Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2015
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา
มมก 1:40-45…
40
ผู้เป็นโรคเรื้อนคนหนึ่งมาเฝ้าพระองค์ คุกเข่าอ้อนวอนว่า “ถ้าพระองค์พอพระทัย พระองค์ย่อมทรงรักษาข้าพเจ้าให้หายได้” 41พระเยซูเจ้าทรงสงสาร ตื้นตันพระทัย จึงทรงยื่นพระหัตถ์สัมผัสเขา ตรัสว่า “เราพอใจ จงหายเถิด 42ทันใดนั้น โรคเรื้อนก็หาย เขากลับเป็นปกติ 43พระเยซูเจ้าทรงให้เขาไปทันที ทรงกำชับอย่างแข็งขันว่า

44“ระวัง อย่าบอกอะไรให้ใครรู้เลย แต่จงไปแสดงตนแก่สมณะ และถวายเครื่องบูชาตามที่โมเสสกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานแก่คนทั้งหลายว่าท่านหายจากโรคแล้ว” 45แต่เมื่อชายผู้นั้นจากไป เขาก็ป่าวประกาศกระจายข่าวไปทั่ว จนพระองค์ไม่อาจเสด็จเข้าไปในเมืองได้อย่างเปิดเผยอีกต่อไป พระองค์จึงประทับอยู่นอกเมืองในที่เปลี่ยว แม้กระนั้น ประชาชนจากทุกทิศก็ยังมาเฝ้าพระองค์

 อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• พ่อไม่ทราบว่าพี่น้องสังเกตหรือไม่ว่า พระวรสารที่เราอ่านมาตั้งแต่เข้าสู่เทศกาลธรรมดา เราได้อ่านพระวรสารนักบุญมาระโกมาอย่างต่อเนื่อง สวยงามและน่ารักมากๆ ที่เราได้อ่านพระวรสารนักบุญมาระโกเช่นนี้...


• พระศาสนจักรโดยพิธกรรมศักดิ์สิทธิ์ได้จัดไว้ให้เราอ่านด้วยกันโดยวัดทุกวัด ทั่วโลก ย้ำ “ทั่วโลก” ทุกภาษา ทุกแห่งที่มีพระศาสนจักรตั้งอยู่ไม่ว่าที่เจริญเพียงใด หรือสถานที่กันดารเพียงใดในโลกใบนี้ ถ้ามีมิสซาโรมันคาทอลิก มีมิสซาประจำวัน...ไม่ว่าที่ใด ภาษาใดๆ นับเป็นพันๆภาษาทุกเผ่าที่มีการถวายมิสซา แม้แต่ภาษาเผ่าต่างๆ ณ ที่นั้นๆ เรา คาทอลิกทั่วโลก เราอ่านพระคัมภีร์ตอนเดียวกัน พระวรสารตอนเดียวกันนี้ที่เราอ่านในภาษไทยของเราวันนี้ ก็อ่านทั่วโลกดังที่พ่อย้ำไว้ “ทั่วโลก” จริงๆ

• สำหรับพ่อ นี่คือความน่าทึ่งและความน่ามหัศจรรย์ของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก และสมชื่อว่า เป็น “คาทอลิก” ที่แปลว่า “สากล” นี่เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์จริงนะครับ... หลายศาสนาก็ยิ่งใหญ่ ไปทั่วโลก แต่ การอ่านพระคัมภีร์ ทุกวัน ตอนเดียวกัน หรือการทำศาสนกิจแบบเดียวกัน เรื่องเดียวกัน ทุกวัน ทั่วโลก พ่อสงสัยว่า น่าจะมีแต่เพียงพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกเท่านั้น กระมังครับ... วันนี้เราอ่านพระวรสารนักบุญมาระโกบทนี้ข้อนี้ถึงข้อนั้น... ทั่วโลกก็อ่านเช่นกัน พระสงฆ์ทั่วโลกก็เทศน์ถึงพระคัมภีร์ตอนเดียวกันนี้แหละครับ... จะหาแบบนี้ได้ที่ไหนหนอ จะมีศาสนาใดทำได้แบบนี้... แม้พี่น้องต่างนิกายในคริสต์ศาสนา ต่างโบสถ์ต่างนิกายก็ไม่มีลักษณะนี้แล้ว “เอกภาพ หนึ่งเดียวและสากล” น่าทึ่งจริงๆนะครับ..

. 
• พ่อเริ่มต้นแบบนี้เพื่อให้พี่น้องที่ไปวัดทุกวัน ไปร่วมมิสซาประจำวันทุกวันซึ่งมีไม่มากนัก.. แต่คนที่อ่านพระคัมภีร์ที่พระศาสนจักรจัดไว้ และพอนำมาเขียน นำเสนอให้อ่าน เทศน์อรรถาธิบายและไตร่ตรอง... 

o พ่อเชื่อว่าผู้ที่อ่านพระคัมภีร์ประจำวันกับพ่อ หรือจากหนทางอื่นๆ ที่อ่านพระคัมภีร์ประจำวันแบบนี้ ยิ่งวันยิ่งมีมากขึ้นเรื่อยๆแน่นอน...

o พ่อมั่นใจ เพราะว่าสมาชิกของพ่อเพื่อนๆ เฟสบุคของพ่อที่เป็นลูกๆที่น่ารักของพระเจ้ามีมากขึ้นเสมอ และมีคนสะท้อนผลกระทบดีๆที่ได้จากพระคัมภีร์ให้พ่อฟังเสมอ... รวมกับคนที่รับข้อเขียนพระวาจาของพ่อทางอีเมลอีกวันละหลายร้อยคนทั้งที่พ่อ ส่ง และมีลูกของพระนำไปส่งต่อ... 

o พ่อทึ่งจริงๆ และเชื่อว่า แม้พ่อไม่ได้ทำมิสซาที่วัด เทศน์ที่วัดวันธรรมดาที่มีสัตบุรุษมาวัดบางวัดอาจไม่ถึงสิบคน หรือแม้แต่ไม่มีเลย... และที่มาวันอาทิตย์วันหนึ่งก็หลักร้อย หรือหลายร้อยต่อรอบ.. แต่การประกาศบนเฟสบุค นำเสนอให้อ่านพระคัมภีร์ ให้ฟัง ให้อ่านอรรถาธิบายและไตร่ตรองแบบนี้ 

o พ่อรู้สึกว่า พ่อกำลังสร้างระบบ “ชุมชนวัด หรือชุมชนศิษย์พระคริสต์แบบออนไลน์เข้าไปทุกที” แม้ไม่มีการรับศีลมหาสนิท หรือฟังแก้บาปทางเฟสบุคหรือระบบไลน์ใดๆ แต่พี่น้องที่รัก เชื่อไหมว่า พ่อมีคนเข้ามาถามคำถามชีวิต ไตร่ตรองชีวิต และขอความช่วยเหลือทางจิตวิญญาณ การตัดสินใจในชีวิตมิได้ขาด... น่าทึ่งจริงๆ ลูกของพระเจ้าน่ารักไปหมดแม้บนโลกออนไลน์...

o พ่อพยายามสู้กับกระแสโลกออนไลน์ พ่อมั่นใจว่า สื่อเทคโนโลยีเราจะไม่ยอมเป็นทาสของสิ่งเหล่านี้ แต่เราจะนำเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นทาสพระวาจา เป็นช่องทางเพื่อสื่อความรักของพระเจ้า ช่องทางประกาศพระวาจาที่มีประสิทธิภาพมากมายครับ...

o เป็นพันธกิจที่ไม่ง่าย แต่ไม่ยากเกินไป... เพราะ “พระวาจาขอพระเจ้าเป็นพลังสำคัญ” บางที พระวาจาเพียงคำเดียวที่เราได้อ่าน ได้เห็น ได้ฟัง บางที เพียงเท่านี้ เพียงคำเดียวของพระวาจาก็สามารถโน้มนำเราให้ “กลับใจอย่างต่อเนื่อง และเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อรักพระเจ้ามาขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์อยู่แล้วครับ”

• พระสังคายนาวาติกัน ในสังฆธรรมนูญเรื่อง “พระวาจาของพระเจ้า” (Dei Verbum) สอนเราไว้ในประโยคสุดท้ายเมื่อ 50 ปีก่อน ว่า...

o “ชีวิตของพระศาสนจักรเจริญเติบโตขึ้น จากการร่วมพิธีบูชามิสซาและรับศีลมหาสนิทบ่อยๆฉันใด เราก็หวังได้ว่า จะมีแรงผลักดันใหม่ๆ ต่อชีวิตฝ่ายจิตใจจากการเพิ่มความเคารพยิ่งๆขึ้นต่อพระวาจาของพระเจ้าซึ่ง “ดำรงอยู่ชั่วกาลนาน” (อสย 40:8 เทียบ 1 ปต 1:23-25) ฉันนั้น”

o สำหรับพ่อ หลายปีแล้ว พ่อเห็นชัดว่าสื่อออนไลน์ สังคมสื่อสมัยใหม่นี้คือ “แรงผลักดันใหม่” ดังที่พระศาสนจักรสอน... พ่อเลือกที่จะเผยแพร่พระวรสารด้วยวิธีนี้... อาจจะยากสักนิดเพราะคนไทยเราอ่านน้อย... แต่พ่อพบว่าที่ละเล็กทีละน้อยคนที่อ่านพระวาจาของพระเจ้าค่อยๆเพิ่มมากขึ้น อย่างน่ายินดีจริงๆ

• พี่น้องที่รักครับ... วันนี้ดูเหมือนว่าพ่อยังไม่ได้เข้าเรื่องพระวรสารวันนี้เลย.. อันที่จริง พระวรสารวันนี้พ่อได้เคยอธิบายไปแล้ว แต่วันนี้พ่อมาอ่านอีกพร้อมกับพี่น้องและต้องแบ่งปันอีก...พี่น้องรู้ไหม คำเดียววันนี้ที่ทำให้พ่อนั่งเขียนมาจนถึงจุดนี้คือ... คำว่า “ตื้นตันพระทัย” พระเยซูเจ้าเห็นคนโรคเรื้อนคนนี้ พระองค์ทรงสงสาร ทรง “ตื้นตันพระทัย” พ่อบอกตรงๆว่า พ่อรู้สึกเช่นนั้นกับการนั่งเขียนบทเทศน์ การเทศนาทางการเขียนแบบนี้ เมื่อคิดถึงตนเอง คิดถึงเพื่อนพี่น้องที่รักทุกท่าน พ่อรู้สึก “ตื้นตันใจ” จริงๆ ครับ

o ตื้นตันใจกับพระศาสนจักรคาทอลิกที่มีพระวาจาของพระเจ้าเป็นพระพรและเป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตของเรา 

o ตื้นตันใจที่เรามี “พระเยซู” ผู้ตรัสกับเรา สอนเรา ทุกวันในพระวาจาประจำวัน ที่เราคริสตชนคาทอลิกทั่วโลกได้รับการอบรมสั่งสอนด้วยพระวาจาของพระองค์

o ตื้นตันใจที่เราได้มี “สายสัมพันธ์แห่งพระวาจา และศีลมหาสนิท และการอธิษฐานภาวนา” การที่เราได้ไตร่ตรองพระวาจาด้วยกัน เราได้สร้างสายสัมพันธ์อันน่ารัก งดงาม และลึกซึ้งเกินกว่าความสัมพันธ์เพียงความเป็นมนุษย์ในโลก แต่สายสัมพันธ์แห่งชีวิตจิตและชีวิตภาวนา ซึ่งหมายถึง สายสัมพันธ์แห่งสวรรค์

o ตื้นตันใจที่พ่อนั่งพิมพ์อยู่หน้าจอแคบๆเล็กเพียงสิบกว่านิ้วของหน้า คอมพิวเตอร์... แต่เราพระสงฆ์และสัตบุรุษลูกๆที่รักของพระเจ้า สามารถสื่อสารประกาศข่าวดี เป็นมิตรที่ดี และสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าร่วมกัน น่าตื้นตันจริงๆ

o ตื้นตันใจ...ที่แม้ผ่านทางสื่อเช่นนี้ เราอาศัยความเชื่อ ความรัก และความใจดี การได้รับรู้สึกรู้สาถึงกันและกัน เราสามารถช่วยเหลือ แบ่งปัน และรักกันด้วยการให้ การแบ่งปันได้มากเหลือเกินจริงๆ บางทีภาพบางภาพที่เราสื่อถึงกัน สามารถทำให้เราเข้าใจ ช่วยกัน แบ่งปันกันอย่างไม่น่าเชื่อจริงๆ

o ตื้นตันใจมากๆ.. ผ่านทางสื่อเช่นนี้ เราสามารถภาวนา แบ่งปันการภาวนาและสนับสนุนการภาวนาเสริมกำลังกันได้อย่างไม่น่ารักและน่า ชื่นชมในความเป็นคริสตชนจริงๆ...

• พี่น้องที่รัก ยิ่งเขียน ยิ่งตื้นตันครับ... เพราะสายสัมพันธ์อาศัยพระวาจา ความเชื่อในพระเจ้าที่เรามี... นำเราทุกคนไปสู่ความสุขในการเป็นคริสตชน เป็นสังคมคริสตชนออนไลน์ที่มีความรักของพระเจ้าผลักดันและขับเคลื่อนเราอยู่ จริงๆครับ...

o พระวาจาวันนี้ พระเยซูเจ้าตื้นตันพระทัย พ่อเชิญชวนเราให้ได้ตื้นตันใจในความรักที่ทรงรักเรา และขอให้เราปลื้มใจ ตื้นตันใจในกันและกันมากๆนะครับ...

o พ่อขอพระเจ้าประทานพระพรและประทานความยินดี ตื้นตันใจแก่ทุกท่านนะครับ... ยินดีด้วยกัน รักกันเสมอ

o วันนี้ขอวิงวอนพระแม่มารีย์ ที่เราเรียกขานพระนามของพระแม่ว่า “เหตุแห่งความยินดีของชาวเรา” ขอให้พี่น้องได้ยินดี ตื้นตัน และมีความสุขในชีวิตคริสตชนเสมอครับ ขอพระเจ้าอวยพรท่านครับ....

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย