Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2015
เทศกาลพระคริสตสมภพ หลังพระคริสต์แสดงองค์
ยน 3:22-30…
22หลังจากนั้น พระเยซูเจ้าเสด็จพร้อมกับบรรดาศิษย์เข้าไปในแคว้นยูเดีย พระองค์ประทับอยู่กับเขาที่นั่นและทรงทำพิธีล้าง 23ส่วนยอห์นก็ทำพิธีล้างอยู่ที่ไอโนน ใกล้ตำบลซาลิม เพราะที่นั่นมีน้ำบริบูรณ์ ประชาชนต่างมารับพิธีล้าง 24เวลานั้น ยอห์นยังไม่ถูกจำคุก
25ชาวยิวคนหนึ่งเริ่มโต้เถียงกับศิษย์บางคนของยอห์นเรื่องการชำระล้าง

26คนเหล่านั้นจึงไปหายอห์น พูดว่า “รับบี ขณะนี้ผู้ที่เคยอยู่กับท่านที่แม่น้ำจอร์แดนฟากโน้น และท่านเป็นพยานถึงเขากำลังทำพิธีล้างอยู่ และทุกคนก็ไปหาเขา”
27ยอห์นตอบว่า มนุษย์มีสิ่งใดไม่ได้นอกจากสิ่งที่ได้รับจากสวรรค์” 28‘ท่านทั้งหลายก็เป็นพยานได้ที่ข้าพเจ้าเคยกล่าวไว้แล้ว “ข้าพเจ้าไม่ใช่พระคริสตเจ้า แต่ข้าพเจ้าถูกส่งมาก่อนพระองค์”
29ผู้ที่มีเจ้าสาวคือเจ้าบ่าว
แต่เพื่อนเจ้าบ่าวที่ยืนฟังอยู่
ย่อมยินดีเมื่อได้ยินเสียงของเจ้าบ่าว
ข้าพเจ้ามีความยินดีเช่นนี้ และความยินดีของข้าพเจ้าก็สมบูรณ์
30พระองค์จะต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้น
ส่วนข้าพเจ้าจะต้องด้อยลง

 อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• “การจุ่มตัวลงไปในน้ำ” คือ “เครื่องหมายของการล้าง” การที่มนุษย์จะได้รับการชำระล้างจากความบาปหรือมลทินบาปทั้งหลาย..ซึ่ง เรื่องนี้เป็นความคิดของพวกเอสซีน บรรดาชาวยิวที่เคร่งครัดและคิดว่าถ้าพวกเขาทำบาป ทำผิด พวกเขาลงไปในน้ำและน้ำนั้นนะชำระบาปทั้งปวงได้... ยอห์นบัปติสต์ได้กระทำเช่นนี้ ท่านกระทำพิธีล้างให้กับบรรดาประชาชน เชิญชวนให้กลับใจ ให้แสวงหาพระเจ้า และลงไปในน้ำของแม่น้ำจอร์แดนเป็นเครื่องหมายของการกลับใจ

• พระวรสารวันนี้เตรียมเราให้ก้าวไปสู่วันอาทิตย์ที่จะมาถึง คือ “การฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง” พระวรสารเล่าเรื่องการที่ยอห์นทำพิธีล้างที่แม่น้ำจอร์แดน แคว้นยูเดีย ที่อัยโนน... “ส่วนยอห์นก็ทำพิธีล้างอยู่ที่ไอโนน ใกล้ตำบลซาลิม เพราะที่นั่นมีน้ำบริบูรณ์ ประชาชนต่างมารับพิธีล้าง” เราทราบเรื่องราวจากพระวรสารหลายเล่มเล่าเรื่องนี้... ประชาชนจำนวนมากมาหายอห์นมาขอทำพิธีล้าง ขอลงไปจุ่มตัวในแม่น้ำจอร์แดน... และแม้แต่พระเยซูเจ้าเองก็ได้เสด็จมาหายอห์น และขอให้ยอนห์ทำพิธีล้างให้กับพระองค์... ทั้งๆที่ยอห์นปฏิเสธ แต่พระเยซูเจ้าก็ขอให้เป็นเช่นนั้น ให้กระทำเช่นนั้นไปก่อน...

• พี่น้องที่รัก พระวรสารของยอห์นวันนี้ทำให้เราเห็นเรื่อง “ศีลล้างบาปที่แท้จริง” ไม่ใช่การล้างแบบพวกเอสซีนที่ยอห์นได้นำมาทำให้ประชาชน.... แต่วันนี้พระวรสารเล่าว่าพระเยซูเจ้าก็เสด็จมาที่นั่นและอยู่ตรงข้ามฝั่งของ แม่น้ำจอร์แดน อยู่คนละฝั่งก็ว่าได้ คนละจุด มีคนจำนวนหนึ่งไปพบยอห์น และพระเยซูเจ้าก็มาทำพิธีล้างเช่นเดียวกัน... พระองค์กำลังโปรดศีลล้างที่แม่น้ำจอร์แดนเช่นกัน จนกระทั่งมีบรรดาศิษย์ของยอห์นและคนที่เคยมาหายอห์นบัปติสได้ร้องบอกยอห์ นบัปติสต์ถึงสิ่งที่พระเยซูกำลังกระทำ ซึ่งดูภายนอกเหมือนกับกำลังเป็นคู่แข่งกับพระเยซูกระมัง.... เสียงร้องของคนเหล่านั้นบอกยอห์นว่า


• “ชาวยิวคนหนึ่งเริ่มโต้เถียงกับศิษย์บางคนของยอห์นเรื่องการชำระล้าง คนเหล่านั้นจึงไปหายอห์น พูดว่า “รับบี ขณะนี้ผู้ที่เคยอยู่กับท่านที่แม่น้ำจอร์แดนฟากโน้น และท่านเป็นพยานถึงเขากำลังทำพิธีล้างอยู่ และทุกคนก็ไปหาเขา”
• พระเยซูเจ้ากำลังทำพิธีล้างเหมือนยอห์น และทุกคนกำลังไปหาพระองค์ อะไรคือความหมายที่พระวรสารต้องการสื่อให้กับเรา... อะไรคือเจตนาของยอห์นผู้นิพนธ์พระวรสารต้องการจะบอกกับเรา คำตอบที่พ่อพบได้คือ

o ศีลล้างบาปแท้จริง การจุ่มตัวแท้จริงในน้ำแห่งศีลล้างบาปนั้นมาจากพระเยซูคริสตเจ้า อันที่จริง พระศาสนจักรเข้าใจความหมายอย่างลึกซึ้งมากๆ พระองค์เคยเสด็จลงไปจุ่มตัวในแม่น้ำจอร์แดน พระศาสนจักรเข้าใจชัดเจน ไม่ใช่น้ำในแม่น้ำที่ชำระล้างบาปของพระองค์ เพราะพระองค์ไม่มีบาปเลย ทรงเป็นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด... เป็นพระองค์ที่ทรงทำให้น้ำในแม่น้ำจอร์แดนศักดิ์สิทธิ์ต่างหาก... แม้ทุกวันนี้ทุกคนไปที่แม่น้ำจอร์แดน ก็ปรารถนาจะได้สัมผัสน้ำในแม่น้ำสายนั้น ที่พระองค์พระคริสตเจ้า ลูกแกะของพระเจ้าเคยเสด็จลงไปในน้ำนั้น...

o “ยอห์นตอบว่า“มนุษย์มีสิ่งใดไม่ได้นอกจากสิ่งที่ได้รับจากสวรรค์” ‘ท่านทั้งหลายก็เป็นพยานได้ที่ข้าพเจ้าเคยกล่าวไว้แล้ว “ข้าพเจ้าไม่ใช่พระคริสตเจ้า แต่ข้าพเจ้าถูกส่งมาก่อนพระองค์” นักบุญยอห์นยืนยันว่าท่านไม่ใช่พระคริสตเจ้า แต่พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระคริสตเจ้า.. และอีกตอนหนึ่งยอห์นกล่าวว่า “ข้าพเจ้าล้างท่านด้วยน้ำ แต่ผู้ที่มาภายหลังข้าพเจ้าจะทรงล้างท่านด้วยพระจิตเจ้า”

o สรุปว่า พระวรสารนักบุญยอห์นที่เราอ่านวันนี้ มีเจตนาทำให้เราทราบอย่างแท้จริงว่า พระเยซูเจ้า คือ องค์ผู้ตั้งศีลล้างบาป ทรงทำให้น้ำในแม่น้ำจอร์แดนศักดิ์สิทธิ์ และทรงเป็นพระเจ้าผู้ประทานชีวิตให้แก่น้ำแห่งศีลล้างบาปที่เราทุกคนได้รับ นั่นเอง

• ประเด็นสำคัญที่พ่อเห็นและยอมรับว่าเราควรเรียนรู้....

o ความสุภาพถ่อมตนของยอห์นบัปติสต์ ท่านพร้อมจะก้าวออกไปจากฉากชีวิตที่ริมแม่น้ำจอร์แดน เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จมา... ท่านเป็นเพียงผู้นำหน้าพระคริสตเจ้า ท่านยอมรับและพร้อมจะก้าวออกไป เปิดทางให้กับพระคริสตเจ้า...

o พ่อเองยอมรับว่า เราต้องเรียนรู้จักความสุภาพถ่อมตน ศีลล้างบาปทำให้เราเป็นคริสตชน และสอนเราให้เลียนแบบพระคริสตเจ้า เพราะพระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ยอมตายบนไม้กางเขน... ทรงยอมรับความตายเพื่อสอนเราให้รู้จักถ่อมตนจริงๆ พ่อคิดว่า ศาสนาคริสต์ของเรามีเสน่ห์ที่สุด คือ ความสุภาพถ่อมตน และอ่อนโยน แบบพระเยซู และยอห์นบัปติสต์ก็ได้ทำหน้าที่นำหน้า และเปิดทางให้กับพระเยซูอย่างแท้จริง

• คำพูดของยอห์นบัปติสต์ที่เป็นดังบทเพลงนี้สอนเราได้ดีจริงๆครับ

o ผู้ที่มีเจ้าสาวคือเจ้าบ่าว แต่เพื่อนเจ้าบ่าวที่ยืนฟังอยู่ ย่อมยินดีเมื่อได้ยินเสียงของเจ้าบ่าว

o ข้าพเจ้ามีความยินดีเช่นนี้ และความยินดีของข้าพเจ้าก็สมบูรณ์

o พระองค์จะต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้น ส่วนข้าพเจ้าจะต้องด้อยลง

• พ่อชอบประโยคนี้จริงๆ “พระองค์จะต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้น ส่วนข้าพเจ้าจะต้องด้อยลง” เป็นข้อความคำสอนที่อ่อนโยนเหลือเกิน ถ่อมตนเหลือเกิน... ไม่ใช่เพียงคำสอนของพระเยซู แต่ว่า พระเยซูเจ้าทรงกระทำเช่นนี้เพื่อสอนเราด้วยชีวิตของพระองค์ 

o ทรงถ่อมพระองค์เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ แม้ในถ้ำเลี้ยงสัตว์

o ทรงเสด็จลงไปในแม่น้ำจอร์แดนเพื่อรับพิธีล้างจากยอห์น เพื่อประกาศว่า พระองค์ทรงเสด็จลงไปในแม่น้ำสายเดียวกับเพื่อนมนุษย์จริงๆ

o ทรงยอมรับทรมาน ความเข้าใจผิด ความอิจฉา ทรงยอมถูกเบียดเบียน ทรงรับทรมาน และทรงยอมสิ้นพระชนม์อย่างไร้เกียรติบนไม้กางเขนซึ่งเราประจักษ์แก่ใจใน พระองค์

• คำสอนด้วยชีวิตขอพระเยซู คือ คำสอนแห่ง “ความสุภาพถ่อมตน” เพื่อเป็นแบบอย่างแก่เรา แล้วเราคริสตชนจะไม่รัก ไม่เลียนแบบพระองค์อย่างมีความสุขได้อย่างไร...


• ความอ่อนโยน ถ่อมตน คือความน่ารักของชีวิตคริสตชนเสมอครับ... ขอให้พระองค์ยิ่งใหญ่ในชีวิตที่แสนถ่อมตนและเปี่ยมด้วยความรักของเราคริสตชน ทุกคน...อาแมน 


• ขอพระเจ้าอวยพรครับ ข้อความนี้เป็นความงดงามจริงๆ “มนุษย์มีสิ่งใดไม่ได้นอกจากสิ่งที่ได้รับจากสวรรค์”

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย