Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2014
สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา
กท 2:1-2,7-14
1สิบสี่ปีต่อมา ข้าพเจ้าขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มอีกพร้อมกับบารนาบัส และพา ทิตัสไปด้วย 2ข้าพเจ้าไปตามที่พระเจ้าทรงเปิดเผย ชี้แจงให้บรรดาพี่น้องที่นั่นรู้ข่าวดีที่ข้าพเจ้าประกาศแก่คนต่างศาสนา เล่าให้คนสำคัญฟังเป็นการส่วนตัว เพื่อข้าพเจ้าจะไม่วิ่งโดยไร้ประโยชน์
ยิ่งกว่านั้น บุคคลสำคัญเหล่านี้เห็นว่าข้าพเจ้าได้รับมอบหน้าที่ให้ประกาศข่าวดีแก่ผู้ ที่ไม่ได้เข้าสุหนัต เช่นเดียวกับเปโตรได้รับมอบหน้าที่ให้ประกาศแก่ผู้ที่เข้าสุหนัตแล้ว 8เพราะพระเจ้าผู้ทรงบันดาลให้เปโตรเป็นธรรมทูตไปพบผู้ที่เข้าสุหนัตแล้ว ก็ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าไปพบคนต่างศาสนาเช่นเดียวกัน

9 ดังนั้น เมื่อยากอบ เคฟาสและยอห์น ซึ่งได้รับความนับถือว่าเป็นหลักรู้เรื่องพระหรรษทานที่พระเจ้าประทานแก่ ข้าพเจ้าแล้วก็จับมือกับข้าพเจ้าและบารนาบัส แสดงความเป็นเพื่อนร่วมงานกัน ตกลงกันว่า เราจะไปพบคนต่างศาสนา ส่วนพวกเขาจะไปพบผู้เข้าสุหนัตแล้ว 10เขาเหล่านี้ขอเพียงแต่ไม่ให้เราลืมคนยากจน คำขอนี้เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาจะทำอยู่แล้ว
11เมื่อเคฟาสมาที่เมืองอันทิโอก ข้าพเจ้าคัดค้านเขาซึ่งๆ หน้าเพราะเขาเป็นฝ่ายผิด 12เพราะก่อนที่คนของยากอบจะมา เคฟาสกินอาหารร่วมกับคนต่างชาติ แต่ครั้นพวกนั้นมา เขาก็ปลีกตัว และแยกออกมาเพราะกลัวพวกที่เข้าสุหนัต 13ชาวยิวคนอื่นจึงแสร้งทำตามเขาบ้าง แม้กระทั่งบารนาบัสเองก็หลงแสร้งทำตามพวกเขาไปด้วย
14เมื่อข้าพเจ้าเห็นว่าเขาเหล่านั้นประพฤติตนไม่ถูกต้องตามความหมายแท้จริง ของข่าวดี ข้าพเจ้าพูดกับเคฟาสต่อหน้าทุกคนว่า “ท่านเป็นชาวยิว ยังประพฤติตนอย่างคนต่างชาติ มิใช่อย่างชาวยิว แล้วเหตุไฉนท่านจึงบังคับคนต่างชาติให้ประพฤติตนอย่างชาวยิวเล่า

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• เปาโลนะเปาโล อย่างไรก็เป็นเปาโลอยู่วันยันค่ำ...วันนี้เรามาฟังเปาโลบ่นและตำหนิเคฟาส (เปโตร) กันดีๆหน่อยนะครับ ไม่เกิดขึ้นบ่อยๆแต่มีอยู่จริงครับ.... 


• การเคร่งครัดธรรมเนียมยิวของเคฟาสที่เยรูซาเล็ม... ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่บางครั้งมันก็ออกมาเป็นแต่เพียงพิธีการหรือภาพลักษณ์ ภายนอกทำให้ดูดีแต่เพียงภายนอกถ้าไม่ระวัง พระคัมภีร์ตอนนี้และการสะท้อนหนังสือกิจการอัครสาวก ก็เป็นการเตือนสอนพระศาสนจักร สอนพวกเราไม่ให้กระทำสิ่งต่างๆ แต่เพียงเน้นเปลือกหรือพิธีกรรมพิธีการภายนอก... ถ้าเป็นแบบนี้เปาโลก็ตำหนิครับ และเปาโลก็ตำหนิแรงเสียด้วย...


• นี่คือนิสัยของเปาโลจริงๆ เลย เมื่อท่านพบความผิดก็ตำหนิกันซึ่งๆหน้า ดูจากตัวอย่างบทอ่านวันนี้สิครับ.... บทอ่านวันนี้จากจดหมายถึงชาวกาลาเทียมีสองประเด็นที่พ่ออยากนำการไตร่ตรอง จริงๆ

ประเด็นที่หนึ่ง.....
• “เมื่อเคฟาสมาที่เมืองอันทิโอก ข้าพเจ้า (เปาโล) คัดค้านเขาซึ่งๆหน้า เพราะเขาเป็นฝ่ายผิด เพราะก่อนที่คนของยากอบจะมา เคฟาสกินอาหารร่วมกับคนต่างชาติ แต่ครั้นพวกนั้นมา เขาก็ปลีกตัวและแยกออกมาเพราะกลัวพวกที่เข้าสุหนัต ชาวยิวคนอื่นจึงแสร้งทำตามเขาบ้าง แม้กระทั่งบารนาบัสเองก็หลงแสร้งทำตามพวกเขาไปด้วย”

o เคฟาสกินอาหารกับคนต่างชาติ ซึ่งตามธรรมเนียมยิวเขาไม่ทำ แต่นี่เคฟาสทำเพราะอยู่ลับหลังยากอบยากอบคือพระสังฆราชหรือผู้ใหญ่ที่ เยรูซาเล็ม แต่พอยากอบมากลับไม่กินกับคนต่างชาติ.... เปาโลดุนะครับ ตำหนิตรงๆ เป็นนิสัยของเปาโล ตรงและไม่เสแสร้ง ดังนั้น นี่เป็นการสอนเรื่องของการเสแสร้งว่าการเสแสร้งไม่ดีเลย และเปาโลก็ตำหนิจริงๆ 

o วันนี้พ่อคิดว่าคำสอนตรงๆ ของเปาโลคือ 
1. เราคริสตชนทุกคนนะครับ เราไม่ควรเป็นคนเสแสร้งแกล้งทำ ชีวิตถ้าต้องเสแสร้งประเภทแสร้งว่า...เป็นเรื่องที่เหนื่อยครับ เหนื่อยเปล่าๆ เมื่อเราไม่ได้ตัวจริงๆอย่างที่เราควรจะเป็นนะครับ ต้องทำหลอกๆไปวันว่าเราดูดี เรามีมารยาท หรือมีคุณธรรม ทำดีทำงามหน้าเลนส์หน้ากล้อง.. แต่ตัวจริงๆขัดแย้ง... เหนื่อยครับ... เฟคครับไม่ใช่ชีวิตของเราคริสตชนครับ 
2. เพราะควรจะมีชีวิตแบบตรงไปตรงมา ไม่เฟค ไม่เสแสร้ง นั่นคือชีวิตคริสตชนที่ควรจะดำเนินไปอย่างตรงไปตรงมา....

o นิสัยของเปาโลเป็นนิสัยที่น่าประทับใจจริงๆ นิสัยที่ตรงไปตรงมา เป็นนิสัยดีของคริสตชนและน่าเลียนแบบ เร้าต้องอ่อนโยนก็จริงๆ ไม่ก้าวร้าวครับ แต่ต้องไม่คดไม่เบี้ยวไม่แสร้งว่าอยู่ร่ำไป... เราคริสตชนปัจจุบันควรอย่างยิ่งที่จะดำเนินตามคำสอนของท่านนักบุญเปาโลครับ

ประเด็นที่สอง
• เปาโลเล่าถึงการเดินทางไปเยรูซาเล็มในอดีตที่ท่านมีปัญหาเรื่องคนเข้าสุ หนัตร ประเด็นที่ว่าเมื่อคนต่างชาติที่กลับใจมาเป็นคริสตชนนั้น พวกเขาต้องเข้ามารับธรรมเนียมชาวยิวหรือไม่ พวกเขาที่เป็นชายมารับศีลล้างบาปต้องเข้าสุหนัตด้วยหรือไม่หนอ จนกระทั่งต้องนำมาซึ่งการประชุมสังคยนาครั้งแรกที่กรุงเยรูซาเล็ม และมีคำสั่งออกมากจากเยรูซาเล็ม (เทียบ กจ 15)


• จากสังคายนาครั้งนั้น มีคำสั่งสามประการ และเปาโลเมื่อเขียนจดหมายถึงชาวกาลาเทียที่เราอ่านในวันนี้ เปาโลได้เล่าสะท้อนประสบการณ์ให้ชาวกาลาเทีย และเราคริสตชนได้อ่านอย่างน่ารักมากๆครับ เจ๋งมาก ตรงประเด็นจริงๆ ถึงความเป็นคริสตชนครับ เปาโลเขียนแบบที่เราได้อ่านวันนี้ว่า....

o “ดังนั้น เมื่อยากอบ เคฟาสและยอห์น ซึ่งได้รับความนับถือว่าเป็นหลักรู้เรื่องพระหรรษทานที่พระเจ้าประทานแก่ ข้าพเจ้าแล้วก็จับมือกับข้าพเจ้าและบารนาบัส แสดงความเป็นเพื่อนร่วมงานกัน ตกลงกันว่า เราจะไปพบคนต่างศาสนา ส่วนพวกเขาจะไปพบผู้เข้าสุหนัตแล้ว เขาเหล่านี้ขอเพียงแต่ไม่ให้เราลืมคนยากจน คำขอนี้เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาจะทำอยู่แล้ว”

• อันที่จริงการตกลงที่เยรูซาเล็มมีสามประเด็นที่สำคัญที่ยากอบประกาศไว้ และให้เขียนจดหมายไปถึงพระศาสนจักรทั้งหลาย เรื่องนี้เราสืบค้นได้จากหนังสือกิจการอัครสาวก ให้เราดูหนังสือกิจการบทที่ 15:19-20 นี้ด้วยกันครับ 

o “ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงเห็นว่า ไม่ควรก่อความยุ่งยากแก่คนต่างศาสนาที่กลับใจมาหาพระเจ้า ควรเขียนจดหมายไปบอกเขาให้งดเว้นการกินเนื้อสัตว์ที่ถวายแก่รูปเคารพแล้ว ให้งดเว้นการแต่งงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และงดเว้นการกินเลือดและเนื้อสัตว์ที่ถูกรัดคอให้ตาย”

o ดังนั้น ในการสังคายนาที่เยรูซาเล็มครั้งนั้นมีข้อสรุปสามขอที่เปาโลได้คำตอบมาคือ
1. ให้งดเว้นการกินเนื้อสัตว์ที่ถวายแก่รูปเคารพแล้ว 
2. ให้งดเว้นการแต่งงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และ
3. งดเว้นการกินเลือดและเนื้อสัตว์ที่ถูกรัดคอให้ตาย

• ประเด็นความสุดยอดของเปาโลในจดหมายถึงชาวกาลาเทียตอนนี้คือ ท่านไม่ได้สนใจธรรมเนียมของชาวยิวสามข้อที่สั่งมาจากเยรูซาเล็มนี้ว่าเป็น เรื่องสำคัญเลย เพราะท่านสรุปเป็นคำสั่งตามใจท่านที่ได้สัมผัสกับงานธรรมทูตแท้จริง การประกาศข่าวดีแท้จริง ท่านได้เน้นธรรมเนียมสำคัญที่สุดสำหรับคริสตชนให้เหลือเพียงข้อเดียว สะใจ สุดยอด และจัดเต็มแบบเปาโลเลย 


• ท่านสรุปเพียงข้อเดียวที่จำเป็นที่ต้องเป็นคำสั่งจากเยรูซาเล็ม และกล่าวได้ว่าเป็นหัวใจของธรรมเนียมประเพณีของศาสนาของเราเลยครับนั่น คือ

o “เขาเหล่านี้ขอเพียงแต่ไม่ให้เราลืมคนยากจน คำขอนี้เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาจะทำอยู่แล้ว”

• พี่น้องที่รักครับ ลูกๆที่รักของพระเจ้าครับ.... สองประการที่เราเรียนรู้ไตร่ตรองจากความคิดและชีวิตของเปาโล คือ
1. ชีวิตของเราคริสตชนเราต้องเป็นคนที่ตรงๆ ตรงไปตรงมาในการปฏิบัติศาสนาและความศรัทธา “ไม่เสแสร้ง”
2. บัญญัติแห่งความรัก มีธรรมประเพณีสำคัญที่ขาดไม่ได้ คำสั่งที่ต้องไม่ลืมเด็กขาดในการเป็นคริสตชนของเราจริงๆ คือ “อย่าทอดทิ้งคนยากจน” พวกเราต้องพร้อมเป็นผู้อุปการะผู้ยากไร้... ธรรมเนียมอื่นไม่สำคัญเท่าธรรมเนียมประการนี้เลย กล่าวได้ว่า ธรรมเนียมสำคัญที่สุดของคริสตชน คือ ธรรมเนีมแห่งความรักและการไม่ละเลยคนยากจนโดยเด็ดขาด

• พ่อคิดว่าพระศาสนาจักรคาทอลิกมีเสน่ห์มากที่สุดก็ตรงนี้เอง พระสันตะปาปาฟรังซิสก็ได้สอนย้ำพวกเราอย่างเด็ดขาดในเรื่องนี้จริงๆ... นี่เป็นเสน่ห์ความงามจากภายในของพระศาสนจักรคาทอลิกครับ ขาดไม่ได้ พระสันตะปาปาได้ย้ำเตือนสอนพวกเราจริงๆ ใน “Evangelii Gaudium” ว่า

o พระศาสนจักรคือเราทุกคนต้องเลือกจริงๆ คือ “การเลือกอยู่ข้างคนจนเป็นอันดับแรก” เรื่องนี้ต้องเป็นเทววิทยาชีวิตของพระศาสนจักร คือเป็นชีวิตจริงๆของเราทุกคนมากกว่าเป็นเพียงความคิดด้านงานสังคมสงเคราะห์

o พระสันตะปาปาจึงต้องการพระศาสนจักรที่ยากจน และเพื่อคนจากจน เพราะคนจนและความยากจนมีบทสอนเรามากเหลือเกิน (เทียบ EG198)

• พี่น้องที่รักครับ....คำสอนของพระคัมภีร์วันนี้ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน จากการประกาศของเปาโล การเผยแพร่ความเชื่อที่ทรงพลังที่สุด.... นั่นคือ 

o ความซื่อตรงในชีวิต ไม่มีวันเสแสร้างแกล้งดำเนินชีวิต และ

o ที่สำคัญที่สุด ชีวิตที่รักเมตตาโดยเฉพาะต่อคนยากจน งานเมตตาและความซื่อตรงคือความงดงามขอพระศาสนจักรคาทอลิกและของเราทุกคนนะครับ 


• ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับ รักซื่อตรงและมั่นคงในความรักเมตตาต่อคนยากไร้ นั่นคือชีวิตของเราครับ อ่านพระคัมภีร์วันนี้ดีๆนะครับ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย