Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2015
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา
มก 3:20-21…
20พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในบ้านหลังหนึ่ง ประชาชนมาชุมนุมกันอีกจนพระองค์ไม่อาจเสวยและบรรดาศิษย์ก็ไม่อาจกินอาหารได้ 21เมื่อพระญาติของพระองค์ได้ยินเช่นนี้ ก็ออกไปคุมพระองค์ไว้ เพราะคิดว่าทรงเสียพระสติ

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• พระวาจาที่อ่านในมิสซาวันนี้มีเพียงสองข้อเท่านั้น จากพระวรสารนักบุญมาระโก เรียกว่า ถ้าอ่านในมิสซา ถ้าพ่อเปิดมาเจอ ก็เรียกว่า ยิ้มเลย เพราะพระวรสารวันนี้สั้นมากๆ และถ้าพี่น้องเปิดไบเบิ้ลได้อารี่และพบ พี่น้องคงรู้สึกเช่นกัน ทำไม้มีเพียงสองข้อ เรียกว่ามีเพียงสองบรรทัดก็คงไม่ผิดจากความจริง แต่จะได้รำพึง ให้อรรถาธิบาย หรือไตร่ตรองอะไรหนอ


• “พระเยซู ผู้ประกาศความรักของพระเจ้า ประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้าอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยด้วยชีวิตของพระองค์จริงๆ” 


• ประเด็นที่พ่ออยากจะเน้นจริงๆในการไตร่ตรองวันนี้ คือ “พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในบ้านหลังหนึ่ง ประชาชนมาชุมนุมกันอีกจนพระองค์ไม่อาจเสวยและบรรดาศิษย์ก็ไม่อาจกินอาหาร ได้” พ่ออ่านพระวาจาบรรทัดนี้แล้วพ่อรับรู้ได้จริงๆถึงความเป็นประกาศสูงสุด (Prophet) เป็นผู้อภิบาลสูงสุดของพระเยซูเจ้า (Shepherd หรือ Pastor) และการเป็นพระมหาสมณะสูงสุด (Priest) ผู้เสด็จมาเพื่อทำให้ทุกคนกลายเป็นคนศักดิ์สิทธิ์และเป็นบุตรของพระเจ้า พระองค์ไม่ทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยจริงๆนะครับ

• กลับมาดูประสบการณ์กันครับ...

o พ่อเองก็บ่อยครั้งมากๆ ที่ได้ทำงานหน้าที่พระสงฆ์ของพ่อ พ่อเคยใช้เวลามากๆในการเทศน์สอน ในการออกเดินทางไปเทศน์ ตามข้อเรียกร้องของบรรดานักบวช พระสงฆ์ และคริสตชน พ่อเคยวิ่งรอกไปทั่ว จำได้ว่า ปิดเทอมใหญ่แต่ละครั้งบางทีพ่อมีเทศน์ต่อๆกัน บางทีรวมเวลาถึงสี่สิบวันก็เคยมี

o จบจากจังหวัดหนึ่งวิ่งไปอีกหลายจังหวัด ขับรถคู่ใจไปทั่ว เคยเป็นแบบนี้จริงๆ มากๆ บ่อยครั้งจบการเทศน์ที่คณะหนึ่งแปดวันต่อกัน แล้วก็เก็บของขึ้นรถขับไปอีกที่หนึ่ง ไปเทศน์อีกแปดวัน และจบ ก็ไปต่ออีกทีอีกห้าวัน ไปสัมมนาต่อที่นั่นที่นี่...

o รถพ่อเป็นเหมือนตู้เสื้อผ้าและตู้อุปกรณ์ แขวนเสื้อผ้าเต็มทั้งสองฝั่งที่เบาะหลัง มีเครื่องเสียง มีอุปกรณ์สำหรับฉายที่เรียกว่าแอลซีดีโปรดเจ็คเตอร์... จำได้ว่า เคยมีบางครั้งต้องจอดรถไว้ที่สามบินห้าวันเพื่อบินไปทางไกลไปเทศน์ ไปสอน ไปบรรยาย เคยไปถึงต่างประเทศไปเทศน์เป็นสัปดาห์ก็มี... 

o ประสบการณ์บอกกับพ่อว่า การเทศน์ การสอน การบรรยาย ไม่เคยสิ้นสุด... แน่นอนจนกว่าจะหมดแรง... ซึ่งเวลานี้ก็ไม่สามารถทำเหมือนเมื่อสิบปีก่อนแล้ว และอีกต่อไปก็คงไม่ไหวเหมือนกัน ขับรถไกลๆไม่สู้แล้วจริงๆ พ่อเคยขับไปสุราษฎร์ ออกจากสามพรานสี่ทุ่มไปถึงหกโมงเช้า... ทำได้นะ... และสิบโมงเริ่มสอน นั่นเวลาที่อายุสามสิบกลางๆ ตอนนี้ไม่เอาแล้ว...ไม่มีทางทำแบบนั้นแล้วครับ

o เวลานี้ก็ถูกเรียกร้อง ถูกเชิญไปเทศน์สอน ไปเทศน์เข้าเงียบอยู่เรื่อย แต่ต้องปฏิเสธแล้ว ไม่เอาแล้ว ไม่ไหวเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับ... แต่ใจก็ยังอยากประกาศข่าวดีต่อไป อยากออกแรงไปประกาศพระเยซูเจ้าต่อไป...

o สำหรับพี่น้องหลายท่าน คงมีประสบการณ์ที่ดีและมากกว่าพ่ออีกมากมายในการดำเนินชีวิต และปฏิบัติพันธกิจของตนเองเพื่อความสุขของคนอื่นๆ เป็นประสบการณ์แห่งความรักและการรับใช้ของในชีวิต ในครอบครัว และสังคมการงานหน้าที่

• หลายวันมาแล้วพระวรสารนักบุญมาระโกให้ภาพพระเยซูเจ้าผู้ประกาศข่าวดีแก่เรา ทรงออกไปประกาศ ทรงเยียวยารักษาโรค เอาใจใส่ประชาชน ประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้า... และพ่อก็เน้นเขียนเทศน์เรื่องนี้มาพร้อมกับเทศกาลธรรมดามาหลายวันแล้ว... พ่อเห็นว่าพระเยซูเจ้าเทศนาไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจริงๆ นะครับ วันนี้พระวรสารย้ำให้เราเห็นชัดว่า

o พระองค์ไม่มีเวลาพัก ไม่มีเวลารับประทานอาหารเลยจริงๆ

o และยิ่งกว่านั้น... จนพี่น้องของพระองค์คิดว่าพระองค์เสียสติไปแล้วด้วยซ้ำ

• พ่อหาเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ทำไมพระองค์จังไม่เหน็ดเหนื่อยเลยที่จะประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้า จนไม่มีเวลารับประทานอาหาร ไม่มีเวลาพักผ่อน จนพระญาติของพระองค์คิดว่าพระองค์เสียพระสติไปแล้ว...


• พี่น้องที่รัก พ่อพบเหตุผลว่าทำไมพระองค์จึงประกาศข่าวดีไม่สิ้นสุด... คำตอบ “คือความรัก”

o ความรักต่อพระเจ้าพระบิดาและความรักต่อประชาชน

o พระองค์รักฝูงแกะของพระองค์

o พระองค์ปรารถนาให้พวกเขาได้รับความรักแห่งพระอาณาจักรของพระเจ้า

o พระองค์ต้องการสถาปนาพระอาณาจักรแห่งความรักและความยุติธรรมในสังคม

• ความรักทำให้พระองค์ประกาศไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย... พี่น้องที่รัก พ่อขอย้ำให้พี่น้องทราบจริงๆว่า “ความรักทำให้เราต้องร้อนรนที่จะประกาศความรักของพระเจ้า” พ่อชอบเพลงที่ชื่อว่า “บอกความรักพระองค์ให้โลกรู้” (Tell the World of His LOVE) เพลงจากงานเยาวชนโลกซึ่งเพราะมากๆ พ่อเชื่อว่า เราจำเป็นต้องประกาศ ต้องบอกความรักของพระเจ้าให้โลกรู้ ถ้าเรารักพระองค์ เหมือนพระเยซูเจ้าทรงรักมนุษย์จึงทรงประกาศไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจริงๆ ยิ่งรักยิ่งอยากประกาศ ยิ่งประกาศยิ่งอยากรักมากขึ้น... ทำให้เราเหมือนคนบ้าที่รักไม่หยุดหย่อน ประกาศไม่รู้จักจบสิ้นจริงๆ

• พี่น้องที่รักครับ พระวาจาเพียงสองบรรทัดวันนี้ ขอให้เราเห็นความรักของพระเยซูผู้ทรงรักและประกาศสอนและกระทำกิจการดีเพื่อ ประชาชนไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย... พ่อขอให้เราได้ “รัก” พระองค์ รักพระเจ้า จนเราเองก็ไม่รู้จักเหนื่อยล้าที่จะบอกความรักของพระองค์ให้โลกได้รู้ ให้เพื่อนพี่น้องของเราได้ยินและได้สัมผัสนะครับ... “บอกความรักของพระองค์ให้โลกรู้แบบไม่รู้จักเหนื่อยล้าเลยนะครับ” ถ้ารักไม่เหนื่อยครับแต่มีความสุขเสมอ... ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้อง “ที่รัก” ครับ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย