Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2014
สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา
วว 15:1-4…
1ข้าพเจ้าเห็นเครื่องหมายยิ่งใหญ่และน่าพิศวงอีกประการหนึ่งในสวรรค์ ทูตสวรรค์เจ็ดองค์ถือภัยพิบัติเจ็ดประการสุดท้าย เพราะภัยพิบัติทั้งเจ็ดนี้จะทำให้ พระพิโรธของพระเจ้าสิ้นสุดลง 2ข้าพเจ้าเห็นสิ่งหนึ่งเหมือนทะเลแก้วปนไฟ เห็นบรรดาผู้มีชัยชนะต่อสัตว์ร้าย ต่อรูปปั้นของมัน และต่อเลขชื่อของมันกำลังยืนอยู่ริมทะเลแก้วนั้น ถือพิณของพระเจ้า 3และขับร้องบทเพลงของโมเสส ผู้รับใช้ของ พระเจ้าและบทเพลงของลูกแกะว่า
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
พระราชกิจของพระองค์ยิ่งใหญ่และน่าพิศวงยิ่งนัก
ข้าแต่พระราชาแห่งนานาชาติ
วิถีทางของพระองค์นั้นเที่ยงธรรมและสัตย์จริง
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
4ใครเล่าจะไม่ยำเกรงพระองค์และจะไม่ถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองค์
เพราะพระองค์ผู้เดียวทรงศักดิ์สิทธิ์
ประชาชาติทั้งหลายจะมาและกราบนมัสการพระองค์
เพราะการพิพากษาเที่ยงธรรมของพระองค์ปรากฏชัดแจ้งแล้ว


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• อ่านหนังสือวิวรณ์ อย่าลืมมัวแต่คิดถึงภัยพิบัติ เพราะภัยพิบัติไม่สำคัญเท่ากับการได้รับความรอดพ้น....

o หลายคนอ่านหนังสือวิวรณ์แล้วตระหนกตกใจ พลางคิดว่าเรื่องราวของวิวรณ์เป็นเรื่องของภัยพิบัติและวาระสุดท้าย

o หลายคนไม่เข้าใจและตีความแต่เรื่องร้ายๆ จนลืมไปว่าวิวรณ์นี้เป็น “พระคัมภีร์” หนังสือแห่งความรอดนะครับ... เป็นหนังสือแห่งพระพร และเป็นเล่มสุดท้ายปิดการเผยแสดงของพระเจ้าองค์ความรัก

o ไม่ใช่อะไรอื่นไกลนะครับ พ่ออยากให้ความสำคัญและอยากให้เราได้อ่านวิวรณ์กันด้วยความเข้าใจดีๆสัก หน่อยว่า หนังสือวิวรณ์อันที่จริงเป็นอะไรกันครับ... ลองให้เวลาอ่านกันหน่อยนะครับ

• คำถามสำคัญ คือ หนังสือวิวรณ์ให้อะไรกับผู้อ่าน?และอะไรคือสาระแท้จริงของหนังสือวิวรณ์? 

o เราแน่ใจได้ว่าข้อความที่เราอ่านไม่ได้กล่าวทำนายถึงอนาคตของพระศาสนจักร ไม่ใช่คำทำนายหรือแบบประกาศก ไม่ใช่การทำนายถึงสิ่งที่จะเป็นมาในรูปแบบที่หลายต่อหลายคนตีความจนเป็นที่ น่าตระหนกตกใจ 

o แต่ความจริงที่เราเชื่อมั่นได้แน่นอนในคำสอนของหนังสือวิวรณ์ คือ “พระคริสตเจ้าจะทรงรับชัยชนะตลอดไป เป็นชัยชนะสำหรับผู้ที่มีความเชื่อ ซื่อสัตย์ และวางใจในพระองค์ทุกคน”

• คำอธิบายต่อไปนี้ต้องอ่านดีๆ นะครับ......

o หนังสือวิวรณ์เขียนขึ้นในช่วงเวลาที่คริสตชนถูกเบียดเบียน เวลาที่พวกเขารับความยากลำบาก และต้องแลกด้วยชีวิต แม้ในวาระที่พวกเขาเห็นว่าพวกเขากำลังพ่ายแพ้ พวกเขาก็ยังคงมีความหวังในชัยชนะที่จะต้องมาถึงหลังจากชีวิตนี้

o ความคิดหลักและคำสอนสำคัญที่สุดมีเพียงเรื่องเดียวที่มีอยู่ในหนังสือวิวรณ์ทั้งเล่ม คือ “ในที่สุดชัยชนะจะมาถึงอย่างแน่นอน” 

o ดังนั้น ท่าทีสำคัญของคริสตชน คือ “อย่าหมดกำลังใจ อย่าท้อแท้ และอย่าเลิกอดทนและรอคอย จงมีความเชื่อและมีความหวังต่อไป” 

o ผู้เขียนหนังสือวิวรณ์ โดยการเผยแสดงของพระจิตเจ้า หรือการดลใจ ทำให้ยอห์นใช้จินตนาการบรรยายถึงสภาพชีวิตของคริสตชนร่วมสมัยออกมาเป็นภาพ นิมิตต่างๆ ในหนังสือวิวรณนี้

• และคำถามต่อไปคืออะไรคือเนื้อหาของวิวรณ์จริงๆ???.........

o เนื้อหาหรือสารของหนังสือวิวรณ์ เป็นสาระที่ใหม่เสมอในชีวิตของคริสตชนผู้อ่านทุกคน

o แม้ว่าตัวบทของหนังสือจะยืมเอาสัญลักษณ์และรูปแบบต่างๆ มากมายมาจากพันธสัญญาเดิม หรือจากสมัยบาบิโลนในยามที่ประชากรของพระเจ้ารอคอยความรอดพ้นที่พระเจ้าทรง สัญญาว่าจะประทานให้ในอนาคต 

o แต่ในที่สุดหนังสือวิวรณ์พุ่งเป้าไปที่จุดศูนย์กลางของความรอดพ้นคือ “พระคริสตเจ้า” 

o วิวรณ์ได้เปิดฉากด้วยม้วนหนังสือที่ไม่มีใครเหมาะสมจะเปิดได้นอกจาก “ลูกแกะ” ซึ่งก็คือองค์พระคริสตเจ้า อาจกล่าวได้ว่า ม้วนหนังสือนั้นคือพันธสัญญาเดิม หรือกล่าวได้อีกว่า คือแผนการความรอดพ้นทั้งหมดของโลก ต้องรอคอยจนกว่าพระคริสตเจ้าเสด็จมา ทุกสิ่งมีความหมายและประสบความรอดพ้นก็โดยทางพระองค์เท่านั้น “อาศัยพระคริสตเจ้า พร้อมกับพระคริสตเจ้า และในพระคริสตเจ้า”

• พระคริสตเจ้าผู้ทรงสิ้นพระชนม์และกลับคืนพระชนมชีพในประวัติศาสตร์เมื่อสอง พันปีก่อนทรงเป็นจุดเริ่มต้นของความรอดพ้น ความหวัง และเป้าหมายของทุกสิ่ง แต่ความรุ่งโรจน์สมบูรณ์ของโลกนั้นยังคงรอคอยการเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งอย่าง รุ่งโรจน์ 


• ผู้นิพนธ์พระวรสาร มัทธิว มาระโก และ ลูกาจะกล่าวถึงคำว่า “พระสิริรุ่งโรจน์” เฉพาะเมื่อกล่าวถึงการเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งของพระคริสตเจ้าเท่านั้น


• อันที่จริง ประสบการณ์ของหนังสือวิวรณ์คือประสบการณ์จริงที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และเป็นประสบการณ์ของสิ่งที่เราเรียกว่า “ธรรมล้ำลึกปัสกา” (พระทรมาน การสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนพระชนมชีพ) 

o ความรอดพ้นไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นมาในอนาคตเท่านั้นแต่ได้เริ่มแล้วในปัจจุบัน

o ความรอดพ้นคือชีวิตที่เราดำเนินอยู่ในแต่ละวัน เมื่อเราพิจารณาดูพระคริสตเจ้าสิ่งที่เราพบคือ “ไม้กางเขน” การถูกตรึงของพระองค์กลับกลายเป็นชัยชนะ เป็นการที่มนุษย์กลับคืนดีกับพระเจ้าอีกครั้ง เป็นต้นไม้แห่งชีวิตของพระคริสตเจ้าที่หยั่งรากลงลึกในแผ่นดิน และเชื่อมกับพระเจ้า

o นักบุญยอห์น กล่าวเสมอในพระวรสารว่า การตรึงกางเขนเป็น “เวลาแห่งความรุ่งโจน์ (hour) การได้รับเกียรติสูงสุด” เป็นเวลานั้นเองที่ไม้กางเขนถูกยกขึ้นเพื่อเป็นสะพานทอดระหว่างโลกกับสวรรค์ การที่พระองค์เสด็จไปหาพระบิดา และทรงนำทุกคนที่เป็นของพระองค์ไปกับพระองค์ ไม้กางเขนนี้กลับเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะของพระคริสตเจ้า

o ด้วยเหตุผลนี้เอง การสิ้นพระชนม์นี้ไม่อาจแยกได้จากการกลับคืนพระชนมชีพในธรรมล้ำลึกปัสกา การกลับคืนพระชนมชีพคือชัยชนะที่แท้จริงเหนือความตาย

• สำหรับพระศาสนจักรก็เช่นเดียวกัน การที่ต้องผ่านธรรมล้ำลึกปัสกาของพระคริสตเจ้าจึงเป็นชีวิตที่แท้จริงเพื่อ รอคอยการกลับคืนพระชนมชีพ 
o พระศาสนจักรเป็นผู้ร่วมในธรรมล้ำลึกปัสกาของพระคริสตเจ้าผู้ทรงเป็นศีรษะ เพื่อรับชัยชนะพร้อมกับพระคริสตเจ้า

o สำหรับบรรดาคริสตชนก็เช่นกัน ไม่มีใครเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าได้ถ้าเขาไม่ผ่านหนทางเดียวกันกับพระค ริสตเจ้าและพระศาสนจักร เพราะพระสิริรุ่งโรจน์ของพระคริสตเจ้าคือการสิ้นพระชนม์เพราะทรงรักเราบนไม้ กางเขน ไม่มีใครจะเข้าสู่พระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์โดยไม่มีส่วนร่วมในพระสิริ รุ่งโรจน์แห่งไม้กางเขนของพระองค์ นักบุญเปาโลเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดี (2 คร 4:7-11)

o การสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้าจึงนับเป็นสิ่งจำเป็น “จำเป็นที่พระคริสตเจ้าจะต้องทนทุกข์ทรมานแล้วจึงจะเข้าไปรับพระสิริ รุ่งโรจน์ของพระองค์มิใช่หรือ?” (ลก 24:26)

• พระศาสนจักร คือ ผู้เดินทางและรอคอยด้วยความเพียร ต่อหน้าสถานการณ์ทุกอย่างที่พระ-ศาสนจักรต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นอย่างใด หรือรูปแบบใดๆ 

o เราทุกคนในพระศาสนจักรนี้ เรากำลังดำเนินชีวิตเผชิญหน้ากับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยความหนักแน่น และมั่นใจในพระคริสตเจ้าผู้ทรงเป็นศีรษะ ผู้ทรงเป็นความหวังในการรอคอยของพระศาสนจักร

o หน้าที่สำคัญของพระศาสนจักรคือ เพียรทนและรอคอย “มารานา ธา” (Marana tha) “เชิญเสด็จมาเถิดพระเจ้าข้า เชิญเสด็จมาทรงเปิดเผยแก่มวลมนุษย์ ให้เราได้เห็นความจริงแม้ในความมืดมิดของชีวิต ขอทรงเปิดเผยพระองค์ให้แก่เรา”

• วิวรณ์ ไม่ใช่หนังสือที่ยาก แต่ต้องเข้าใจเจตนาและเหตุผล พ่ออยากให้เรารู้จักวิวรณ์จริงๆ ถ้าเราได้เข้าใจและอ่านพระคัมภีร์ในมิสซาช่วงวันเหล่านี้และวันนี้ จะพบความจริงว่า

o หนังสือวิวรณ์ไม่ใช่อะไรที่น่ากลัวแต่น่ารักมากที่สุด และอันที่จริง
o หนังสือวิวรณ์เป็นหนังสือแห่งความหวังอันทรงพลังให้กับผู้อ่านเสมอ 

o หนังสือวิวรณ์เป็น “หนังสือแห่งความหวังจริง” ไม่มีความสิ้นหวังเลย เหมาะกับเป็นพระคัมภีร์เล่มสุดท้ายในสารบบพระคัมภีร์ทั้งหมดจริงๆ 

o หนังสือวิวรณ์เป็นหนังสือที่กล่าวถึงพระศาสนจักรที่งดงามดุจเจ้าสาว ซึ่งพวกเรรทุกคนกำลังรอคอยการเสด็จกลับมาของเจ้าบ่าว คือ “องค์พระคริสตเจ้า” 

o ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย