Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2014
สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา
ฟป 3:3-8ก………….

3พวกเราเท่านั้นเป็นผู้ที่เข้าสุหนัตโดยแท้จริง เป็นผู้ประกอบศาสนพิธีด้วยจิตของพระเจ้า และภูมิใจในพระคริสตเยซู ไม่วางใจในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางกาย 4แม้ว่าข้าพเจ้ามีเหตุผลที่จะวางใจในการปฏิบัติเช่นนี้ได้ก็ตาม ถ้าผู้ใดคิดว่าตนมีเหตุผลที่จะวางใจในการปฏิบัติเช่นนี้ ข้าพเจ้าก็ยังมีเหตุผลมากกว่า 5ข้าพเจ้าได้รับพิธีสุหนัตเมื่อเกิดมาได้แปดวัน เป็นเชื้อสายชนชาติอิสราเอลจากตระกูลเบนยามิน เป็นชาวฮีบรูเกิดจากชาวฮีบรู ในด้านธรรมบัญญัติ เป็นชาวฟาริสี 6ในด้านความกระตือรือร้น เป็นผู้เบียดเบียนพระศาสนจักร ในด้านความชอบธรรมตามธรรมบัญญัติ ไม่มีสิ่งใดจะตำหนิข้าพเจ้าได้ 7แต่สิ่งที่เคยเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าละทิ้งเพราะพระคริสตเจ้า 8นับแต่บัดนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าทุกสิ่งไม่มีประโยชน์อีกเมื่อเปรียบกับ ประโยชน์ล้ำค่าคือการรู้จักพระคริสตเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• “นับแต่บัดนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าทุกสิ่งไม่มีประโยชน์อีกเมื่อเปรียบกับ ประโยชน์ล้ำค่าคือการรู้จักพระคริสตเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า”.... เมื่อหลายปีก่อน สักเกือบสิบกว่าปีเห็นจะได้เรามีโอกาสได้ฉลองปีพระวาจา คือ ประมาณปี 2007-2010 หรือปีพระคัมภีร์ในประเทศไทยเป็นพิเศษ

• วันนี้อยากเล่าเรื่องที่มาของพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่เล่มสีแดงขลิบสีทองให้ฟังเล็กน้อยครับ... 

o สังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในปีนั้น ปีมงคลที่พระคาร์ดินัล (พระคาร์ดินัลคนแรก และยังเป็นคนเดียวของประเทศไทยที่ได้รับการประกาศสมณะศักดิ์เป็นพระ คาร์ดินัล) 

o ปีนั้น ในปีพระคัมภีร์นั่นแหละที่พระคุณเจ้าได้เป็นพระคาร์ดินัลมาครบ 25 ปี ต้องฉลองครับ แต่จะฉลองอย่างไร....

o คณะกรรมการบริหารจะจัดการฉลองให้ท่าน และต้องการสร้างที่ระลึกให้กับท่าน ขณะนั้น พระคาร์ดินัลท่านยังเป็นพระอัครสังฆราชปกครองอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯอยู่

o พ่อจำได้ดีครับ เวลานั้น พ่ออยู่ในคณะกรรมการบริหารอัครสังฆมณฑล และพ่อจำได้ดีไม่มีลืมเลือนว่า... คณะกรรมการบริหารได้มีมติจะสร้าง “วัดที่ระลึก” เป็นวัดหลังเล็กๆในอำเภอหนึ่งที่เรายังไม่มีวัด แต่มีสัตบุรุษสักสองสามครอบครัวซึ่งถือว่าเป็นชุมชนคริสตชนที่เล็กมากๆ แต่ก็ตั้งใจอยากให้มีวัดน้อยที่นั่นสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกโอกาสครบรอบ 25 ปีการรับสมณะศักดิ์เป็นพระคาร์ดินัลในคราวนั้น... 

o สรุปว่า มติการสร้างวัดนั้นโดยใช้งบประมาณเป็นเงินห้าล้านบาท (จะเป็นไปได้หรือสำหรับอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อยากให้วัดนี้เป็นวัดสัญลักษณ์ เพื่อการฉลอง 25 ปีพระคาร์ดินัล 

o พ่อจะได้ว่ากรรมการบริหารได้ตัดสินใจไปแล้ว สรุปว่าตกลงเป็นเสียงเอกฉันท์ให้เป็นมติของที่ประชุมกรรมการบริหารแล้วใน เวลานั้น จะให้มีวัด จะสร้างวัด ราคาเพียง 5 ล้านบาท... ครับวัดจะหน้าตาเป็นอย่างไร จะได้ความสวยงามขนาดไหนหนอ จะได้อะไรหนอ แล้ววัดก็เล็กและไกลจากกรุงเพทฯ...และใครจะไป...

• พ่อจำได้ว่า พ่อไม่ได้อยู่ในการประชุมครั้งนั้น... และมติก็ผ่านไปแล้ว... และพ่อก็เด็กมากๆในคณะกรรมการบริหาร (เด็กน้อยสุด) แต่พ่อขาดประชุมไปเทศน์ที่อุดรธานีหนึ่งสัปดาห์... เมื่อพ่อกลับมาและเข้าการประชุมในเดือนถัดมา ก็มีการอ่านรายงานการประชุมและติดตาม พ่อก็ได้รับฟัง และได้มีการติดตามกัน...

• ที่สุดพ่อจำได้ว่า เมื่อมาถึงเรื่องการสร้างวัดที่ระลึกนี้... พ่อได้ยกมือขอให้ทบทวนมตินี้ ขอให้มีการตรวจสอบอีกครั้งว่าจะสร้างวัดดีไหม มีอย่างอื่นดีกว่าไหมที่จะทำเพื่อเป็นการฉลอง 25 ปีพระคาร์ดินัล เอาละครับ... พ่อจำได้ว่าประธานกรรมการบริหารได้ถามพ่อว่า “พ่อสมเกียรติมีข้อเสนออะไรหรือ” ทันทีพ่อมีโอกาสจึงขอทบทวนจริงๆครับ พ่อขอว่าขอให้มีการทบทวนว่า “ถ้าเราสร้างวัดที่ห่างไกลจะมีกี่คนได้ไป... จะมีสักกี่คนได้ใช้วัดนี้ และขนาดของวัดก็เล็กมากๆด้วย... เล็กเกินไป... คนมีโอกาสไปน้อย และก็จะมีน้อยคนจะได้ร่วมฉลอง...”

• ครับที่สุดเราก็มีการทบทวนมติครับ... ทบทวนกันใหม่หมดครับ.. พ่อเสนอให้ทำอย่างอื่นแทนการสร้างวัดเล็กๆนั้น...

o จะทำอะไรดีที่สุด 

o ทำอะไรที่จะดีว่าสร้างวัดหลังเล็กๆดังกล่าว

• ที่สุด ก็มาถึงความคิดกันที่ว่าปีนั้นเป็นปีพระวาจา เป็นปีฉลองพระคาร์ดินัล เราควรเอาสองอย่างมาร่วมกัน และพระคัมภีร์เล่มเหลือง (พันธสัญญาใหม่เวลานั้นก็ขาย 400 บาท แพงเหมือนกันครับ) อาจยากและเกินกำลังหลายคนที่จะเข้าถึงหรือซื้อได้... 

o พ่อเสนอครับขอให้ใช้เงินห้าล้านพิมพ์พระคัมภีร์เล่มสีแดงขลิบทอง 30,000 เล่ม โดยมีหมายเลขกำกับด้วย... โห...พิพม์ได้เยอะมาก เพราะอยากแจกให้ทุกบ้าน ให้ทุกบ้านมีพระคัมภีร์ เพื่อได้อ่านพระคัมภีร์ 

o ที่สุดกรรมการบริหารก็ใจดีครับ ตัดสินใจตามที่พ่อขอทบทวนมติ... กรรมการบริหารจึงมอบเงินห้าล้านบาทนั้นให้กับการพิมพ์พระคัมภีร์ครับ... สังฆมณฑลกรุงเทพฯจึงตัดสินใจพิมพ์สามหมื่นเล่มสำหรับทุกครอบครัวในสังฆมณฑล และที่สำคัญ “แจกฟรี” โอกาสฉลองปีพระวาจาและฉลองพระคาร์ดินัล

o พ่อคิดอย่างนี้จริงๆครับว่า...ด้วยความคิดที่ว่าถ้าเราสร้างวัดที่นั่นเล็กๆ จะมีกี่คนที่ได้ไปที่วัดน้อยๆแห่งนั้น (ถ้าสร้าง) แต่ แต่ แต่ถ้าเราพิมพ์พระคัมภีร์แจกทุกครอบครัว... การฉลองโอกาสพิเศษปีพระวาจาและฉลองพระคาร์ดินัลนี้... ทุกคนจะเข้าถึงพระวาจาและได้ร่วมฉลองพระคาร์ดินัลด้วย.... 

o ตกลงตามนั้น เราจึงมี “พระคัมภีร์เล่มสีแดงขลิบทองอีกต่างหาก” ต้องบอกว่าพระคัมภีร์พันธสัญญาให่เล่มนี้เป็นเล่มประวัติศาสตร์... คือเป็นเล่มที่ทำขลิบทองเล่มเดียวและเป็นสีแดงที่มีเลขกำกับ ใช้ปกสีแดงเป็นสีของพระคาร์ดินัล 

o สรุปว่า... ทุกอย่างที่เราตัดสินใจร่วมกันก็มาถงจุดที่ลงตัว แทนจะสร้างวัดเล็กๆ ที่น้อยคนคงได้ไปฉลอง แต่การฉลองผ่านพระคัมภีร์เล่มพิเศษนี้สามหมื่นเล่ม แจกให้กับทุกบ้าน เข้าไปถึงทุกบ้านเพื่อมีการฉลอง เพื่อถวายเกียรติและขอบพระคุณพระเจ้า ฉลองปีพระวาจาสามปี และฉลองพิเศษแด่พระคาร์ดินัล นอกจากใช้แจกในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เรายังมีเผื่อแจกไปไปยังสังฆมณฑลต่างๆด้วย

• พี่น้องรู้ไหมว่า เราพิมพ์อะไรลงไปเป็นคำที่ระลึก.. ก็คำจากพระวาจาวันนี้นี่เองครับ เราพิมพ์คำว่า “พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู โอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นพระคาร์ดินัล ครบ 25 ปี 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1989-2008 “ขอมอบพระวาจาของพระเจ้าให้กับครอบครัวสัตบุรุษแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ทุกครอบครัว ทั้งนี้เพื่อทุกคนจะได้รู้จักพระคริสตเจ้าอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น เพราะว่า “ประโยชน์ล้ำค่าคือการรู้จักพระคริสตเยซู” (ฟป 3:8)”

• สรุปว่า พระคัมภีร์เล่มสีแดงจึงมีที่มาน่าคิด และเหตุผลน่าประทับใจ 

o ใครอ่านพระคัมภีร์จะได้รู้จกพระคริสตเจ้าอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับ 

o เล่มนี้ใครไม่มีก็เสียดาย หรือมีแล้วทิ้งไว้ยิ่งน่าเสียดายครับ...

o พระคัมภีร์เล่มแดงนี้เก็บไว้นะครับเพราะไม่มีอีกแล้ว มีจำนวนและหมายเลขกำกับในปกหน้าด้านใน... เก็บไว้และใช้เป็นประวัติศาตร์นะครับ อยู่ได้เป็นร้อยปีนะครับ... (แม้ว่าปีนี้ 2014 ประเทศไทยของเรา เราคาทอลิกไทยจะได้มีพระคัมภีร์คำแปลภาษาไทยคาทอลิกของเราในเล่มครบแล้ว) แต่เล่มแดงมีประวัติศาสตร์และมีที่มีน่ารักครับ ไม่มีจำหน่ายครับ ไม่มีราคาแต่มีค่ามากและจะมากขึ้นทุกวันในเชิงประวัติศาสตร์.. พระคัมภีร์เล่มที่แจกให้ฟรี พิมพ์พิเศษสุด... มีเลขกำกับไว้ด้วยว่าเป็นเล่มที่เท่าไร... ใช้กันนะครับ... และขอให้มั่นใจว่า พระวาจาวันนี้ที่เราอ่านในมิสซานี้... ได้ใช้คำจากพระวาจาที่เราฟังในวันนี้เลยที่เราเลือกพิมพ์ในพระคัมภีร์เล่มสี แดงพิเศษนี้ คือ ถ้อยคำของนักบุญเปาโลที่ว่า “ประโยชน์ล้ำค่าคือการรู้จักพระคริสตเยซู”
o พี่น้องที่รัก ลูกๆที่รักของพระเจ้าครับ...อ่านพระคัมภีร์นะครับ จริงๆเล่มไหนก็ได้ให้ได้ อ่านเถอะครับ เพราะนักบุญเปาโลเตือนเราวันนี้ว่า “ประโยชน์ล่ำค่าคือการรู้จักพระคริสตเจ้า”... และนักบุญเยโรมย้ำว่า “ใครไม่รู้จักพระคัมภีร์ ไม่รู้จักพระคริสตเจ้า”... อ่านนะครับ...

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย