รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2014
สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา
วว 14:14-19
14ข้าพเจ้าเห็นนิมิต มีเมฆขาวก้อนหนึ่ง บนเมฆนั้นมีผู้หนึ่งเหมือนบุตรแห่งมนุษย์นั่งอยู่ ศีรษะสวมมงกุฎทองคำ มือถือเคียวคม 15ทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งออกจากพระวิหารร้องเสียงดังบอกผู้ที่นั่งอยู่บนก้อน เมฆว่า “จงใช้เคียวของท่านเกี่ยวเถิด เพราะเวลาเก็บเกี่ยวมาถึงแล้ว และพืชผลของแผ่นดินพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้แล้ว” 16ผู้ที่นั่งบนเมฆจึงใช้เคียวเกี่ยวลงไปบนแผ่นดิน และพืชผลของแผ่นดินก็ถูกเก็บเกี่ยว
17ทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งออกจากพระวิหารในสวรรค์ ถือเคียวคมมาด้วย 18ทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งมีอำนาจเหนือไฟออกมาทางพระแท่นบูชาร้องเสียงดังบอก ทูตสวรรค์ผู้ถือเคียวคมว่า “จงใช้เคียวคมของท่านเก็บพวงองุ่นจากสวนองุ่นของ แผ่นดิน เพราะผลองุ่นสุกแล้ว” 19ทูตสวรรค์นั้นจึงใช้เคียวเกี่ยวลงไปบนแผ่นดิน เก็บเกี่ยวสวนองุ่นของแผ่นดิน แล้วโยนผลองุ่นลงไปในบ่อย่ำองุ่นบ่อใหญ่ซึ่งหมายถึงการลงโทษจากพระเจ้า


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• อาทิตย์สุดท้ายของปีพิธีกรรมของพระศาสนจักร “เวลาคือพระพรเสมอไป” วันอาทิตย์หน้าจะเป็นการเริ่มต้นปีพิธีกรรมใหม่อีกแล้ว อาภรณ์ของพระสงฆ์จะเปลี่ยนเป็นสีม่วง เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เตรียมฉลองคริสตมาสอีกแล้ว ชีวิตของเราคริสตชนต้องเดินไป หัวใจต้องเต้นไปตามจังหวะชีวิตของพระเยซูพระอาจารย์เจ้าของเราเสมอนะครับ


• ปีหนึ่งๆ ผ่านไปเร็วเหลือเกิน วันเวลาผ่านไปไวจริงๆ พ่ออยู่บ้านเณรใหญ่ย้ายมาเผลอเดี๋ยวเดียว อ้าว ปีที่หกเข้าไปแล้ว ครบวาระและเข้าสู่ว่าระที่สองมาปีที่สองของการอยู่ที่นี่แล้ว และอนาคตจะต่อวาระออกไปอีกถึงเมื่อไร หรือไปไหน ก็ไม่ทราบ ทั้งนี้แล้วแต่พระเจ้าจะสั่งผ่านทางผู้ใหญ่ ผ่านทางพระสังฆราชของพ่อคือพระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์ เพราะเราสัญญาไว้เมื่อวันบวชกับพระคาร์ดินัลว่า “ลูกสัญญาจะเคารพเชื่อฟังเรา และผู้สืบตำแหน่งของเราหรือ”...และเราก็ตอบว่า “ลูกขอสัญญาครับ” จบเรื่องนี้ได้ไม่มีทางอื่นเพราะเราสัญญา


• นั่นคือคำสัญญาตั้งแต่วันบวช ยี่สิบปีกว่าแล้วสินะ เวลาผ่านไปเร็วจริงๆ ชีวิต เวลา ผันผ่านไปไวเหลือเกิน คำสัญญาก็คือคำสัญญา จะไปไหนในอนาคตไม่ต้องห่วงอะไร เราจะถูกกำหนดโดยพระประสงค์ของพระเจ้าผ่านทางพระสังฆราชของเราเอง นี่คือจิตตารมณ์ของพระศาสนจักรคาทอลิก “ใครฟังท่านผู้นั้นฟังเรา” พระเยซูเจ้าตรัสไว้ ความนบนอบ ถ่อมตนและอ่อนน้อมคือแนวทางของพระศาสนจักรเสมอมาและเสมอไป....
• พี่น้องที่รักวันนี้พ่อเริ่มเล่าอดีต...เหมือนคนสูงวัย เริ่มเหมือนคนปลงๆ กับวันเวลาและอดีตที่ผ่านมาและอนาคตที่จะไปต่อๆ

o ครับ ชีวิตของเราคริสตชนอยู่ใน “พระประสงค์ของพระเจ้า”

o ใช่เลยครับ ไม่ได้ปลง แต่ต้องการให้เห็นว่า พ่อมีความสุขกับวันเวลาที่ผ่านมา และมันเร็วมากๆ แปลว่ามีความสุข เพราะความสุขจะผ่านไปเร็วๆเสมอ 

o พ่ออยากใช้สัปดาห์สุดท้ายเพื่อเน้นเรื่อง “เวลา” ครับ พ่อเรียนปรัชญามาเยอะพอสมควร เรียนเทววิทยาและพระคัมภีร์ก็พอใช้ได้ พ่ออยากจะบอกว่า “เวลาและอวกาศ” (Space and Time) ไม่ได้เป็นมายาอย่างที่หลายสำนักปรัชญาในอดีตกรีกโบราณเช่น Zeno Phanes เข้าใจ พ่อชอบ Zeno ที่บอกว่าเวลาและการเคลื่อนไหวเป็นมายา... ไม่มีอยู่จริง พ่อชอบเพราะเป็นระบบคิดและทฤษฎีที่คิดแล้วทำให้สมองได้ทำงาน ปัญญาได้ฝึกฝน

o แต่พ่อไม่เคยเห็นด้วยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นมายาได้เลย เพราะอะไร เพราะว่า “เวลา” อันที่จริง เป็น “พระพร” นั่นแหละครับ ทำให้ต้องมาถึงบทสรุปที่ยอมรับว่า มันไม่ใช่มายาแต่เป็นความจริง เวลาของชีวิตของเราทุกคนเป็นพระพรและชีวิตจริงๆ ของมนุษย์และโลก มีเวลาสำหรับทุกอย่างปัญญาจารย์กล่าวไว้น่าฟังครับ.... ปญจ 3:1-8
1มีเวลาสำหรับทุกสิ่ง มีเวลาสำหรับกิจการต่างๆภายใต้ท้องฟ้า
2มีเวลาเกิด และเวลาตาย
เวลาปลูก และเวลาถอนสิ่งที่ปลูก
3เวลาฆ่า และเวลารักษาให้หาย
เวลารื้อทำลาย และเวลาก่อสร้าง
4เวลาร้องไห้ และเวลาหัวเราะ
เวลาไว้ทุกข์ และเวลาเต้นรำ
5เวลาโยนก้อนหินทิ้ง และเวลาเก็บรวบรวมก้อนหิน
เวลาสวมกอด และเวลาละเว้นการสวมกอด
6เวลาแสวงหา และเวลาสูญเสีย
เวลาเก็บรักษา และเวลาโยนทิ้ง
7เวลาฉีก และเวลาเย็บ
เวลานิ่งเงียบ และเวลาพูด
8เวลารัก และเวลาเกลียด
เวลาทำสงคราม และเวลาสันติ

• สรุปว่า พ่อเชื่อว่าเวลาคือพระพรครับ มีเวลาคือมีพระพรเสมอสำหรับทุกอย่างครับ... หรือมีเวลาสำหรับพระเจ้า พ่อคิดว่า ถึงเวลาปลายปีพิธีกรรม และปลายปี 2014 อีกแล้ว


• คิด ตระหนัก และไตร่ตรองกันหน่อยเรื่องเวลานะครับ 


• อ่านหนังสือวิวรณ์วันนี้ในมิสซา เตือนเราให้รู้ว่าเสียงของพระวาจาที่เราได้ยินจากพระคัมภีร์นั้นดังชัดเจน ว่า... “จงใช้เคียวของท่านเกี่ยวเถิด เพราะเวลาเก็บเกี่ยวมาถึงแล้ว และพืชผลของแผ่นดินพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้แล้ว”

• ดังนั้น พี่น้องที่รักเรามาถึงเวลาของปลายปีพิธีกรรมและปลายปี 2014 ที่เราเรียกว่า “คริสตศักราช” คือ ศักราชของพระคริสตเจ้า เวลาของพระคริสตเจ้า ชีวิตของพระคริสตเจ้าผู้สถิตในชีวิตเรา... พ่อคิดว่าถึงเวลาที่เราต้องไตร่ตรองรำพึงและภาวนาจริงๆว่า
1. “เวลาเก็บเกี่ยว” ของพระเจ้า มาถึงแล้ว
2. พระวาจาวันนี้ เตือนเราให้ทบทวนชีวิต และความประพฤติของเราจริงๆ เสมอครับ 
3. เตือนเราให้ต้อง ทบทวน ความจริง กิจการ ความดี ความไม่ดี และทบทวนชีวิต และปรับปรุงพัฒนาเพื่อสรรเสริญพระเจ้าด้วยเวลาที่เรามีในชีวิต... 
4. พ่อจึงขอให้เราอ่านพระวาจาและทบทวนเวลาของชีวิตของเราในโอกาสนี้มากๆนะครับ

• พี่น้องที่รักครับ... เชื่อพ่อนะครับ เราเชื่อในพระพรแห่งเวลาครับ...ว่าเวลาเป็นพระพรจริงๆ นะครับ 

o ขอให้เราใช้พระพรปัจจุบัน ตราเท่าที่เรายังสามารถเสมอนะครับ ถึงเวลาเก็บเกี่ยวกิจการดีและละทิ้งกิจการชั่วร้ายทั้งหลาย

o พ่อคิดว่าดีจริงๆนะครับ ที่เราคริสตชนได้มีพระวาจาของพระเจ้า ได้มีเวลาพิจารณาตนเองและไตร่ตรองชีวิต เพื่อฟื้นฟูพัฒนาเสมอครับ.... ขอพระเจ้าอวยพรครับ