมื่อขึ้นตึกของวิทยาลัย ห้องแรกที่เราเผชิญหน้าและเป็นศูนย์กลาง คือ “ห้องขายขนม” และดูเหมือนเป็นจุดสนใจของสามเณรและคนส่วนใหญ่เมื่อเวลาที่ปล่อยพักเล็กพัก น้อยจากการเรียน... ความรู้สึกนี้อยู่ในใจพ่อมานาน และพ่อวิจารณ์เชิงให้คิดวิเคราะห์มานาน... จนพ่อเข้ามาอยู่ที่นี่ และที่สุด ความคิดนี้ก็เกิดผล เราตัดสินใจเปลี่ยนให้จุดแรกที่พบก่อนไปเรียนเมื่อขึ้นวิทยาลัยนั้นให้ เปลี่ยนจากร้านค้าให้กลายเป็นวัดน้อยแห่งแสงสว่าง (Chapel of LIGHT)


• สัตบุรุษหลายส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นครับ ว่างๆ ก็มาเยี่ยมได้ครับ... พ่อจะเล่าให้ฟังนิดหน่อยถึงสถาปัตยกรรมของวัดน้อยแห่งแสงสว่างนี้ครับ คนที่ช่วยรับออกแบบให้พ่อฟรีไม่คิดค่าแรงคือลูกพลมารีย์เยาวชนองพ่อตั้งแต่ สมัยเขาเรียนอยู่เซ็นต์คาเบรียล ปัจจุบันพระอวยพรเขา เขาประสบความสำเร็จและเก่งมากๆชื่อ “กบ” ครับ ขอใช้ชื่อเล่นครับ ชื่อจริงๆของเขาพระเจ้าทราบและพระองค์อวยพรน้ำใจดีของเขาแน่นอนครับ... พ่อเล่าเรื่องความคิดและหลักคิดของบ้านแสงธรรมให้เขาฟัง เขาเขียนแบบออกมาสวยเหลือเกิน และเป็นเอกลักษณ์จริงๆ ครับ พ่อจะเขียนให้อ่านครับ....

o ชื่อ “วัดน้อยแห่งแสงสว่าง” (Chapel of Light) (ชื่อนี้พ่อตั้งเองครับ ไม่มีใครทราบเป็นทางการหลอกมั่นใจได้ว่าถ้าไปถามสามเณรที่เดินผ่านวัดนี้ทุก วันว่าวัดน้อยนี่ชื่ออะไร ผมมั่นใจพวกเขายังไม่ทราบเลยจริงๆ) พ่อตั้งชื่อนี้โดยเจตนาเพราะพระคริสตเจ้าเท่านั้นคือแสงสว่างของชีวิตของทุก คนที่แสวงหาความจริงทางปรัชญาและความจริงทางเทววิทยาหรือศาสนา เพราะพระองค์คือ “ความจริงและพระองค์คือพระเจ้า” พระองค์เท่านั้นเป็นแสงสว่างแท้ที่ไม่มีความมืดเจือปนอยู่เลย... ความมืดเอาชนะความสว่างของพระองค์ไม่ได้ และแน่นอนไม่มีทางเลยสำหรับความมืดที่จะชนะความสว่าง... และเราสามารถรู้จักพระองค์อาศัยศีลมหาสนิทและพระวาจาและการภาวนา ดังนั้น
o กลางวัดคือตู้ศีลสีทองสง่างาม จุดศูนย์กลางของการเรียนรู้ของชีวิตของเรา... ตู้ศีลมีใบเดียวในโลกเพราะเขาเขียนแบบเอง และสั่งทำพิเศษเฉพาะ ไม่มีซ้ำ มีรูปศีลมหาสนิทเป็นจุดกลางจริงๆ ทำด้วยสแตนเลสตัดด้วยเครื่องเลเซอร์และชุมสีทอง และมีแสงที่เป็นรัศมีกระจายออกไปรอบทิศทาง “สวยมาก และไม่แพงเลยครับ” เพราะทำในประเทศไทย made in Thailand ตัวสแตนเลสจ้างเขาทำตัวตู่ให้ช่างไม้ทำ การประกอบก็บราเดอร์เล็กคือเณรเราทำเอง... รอบตู้ศีลชั้นนอกคือวงแหวนสีทองสั่งทำพิเศษเช่นกัน ไม่มีที่ไหนเหมือนครับ... เพราะเพื่อเป็นเครื่องหมายถึงพลังของพระคริสตเจ้า
o สีของวัด เน้น “สีขาวอบอุ่น” สีแห่งความบริสุทธิ์ทางปัญญาความคิดและชีวิต ทุกคนที่ขึ้นมาเรียนต้องได้รับการชำระให้สะอาดเพื่อเข้าถึงความจริงและเข้า ถึงพระเจ้า ต้องได้รับการชำระล้างด้วยแสงของพระเจ้า ความงดงามและความสงบของพระเจ้าและจากพระเจ้า
o วัสดุที่ใช้ด้านหน้าเป็นกระจกใสมากสวยมาก เรียบแต่เก็บเสียงได้ดีมาก กระจกผ่านความร้อนอย่างดีจากโรงงานของ SR สัตบุรุษใจศรัทธาที่รับทำให้โดยน้ำใจดีเหลือเกินเช่นกัน... การใช้กระจกเพื่อเน้นความใสให้แสงของพระคริสตเจ้าผ่านชำระชีวิตเราครับ... เราไม่ใช่แสงสว่าง แต่เราเป็นผู้ที่แสงธรรมของพระเจ้าส่องผ่านชีวิตเราไปสู่ทุกคน เราคือแสงธรรมขอพระคริสตเจ้า เจ้าของแสงแห่งความรักและความจริงคือพระคริสตเจ้า...เท่านั้น ไม่ใช่เรา แต่เป็นพระองค์
o ภายในใช้สีขาวเป็นหลัก และมีผิวไม้พิเศษ (จากอิตาลี) เป็นฉากหลัง จริงๆใช้เป็นพลาสติกก็ได้คือเป็นแบบที่เรียกว่า “ไวนิล” แต่คนออกแบบเขาต้องการสัมผัสของความรู้สึกของไม้บางๆ สีอบอุ่นและรู้สึกถึงความอ่อนโยนของพระเจ้าที่เราต้องสัมผัสกับพระองค์.... สุดยอดความคิดครับ... ห้องเล็กๆ วัดน้อยๆ แต่เต็มไปด้วยเทวทิยา ศิลปะ และความรู้สึกถึงความจริง..
.

o ข้างตู้ศีลคือโมเสก (โมซาอิก) หินที่สีเป็นขาว และทองปนเงิน ยิ่งใกล้ตู้ศีลยิ่งเป็นสีทอง ชิ้นเล็กๆ รวมกัน และกระจายออกไป คือทุกคนที่เป็นสมาชิกของแสงธรรมที่ต้องรับแสงของพระคริสตเจ้า และกระจายออกไปเป็นชิ้นเล็กๆในโลก แต่เป็นชิ้นที่เห็นว่าเป็นแสงสว่างพิเศษและแตกต่าง คือคนจากแสงธรรมต้องออกไปเป็นผู้นำแสงสว่างแห่งความรักความดีของพระเจ้า กระจายออกไปในโลก จากการศึกษาเรียนรู้ที่นี่ จากการใกล้ชิดพระเจ้าและก้าวออกไปเป็นแสงธรรมดุจแสงเทียนส่องสว่างในโลก แต่เห็นชัดว่าไม่เป็นแบบโลก....

o เพดาของวัดน้อยแห่งแสงสว่าง ใส่ฝ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมสามช่อง เหนือตูศีล หมายถึงว่า พลังของพระเจ้าในพระเยซู คือพลังของความเชื่อ ความรัก และความหวัง Fides, Amor, Spes คือ สิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเราทุกคนผ่านทางพระเยซูเจ้า...
o พระแท่น หินอ่อนพิเศษมากๆ สีน้ำตาลอ่อนๆธรรมชาติมากๆ คือที่ถวายบูชาของพระเยซู ซึ่งเราต้องถวายบูชา... บนพระแท่นคือพระวาจาของพระเจ้า หนังสือมิสซาภาษาลาตินโบราณเล่มใหญ่ เครื่องหมายของการเรียนรู้ที่ต้องจริงจังและหนักแน่นด้วยพระวาจา วัดดูทันสมัยมาก แต่หนังสือพิธีกรรมเล่มนี้เก่าแก่มากๆ และที่สำคัญ “ไฟตู้ศีล” ก็เป็นตะเกียงโบราณมาก ได้มาจากเรือไม้พัทยา พี่เขาให้มาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ....
o ส่วนรายละเอียดที่เหลือต้องหาโอกาสมานั่งเงียบๆที่วัดนี้ครับ ระบบแสงที่เรียบง่าย บรรยากาศที่เย็นสบาย ที่นั่งออกแบบพิเศษให้หันเข้าหาพระคริสตเจ้า ที่นั่งเป็นไม้ที่ออกแบบติดกับตัววัด นั่งได้ไม่กี่ที่ครับ แต่เน้นความสงบ ต่อหน้าพระคริสตเจ้า...

• พี่น้องที่รักครับ วันนี้ฉลองแสงสว่าง พ่อเลยเล่าเรื่องวัดน้อยแห่งแสงสว่างที่พ่อบรรจงให้ออกแบบและติดตามการสร้าง จนเสร็จทั้งนี้เพื่อให้เกิดคุณค่าที่สุด จากห้องขายขนมที่เคยเป็นศูนย์กลางทางขึ้นไปเรียนบทตึกวิทยาลัยแต่เดิม


• บัดนี้ตอนนี้ต้องเป็นพระคริสตเจ้าเท่านั้น องค์ความสว่าง องค์แสงธรรมส่องโลกอย่างแท้จริง 

o พ่อหวังว่าสามเณรของพ่อจะใช้วัดนี้มากที่สุด 

o นักศึกษาจะใช้เพื่อเข้าไปเฝ้าศีล เงียบสงบมากที่สุด แต่ยังยากๆอยู่ครับ... 

o แต่เครื่องหมายนี้ก็ชัดเจนและอยู่ที่นั่นมีคนช่วยการสร้างและช่วยเหลือ ออกแบบ จัดการจนเสร็จมาห้าปีได้แล้ว แน่นอนไม่ได้แพงมากครับ แต่มีค่ามาก คนที่ให้ความช่วยเหลือทุกคน พ่อเชื่อว่า พระเจ้าทรงทราบดี ขอพระองค์อวยพรพวกเขาด้วยเทอญ...


• พ่อไม่ได้เทศน์อะไรพิเศษวันนี้ครับ แต่ความหมายทั้งหมดก็อยู่ในวัดน้อยแห่งแสงสว่างที่เล่ามาครับ พ่อขอให้เราไม่ลืมว่า พระเยซูคือแสงสว่างส่องโลกตลอดไป แสงที่ต้องเอาชนะความมืดมนของโลก ความมืดมนของจิตใจ 


• พระองค์คือแสงเทียนที่ยอมหลอมละลายตัวเองเพื่อเป็นแสงแก่เรา และเราก็รับศีลล้างบาปเราได้รับแสงที่ต่อจากแสงของพระองค์ 

o ขอให้เราเป็นแสงแห่งความดีและความรักของพระเจ้าในสังคม เป็นแสงธรรมของพระเจ้าเสมอไป... 

o สุดท้าย ภาวนาเพื่อบ้านเณรใหญ่แสงธรรมด้วยนะครับ รักบ้านเณรของเรา ช่วยเหลือบ้านเณรเพื่อสนับสนุนกระแสเรียกของสามเณรของเราให้พวกเขาเป็นพระ สงฆ์เพื่อรับใช้พระเจ้าและรับใช้พี่น้องเสมอไปนะครับ... 

o พ่อขอคำภาวนา และขอพี่น้องได้หมั่นรักและช่วยเหลือสนับสนุนกิจการของบ้านเณรด้วย ถ้าพี่น้องปรารถนาจะร่วมกันสร้างแสงธรรมของพระคริสตเจ้าผ่านทางพระสงฆ์ที่ ที่ได้รับการอบรมจากบ้านเณรนี้ 

o ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ... ขอให้ชีวิตของเราทุกคนเป็นแสงสว่างของพระคริสตเจ้าส่องโลกให้สว่าง และทำลายความมืดในทุกมิติที่ครอบงำชีวิตและสังคมอีกทั้งจิตใจของเรานะครับ

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย