Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2014
สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา
กท 1:13-24…
13ท่านทั้งหลายต้องเคยได้ยินเรื่องชีวิตในอดีตของข้าพเจ้าเมื่อยังยึดถือ ประเพณีของชาวยิว ว่าข้าพเจ้าเคยเบียดเบียนพระศาสนจักรของพระเจ้าอย่างรุนแรงและพยายามทำลาย ด้วย 14ข้าพเจ้าก้าวหน้าในลัทธิยิวมากกว่าเพื่อนชาวยิวรุ่นเดียวกันหลายคน และมีจิตใจร้อนรนอย่างยิ่งในการรักษาประเพณีของบรรพบุรุษ 
15ครั้นแล้ว พระเจ้าผู้ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าไว้ตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์มารดา ก็ทรงเรียกข้าพเจ้าเดชะพระหรรษทานของพระองค์

16และพอพระทัยที่จะสำแดงพระบุตรของพระองค์ในตัวข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้ประกาศข่าวดีถึงพระบุตรแก่บรรดาคนต่างศาสนา ข้าพเจ้าไม่รีรอที่จะปรึกษากับมนุษย์ผู้ใดเลย 17หรือแม้แต่จะขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อพบกับผู้เป็นอัครสาวกก่อนข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้าออกเดินทางไปยังอาราเบีย และกลับมายังเมืองดามัสกัสอีก 18สามปีต่อมา ข้าพเจ้าขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อทำความรู้จักกับเคฟาส และพักอยู่กับเขาเป็นเวลาสิบห้าวัน 19ข้าพเจ้าไม่พบอัครสาวกอื่น ๆ นอกจากยากอบ ผู้เป็นน้องชายขององค์พระผู้เป็นเจ้า 20ข้าพเจ้าขอสาบานเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าว่า สิ่งที่ข้าพเจ้าเขียนนี้ มิใช่ความเท็จ 21หลังจากนั้น ข้าพเจ้าไปในเขตแดนซีเรียและซิลิเซีย 22พระศาสนจักรต่าง ๆ ในแคว้นยูเดียยังไม่เคยรู้จักหน้าข้าพเจ้าเลย 23เขาเหล่านั้นเคยแต่ได้ยินว่า “ผู้ที่เคยข่มเหงพวกเรา บัดนี้กลับมาประกาศความเชื่อที่เขาเคยพยายามจะทำลาย” 24เขาเหล่านั้นจึงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเพราะข้าพเจ้า

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• เรื่องน่าอายที่น่าภูมิใจ....พ่อชอบเล่าเรื่องน่าอายของตนเองที่ทำอะไร เปิ่นๆ ในอดีตไปหลายเรื่องแล้ว วันนี้อยากเล่าเรื่องอีกเรื่อง เรื่องความอ่อนเยาว์ เขลา และน่ารักซะไม่มีล่ะ 


• เรื่องของตนเองในวันเด็กเมื่อแรกเข้าบ้านเณรเล็กนะครับ สมัยนั้นย้ายโรงเรียนจากโรงเรียนประสาทศิลป์ (เซ็นต์จอห์นบัปติสในปัจจุบัน) เมื่อพ่อแรกเข้ามาที่โรงเรียนใหม่ นามอินเตอร์และดูเริดมากๆ นามว่า “Saint Joseph Upatham” หรือชื่อไทย ยอแซฟอุปถัมภ์ ถือว่าเป็นดังไข่มุกหรืออัญมณีแห่งสามพรานในเวลานั้น และน่าจะเป็นเวลานี้ด้วยเช่นกัน


• โรงเรียนใหญ่มาก ใหญ่มากๆ ยิ่งปัจจุบันนี้ยิ่งใหญ่มาก สิ่งที่พ่อกำลังกล่าวถึงนี้คือ

o เมื่อสามสามสิบสี่ปีที่แล้วครับ.... 

o คำเดียวที่เหมาะกับพ่อคือ “บ้านนอกเข้ากรุง” จากอยุธยา เจ้าเจ็ด เพิ่งจะมีถนนไปถึง แต่ไม่ถึงดี เพราะต้องเรารถลงแพขนานยนต์ข้ามฟากเพื่อไปต่อถนนอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำได้ จากบ้านพ่อมาบ้านเณรก็ต้องอย่างน้อย 6 ชั่วโมงเทียวครับ ... 
o เรื่องน่าขำน่ารักน่าเขลาและน่าอายแกมน่าเห็นใจคือ พ่อมีความสามารถในการเรียนน้อยมากๆ เป็นเด็กที่เรียนอ๊อนอ่อน อ๊อนอ่อนขอย้ำ...

o อ่อนไม่กี่วิชาครับ อ่อนภาษาอังกฤษแน่นอนที่สุด อ่อนคณิตศาสตร์โดยกำเนิด อ่อนวิทยาศาสตร์เพราะขาดเครื่องมือทดลองมั้ง อ่อนสังคมเพราะไร้เดรียงสาบ้านไม่มีทีวีดูมาก่อน ถ้ามีก็บ้านยายและเสาอากาศก็ไม่ดี...ภาษาไทยก็ยังอ่อนอีก เพราะที่บ้านพูดภาษาญวณด้วยกระมัง แต่อันทีจริงก็อ้อนภาษาจริงๆ แต่พ่อก็พูดไม่ได้หรอกนะนั่นคือข้ออ้างประทังความอ่อนภาษาไทย... 

o ความน่าขำมาถึงตรงที่ว่า ทั้งวิชาหลักที่อ้างมาทั้งหมดน่ะ ตกสนิท ตกหมดทุกตัวเลยครับ... ช่างมันเถอะซ่อมได้พอดีเพราะตอนมาถึงโรงเรียนยอแซฟ เวลานั้น ชั้นม.1ได้เริ่มเป็นหลักสูตรใหม...พระช่วยครับ ตกซ่อมได้ครับ..

• ที่น่าขำน่ารักน่าเขลามากๆ คือ พ่ออ่านชื่อโรงเรียนไม่ออกเลยครับ Joseph Upatham


• โถเด็กเรียนอ่อนอย่างพ่อ... คำภาษาอังกฤษเขียนไว้บนกำแพง ว่า Joseph Upatham พ่อนั่งมองอยู่นานและออกเสียง เขาออกเสียงกันว่า เซนต์โจเซฟ อุปถัมภ์ แต่พ่อออกเสียงว่า “โจเซฟ อัพปาแตม” ไม่เคยออกเสียงให้ใครฟังนะครับ แต่อ่านในใจมาตลอดนับปีๆ ทีเดียวครับ มั่นใจด้วยว่าใช่... 


• เวลาอยู่ในวัดบ้านเณร ที่นั่งของพ่อก็อยู่ข้างเสาในวัด ที่เสาที่เสียบแจ๊คไมโครโฟนอยู่ติดที่เสาข้างที่นั่งพ่อพอดีๆครับ มีเขียนไว้ที่ช่องเสียบว่า “Microphone” พ่อก็อ่านในใจอีก อ่านตลอดนับปีแหละครับ ว่า “มิคโรพ่อน” มั่นใจมาก ฉลาดมากใช่ไหมครับสมเกียรติ สามเณรสมเกียรติ หรือคุณพ่อสมเกยีรติ...


• ใครเจอพ่อนับจากนี้ไป “ห้ามแซวเรื่องนี้นะ” อาย แต่เอาเถอะจะแซวก็ได้... จะได้รู้ว่า เรานั้นเขลาเคล้าน่ารักและไร้ปัญญาขนาดไหน...


• ภูมิใจครับที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ ไม่อายหรอกครับ เท่ห์ออก.... เพราะจากนั้น เมื่อบวชพ่อเป็นคนหนึ่งทำหน้าที่เทศน์และเป็นคนชอบเจ้าตัวที่เขียนว่า ไมโครโฟนแต่พ่ออ่านตลอดเป็นปีๆว่า “มิคโรพ่อน” มากกว่าใคร ชอบใช้มิคโรพ่อนของพ่อที่เสียงดีเสียด้วย...555 


• วัยเด็กของพ่อเขาเรียกว่า “งี่เง่าเคล้าน่าสงสารครับหรือเรียกว่าน่ารักก็ได้นะครับ.... 


• ชีวิตแสนน่าสงสารของพ่อ...เดินมาถึงวันนี้ได้ อวดได้เลยครับว่าเพราะพระเจ้าทรงพามา ชีวิตของพ่อนี่น่าเขินอายในวัยเด็ก มาถึงวันนี้ก็เป็นอัศจรรย์ของพระองค์ตลอดชีวิตจริงๆ ยิ่งทำให้พ่ออยากเล่าถึงความเขลาของตนเองเสมอๆครับ


• ทีนี้เรามาอ่านนักบุญเปาโล... นักบุญผู้ยิ่งใหญ่แห่งการประกาศข่าวดี ท่านชอบเล่าชีวิตหนหลังที่ผิดพลาดและน่าอายของท่าน แต่เพราะท่านมีความเชื่อมั่นที่แสนโดดเด่นเพราะได้พบกับพระคริสตเจ้าบนถนนไป เมืองดามัสกัส หลังจากนั้น... ความมุ่งมั่นของท่านนักบุญเปาโลคือพลังประกาศข่าวดีของท่านเสมอไป 


• ในการประกาศข่าวดีนั้น ท่านนักบุญเปาโลได้เล่าเรื่องส่วนตัวและอดีตของตนเองบ่อยครับ ในหนังสือกิจการอัครสาวก มีสามครั้งที่นักบุญลูกาเล่าเรื่องที่กล่าวถึงท่านนักบุญเปาโลว่าร้ายเหลือ แต่ได้กลับใจขณะเดินทางไปดามัสกัส ในกิจการฯ บทที่ 9, 22, 26 ทั้งหมดคือความภูมิใจของท่านครับ

• วันนี้พ่ออยากให้อ่านจดหมายถึงชาวกาลาเทียครับ ท่านเล่าเรื่องราวหนหลังของท่านให้ชาวกาลาเทียฟังอย่างมีความสุข เพราะมั่นใจที่ท่านได้พบหนทางใหม่แล้ว


• เมื่อท่านนักบุญเปาโลได้พบพระคริสตเจ้าแล้ว จากนั้นเรื่องเก่าๆ ที่แสนเลวร้ายและตกขอบกลับกลายเป็นความสุขและความภูมิใจได้อย่างน่าทึ่ง


• ท่านเล่าเรื่องความร้ายกาจของตนจนได้พบพระคริสตเจ้า และท่านได้กลับใจ และท่านได้รู้จักพระเจ้า และมั่นใจว่า พระเจ้าทรงรักท่าน ทรงเลือกท่านและเตรียมท่านไว้สำหรับประชากรของพระองค์....

• พี่น้องครับ อ่านเปาโล และคิดถึงชีวิตหนหลังของเรา และเราจะพบพระเจ้าในประสบการณ์ชีวิตครับ แน่นอน

o เราจะได้พบพระองค์เข้ามาเกี่ยวข้องกับประสบการณ์และทรงเตรียมทางชีวิตให้เราเสมอ 

o ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราจะไม่มีคุณค่าและสร้างตัวเรามาครับ....

o บางเรื่องดูโหดร้าย ดูเง่าเขลากลับน่ารักได้นะครับ เชื่อเถอะครับ ชีวิตของเรามีพระเจ้าอยู่เสมอ อยู่กับเรา 

o ไม่ต้องกลัวอะไรครับ ยิ่งมองกลับไปยิ่งมีความสุขเพราะเราจะพบพระองค์อยู่กับเราอย่างเงียบๆ และเตรียมทางให้เรา พาเราเดิน แม้ยากลำบากเหลือเกิน...

o ขอพระเจ้าอวยพร วันนี้ขอให้มีความสุขกับพระพรที่พระเจ้าประทานให้เราตลอดมานะครับ และเอาเรื่องน่ารักๆของเราที่พระเจ้าได้เข้ามาสัมผัสชีวิตเรา เข้ามาเกี่ยวข้องช่วยเหลือเรา... นำมาเล่าสู่กันฟังบ้างก็ได้นะครับ เพื่อจะทำให้ชีวิตคริสตชน ความเชื่อของเรา ดูสดชื่นและน่ารักเสมอครับ....

o พระเจ้าอวยพรครับ อ่านพระคัมภีร์นะครับ... เปาโลเคยร้ายมาก แต่ที่สุดก็ดีที่สุดที่พระเจ้าเลือกสรรไว้ แน่นอน เราทุกคนด้วยนะครับ.... 

o ขอพระเจ้าอวยพรอีกทีครับ.... พรุ่งนี้จะเล่าประเด็นสำคัญที่สุดของจดหมายถึงชาวกาลาเทียในประสบการณ์ของ เปาโลครับ และจะรู้ว่าท่านสุดยอดจริงๆ นักบุญจริงๆ ครับ อ่านพระคัมภีร์วันนี้และจำไว้ดีๆนะครับ...

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย