Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2014
สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา
กท 3:1-5…….
1ชาวกาลาเทียโง่เขลาเอ๋ย ใครสะกดท่านให้มึนงงไปได้ทั้ง ๆ ที่ภาพของพระเยซูคริสตเจ้าผู้ทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน ปรากฏอยู่ต่อหน้าท่านแล้ว 2ข้าพเจ้าอยากรู้จากท่านเพียงข้อเดียวเท่านั้นว่า ท่านได้รับพระจิตเจ้าเพราะท่านปฏิบัติตามธรรมบัญญัติหรือเพราะท่านเชื่อการ ประกาศข่าวดี 3ท่านโง่เขลาถึงเพียงนี้เทียวหรือ ท่านเริ่มต้นด้วยพระจิตเจ้า แต่บัดนี้ท่านจะมาจบลงด้วยการกระทำตามธรรมชาติอีก 4ประสบการณ์มากมายที่ท่านได้รับมานั้น ไร้ ประโยชน์เสียแล้วหรือ 5ก็ดูเหมือนจะไร้ประโยชน์เสียแล้วจริง ๆ พระองค์ผู้ประทานพระจิตเจ้าให้ท่าน และทรงแสดงการอัศจรรย์ต่าง ๆ ในหมู่ท่านทั้งหลายทรงกระทำเช่นนั้นเพราะท่านปฏิบัติตามธรรมบัญญัติ หรือเพราะท่านยอมเชื่อการประกาศข่าวดีอรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• ทุกวันนี้เราอยู่ด้วยอะไร เราเจริญชีวิตด้วยกฎของอะไร กฎของธรรมชาติ หรือกฎเหนือธรรมชาติ 


• โลกเรานี้หนอกระแสแรงเหลือเกิน... ระหว่างกระแสโลกและกระแสธรรม เราจะอยู่กันด้วยกระแสโลก และปล่อยให้กระแสของโลกจพาเราไหลไปได้อย่างง่ายๆ กระนั้นหรือ 

o พ่อเคยคุยสนทนากับการพัฒนาชีวิตในกระแสโลกปัจจุบัน มีหลายคนเสนอว่า กระแสโลกที่ไหลแรงเหลือเกินเหมือนกระแสน้ำเชี่ยวเช่นนี้ เราคริสตชนต้องพยายามเดินทวนกระแสให้ได้ เราต้องเดินทวนกระแสของโลกเหมือนการทวนกระแสน้ำ

o แต่พ่อคิดว่าไม่ใช่นะ ถ้ากระแสน้ำไหลแรงๆ และถ้าเราพยายามเดินทวนกระแสไปเรื่อยๆ เมื่อเราพยายามยกขาแต่ละข้างเพื่อก้าวเดิน โอกาสที่เราจะพลาดและถูกกระแสนำพัดไปนั้นมีสูงเหลือเกิน 

o แต่อันที่จริงพ่อคิดว่า แทนที่เราจะมานั่งเดินหรือวิ่งทวนกระแสมากๆ อันจะทำให้เรามีโอกาสหลุดไปกับกระแสมากๆนั้น

o พ่อคิดว่า ในกระแสโลกที่รุนแรงเช่นปัจจุบันในทุกรูปแบบ เราน่าจะ “ยืนหยัดให้มั่นคง” นิ่ง อยู่บนหลักการที่เที่ยงธรรมความดีแท้และความเชื่อที่แข็งแรงและถูกต้อง แข็งแรงที่สุดจะดีกว่า ดังนั้นเราจึงจะมั่นคงและก็ “ทวนกระแส” โดยธรรมชาติอยู่แล้วนี่นา เราไม่ต้องทวนกระแสโลก เรายืนให้มั่นคง เพราะกระแสโลกไหลทวนเราอยู่ตลอดอยู่แล้ว...

• พี่น้องครับ วันนี้พ่อเขียนสั้นๆ เท่านั้น 

o อยากเห็นพวกเราคริสตชน “มั่นคง” ยืนหยัด และไม่หวั่นไหว ทวนกระแสด้วยความ “มั่นคง”

o ทวนกระแสด้วยการยืนหยัดในความจริง ในความถูกต้อง ในกระแสแห่งธรรมและความดี 

o พ่อเชื่อว่า ชีวิตที่ยืนหยัดมั่นคงในความเป็นคริสตชน ยึดมั่นในหนทาง ความจริง และชีวิตของพระเยซูเจ้า เราจะสามารถโดดเด่นในการทวนกระแสโลกได้อย่างแน่นอน

• อ่านพระคัมภีร์วันนี้นะครับ เปาโลสอนเราให้เลือกยืนหยัดในความจริง ในความดี และในความรักของพระคริสตเจ้าที่สถิตอยู่กับเรา 


• ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ ถ้าเราได้รับพระจิตเจ้าในชีวิต เราต้องดำเนินชีวิตฝ่ายจิตอย่างแท้จริงครับ...

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย