Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2014
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
มธ 1:18-25…
18เรื่องราวการประสูติของพระเยซูคริสตเจ้าเป็นดังนี้ พระนางมารีย์ พระมารดาของพระองค์หมั้นกับโยเซฟ แต่ก่อนที่ท่านทั้งสองจะครองชีวิตร่วมกัน ปรากฏว่าพระนางตั้งครรภ์แล้วเดชะพระจิตเจ้า 19โยเซฟคู่หมั้นของพระนางเป็นผู้ชอบธรรมไม่ต้องการฟ้องหย่าพระนางอย่างเปิด เผย จึงคิดถอนหมั้นอย่างเงียบ ๆ 20ขณะที่โยเซฟกำลังคิดถึงเรื่องนี้อยู่ ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ก็มาเข้าฝัน กล่าวว่า “โยเซฟ โอรสกษัตริย์ดาวิด อย่ากลัวที่จะรับมารีย์มาเป็นภรรยาของท่านเลย เพราะเด็กที่ปฏิสนธิ์ในครรภ์ของนางนั้นมาจากพระจิตเจ้า 21นางจะให้กำเนิดบุตรชาย ท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซู เพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาให้รอดพ้นจากบาป” 22เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ตรัสผ่านประกา ศก จะเป็นความจริงว่า 
23หญิงพรหมจารีจะตั้งครรภ์ และจะคลอดบุตรชาย 
ซึ่งจะได้รับนามว่า “อิมมานูเอล”
แปลว่า พระเจ้าสถิตกับเรา” 24เมื่อโยเซฟตื่นขึ้น เขาก็ทำตามที่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งไว้ คือรับภรรยามาอยู่ด้วย 25แต่เขามิได้มีเพศสัมพันธ์กับนาง ต่อมานางให้กำเนิดบุตรชาย โยเซฟตั้งชื่อกุมารนั้นว่า เยซู


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• “พระนางตั้งครรภ์แล้วเดชะพระจิตเจ้า” และอีกข้อความ “หญิงพรหมจารีจะตั้งครรภ์ และจะคลอดบุตรชาย ซึ่งจะได้รับนามว่า “อิมมานูเอล” มีคนถามพ่อว่า “เป็นได้อย่างไร เชื่อได้อย่างไร” เมื่อสามวันก่อนหน้านี้เองที่พ่อนั่งเขียนอยู่นี้ พ่อได้ไปร่วมกลุ่มแบ่งปันพระวาจา และพระวาจาของพระเจ้าก็เป็นตอนนี้เอง... มีคนตั้งคำถามให้พ่อตอบ และมีคนถามเขามาอีกที เป็นความสงสัย...ว่าหญิงพรมจารีย์ตั้งครรภ์ได้อย่างไร แม่พระจะตั้งครรภ์ได้อย่างไร เขาบอกว่า เขาเชื่อแน่นอน แต่เมื่อมีคำถามแบบนี้เราจะตอบอย่างไร... เมื่อมีคำถามนี้ขึ้นมา ทุกคนในกลุ่มแบ่งปันพระวาจาต่างก็หันมามองที่พ่อ หันมารอคำตอบจากพ่อ... พ่อก็ทราบครับว่าไม่ใช่คำตอบที่ง่ายนัก และคนที่สงสัยก็จะสงสัย อยู่ร่ำไปเพราะ “เขาไม่เชื่อ” จริงนะครับ “เพราะถ้าเชื่อ หรือมีความเชื่อจริงๆ ก็ไม่สงสัยแน่นอน”


• พ่อจะตอบอย่างไร พ่อจึงตั้งใจตอบอย่างมาก เพื่อให้คำตอบต่อคำถามนี้ในโอกาสเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าและพระค ริสตสมภพที่จะมาถึง...


• คำตอบของพ่อคือ...

o เราต้องไม่ลืมพระคัมภีร์ “ความเชื่อของเรา” เราเชื่อ ความเชื่อ ไม่ใช่สิ่งที่จะต้องพิสูจน์ด้วยการเห็นได้หรือเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ เพราะความเชื่อ นั้น เรียกร้อง “ความเชื่อ” จริงๆ เราเชื่อในพระเจ้าครับ ในพระคัมภีร์เปิดเผยกับเราว่า “พระเจ้าทรงสามารถทำได้ทุกสิ่ง และไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้า” (เทียบ ปฐก 18)

o เราเชื่อในพระเจ้าครับ.. ความเชื่อไม่จำเป็นต้องเห็น ถ้าเห็นได้ก็ไม่ต้องเชื่ออีกต่อไป เพราะเราได้เห็นแล้ว... ดังนั้น ความเชื่อเป็นพลังจริงๆ ในใครบางคน หรือพระบุคคล และสำหรับเรา ความเชื่อของเราฝังรากลึกในองค์พระเยซูคริสตเจ้า และในพระเจ้าสูงสุดครับ... ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้สำหรับพระองค์

o กรณีของพระแม่มารีย์ สบายใจได้เลยครับ “เราเชื่อในพลังของพระเจ้าใช่ไหม ถ้าเรามีความเชื่อ การตั้งครรภ์ด้วยอำนาจและพลังของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องยากครับ” เราจำได้ว่า ทูตสวรรค์กาเบรียล ตามพระวรสารนักบุญลูกา... กาเบรียล GabriEL แปลว่า “พละกำลังของพระเจ้า” ทูตสวรรค์กล่าวกับพระแม่มารีย์เมื่อพระแม่ถามทูตสวรรค์ถึงความเป็นไปได้ว่า จะเป็นไปได้อย่างไร...??? เรามาดูพระวาจากันครับ.. (ลก 1:30ff)

o “มารีย์ อย่ากลัวเลย ท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน ท่านจะตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่ง ท่านจะตั้งชื่อเขาว่าเยซู... พระนางมารีย์จึงทรงถามทูตสวรรค์ว่า “เหตุการณ์นี้จะเป็นไปได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้าตั้งใจจะเป็นพรหมจารี” ทูตสวรรค์ตอบว่า... “พระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่านและพระอานุภาพของพระผู้สูงสุดจะแผ่เงา ปกคลุมท่าน เพราะฉะนั้น บุตรที่เกิดมาจะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และจะรับนามว่าบุตรของพระเจ้า”


• พี่น้องที่รัก คำตอบสำคัญคือ
1. เราเชื่อในพลังของพระเจ้า
2. ไม่มีอะไรที่พระเจ้าจะทรงกระทำไม่ได้ หรือยากเกินไปสำหรับพระองค์
3. และนี่คือความเชื่อของเรา คือ เชื่อในพลังของพระเจ้า “พระจิตเจ้า” คือ พลังและอำนาจที่เราเชื่อและศรัทธา ดังนั้น ถ้าเราเชื่อในพระองค์ เราคงไม่สงสัยเลยว่าเป็นไปได้อย่างไร ก็เพราะความเชื่อ คือ เหตุผลของเราครับ


• พระวรสารนักบุญมัทธิววันนี้ที่เราอ่านก็เป็นเรื่องเดียวกัน พระเจ้าได้ตรัสกับท่านนักบุญโยเซฟในความฝัน... ไม่ต้องกลัว และความจริงเกี่ยวกับบุตรในพระครรภ์ของพระนางมารีย์ก็เหตุผลเดียวกัน
o พระเจ้าตรัสกับท่าน ที่พระวรสารได้บันทึกไว้... “โยเซฟ โอรสกษัตริย์ดาวิด อย่ากลัวที่จะรับมารีย์มาเป็นภรรยาของท่านเลย เพราะเด็กที่ปฏิสนธิ์ในครรภ์ของนางนั้นมาจากพระจิตเจ้า 21นางจะให้กำเนิดบุตรชาย ท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซู เพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาให้รอดพ้นจากบาป”


• “อย่ากลัว” คือ ข้อความที่พระแม่มารีย์ได้รับจากทูตสวรรค์ในการแจ้งการบังเกิด.. คำเดียวกันนี้พระเจ้าได้ตรัสกับนักบุญโยเซฟเช่นกัน “อย่ากลัว” 


• คำสั่ง “อย่ากลัว” ใช้ในกรณีของทั้งพระวรสารนักบุญลูกาและมัทธิว... ดังนั้น พ่อค้นพบข้อความนี้ในพระคัมภีร์อีกมากมายหลายแห่ง... และข้อความเหล่านี้ใช้ในกรณีของ “ความเชื่อ” จริงครับ...


• ดังนั้น พ่ออยากจะบอกกับคนที่สงสัยในความเชื่อ ในเรื่องการบังเกิดหรือพรมจรรย์หรือการตั้งครรภ์ด้วยอำนาจของพระเจ้า... 

o พ่ออยากจะบอกว่า “อย่ากลัวที่จะเชื่อ” เลยครับ

o เพราะ อันที่จริง “ในความเชื่อไม่มีความกลัว” ใช่ไหมครับ เชื่อเถอะ อย่ากลัวเลย

o พี่น้องที่รักครับ.. “อย่ากลัวเลยนะครับ” ขอวิงวอนด้วยความเชื่อมั่นว่า “อย่ากลัว” เลย จงเชื่อเถิดครับ ความเชื่อ ทำให้เราไม่กลัวที่จะเชื่อในพระเจ้าครับ...


• อีกตอนหนึ่งในพระวรสารนักบุญมัทธิววันนี้ เราเห็นว่า....

o ท่านนักบุญโยเซฟ ชอบธรรม ไม่อยากให้พระนางต้องโทษผิดกรณีเป็นชู้ 

o เพราะการหมั้นในขั้นตอนที่มีเวลาประมาณหนึ่งปีก่อนที่ทั้งสองจะมาอยู่กิน ด้วยกันฉันสามีภรรยานั้น สำหรับชาวยิว การหมั้นในขั้นตอนนี้ถือว่า ตามกฎหมายทั้งสองคนถูกถือว่าเป็นสามีภรรยากันแล้ว

o ดังนั้น ถ้าแม่พระตั้งครรภ์ก็จะต้องความผิดกรณีเป็นชู้ซึ่งความผิดถึงต้องทุ่มให้ตาย ด้วยหิน ท่านนักบุญโยเซฟจึงคิดจะถอนพันธะดังกล่าวเพื่อมารีย์จะได้ไม่โดนข้อหาเป็น ชู้... ความหมายคือความปรารถนาจะช่วยพระนาง และส่งกลับไปสู่ครอบครัวอย่างเงียบๆ 

o ที่สุด เมื่อพระเจ้าตรับกับท่าน... “อย่ากลัว....” ท่านจึงไม่กลัว ท่านได้เชื่อ และได้ต้อนรับพระนางมารีย์ และได้เคารพในพระนาง เพราะ “ความเชื่อ” ที่ท่านมีต่อพระเจ้าเช่นกัน... ดังนั้น กรณีของท่านนักบุญโยเซฟนั้น หัวใจสำคัญคือ “ความเชื่อ” เช่นเดียวกัน....


• “อิมมานูเอล” (EmmanuEL)

o Immanu หรือ Emmanu ภาษาฮีบรูแปลว่า “กับเรา” 

o EL แปลว่า “พระเจ้า”

o ชื่อนี้การันตีทุกอย่าง... “พระเจ้าทรงทำได้ทุกสิ่ง” และเมื่อ “ทรงสถิตกับเรา” แล้วทำไมต้อกลัว... กลัวอะไรได้อีกถ้ามีพระองค์ “อิมมานเอล”


• นักบุญโยเซฟ “ความเชื่อศรัทธาในพระเจ้า” นี่คือประเด็นของความชอบธรรมของท่าน เมื่อท่านรู้ แม้พระคัมภีร์ไม่ได้บอกอะไรมากไปกว่านี้นอกจากว่า ท่านได้เคารพพรมจรรย์ของพระนางเสมอไปก็มีหลายคนพยายามจริงๆ คิด ว่าท่านทั้งสองอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา มีคนบอกว่า “ก็ต้องใช้ชีวิตแบบสามีภรรยา ก็ต้องมีอะไรกันบ้างเป็นธรรมดา” คนที่ถามแบบนี้ต้องการจะเน้นว่า แม่พระไม่ได้เป็นพรมจารีย์ และมีชีวิตครอบครัว มีความสัมพนธ์ฉันสามีภรรยากันเหมือนกันทั่วไปโถ คิดมากไปได้ บางคนบอกว่า “ไม่เชื่อหรอก ต้องมีอะไรกันบ้างแหละ”...โถ คิดมากไปได้พ่อสรุปว่า “ความเชื่อน้อยจริงๆ” 

o พ่อเรียนตรงๆ คนมีความเชื่อศรัทธาในพระเจ้าจริงๆ ไม่คิดแบบธรรมชาติมากไปหรอกครับ เพราะพลังของพระเจ้า ทำให้เราสามารถเจริญเหนือธรรมชาติได้แน่นอน อาศัยพระพรแห่งศรัทธา... ท่านนักบุญโยเซฟ เมื่อทราบความจริงจากพระเจ้า ทำไมท่านจะไม่ศรัทธา รัก เคารพ ให้เกียรติ สูงสุดกับพระมารดาพระเจ้า และท่านเองก็ได้ชื่อว่าเป็นบิดาตามกฎหมายของพระเจ้าในโลกนี้

o ความเชื่อศรัทธา ของพระแม่มารีย์ และท่านนักบุญโยเซฟ พวกท่านต้องได้รับพระพรแห่งศรัทธา และสามารถเจริญชีวิต “เหนือธรรมชาติ” ได้อย่างมีความสุขมากกว่าปกติด้วยซ้ำ เพราะท่านทั้งสองได้เลี้ยงดู “พระเจ้า พระเยซู” มีพระเจ้าอยู่ มนุษย์จะต้องการอะไรอีก นอกจากมีความสุข สรรเสริญพระเจ้า...

o เอาละคนชอบธรรม คนดีมีศรัทธา ไม่ได้เพียงคิดได้ แต่ปฏิบัติได้แน่นอน ยิ่งถ้ามีพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วย สบายมากครับ... 

o เหลือแต่เราคนอ่านพระคัมภีร์นี่แหละ คงต้อง “มีความเชื่อศรัทธาในพระเจ้ามากขึ้นหน่อย และอะไรๆที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ (ความคิดของเรา) จะได้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้เพราะความเชื่อในพระเจ้า.... ขอพระเจ้าอวยพรครับ

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย