Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2014
สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา
ฟป 4:10-19…
10ข้าพเจ้าชื่นชมในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างยิ่ง ที่ในที่สุดท่านทั้งหลายแสดงความห่วงใยต่อข้าพเจ้าอีกครั้งหนึ่ง ท่านมีความห่วงใยข้าพเจ้าอยู่แล้ว แต่ไม่มีโอกาสแสดงออก 11ข้าพเจ้ามิได้พูดเช่นนี้เพราะต้องการสิ่งใด ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ที่จะพอใจในสภาพของตน 12รู้จักมีชีวิตอยู่อย่างอดออม และรู้จักมีชีวิตอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ที่จะเผชิญกับทุกสิ่งทุกกรณี เผชิญกับความอิ่มท้องและความหิวโหย

เผชิญกับความมั่งคั่งและความขัดสน 13ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้ในพระองค์ผู้ประทานพละกำลังแก่ข้าพเจ้า 14แต่ท่านทำดีแล้วที่มาร่วมทุกข์กับข้าพเจ้า 15พี่น้องชาวฟิลิปปี ท่านทั้งหลายรู้ดีอยู่แล้วว่า เมื่อข้าพเจ้าออกจากแคว้นมาซิโดเนียแล้วเริ่มประกาศข่าวดีนั้น ไม่มีพระศาสนจักรใดมีส่วนร่วมกับข้าพเจ้าด้านรายรับรายจ่าย 16มีเพียงท่านทั้งหลายเท่านั้น เมื่อข้าพเจ้าพำนักอยู่ที่เมืองเธสะโลนิกา ท่านส่งปัจจัยที่จำเป็นไปให้ถึงสองครั้ง 17มิใช่ว่าข้าพเจ้าต้องการจะได้รับของกำนัล แต่ข้าพเจ้าต้องการให้เกิดผลเพิ่มพูนยิ่งขึ้นแก่ท่าน 18ขณะนี้ข้าพเจ้ามีทุกสิ่งที่ต้องการและมีเหลือใช้ เพราะได้รับสิ่งของมากมายที่ท่านทั้งหลายฝากเอปาโฟรดิทัสไปให้ เป็นประดุจเครื่องหอม เป็นเครื่องสักการบูชาที่พระเจ้าทรงยินดีรับและพอพระทัย 19พระเจ้าของข้าพเจ้าจะทรงตอบแทน โดยประทานทุกสิ่งที่ท่านต้องการอย่างสมศักดิ์ศรีกับความมั่งคั่งของพระองค์ ในพระคริสตเยซู


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• “พอเพียง เพียงพอ” ชีวิตมีเท่าไรจึงจะเรียกว่า “พอ” 


• พ่อคิดว่าชีวิตของเรามนุษย์นั้น คำว่า “พอ” นี่เป็นอะไรที่ต้องพิจารณา พ่อมิอาจสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพราะเรามีองค์ปรีชาญาณสูงสุดของชาติไทย ของเรา พ่อหลวงของเราชาวไทยผู้ทรงสอนเราด้วยชีวิตทั้งชีวิตของพระองค์... สิ่งที่เราอาจจะขาดไปก็คือเราต้องปฏิบัติตามคำสอนและเดินตามรอยเท้าพ่อของ เรา... 


• พ่อได้อ่านพระคัมภีร์วันนี้แล้วพ่อได้เห็นหลายคำที่ทำให้พ่อรู้ มั่นใจ และเชื่อว่า คนที่มีคุณธรรม มีศีลธรรม มีศาสนา มีพระเจ้า มีความเชื่อแท้จริงนั้นเป็นคนที่มีหลายอย่างปรากฏโดดเด่นออกมาเป็นภาค ปฏิบัติ 


• พ่อจะลองแยกแยะตีความออกมาให้ดูนะครับ สิ่งที่นักบุญเปาโลผู้ได้มี “ประสบการณ์” พระเจ้า ได้เชื่อในพระเจ้า ได้รักพระเจ้าท่านได้สอนชาวฟิลิปปี และแน่นอนเป็นคำสอนสำหรับเรา และเมื่อได้อ่านพระวาจาวันนี้ เราลองมาวิเคราะห์คำสอนของพระคัมภีร์วันนี้กันนะครับ....


• ท่านนักบุญเปาโลเน้น “ข้าพเจ้า “ชื่นชม”” ความชื่นชมคือลักษณะของคนดี คนที่มีความเชื่อ คนที่มีความรัก ชีวิตของเราถ้ามีพระเจ้า เราจะมีความชื่นชม มองดูคนรอบข้างด้วยความชื่นชม 

o ผลของพระจิตเจ้าคือ ความรัก ความชื่นชม ความสงบ ความอดทน ความเมตตา ความใจดี ความซื่อสัตย์ ความอ่อนโยน และการรู้จักควบคุมตนเอง... เห็นไหมครับว่าความชื่นชมต่อจากความรักทันที 

o ดังนั้น นักบุญเปาโลสอนเราชัดเจน กล่าวได้ว่า....ถ้าเรามีความเชื่อในพระเจ้า ถ้าเรามีความรัก ชีวิตเราจะแต่ความชื่นชม... ยิ้ม ยินดี ไม่อิจฉาเสมอ ไม่วิจารณ์ ไม่ตำหนิด่าว่าชาวบ้านรอบตัวด้วยวาจาเชือดเฉือนหรือทำตนเห็นผู้พิพากษาทุกคน 

o พี่น้องที่รักครับ คนที่ไม่มีความชื่นชมนั้น เขาจะมีหน้าบูดบึ้งเสมอ ทำหน้าแบบที่เรียกกันว่า “หมันไส้” ใส่ชาวบ้านหรือขุ่นเคืองกัดฟัน หรือที่เรียกว่า “ขัดใจ” ตลอดเวลา พ่อเจอมาเยอะครับในชีวิต 

o แต่ทว่า...คนดี คนมีความเชื่อจริงๆ จะไม่ขุ่นเคือง.... จำได้ไหมครับพระเยซูเจ้าเองเวลาที่พระองค์ตำหนิคนเลวที่ต้องถูกลงโทษ พระองค์ตรัสเสมอว่า “เขาจะถูกโยนออกไปข้างนอกที่นั่นจะมีแต่เสียงร่ำไห้และขบฟันด้วยความขุ่น เคือง” ชัดๆครับ การขาดความชื่นชมยินดีกับพี่น้องจากใจจริง และขบฟันขุ่นเคืองบูดบึ้งเสมอนั้นเรียกว่า “นรก” จริงๆเลยนะครับ

• ท่านนักบุญเปาโลมีแต่ “ความห่วงใย” 

o คนที่รักกัน คนที่มีความเชื่อในพระเจ้า คนดี คนศักดิ์สิทธิ์ และคริสตชนที่ดีมีนิสัย “ห่วงใย” คนอื่น ทุกๆคนรอบข้าง โดยเฉพาะคนใกล้ตัว คนในครอบครัว 

o เรื่องนี้พ่อไม่ค่อยกล้าพูดถึงมากนักครับ เพราะธรรมชาติคนเรานี่แปลกเสมอ เวลาอยู่ใกล้ๆ ไม่ค่อยรักกัน ชอบทะเลาะโกรธเคืองกัน วีนใส่กัน ทำร้ายจิตใจกันอยู่เนืองๆ มิได้ขาด 

o คนในครอบครัวบ่อยๆก็ทะเลาะกัน ขัดแย้งกัน แต่ก็ห่วงใยกันด้วย พ่อเองชีวิตพ่อโดยปกติพระสงฆ์อยู่คนเดียวในบ้านครับ อยู่คนเดียวในห้อง ไม่ได้นอนร่วมห้องกับใครเหมือนครอบครัว สามีภรรยา พ่อยอมรับว่า พวกท่านคงอดทนมากกว่าพ่อเยอะ เห็นทะเลาะกันบ่อยๆ แต่พ่อก็เห็นว่าเขาก็ห่วงใยกันมากเช่นกัน... 

o เรื่องนี้ไม่เขียนเยอะดีกว่า... แต่ให้รู้นะว่าห่วง ห่วงใย คือ หัวใจและสายใยแห่งความรัก คนดี คริสตชนดี ครอบครัวดี ต้องห่วงครอบครัว ห่วงลูกหลาน ห่วงคู่รัก ห่วงประเทศชาติ ห่วงสังคม 

o สิ่งที่น่ากลัวคือการกระทำต่อกันเหมือนเพื่อนพี่น้อง พ่อแม่ลูกคนในครอบครัว แต่กระทำต่อกันให้คนในครอบครัวเป็นดัง “อากาศธาตุ” น่าเสียดายโอกาสนะครับ อยู่กันในบ้าน ห้องนอนเดียวกัน สังคมเดียวกัน แต่ไม่ได้ห่วงใยหรือวางกันไว้ในสายตาแห่งความรักและความดี... เสียดายครับ... คนมีความเชื่อคนดีจริงๆ จะห่วงใยรักกันครับ...

• เปาโลสอนให้ “อดออมและเพียงพออดทนและพร้อมเผชิญทุกกรณีชีวิตด้วยความรัก”

o ชีวิตที่มีความเชื่อไม่เรียกร้องมาก ไม่เอาแต่ได้ ไม่โลภ และคิดถึงคนอื่นเสมอครับ ไม่เห็นแก่ตัวเองคนเดียว

o นักบุญเปาโลสอนชาวฟิลิปปีด้วยแบบอย่างของท่าน พร้อมทุกกรณี สุขร่วมสุขร่วมยินดี ทุกข์พร้อมรับด้วยความห่วงใย...

o ชีวิตของเปาโล สอนเราได้ดีจากประสบการณ์ของท่าน ท่านพอเพียง เพียงพอ และพร้อมทุกอย่าง ท่านมีความเชื่อ “ทั้งหมดทำไป ทำได้ ทนได้ รับได้ และมั่นคง เพราะ เพราะ เพราะ พระองค์ผู้ทรงประทานพลกำลังแก่ข้าพเจ้า” เพราะพระเจ้าจริงๆ

• พี่น้องที่รักครับ เราเป็นคริสตชนนะครับ เรามีความเชื่อนะครับ ทำให้ความเชื่อเป็นชีวิต เป็น “ความชื่นชม เป็นความห่วงใย เป็นความพอเพียง เป็นความรัก ฯลฯ” ตามผลของพระจิตเจ้านะครับ นั่นคือ ความรัก ความชื่นชม ความสงบ ความอดทน ความเมตตา ความใจดี ความซื่อสัตย์ ความอ่อนโยน และการรู้จักควบคุมตนเอง... 

o ขอให้เรามีความสุขกับการเป็นคริสตชน และเป็นคนไทยที่พอเพียง ห่วงใย รักและเปี่ยมด้วยความดี บ้านเราเมืองเราหกสิบกว่าปีเรามีแบบอย่างที่ดีที่สุดพระเจ้าอยู่หัว พ่อหลวงของเรา พระองค์ท่านเป็นแบบอย่าง เป็นพระพรแห่งความรักและพอเพียงด้วย ขอบคุณพระนะครับ และที่สำคัญ จงทำให้ชีวิตของเราได้โดดเด่นในความเชื่อในองค์พระคริสตเจ้าเต็มที่นะ ครับ... 

o พี่น้องครับ รักกัน ห่วงใยกัน ชื่นชมกันนะครับชีวิตจะมีความสุข ให้ความจริง ความดีออกมาจากภายในหัวใจเสมอ อย่าเอาแต่ขุ่นเคืองโกรธและบูดบึ้งกันบ่อยๆนะครับ เหนื่อยและเมื่อยหน้าแย่เลยครับใจก็โทรมด้วยครับ 

o ขอพระเจ้าอวยพรให้มีความสุข อ่านพระวาจาวันนี้แล้วจะมีความสุข จะมองคนรอบข้างด้วยรักและห่วงใยนะครับ จะมีความสุขมากๆ ครับ....พระเจ้าอวยพรครับ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย