Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2014
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
ลก 1:26-38…
26เมื่อนางเอลีซาเบธตั้งครรภ์ได้หกเดือนแล้ว พระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์ กาเบรียลมายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีชื่อเมืองนาซาเร็ธ 27มาพบหญิงพรหมจารีคนหนึ่งซึ่งหมั้นอยู่กับชายชื่อโยเซฟ ในราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิด หญิงพรหมจารีผู้นั้นชื่อมารีย์ 28ทูตสวรรค์เข้าในบ้านกล่าวกับพระนางว่า “จงยินดีเถิด ท่านผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน พระเจ้าสถิตอยู่กับท่าน”

29เมื่อทรงได้ยินถ้อยคำนี้ พระนางมารีย์ทรงวุ่นวายพระทัยมากทรงถามพระองค์เองว่า คำทักทายนี้หมายความว่ากระไร 30แต่ทูตสวรรค์กล่าวแก่พระนางว่า “มารีย์ อย่ากลัวเลย ท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน 31ท่านจะตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่ง ท่านจะตั้งชื่อเขาว่าเยซู 32เขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่และพระเจ้าผู้สูงสุดจะทรงเรียกเขาเป็นบุตรของพระองค์ พระเจ้าจะประทานพระที่นั่งของกษัตริย์ดาวิดบรรพบุรุษให้แก่เขา 33เขาจะปกครองวงศ์ตระกูลของยาโคบตลอดไปและพระอาณาจักรของเขาจะไม่สิ้นสุด เลย” 34พระนางมารีย์จึงทรงถามทูตสวรรค์ว่า “เหตุการณ์นี้จะเป็นไปได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้าตั้งใจจะเป็นพรหมจารี” 35ทูตสวรรค์ตอบว่า “พระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่าน และพระอานุภาพของพระผู้สูงสุดจะแผ่เงาปกคลุมท่าน เพราะฉะนั้น บุตรที่เกิดมาจะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และจะรับนามว่าบุตรของพระเจ้า 36ดูซิ เอลีซาเบธ ญาติของท่าน ทั้ง ๆ ที่ชราแล้ว ก็ยังตั้งครรภ์บุตรชาย ใคร ๆ คิดว่านางเป็นหมัน แต่นางก็ตั้งครรภ์ได้หกเดือนแล้ว 37เพราะไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าจะทรงกระทำไม่ได้” 38พระนางมารีย์จึงตรัสว่า “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” แล้วทูตสวรรค์ก็จากพระนางไป


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• ใกล้พระคริสตสมภพเต็มที พระวรสารก็เล่าเรื่องการแจ้งสารซึ่งเรารับฟังกันอยู่เสมอๆ สถานที่ต่างๆ ก็เตรียมฉลองคริสต์มาสกันมาตั้งนานแล้ว ห้างสรรพสินค้าก็ขายของ เปิดเพลงคริสต์มาสมาตั้งนานแล้วนะครับ...


• วันนี้เราก็ได้ยินพระวรสารตอนล้ำค่านี้อีก วันนี้พ่อจะขอแกะรอยคำพูดต่างๆในพระวรสารที่น่าสนใจบางประเด็นนำครับ...


• เริ่มที่คำพูดของทูตสวรรค์กาเบรียล (อย่าลืมว่า กาเบรียล GagriEL แปลว่าพละกำลังของพระเจ้า พ่อย้ำหลายรอบแล้ว จำกันให้ขึ้นใจเลยนะครับ.. พระเจ้าสามารถจริงๆ ไม่มีอะไรเกินความสามารถของพระเจ้าจริงๆนะครับ เรามาดูคำพูดของทูตสวรรค์กาเบรียลกับพระแม่มารีย์กันครับ

o “จงยินดีเถิด ท่านผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน พระเจ้าสถิตอยู่กับท่าน” ได้ยินถ้อยคำนี้เราเห็นสัจจธรรมจริงๆ “ถ้ามีพระเจ้าสถิตอยู่ด้วย” แน่นอนพระแม่มารีย์ต้องเปี่ยมด้วยความยินดี และพ่อก็มั่นใจว่า ถ้าเรามีพระเจ้าสถิตกับเราเสมอ และถ้าเราดำเนินชีวิตเป็นที่โปรดปรานขอพระเจ้าเสมอจริงๆ เราต้องยินดี มีความสุข คำของทูตสวรรค์กาเบรียลประกาศความจริงแห่งความยินดีครับ ไม่ต้องสงสัยเลย ความจริงที่ว่า ถ้าพระเจ้าประทับอยู่ ย่อมมีความสุขและความยินดี.. และความงดงามมากที่เราเห็นคือ แม่พระคือความยินดีที่สุด เพราะพระเจ้าประทับกับพระแม่อย่างพิเศษจริงๆ

o “มารีย์ อย่ากลัวเลย ท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน” คำพูดของกาเบรียบ คือ คำบรรเทาใจแน่นอน “มารีย์ อย่ากลัว” ทูตสวรรค์เรียกชื่อพระแม่มารีย์ และเรียกร้อง “อย่ากลัว” เพราะพระเจ้าทรงโปรดปราน... พี่น้องที่รัก...ถ้าเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า ไม่มีอะไรต้องกลัว พ่อรู้สึกดีจริงๆที่ได้ยินถ้อยคำนี้... และชีวิตของเราคริสตชนทุกคนเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้านี่ ทำไม มีอะไรต้องกลัว พี่น้องเชื่อไหม ตั้งแต่พ่อรู้ความและรู้ว่าพ่อเป็นลูกพระเจ้า พ่อรู้ตัวและมั่นใจเสมอว่าพระเจ้ารักเรา พระเป็นพระบิดาของเรา เราไม่ต้องกลัวอะไร แน่นอนก็มีกลัวบ้างแหละครับ แต่เมื่อทบทวนความจริงของตนเอง ความรักของพระเจ้าแล้ว ก็หายกลัวได้เสมอๆ และที่พ่ออยากเสริมกำลังตนเองและพี่น้องต่อไป คือ พี่น้องครับพระเจ้าเป็นพระบิดาทรงรักเราทรงโปรดปรานเราเสมอนะครับ

o “พระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่าน และพระอานุภาพของพระผู้สูงสุดจะแผ่เงาปกคลุมท่าน... เพราะไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าจะทรงกระทำไม่ได้” พระแม่มารีย์ได้รับพลังของพระจิตเจ้าแผ่เงาปกคลุม พระจิตของพระเจ้าจะเสด็จมาเหนือพระแม่.. โอ ร่มเงาแห่งพลังของพระเจ้า พลังและอำนาจที่ไม่มีอะไรเลยที่จะเป็นไปไม่ได้ พระแม่เป็นพรมจารีย์แต่ทรงพระครรภ์ได้และยังคงเป็นพรมจารีย์ต่อไป ใครๆก็ไม่อยากเชื่อเรื่องนี้หรอก ใครๆก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้หรอก... พี่น้องครับ มีอะไรอีกตั้งหลายอย่างที่เป็นไปไม่ได้ในโลกใบนี้ แต่เมื่อเรารู้จักพระเจ้า พระเจ้าสูงสุด พระองค์เป็นพระเจ้า God พระผู้ทรงสรรพานุภาพแล้ว เราเชื่อเด็ดขาดจริงๆ ว่า “ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้า” พ่อลองคิดว่าพ่อเป็นแม่พระถ้าได้ยินทูตสวรรค์ของพระเจ้าที่พ่อเชื่อกล่าวบาง สิ่งที่เป็นไปไม่ได้กับพ่อว่าพระเจ้าทำได้ พ่อมั่นใจว่า พ่อจะเชื่อ ที่เชื่อเพราะ “พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ตรัสนั่นเอง”


• ต่อไปเราพิจารณาถ้อยคำของพระแม่มารีย์มีเพียงสองประโยคเท่านั้น
1. “เหตุการณ์นี้จะเป็นไปได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้าตั้งใจจะเป็นพรหมจารี” ไม่แปลกที่พระแม่จะตั้งคำถาม เพราะพระแม่ปรารถนาจะถือพรมจรรย์ และพระแม่เป็นหญิงตัวเล็กๆในหมู่บ้านแสนเล็กน้อยที่นาซาเร็ธ แล้วพระเจ้าจะกระทำสิ่งยิ่งใหญ่ พระเจ้าจะตรัสกับพระนาง พระเจ้าจะใช้พระนางเพื่อการใหญ่เช่นนี้ละหรือ... พระนางเป็นต้นแบบของความถ่อมตนและเล็กน้อยเหลือเกิน พระนางจะสามารถเป็นผู้รับพระบัญชาของพระเจ้าได้อย่างไร.... สิ่งที่พ่อเรียนรู้จริงๆ และปรารถนาให้พี่น้องได้เรียนรู้ด้วยเช่นกัน คือ ความถ่อมตน ความเล็กน้อย และแบบอย่างแห่งชีวิตของพระแม่ที่ประกาศความเล็กน้อยของตนเสมอ และประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าตลอดไป ถ้อยคำของพระแม่ไม่ใช่การต่อรอง แต่เป็นถ้อยคำของหญิงผู้เล็กน้อยสุภาพถ่อมตนต่อความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
2. “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” สำหรับพระแม่สองประโยคจบเลยครับ... ประโยคแห่งความสุภาพถ่อมตน เต็มไปด้วยความอ่อนน้อมถึงความเล็กน้อยของตนเองจริงๆ และประโยคที่สองที่พระแม่ตอบเมื่อได้รับคำอธิบายถึงพลังและความสามารถของ พระเจ้า และการกล่าวถึงประสบการณ์เรื่องนางลีซาเบธผู้ชรายังตั้งครรภ์มีบุตรเป็น ชาย... พระแม่ตอบรับด้วยวาจาที่ทรงพลังที่สุดในการประกาศความเชื่อในพระเจ้า เชื่อจริงๆ เชื่อว่าพระเจ้าทำได้จริง เชื่อในพระวาจาของพระเจ้าจริงๆ... และเริ่มต้นที่พระแม่ประกาศว่าพระแม่เป็น “ทาสหญิง” ของพระเจ้าจริงๆ ยอมรับจริงๆ.. และขอให้ทุกสิ่งเป็นไปตามพระวาจาของพระเจ้าจริงๆ ไม่กลัวอีกแล้ว ไม่กังวลอะไร ถ้าพระเจ้าตรัส ทุกอย่างต้องเป็นไปได้อย่างแน่นอน

• พี่น้องที่รัก พ่อเห็นพลังแห่งความเชื่อในพระเจ้า และพระนางมารีย์จะทรงเป็นดังทาสหญิงเล็กน้อยของพระเจ้า แต่พระแม่ตอบรับเพราะเชื่อเต็มเปี่ยมในพลังของพระวาจาของพระเจ้าอย่างไม่มี ข้อสงสัยใดๆ

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย