Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2014
สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา
วว 18:1-2,21-23;19:1-3,9ก…….
1หลังจากนั้น ข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งลงจากสวรรค์ มีอำนาจยิ่งใหญ่ ทำให้แผ่นดินสว่างจ้าด้วยความรุ่งโรจน์ของเขา 2เขาร้องตะโกนเสียงดังว่า “บาบิโลนล่มแล้ว บาบิโลนนครใหญ่ล่มแล้ว กลายเป็นที่อาศัยของบรรดาปีศาจ เป็นที่ขังบรรดาจิตโสโครก เป็นที่ขังบรรดานกโสโครก และเป็นที่ขังสัตว์ร้ายโสโครกและน่ารังเกียจทั้งหลาย
21ทูตสวรรค์ทรงพลังองค์หนึ่งยกหินก้อนหนึ่งใหญ่เท่าหินโม่ทุ่มลงทะเล กล่าวว่า “บาบิโลนนครใหญ่จะถูกทุ่มลงอย่างรุนแรงเช่นนี้ จะไม่มีใครพบเห็นนครนี้อีกเลย”
22จะไม่มีใครได้ยินเสียงคนดีดพิณ คนเล่นดนตรี
คนเป่าขลุ่ย คนเป่าแตรในเจ้าอีกต่อไป
จะไม่มีใครพบเห็นนายช่างใด ๆ ในเจ้าอีกต่อไป
จะไม่มีใครได้ยินเสียงหินโม่ในเจ้าอีกต่อไป


23แสงตะเกียงจะไม่ส่องสว่างในเจ้าอีกต่อไป
จะไม่มีใครได้ยินเสียงเจ้าบ่าวและเจ้าสาวในเจ้าอีกต่อไป
เพราะบรรดาพ่อค้าของเจ้าล้วนเคยเป็นใหญ่ในแผ่นดิน
และเวทมนตร์ของเจ้าล่อลวงนานาชาติให้ลุ่มหลง
1ข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังในสวรรค์เหมือนเสียงของประชาชนจำนวนมากร้องว่า “อัลเลลูยา ความรอดพ้น พระสิริรุ่งโรจน์ พระอานุภาพเป็นของพระเจ้าของเรา 2เพราะพระองค์ทรงพิพากษาอย่างสัตย์จริงและยุติธรรม พระองค์ทรงพิพากษาลงโทษหญิงแพศยาผู้เลวร้าย ซึ่งล่วงประเวณี ทำให้แผ่นดินเสื่อมทราม พระองค์ทรงล้างแค้นแทนโลหิตของบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ซึ่งนางได้ประหาร” 3เสียงนั้นยังร้องอีกว่า “อัลเลลูยา ควันไฟจากนครนั้นจะพลุ่งขึ้นตลอดนิรันดร” 
9ทูตสวรรค์กล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า “จงบันทึกลงไปว่า ผู้ที่ได้รับเชิญมาในงานวิวาห์มงคลของลูกแกะย่อมเป็นสุข”


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• “วิวรณ์หนังสือแห่งความหวัง” 

o ไม่น่าแปลกใจที่หนังสือวิวรณ์นี้ยังคงเป็นหนังสือที่นำความประหลาดใจ นำความแปลกใจสำหรับคริสตชนผู้เสมอ โดยเฉพาะทุกคนที่อ่านวิวรณ์ หลายคนเริ่มอ่านหนังสือวิวรณ์แล้ว ก็ไม่กล้าอ่านต่อ เพราะมีความรู้สึกแปลก ๆ และไม่เข้าใจว่าหนังสือเล่มนี้อยู่ในพระคัมภีร์ได้อย่างไร

o แต่เมื่อเราย้อนพิจารณาอย่างถ่องแท้ คงมิใช่โดยบังเอิญที่พระศาสนจักรในธรรมประเพณีศักดิ์สิทธิ์ ค่อยๆเรียนรู้โดยการดลใจของพระจิตเจ้าได้ตัดสินเลือกให้หนังสือวิวรณ์นี้ เป็นฉบับสุดท้ายในพระคัมภีร์ 

o หนังสือวิวรณ์นี้อันที่จริง... 
1. เป็นพลังบันดาลใจยิ่งใหญ่ 
2. เป็นแรงบันดาลใจให้พระศาสนจักรมองเห็นพระสิริรุ่งโรจน์ 
3. เป็นพลังเสริมจากสวรรค์โดยแท้สำหรับพระศาสนจักรผู้กำลังเดินทางอยู่ในโลก องค์พระผู้เป็นเจ้า เจ้านาย และเจ้าบ่าวของพระศาสนจักร ทรงเปิดเผยความจริงให้หน้าสุดท้ายของการเผยแสดงในพระคัมภีร์ให้แก่พระ ศาสนจักรเจ้าสาวที่รักของพระองค์ว่า การเดินทางด้วยความยากลำบากในโลกนี้

• สิ่งที่หนังสือวิวรณ์นำเสนอ คือ

o “การต่อสู้ด้วยความซื่อสัตย์ของพระศาสนจักร” นั้น คือ แก่นแท้หรือสาระแห่งชัยชนะของพระศาสนจักร ความเจ็บปวดนั้นเกิดจากที่พระศาสนจักรนี้อยู่บนโลกที่ขาดสมดุลในการเป็นของ พระเจ้า ชัยชนะของพระศาสนจักรที่แท้จริงไม่ได้มาจากคำสัญญาว่าการเบียดเบียนพระ ศาสนจักรในโลกนี้จะสิ้นสุดไปอย่างสิ้นเชิง แต่ทว่าชัยชนะนั้นที่แท้จริงคือการเสริมกำลังความมั่นใจว่าในการเบียดเบียน และทุกข์ระทมนั้นแหละพระศาสนจักรจะมีชัยและจะเดินทางจนถึงที่สุดด้วยความ เพียรทน 

o เพราะอันที่จริงนั้น....พระอาณาจักรของพระเจ้ามิได้อยู่ขอบฟ้าไกลโพ้นหรือ เบื้องสูง แต่พระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ที่นี่และเวลานี้เองในพระศาสนจักรที่กำลังร่วม ส่วนในธรรมล้ำลึกปัสกาของพระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นศีรษะ

• “ความหวัง” ที่มาจากหนังสือวิวรณ์นี้ คือ “พลังให้พระศาสนจักรมั่นคงยิ่งขึ้น” 

o ในภาวะของการเบียดเบียนแม้ในปัจจุบันนี้เป็นต้นไป...

o แทนที่พระศาสนจักรคือเราทุกคนนี้แทนที่จะถอยหนี หรือหลบหลีกการเบียดเบียน หรือขจัดมันไปนั้น ซึ่งบ่อยครั้งก็เป็นเช่นนั้นด้วย 

o แต่ทว่า... พระศาสนจักรจะเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้ากับความเป็นจริงของโลก และมั่นใจในพระคริสตเจ้าว่าพระองค์ทรงอยู่กับพระศาสนจักร และพระศาสนจักรก็จะเดินหน้าต่อไปในการประกาศความรักและความรอดพ้นที่มาจาก องค์พระคริสตเจ้าและธรรมล้ำลึกปัสกาของพระองค์

• เราจึงต้องอ่านหนังสือวิวรณ์ ไม่ใช่ในฐานะที่หนังสือที่กล่าวถึงเหตุการณ์ในยุคสุดท้ายของประวัติศาสตร์ ไม่ใช่แม้กระทั่งหนังสือที่กล่าวถึงเหตุการณ์ร่วมสมัยกับผู้นิพนธ์ นั่นคือการที่พระศาสนจักรต้องขับเคี่ยวกับจักรวรรดิโรมันและกับชาวยิว เท่านั้น 

o แต่เร้าต้องอ่านวิวรณ์ในฐานะหนังสือที่กล่าวถึงการสู้รบระหว่างพระเยซูคริสตเจ้ากับซาตาน การสู้รบเช่นนี้ยังคงยืดเยื้ออยู่ตลอดไป 

o จากการสู้รบนี้และมีมาอยู่เสมอ..... เพราะการเบียดเบียนพระศาสนจักรในสมัยแรกนั้นนับเป็นเหมือนฉากแรกเท่านั้น และการเบียดเบียนในสมัยแรกๆนั้น กำลังเป็นแบบอย่างของสิ่งที่จะเป็นมาในการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต เจ้า 

o หนังสือวิวรณ์จึงเป็นหนังสือที่แจ้งให้เราทราบไม่ใช่เหตุการณ์ที่จะต้องเกิด ขึ้นเมื่อสิ้นพิภพ แต่กล่าวถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดอยู่ทุกขณะของประวัติศาสตร์ของโลก 

o พระศาสนจักรซึ่งกำลังถูกเบียดเบียนและถูกขัดขวางในการประกอบภารกิจที่ได้รับ มอบหมายมานั้น แม้ในพระศาสนจักรส่วนเล็กที่สุดคือครอบครัวและสังคมย่อย ๆ ของคริสตชน ล้วนกำลังมีส่วนร่วมในชัยชนะของพระคริสตเจ้า

• หนังสือวิวรณ์จึงเป็น “ความหวัง ความชื่นชมยินดี ช่วยให้คริสตชนมีความเพียรจนถึงที่สุด” “ท่านจะได้ชีวิตของท่านรอดก็โดยความเพียรทนของท่าน” (ลก 21:19) 


• หนังสือเล่มนี้จึงจบลงด้วยเสียงร้องก้องกังวาน เชิญให้พระคริสตเจ้าทรงแสดงองค์ในตอนสุดท้าย “อาแมน ข้าแต่พระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้า เชิญเสด็จมาเถิด” (22:20)

• สรุปวิวรณ์เพื่อพลังชีวิตปัจจุบันของเรา

o พระศาสนจักร เจ้าสาวของพระคริสตเจ้า คือเราทุกคน อยู่ในโลก แต่ไม่เป็นของโลก

o ปัจจุบันโลกหยิบยืนกระแสโลกนิยมที่รุนแรง กระแสที่เบียดเบียนและเบียดบังความดี ความสัตย์ซื่อ กระแสที่กำลังท้าทายพระศาสนจักร

o พี่น้องคริสตชนที่รักครับ.. เราคริสตชนไม่ต้องกลัวนะครับ.. เพราะบาบิโลน หรือกระแสโลกที่เบียดเบียนรุนแรง.. ที่สุดล่ม โรมอาณาจักรที่เบียดเบียนคริสตชนก็ล่มแล้วจริงๆ วิวรณ์วันนี้ย้ำให้เห็นชัดว่า... “บาบิโลนล่มแล้ว บาบิโลนนครใหญ่ล่มแล้ว กลายเป็นที่อาศัยของบรรดาปีศาจ เป็นที่ขังบรรดาจิตโสโครก เป็นที่ขังบรรดานกโสโครก และเป็นที่ขังสัตว์ร้ายโสโครกและน่ารังเกียจทั้งหลาย” 

o พระเจ้าจะได้รับชัยชนะแน่นอน... “เพราะพระองค์ทรงพิพากษาอย่างสัตย์จริงและยุติธรรม พระองค์ทรงพิพากษาลงโทษหญิงแพศยาผู้เลวร้าย ซึ่งล่วงประเวณี ทำให้แผ่นดินเสื่อมทราม พระองค์ทรงล้างแค้นแทนโลหิตของบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ซึ่งนางได้ประหาร” เสียงนั้นยังร้องอีกว่า “อัลเลลูยา ควันไฟจากนครนั้นจะพลุ่งขึ้นตลอดนิรันดร”

o ดังนั้น เราคริสตชนต้องออกแรง และมีความหวังตลอดไปในพระคริสตเจ้า ไม่กลัวการท้ายทาย แต่นี่คือฉากชีวิตที่เราพระศาสนจักร สมาชิกทุกคน ต้องมุ่งเพียรทน และประกาศการเป็นข่าวดี 


o เราต้องเป็น... ตองเป็นให้ได้... คือ 
1. เป็นเกลือดองโลก และ
2. เป็นแสงสว่างของพระคริสตเจ้าตลอดไป

• อ่านพระคัมภีร์กันต่อนะครับ ขอพระเจ้าอวยพรครับ เราจะ “เป็นสุข” เพราะวิวรณ์ยืนยันว่า “ทูตสวรรค์กล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า “จงบันทึกลงไปว่า ผู้ที่ได้รับเชิญมาในงานวิวาห์มงคลของลูกแกะย่อมเป็นสุข” เมื่อเราได้เชื่อศรัทธาในพระคริสตเจ้าเสมอไป......

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย