Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2015
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา
มก 2:13-17…
13พระองค์เสด็จออกไปริมฝั่งทะเลสาบอีก ประชาชนต่างมาเฝ้าพระองค์ พระองค์จึงทรงสั่งสอนเขา 14ขณะที่ทรงพระดำเนินไป พระองค์ทรงเห็นชายคนหนึ่งชื่อเลวีบุตรของอัลเฟอัสกำลังนั่งอยู่ที่ด่านภาษี จึงตรัสสั่งเขาว่า “จงตามเรามาเถิด” เขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไป
15ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงร่วมโต๊ะเสวยพระกระยาหารที่บ้านของเลวี

คนเก็บภาษีและคนบาปหลายคนมาร่วมโต๊ะกับพระองค์และบรรดาศิษย์ เพราะมีหลายคนติดตามพระองค์มา 16บรรดาธรรมาจารย์ที่เป็นฟาริสีเห็นพระองค์เสวยร่วมกับคนบาปและคนเก็บภาษี จึงถามศิษย์ของพระองค์ว่า “ทำไมอาจารย์ของท่านกินอาหารกับคนเก็บภาษีและคนบาปเล่า” 17พระเยซูเจ้าทรงได้ยินดังนั้นจึงตรัสตอบว่า “คนสบายดีไม่ต้องการหมอ แต่คนเจ็บไข้ต้องการ เราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรม แต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป”

 อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• การเริ่มต้นพันธกิจการประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้า เริ่มต้นด้วยการเทศนา การเยียวยารักษาด้วยอัศจรรย์แห่งความรักและความเมตตาของพระเยซู.. พระองค์เสด็จไปที่ไหนประชาชนก็ตามพระองค์ไป นี่เป็นภาพที่น่าประทับใจ ประชาชาติดตามพระองค์ไปเพื่อฟังพระองค์
• พันธกิจการเริ่มต้นประกาศข่าวดีนั้น พระองค์มิได้ทำงานคนเดียว แต่พระองค์ทรง “เรียกบรรดาศิษย์” พระองค์เรียกเปโตรกับอันดรูว์ ทรงเรียกยากอบและยอห์น เขาทั้งสี่เป็นชาวประมง และวันนี้พระวรสารบันทึกว่า พระองค์เสด็จผ่านไปพบ “เลวีบุตรของอัลเฟอัส” คนเก็บภาษี พระองค์ก็ทรงเรียกเขาให้เป็นศิษย์ของพระองค์ “จงตามเรามาเถิด” คือเสียงเรียกของพระองค์ ณ ด่านเก็บภาษีนั้นพระองค์ทรงเรียกเขา และเขาได้ติดตามพระองค์

o เลวี คนเก็บภาษี และเพื่อนๆคนเก็บภาษีได้ต้อนรับพระองค์ในบ้านของตน พระองค์ได้ร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกับพวกเขา

o คนเก็บภาษีถูกมองว่าเป็นคนบาป เพราะพวกเขาทำหน้าที่เก็บภาษีจากพี่น้องร่วมชาติและส่งภาษีให้กับโรมัน หรือเพราะคนเก็บภาษีเป็นพวกที่อยู่กับการเงินที่มักจะหาประโยชน์หรือทุจริต ทำให้คนเก็บภาษีมักจะเป็นคนร่ำรวยหน่อย แต่ก็เงินจำนวนไม่น้อยอาจได้มาจากการฉ้อโกงหรือยักยอก พวกเขาถูกมองว่าเป็บนคนบาป... 

o พระองค์ร่วมโต๊ะอาหารกับพวกเขา ทำให้ธรรมาจารย์และฟาริสีไม่พอใจและตำหนิพระองค์ว่าร่วมโต๊ะกับพวกคนบาป เราได้อ่านพระวรสารวันนี้เราทราบเรื่องนี้ดี และเราได้ยินถ้อยคำพระวาจาทีคลาสสิกมากๆ มีความหมายมากๆ นั่นคือถ้อยคำที่ว่า “คนสบายดีไม่ต้องการหมอ แต่คนเจ็บไข้ต้องการ เราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรม แต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป”

• พี่น้องที่รัก พระวาจาวันนี้พ่อมีประเด็นไตร่ตรองสองสามประเด็นจะนำเสนอสั้นๆครับ นั่นคือ

o “พระเยซูเจ้า” เราพบว่า พระวาจาและคำสอนของพระองค์ รวมกับกิจการแห่งความรักเมตตาของพระองค์เป็นสิ่งที่มีเสน่ห์มากๆ บรรดาประชาชนติดตาม “การประกาศข่าวดี” ของพระองค์ การประกาศข่าวดีเป็นการประกาศเพื่อประทานความหวังแก่ทุกคน ดังนั้น เรามั่นใจได้ว่า “การประกาศข่าวดี” คือพันธกิจที่พระองค์เสด็จมาเพื่อนำข่าวดี ความหวัง และความรอดพ้นมาสู่เราทุกคน

o “ศิษย์ของพระเยซูเจ้า” “ทั้งเปโตรและอันดรูว์ ยากอบและยอห์น” และวันนี้ผู้ที่พระองค์ทรงเรียกคือ “เลวี” เราพบกว่า พระองค์ทรงเรียกคนธรรมดามากๆ ชาวประมงและแม้แต่คนเก็บภาษีที่ถูกถือว่าเป็นคนบาปด้วย “กระแสเรียก” คือ “ความรัก” พระองค์เรียกเพราะทรงรัก และเป็นพระองค์ที่ทรงทำให้พวกเขาเป็นศิษย์ ไม่ใช่ด้วยดีกรีความรู้หรือตระกูลสูง แต่พระองค์เติมเต็มพวกเขาให้มีความสามารถด้วยการ “เรียก” เรียกมาให้อยู่กับพระองค์ ได้อยู่กับพระองค์ ได้ฟังพระองค์ เจริญชีวิตติดตามพระองค์ จนกระทั่งพวกเขาสามารถเป็นเหมือนพระองค์ ประกาศข่าวดีกับพระองค์... โดยข้อคิดที่สำคัญคือการอยู่โดยมีพระองค์ ทำให้พวกเขาได้รับพลังแห่งการเป็นศิษย์ของพระองค์อย่างมากจริงๆ พ่อคิดว่า กระแสเรียกคือการเรียกให้มาอยู่กับพระเยซู ใกล้ชิดกับพระเยซู ได้มีพลังแห่งการประกาศข่าวดี กล่าวได้ว่า... ไม่ว่าเราจะเป็นคนอย่างไร แม้เป็นคนบาป ถ้าได้อยู่โดยมีพระองค์เสมอจริงๆ ชีวิตของเราก็สามารถเป็นศิษย์แท้ ทรงพลังของพระคริสตเจ้าได้อย่างแน่นอน มีสุภาษิตลาตินบอกว่า “สิ่งที่อยู่ใกล้กันก็รู้จักกัน” หรือ “ใกล้ใครก็เป็นเช่นคนนั้น” ดังนั้น พ่อเชื่อว่า เราคริสตชนต้องอยู่ใกล้ชิดพระคริสตเจ้าให้มากที่สุด อาศัยพระวาจาและศีลมหาสนิทและการอธิษฐานภาวนา.. เราจะเป็น “ศิษย์พระคริสตเจ้า” อย่างแน่นอน

o “คนบาปได้รับพระเมตตา” พระเยซูเจ้าเสด็จมา และทรง “พลิกโฉมชีวิต” จากคนบาปที่ได้ใกล้ชิดพระองค์ น่าทึ่งมากๆ ไม่ใช่เพราะเขาวิ่งเข้าหาพระองค์ด้วย แต่เป็นพระองค์ทรงเสด็จมาหาขา เข้ามาในบ้านของเขา... คนบาปได้ต้อนรับพระองค์ และแน่นอนชีวิตของพวกเขาต้องถูกพลิกโฉมอย่างไม่ต้องสงสัยเลย.. จำเรื่องซักเครียสคนเก็บภาษีที่เยริโคได้ไหม... พระองค์เรียก “ซักเคียสลงมานี่ วันนี้เราจะไปพักที่บ้านของท่าน” ผลสรุป ซักเคียสยืนขึ้นประกาศ “พลิกโฉมชีวิต” แบ่งปันครึ่งหนึ่งให้คนยากจน และถ้าได้โกงใครมาจะชดใช้สี่เท่า... พระเยซูเจ้าเป็นฝ่ายเรียกเขาลงมาจากต้นไม้ และเสด็จไปบ้านของเขา น่าทึ่งจริง.. จำเรื่องลูกล้างผลาญได้ไหมเมื่อเขากลับมาแบบหมดตัวและหมดสภาพ จำได้ไหมว่าใครเป็นฝ่ายเห็นใครก่อน ใครเป็นฝ่ายวิ่งเข้าไปหา... “บิดาเห็นเขาไกล รู้สึกสงสาร จึงวิ่งไปหาและสวมกอดและจูบเขา...” พลิกโฉมทั้งหมด ชีวิตจากคนบาป แต่ได้รับ “แพทย์จากสวรรค์ผู้เป็นฝ่ายวิ่งไปหา”

• พี่น้องที่รัก อ่านพระวรสารวันนี้แล้วพ่อขอสรุปว่า 

o เป็นพระองค์พระเยซูผู้ทรงทรงเรียก เป็นพระองค์ผู้ที่ทรงเติมพลังความหวังและความสามารถแม้เราไม่มีความสามารถ หรืออ่อนแอ พระองค์เติมเต็มเรา ยกบาปของเรา และเติมความหวังให้แก่เรา กระแสเรียกเป็นความรักและเป็นการเติมพลังความหวังจริงๆอย่างไม่ต้องสงสัย

o เป็นพระองค์ที่เป็นฝ่ายเสด็จมาหาเรา ตรงนี้น่าทึ่งจริงๆ เรามีพระเจ้าผู้เสด็จมาหาเรา... หลายศาสนาหลายความเชื่อมนุษย์ต้องพยายามมากๆที่จะขึ้นไปหาพระเจ้า ดิ้นรน ออกแรงขึ้นไปสูงส่งไปหาพระเจ้า ต้องทำบุญเอาใจกันมากๆเพื่อให้พระเจ้าได้พอพระทัยและให้โอกาส... แต่พี่น้องทราบไหมครับ ศาสนาคริสต์ของเราช่างแตกต่างๆ นั่น คือ พระเยซูเจ้า พระองค์ต่างหากที่เป็นฝ่ายทิ้งทุกสิ่งในความเป็นพระเจ้าเพื่อมาบังเกิดเป็น มนุษย์ จะมีความรักใดยิ่งใหญ่กว่านี้ที่มนุษย์จะได้รับจากพระเจ้าสูงสุด

o ขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงรักเราถึงเพียงนี้ ขอพี่น้องได้รับพระพรจากพระองค์ครับ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย