Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2015
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา
มก 3:13-19…

13พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นไปบนภูเขา ทรงเรียกผู้ที่พระองค์ทรงต้องการให้มาพบ เขาเหล่านั้นก็มาเฝ้าพระองค์ 14พระองค์จึงทรงแต่งตั้งอัครสาวกสิบสองคน ให้อยู่กับพระองค์ และเพื่อจะทรงส่งเขาออกไปเทศน์สอน 15โดยให้มีอำนาจขับไล่ปีศาจด้วย 16อัครสาวกสิบสองคนที่ทรงแต่งตั้ง คือ ซีโมน พระองค์ทรงตั้งชื่อใหม่ให้เขาว่า “เปโตร” 17ยากอบบุตรของเศเบดี และยอห์น น้องชายของยากอบ พระองค์ทรงตั้งชื่อให้สองพี่น้องนี้ว่า “โบอาแนรเกส” ซึ่งแปลว่า “ลูกฟ้าร้อง” 18อันดรูว์ ฟิลิป บารโธโลมิว มัทธิว โทมัส ยากอบบุตรของอัลเฟอัส ธัดเดอัส ซีโมนจากกลุ่มชาตินิยม 19และยูดาสอิสคาริโอท ต่อมายูดาสผู้นี้ได้ทรยศต่อพระองค์

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• วันนี้พระวรสารได้กล่าวถึง “การเรียก” อัครสาวก พระวรสารเล่าว่าพระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขา.. ภูเขาในพระคัมภีร์เป็นเครื่องหมายถึงการสถานที่สูง ที่ประทับของพระเจ้า ที่สำหรับมนุษย์ขึ้นไปพบพระเจ้า พระองค์เสด็จขึ้นไปและทรง “เรียก” ทรงเรียกผู้ที่พระองค์ทรงต้องการให้มาพบพระองค์


• พระองค์ทรงแต่งตั้งอัครสาวก 12 องค์ ทั้งสิบสองนี้ทรงเรียกมาด้วยจุดประสงค์อะไรจริงๆ คำตอบนั้นมีอยู่ในพระวรสารนี้เองครับ สังเกตดีๆนะครับ นั่นคือ “พระองค์จึงทรงแต่งตั้งอัครสาวกสิบสองคน ให้อยู่กับพระองค์ และเพื่อจะทรงส่งเขาออกไปเทศน์สอน”
1. เรียกมาเพื่อให้ “อยู่กับพระองค์”
2. เรียกมาเพื่อ “ส่งพวกเขาออกไปเทศน์สอน”


• พระองค์ทรงประทานอำนาจให้พวกเขาสามารถขับไล่ปีศาจได้ด้วย


• พี่น้องที่รัก สิ่งสำคัญมาในการเป็นศิษย์ของพระเยซูคือ “การอยู่กับพระองค์” พ่ออยากจะเน้นประเด็นนี้ในวันนี้ว่า เราคริสตชน เราอาจจะต้องตระหนักให้มากขึ้นจริงว่า “เราต้องอยู่กับพระองค์” การที่เรา “อยู่” กับพระองค์ คือความใกล้ชิพระเยซูเจ้า การที่เราจะสามารถเรียนรู้จักพระองค์ได้มากขึ้นจริงๆ ทุกวัน... ยากเหมือนกันนะครับที่ว่าเราจะอยู่กับพระองค์ได้อย่างไรในปัจจุบัน แต่เราต้องอยู่กับพระองค์จริงๆนะครับ พ่อคิดว่ามีวิธีการที่เราจะอยู่กับพระเยซูได้เสมอหลายทางครับ คือ

o อยู่กับพระองค์ในการใกล้ชิดกับพระวาจาของพระเจ้าในพระคัมภีร์

o อยู่กับพระองค์ในศีลมหาสนิท

o อยู่กับพระองค์ในชีวิตจิตแห่งการภาวนา

o อยู่กับพระองค์แบบที่เป็นรูปธรรมในชีวิตประจำวันคือ... การอยู่ใกล้ชิดกับเพื่อนพี่น้องของเราที่เราพบได้ตามที่พระองค์ตรัสไว้ในพระ คัมภีร์ พี่น้องจำได้ใช่ไหมครับ “เมื่อเราหิวท่านให้เรากิน เรากระหายท่านให้เราดื่ม เราเป็นแขกแปลกหน้าท่านต้อนรับ เราเจ็บป่วยท่านมาเยี่ยม เราติดคุกท่านมาหา... และพระองค์ตรัสว่า “สิ่งที่ท่านกับพี่น้องผู้ต่ำต้อยของเราครั้งใด ท่านทำกับเราเอง”” ดังนั้น เราพบกับพระคริสตเจ้าได้เสมอในพี่น้องของเรา โดยเฉพาะบรรดาผู้ยากไร้

• พ่อมั่นใจในความจริงครับ... เราศิษย์ของพระคริสตเจ้า เราต้องอยู่กับพระองค์ เราต้องพร้อมจะพบกับพระองค์จริงๆ ทุกวันครับ เราคริสตชนต้องพบกับพระองค์ในพระวาจา ในศีลมหาสนิท ชีวิตภาวนา และการพบกับพระองค์ในเพื่อนพี่น้อง... การที่เราอยู่ใกล้กับพี่น้องผู้ต่ำต้อย คือ การอยู่กับพระองค์

• ประการสำคัญคือการอยู่กับพระองคนี้ทำให้เราได้เป็นศิษย์ของพระองค์.. และประการสำคัญคือการที่เราต้องถูกส่งออกไป “ไปประกาศข่าวดี”

o พ่อชอบคำกล่าวของพระคาร์ดินัลตาเกล เมื่อท่านกล่าวกับพระสันตะปาปาฟรังซิสที่มะนิลาท่ามกลางคนหกล้านกว่าคนมหา มิสซา เรียกว่า “มหามิสซา” จริงๆ พระคาร์ดินัลตาเกลกล่าวกับพระสันตะปาปาน่ารักจริงๆ ว่า... “พรุ่งนี้พระองค์จะกลับไปแล้ว...พวกเราชาวฟิลิปปินส์จะไปกับพระองค์... ไม่ต้องกลัว พวกเราจะไปกับพระองค์ ไม่ใช่ไปกรุงโรม แต่จะไปพร้อมกับพระองค์ ไปยังชายแดนของสังคม ไปยังเพื่อนพี่น้องที่ยากไร้ ไปยังทุกหนทุกแห่ง เพื่อไปประกาศข่าวดีด้วยการเป็นแสงสว่างของพระคริสตเจ้าพร้อมกับพระองค์” 
o พระคาร์ดินัลตาเกลยังบอกกับพระสันตะปาปาอย่างหนักแน่นว่า... “โปรดส่งพวกเราไปเถิด โปรดส่งพวกเราชาวฟิลิปปินส์ที่นี่ทั้งหมดไปเป็นมิชชันนารีของพระองค์ เพื่อนำความสว่างและความรักของพระเจ้า” เป็นคำกล่าวที่สุดยอดจริงๆ และต้องเป็นความจริงครับ
o พระเยซูเจ้าเรียกบรรดาศิษย์มาเพื่อให้อยู่กับพระองค์ และเพื่อถูกส่งออกไปครับ.. ไปประกาศข่าวดี ไปเทศนาสั่งสอนความรักของพระเจ้า

• พี่น้องที่รัก... จะไม่เป็นการเกินไปแน่ๆ แต่ถึงเวลาจริงๆ ที่พ่อจะบอกกับพี่น้องทุกท่านลูกของพระเจ้าว่า ถึงเวลาแล้วครับ ถึงเวลาจริงๆที่เราจะต้องอยู่กับพระองค์มากขึ้น อยู่กับพระเยซู และออกไปประกาศข่าวดีถึงพระองค์มากขึ้นว่าที่เคย...
o พ่ออยากถามพี่น้องว่า “เคยประกาศข่าวดีบ่อยๆไหมครับ” 

o พ่อยากบอกว่า “ฝึกประกาศข่าวดีถึงพระคริสตเจ้ากันเยอะมากขึ้นนะครับ”

o พ่ออยากจะบอกว่า
1. ขอให้เราอยู่ใกล้เพื่อนพี่น้องของเราให้มากกว่าที่เคย 
2. ขอให้เราอยู่ใกล้กับพี่น้องผู้ยากไร้ชายขอบสังคมของเราให้มากกว่าที่เคยนะครับ 
3. ขอให้เราเต็มที่กว่าที่เคยนะครับ 
4. ขอให้เราสัมผัสพระองค์ 
5. ขอให้เราใกล้ชิดพระองค์ 
6. ขอให้เราอยู่กับพระองค์ และ
7. ขอให้เราออกไปประกาศข่าวดีกันเสมอทั้งเมื่อสบโอกาสเหมาะหรือแม้แต่เมื่อไม่สบโอกาสเหมาะนักก็ตามนะครับ

• พี่น้องที่รัก พ่ออยากจบลงที่สรุปชื่ออัครสาวกให้พี่น้องท่องจำหน่อยดีไหมครับ บางทีเราอาจรู้จักอัครสาวก หรือรากฐานของความเชื่อของเราไม่ครบครับ ท่องกันหน่อยดีไหม เลิกเรียนคำสอนเพื่อรับศีลมาแต่เด็กๆ อาจไม่ได้ท่องกันมานานแล้ว ลองสักหน่อยนะครับ

• พระวรสารวันนี้ให้ชื่ออัครสาวกสินสองคน เป็นความรู้ที่ควรรู้จริงๆครับ ลองท่องจำอีกสั่งครั้งเพื่อจะได้เรียนรู้พระคัมภีร์มากขึ้นอีกนิดนะครับ จำชื่ออัครสาวกทั้งสิบสองนี้ได้กี่องค์ครับ.. พ่อนำมาเรียงไว้ให้ท่องจำกันหน่อยนะครับ อัครสาวกทั้งสิบสองนี้คือ...
1. เปโตร
2. ยากอบ
3. ยอห์น 
4. อันดรูว์ 
5. ฟิลิป 
6. บารโธโลมิว 
7. มัทธิว 
8. โทมัส 
9. ยากอบบุตรของอัลเฟอัส 
10. ธัดเดอัส 
11. ซีโมนจากกลุ่มชาตินิยม 
12. ยูดาสอิสคาริโอท (ในอนาคตคนที่มาแทนคือ มัธทีอัส)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย