Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2014
สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา
อฟ 4:1-6....
    1ข้าพเจ้าผู้ถูกจองจำเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้า วอนขอท่านทั้งหลายให้ดำเนินชีวิตสมกับการที่ท่านได้รับเรียก 2จงถ่อมตนอยู่เสมอ จงมีความอ่อนโยน พากเพียรอดทนต่อกันด้วยความรัก 3พยายามรักษาเอกภาพแห่งพระจิตเจ้าด้วยสายสัมพันธ์แห่งสันติ 4มีกายเดียวและจิตเดียว ดังที่พระเจ้าทรงเรียกท่านให้มีความหวังประการเดียว 5มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียว ความเชื่อหนึ่งเดียว ศีลล้างบาปหนึ่งเดียว พระเจ้าหนึ่งเดียว 6ผู้ทรงเป็นพระบิดาของทุกคน พระองค์ทรงอยู่เหนือทุกคน ทรงกระทำการผ่านทุกคน และสถิตอยู่ในทุกคน


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• “สม สม สม...สมเกียรติ สมยศ สมศรี สถวิล สมศักดิ์ สมชาย สมหญิง สมชาติ สมนาม สมชื่อ สมจิต สมใจ สมปอง สมมาตร สมภาร สมประสงค์ สมฤดี สมหวัง สมควร สมบูรณ์....” (หมดหรือยัง ตระกูลสมช่วยกันหาหน่อย)


• วันนี้พ่อพยายามหาชื่อที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า “สม” ให้ได้มากที่สุด... นั่งคิดอยู่นาน มีสมอะไรอีกหนอที่เหมาะสม สมจริงๆ ทำไมพ่อก็คิดต่อ ความจริงคำว่าสม 


• ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า “สม” สำหรับคนไทยมีเยอะมากในอดีต... เยอะจริงๆ 


• เพราะความเชื่อของคนไทย ความหวังของคนไทย เราก็อยากที่จะให้ทุกสิ่งได้ “สม” จริงๆ เออ แล้วคำว่า “สม” นี่หมาถึงอะไรจริงๆหนอ รีบไปเปิดราชบัณฑิตดีกว่านะครับ....
“สม” แปลว่า (อ.เปลื้อง ณ.นคร)


• เหมาะ, พอดี; ร่วมกัน, เหมือนกัน. 


• [สะ-มะ] น. ความสงบ, ความราบคาบ. ความเรียบ, เสมอ, เท่ากัน 
• ตัวอย่างเช่น บ่าวสาวคู่นี้สมกัน เขาแต่งตัวสมฐานะ แสดงละครได้สมบทบาท เขาต่อสู้กันอย่างสมศักดิ์ศรี หรือ เด็กคนนี้แต่งตัวไม่สมวัย 


• หรือแปลว่า “รับกัน” เช่น หัวแหวนสมกับเรือนแหวน 


• ตรงกับ เช่น สมคะเน สมปรารถนา สมความตั้งใจ

• วันนี้เริ่มต้นก็คิดถึงคำว่า “สม” นี่แหละครับ พ่อคิดว่า เราอาจจะต้องกลับไปสู่คำว่า “สม” กลับไปสู่ความเป็น “สม” กันมากๆในปัจจุบัน... เพราะปัจจุบันไม่ค่อยมีใครตั้งลูกหรือเด็กๆ รุ่นใหม่ว่า “สม” ต่างๆ อีกแล้ว 


• เรียกว่า ปัจจุบันนี้ใครตั้งชื่อลูกชายว่า “สมเกียรติ สมยศ สมชาย..ฯลฯ” เชย เชย เชยตายเลยครับ... แปลกนะ ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า “สม” ไม่ค่อยปรากฏให้เห็นอีกแล้ว สมัยพ่อเป็นเด็ก สี่สิบกว่าปีก่อน เกิดมาชื่อส่วนใหญ่ก็ “สม” กันทั่วไปหมด ทั้งสองฝั่งคลองสองฝากถนน หรือแม้แต่สามยอดภูยอดดอย เขาก็ชื่อ “สม” กันทั้งนั้นอย่างไม่ต้องสงสัยเลยครับ
• วันนี้พ่ออยากจะหาเหตุผลและเสริมความหมายหน่อย.... ฤาว่าในยุคปัจจุบันนี้เราดำเนินชีวิตไม่ค่อยสมจริงจมจัง หรือสมชื่อ กันเลยกระมังครับ พ่อว่าเราน่าจะมาคิดดูสักหน่อย พี่น้องคิดว่า ทุกวันนี้เรา “สม” กันกับชีวิตจริงกันแค่ไหน... 

o พวกเราเจริญชีวิต เราเป็นไทยจริงๆ สมกับความเป็นคนไทยกันไหม... คนไทยใจดี รักกัน คนไทยรักสามัคคี ไทยนี้รักสงบ คนไทยเมตตา... คนไทยเราเป็น “สมไทย” ไหม

o บรรดาคุณครูทั้งหลาย แม่พิมพ์ขอชาติ... เราเป็น ครู กันจริงๆไหม ครูคือต้นแบบ มีพระคุณที่สามงดงามแจ่มใส ครูคือผู้มีความรู้ถูกต้องชัดเจนแท้จริงและถ่ายทอดความรู้ด้วยความรักศิษย์ รักเหมือนพระคุณของบิดามารดา ครูควรแก่การกราบไหว้บูชาเสมอ จริงๆไหม “ครูของเราเป็นครูสมความเป็น “ครู” ไหม”

o ข้าราชการทั้งหลาย เป็นข้าราชการสมกับความเป็นกันจริงๆไหม ข้าราชการคือใคร ผู้รับใช้งานของพระราชาเพื่อดูแลประชากร รับใช้งานของพระราชาผู้ทรงความดี ข้าราชการต้องเป็นคนมีสำนึก ถ่อมตน ภูมิใจที่สุด รับใช้ประชาชนด้วยความรักเอาใจใส่มากที่สุด... ข้าราชการต้องเป็นคนที่ดีจริงๆ เพื่อรับใช้ประชาชน

o ตำรวจเป็นตำรวจสมความจริงไหม บำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชน ผู้พิทักษ์สันติราช ตำรวจคือคนดีจริงๆ เรียกว่า ถ้าเราประชาชนได้เห็นตำรวจอยู่พวกเรามั่นใจ วางใจได้ว่าเราปลอดภัยแน่นอน เครื่องแบบของเขาคือเครื่องหมายของความมั่นคงปลอดภัยของเรา สันติสุขของประชาชนของเรา... ตำรวจของเราเป็น “ตำรวจสมชื่อไหม”

o นักการเมืองที่ผ่านๆมาก ประเทศไทยของเราเป็นอย่างไร ได้รับอะไร “ดี” จากบรรดานักการเมือง... และเป็นประชาชน เราได้เป็นผู้บริหารปกครองหรือเป็นผู้อยู่ในปกครองที่ดีต่อกัน ซื่อสัตย์มือสะอาดกันจริงๆไหม 

o นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง.. การเลือกตั้งอันที่จริง คนที่จะมาลงสมัครรับเลือกตั้งนั้น อันที่จริง ที่จริง ที่จริงๆๆที่สม ที่สมจริงๆ นั้น ต้องเป็นคนที่ดีที่สุดในสังคมใช่ไหม เพราะเขาถูกเลือก มาจากคะแนนที่บริสุทธิ์ คนเลือกก็ต้องมีวุฒิภาวะ ต้องมีสำนึก และตัดสินถูกต้อง เที่ยงตรง ดี และเหมาะสมที่สุด ความจริงเป็นเช่นนั้นไหม นักการเมืองของเราในอดีตที่ร้องเรียกการเลือกตั้งกันมาตลอด ถามจริงๆ ว่าพวกเขา “สมนักการเมืองไหม” เขียนมาถึงเรื่องนี้แล้ว “เหนื่อย คงต้องเรียกว่า “สมเหนื่อย” หรือ “เหนื่อยสมใจ” จริงๆ” ที่ผ่านมาเห็นผลการเลือกตั้งทั้งระดับประเทศและท้องถิ่น... การทำหน้าที่ของพวกนักการเมืองแล้ว... เราอาจจะต้องอุทานออกมาว่า “เออ... “สม” จริงๆ “สมน้ำหน้า” ประเทศไทยจริงๆ ที่มีนักการเมืองจำนวนมากที่ทำให้เราต้อง “สมเพชประเทศไทย และก็สมใจนักการเมืองโกงๆจริงๆ” ก็ได้นะครับ....”

• พี่น้องที่รัก พี่น้องคริสตชนที่รักครับ... มาถึงพวกเราบางละครับ เราเป็น “คริสตชน” กันจริงๆ ไหม...


• ตรงนี้เราต้องมาอ่านพระคัมภีร์จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัส และตรวจดูว่า เราดำเนินชีวิต “สม” กับเป็นคริสตชนกันจริงๆไหม 


• เปาโลสอนว่า “ข้าพเจ้าผู้ถูกจองจำเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้า วอนขอท่านทั้งหลายให้ดำเนินชีวิตสมกับการที่ท่านได้รับเรียก จงถ่อมตนอยู่เสมอ จงมีความอ่อนโยน พากเพียรอดทนต่อกันด้วยความรัก พยายามรักษาเอกภาพแห่งพระจิตเจ้าด้วยสายสัมพันธ์แห่งสันติ”


• นักบุญเปาโลย้ำว่า... “ให้ดำเนินชีวิตสมกับการที่ท่านได้รับเรียก” คือ....
1. จงถ่อมตนอยู่เสมอ 
2. จงมีความอ่อนโยน 
3. พากเพียรอดทนต่อกันด้วยความรัก
4. พยายามรักษาเอกภาพแห่งพระจิตเจ้าด้วยสายสัมพันธ์แห่งสันติ

• พี่น้องที่รัก วันนี้เขียนเรื่อง “สม” กันเพลินๆ เพื่ออ่านประสบการณ์ของเราเอง ประสบการณ์ของชาติบ้านเมืองของเรา.... เพื่อเราจะเจริญชีวิตกัน
o ให้สมกับความจริงของเรา 

o ให้เหมาะสมกับชื่อ สมกับการเป็นคริสตชนของเราครับ 

o เพื่อเราเป็นพ่อ เป็นแม่ ที่เหมาะสม เป็นลูกที่สมชื่อจริงๆ 

o พ่ออยากเห็น “สมเกียรติ สมยศ สมศักดิ์ สมศรี สมปอง” กันจริงๆ กับการเป็นคริสตชน เป็นคนไทย เพื่อเราทุกคนทุกหน้าที่ที่เราเป็นอย่างดีและเหมาะสมที่สุด

o อ่านพระคัมภีร์วันนี้นะครับ แล้วเราจะเห็นว่า ชีวิตคริสตชนที่สมกับเป็นคริสตชนจริงๆนั้นคืออะไรกัน และเราต้องเจริญชีวิตให้สมพระประสงค์ของพระเจ้าจริงๆครับ
o ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย