Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2015
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา
มก 4:21-25…
26พระองค์ยังตรัสอีกว่า “พระอาณาจักรของพระเจ้ายังเปรียบเสมือนคนที่นำเมล็ดพืชไปหว่านในดิน 27เขาจะหลับหรือตื่น กลางคืนหรือกลางวัน เมล็ดนั้นก็งอกขึ้นและเติบโต เป็นเช่นนี้ได้อย่างไรเขาไม่รู้ 28ดินนั้นมีพลังให้เกิดผลในตนเอง ครั้งแรกก็เป็นลำต้น แล้วก็ออกรวง ต่อมาก็มีเมล็ดเต็มรวง 29เมื่อข้าวสุก เกิดผลแล้ว เขาก็ใช้คนไปเก็บเกี่ยวทันที เพราะถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว”


30พระองค์ตรัสอีกว่า “เราจะเปรียบพระอาณาจักรของพระเจ้าอย่างไร หรือจะใช้อุปมาอะไรอธิบายเรื่องนี้ 31พระอาณาจักรเปรียบเหมือนเมล็ดมัสตาร์ดซึ่งเมื่อหว่านในดิน ก็เป็นเมล็ดเล็กกว่าเมล็ดทั้งปวงทั่วแผ่นดิน 32แต่ครั้นได้หว่านแล้วก็งอกขึ้นและกลายเป็นต้นไม้ใหญ่กว่าพืชผักทุกชนิด มีกิ่งก้านใหญ่โตจนบรรดานกในอากาศมาพักอาศัยร่มเงาได้”
33พระองค์ตรัสเป็นอุปมาเช่นนี้อีกมากตามที่เขาเหล่านั้นฟังเข้าใจได้ 34พระองค์มิได้ตรัสกับเขาโดยไม่ใช้อุปมา แต่เมื่อทรงอยู่เฉพาะกับบรรดาศิษย์ก็ทรงอธิบายทุกเรื่องให้กับเขาเหล่านั้น

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• ประกาศพระวาจา หว่านพระวาจา ทำหน้าที่ของเราไป ประกาศพระวาจาต่อไป... เมล็ดแห่งพระวาจาจะเติบโต...อย่างไรเราไม่รู้จริง พระวาจามีพลังที่จะเติบโต พระวาจาของพระเยซูยืนยันกับเราเช่นนี้จริงๆ ดูเหมือนว่าเราไม่ต้องกังวลอะไรเลย เราเพียงทำหน้าที่ประกาศและหว่านพระวาจา พระเจ้าจะทำให้เติบโต “เขาจะหลับหรือตื่น กลางคืนหรือกลางวัน เมล็ดนั้นก็งอกขึ้นและเติบโต เป็นเช่นนี้ได้อย่างไรเขาไม่รู้ ดินนั้นมีพลังให้เกิดผลในตนเอง ครั้งแรกก็เป็นลำต้น แล้วก็ออกรวง ต่อมาก็มีเมล็ดเต็มรวง”

• พ่อคิดว่าพระวาจาวันนี้ให้กำลังใจและบรรเทาใจมากๆ ในการทำหน้าที่ประกาศพระวาจาของพระเจ้าต่อไป กระทำความดีต่อไป เราคริสตชนต้องช่วยกันหว่านความดี ช่วยกันหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความดีและความรักของพระเจ้าต่อไป... ดูเหมือนว่าเราไม่ต้องกังวลอะไรมากเลยครับ

• ประสบการณ์ของพ่อ... พ่อคุยกับพ่อทัศไนย์บ่อยๆ และคำที่พ่อได้ยินเสมอจากพ่อทัศไนย์และสำหรับพ่อถ้อยคำของพ่อทัศน์เป็นคำสอนที่ดีครับ
o เราเคยคุยกันเรื่องงานแปลพระคัมภีร์ งานประกาศข่าวดี การทำงานพระคัมภีร์ในรูปแบบต่างๆ พ่อทัศไนย์แปลพระคัมภีร์ ทำงานเยอะมากๆ เป็นงานที่มีประโยชน์ มีค่ากับคริสตชนและพระศาสนจักรมากจริงๆ
o พ่อจำได้ว่าเคยคุยและถามถึงงานที่ทำไป จะทำอย่างไรต่อไป และต่อไปจะเป็นอย่างไร ดูเหมือนพ่อถามแบบเด็กๆห่วงอนาคต ในอนาคตจะเป็นอย่างไร
o คำตอบจากพ่อทัศไนย์ อาจารย์ท่านพูดบ่อยๆว่า “เฮ้อ...โลกมันยังหมุนต่อไป โลกมันหมุนมาตลอดก่อนจะมีเรา และไม่มีเรา โลกก็ยังหมุนต่อไป ไม่มีเรา โลกก็อยู่ได้” (และอาจจะอยู่ได้ดีกว่าด้วย...ส่วนนี้พ่อเติมเอง) ซึ่งคำสอนคำปรารภของพ่อทัศไนย์ที่สอนพ่อเวลาเราสนทนากันนั้นเป็นความจริง จริงๆครับ
o พ่อมาสานคิดต่อไปว่า เราก็ทำหน้าที่ของเรา ทำงานที่เราทำได้ เพื่อประกาศข่าวดี เพื่อพระคัมภีร์ ประกาศพระวาจา “หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความดี” ใช่พระเยซูเจ้าตรัสไว้ชัดเจน ไม่ว่าเราจะหลับหรือตื่น รู้ตัวหรือไม่ เมล็ดที่ว่านนั้นในพื้นดินก็เติบโตอย่างลึกลับด้วยพลังของดินและความสามารถของเมล็ดแห่งพระวาจา... ดั้งนั้น เราไม่มีอะไรต้องกังวลอีก ทำงานของพระ หว่านความดีต่อไป และพระเจ้าจะเติมเต็มส่วนที่เหลือด้วยพระองค์เองครับ

• คำสอนที่ดีของวันนี้ จากพระคัมภีร์... พี่น้องที่รักครับ เราช่วยกันครับ
o เราคริสตชน ช่วยกันหว่านความรักของพระเจ้า
o ช่วยกันกระทำความดี
o ช่วยกันเป็นความรักของพระเจ้า และที่เหลือหรือยังขาดไปไม่ต้องห่วงเพราะพระเจ้าจะทรงกระทำให้สมบูรณ์ ชีวิตเป็นของพระองค์ ความรักของเราก็เป็นความรักของพระองค์ หว่านไป ประกาศไป ไม่ว่าเราจะหลับหรือตื่น พระเจ้าก็มีอำนาจทำให้เติบโตแน่นอน...

• พ่อคิดว่า ถ้าเราปล่อยวางจากการหวังผลได้เสมอ... คือ หวังผลอย่างที่เราอยากได้ พระเจ้าจำทำงานของพระองค์ได้มากขึ้น และพระองค์ก็พอพระทัยในส่วนที่เรากระทำนั้นเอง เป็นพระองค์ที่ทรงเรียกร้องให้เราออกไปทำงานในสวนของพระองค์..

• อ้อ เราทำงานของพระองค์ (ไม่ใช่งานเรา) พี่น้องที่รักครับ...เราไม่ใช่เจ้าของสวน แต่พระองค์เป็นเจ้าของ... แผ่นดิน และโลกเป็นของพระองค์ และเราเองก็เป็นของพระองค์จริงๆครับ

• คำสอนของพ่อทัศไนย์ที่สอนพ่อ ทำให้พ่อเข้าใจพระคัมภีร์ตอนนี้จริงๆ และได้สัมผัสความจริงแห่งพระเจ้ามากขึ้น...

• พี่น้องที่รักครับ... ให้เราไปทำงานในสวนหรือไร่นาของพระองค์ ในโลก ให้เราหว่านพระวาจา ประกาศข่าวดี และวางใจในพระเจ้าเมื่อเราได้ทำส่วนของเรา พระเจ้าจะทำให้เติบโต... เราไม่อาจเข้าใจทั้งหมด บางทีเราอาจจะหมดหวังในหลายๆคน หมดหวังในหลายๆสถานการณ์ แต่พระองค์ยังต้องการให้เราหว่านต่อไป ประกาศต่อไป.. พระองค์จะทำให้เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจานั้นเติบโตได้แน่นอน เป็นพระองค์ครับไม่ใช่เราครับ.. ดังนั้นวางใจในพระเจ้ามากขึ้น และเราจะมีความสุขขึ้นครับ...

• บางที่เราหว่านเมล็ดเล็กๆ แบบเมล็ดมัสตาร์ด เพระวาจาของพระเจ้า ความดีของพระเจ้า แม้เป็นเมล็ดเล็กๆแบบมัสตาร์ดแต่จะสามารถเป็นที่พักพิงอาศัยของนกในอากาศได้สบายๆ

• สิ่งเล็กๆ กิจการน้อยๆที่เรากระทำได้เพื่อพระเจ้า จะเป็นพระพรมากมายสำหรับเพื่อนพี่น้องของเราจริงๆ ครับ ไม่ต้องกลัวครับ หว่านไป ทำงานของพระเจ้าไป รักต่อไป ความรักเปลี่ยนโลกทั้งโลกได้ครับ ขอพระเจ้าอวยพรครับ...

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย