Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2014
สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา
ฉลองนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู
อสย 66:10-14….
ท่านทั้งหลายจงยินดีกับกรุงเยรูซาเล็ม
ท่านทั้งหลายที่รักกรุงเยรูซาเล็ม จงชื่นชมกับกรุงนี้เถิด
ท่านทั้งหลายที่เคยไว้ทุกข์ให้กรุงเยรูซาเล็ม
จงร่วมยินดีกับกรุงนี้ด้วยความชื่นบานเถิด
ท่านจะได้รับการปลอบโยนอย่างเต็มเปี่ยมจากกรุงเยรูซาเล็ม
ทารกมีความยินดีเมื่อดูดนมจากทรวงอกของมารดาฉันใด
ท่านทั้งหลายก็จะมีความยินดีจากความอุดมสมบูรณ์ของกรุงนี้ฉันนั้น


เพราะพระยาห์เวห์ตรัสดังนี้
“ดูซิ เราจะบันดาลให้สันติสุขหลั่งไหลมาสู่กรุงนี้เหมือนแม่น้ำ
จะนำความมั่งคั่งของนานาชาติมายังกรุงนี้เหมือนสายน้ำที่กำลังล้นฝั่ง
กรุงนี้จะอุ้มท่านทั้งหลายไว้ ให้ท่านดูดนม และหยอกล้อท่านบนตัก
มารดาปลอบโยนบุตรฉันใด
เราก็จะปลอบโยนท่านทั้งหลายฉันนั้น
ท่านจะได้รับการปลอบโยนในกรุงเยรูซาเล็ม
ท่านทั้งหลายจะเห็น และใจของท่านจะโลดเต้นยินดี
กระดูกของท่านจะสดชื่นขึ้นเหมือนหญ้าอ่อน 
พระยาห์เวห์จะทรงแสดงพระอานุภาพแก่ผู้รับใช้ของพระองค์
แต่จะทรงพระพิโรธต่อบรรดาศัตรู

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• “ฉลองนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู นักปราชญ์ของพระศาสนจักร...” การที่คนๆหนึ่งจะได้เป็น “นักปราชญ์” คงไม่ใช่เรื่องง่ายเลย... เป็นไปได้อย่างไรหนอเทเรซาแห่งลีซีเออร์สาวน้อยน่ารักประจำอารามคาร์แมลแห่ง ลีซีเออร์จึงได้เป็นนักปราชญ์ของพระศาสนจักร 


• ตามปกติแล้วถ้าคิดถึงความเป็นนักราชญ์แบบพระศาสนามีเสมอมา...


• คงไม่มีทางเป็นไปได้เลยสำหรับเราที่จะได้เรียกเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูว่า “นักปราชญ์” ... 


• แต่ทว่าหลังจากเวลาผ่านมา การติดตามชีวิตของเทเรซาน้อยนี้ พระศาสนจักรโดยนักบุญพระสันตะปาปายอห์นปอลที่สอง พระองค์ได้พบความจริงว่า ท่านนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูมีเสน่ห์มากๆในพระศาสนจักร เป็นดังหัวใจของพระศาสนจักรเสมอมา


• และที่สำคัญในที่สุด.... พระสันตะปาปายอห์นปอลที่สองได้ประกาศให้เทเรซาผู้น่ารักผู้นี้ได้เป็น “นักปราชญ์ของพระศาสนจักร” (Doctor of the Church) 


• เวลานั้น ที่พระสันตะปาปาประกาศให้กุหลาบน้อยแห่งลีซีเออร์เป็น “นักปราชญ์” บรรดานักวิชาการ อาจารย์ที่โรม และหลายแห่งได้วิจารณ์กันให้ขรมไปเลย 

o เพราะเหตุว่า จะเป็นไปได้อย่างไรที่เทเรซาแห่งพระกุมารเยซูจะได้เป็นนักปราชญ์ของพระศาสนจักร

o ความรู้ก็ไม่มีพอ เก่งก็ไม่เก่ง 

o ไม่มีผลงานทางการสอนที่โดดเด่นแต่อย่างใด 

o ไม่มีหลักวิชาการใดๆ ที่เธอได้ผลิตหรือวิจัยศึกษาในชีวิต....

o ครั้งนั้น พระสันตะปาปายอห์นปอลที่สองได้ให้คำตอบว่า “เธอเป็นปราชญ์แห่งความรัก” เพราะชีวิตของเธอเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมที่สุดเพราะเธอ “รัก” และเจริญชีวิตในความรักต่อพระเจ้าและพระศาสจักร... 


• พระสันตะปาปายอห์นปอลที่สองที่เรารัก และบัดนี้ได้เป็นนักบุญแล้ว พะองค์ได้ให้คำตอบเกี่ยวกับการตั้งเทเรซาแห่งลีซีเออร์ให้เป็นนักปราชญ์ได้ ดีจริงๆ สำหรับเธอ “เทเรซา” เด็กน้อยแห่งลีซีเออร์ และกุหลาบพรหมจารีย์บริสุทธิ์แห่งความรัก เพราะเธออยากที่จะเป็นความรักในหัวใจของพระศาสนจักร.... ดังนั้น เธอจึงเหมาะจะได้ชื่อว่าปราชญ์ของพระศาสนจักรในเรื่องความรักจริงๆ

• พ่อมาถึงคำตอบครับ หลังจากเราได้อ่านพระคัมภีร์ปัญญาจารย์และบุตรสิราและโยบ และอันที่จริงวันนี้พระศาสนจักรทั่วโลกอ่านหนังสือโยบต่อไปครับ แต่สามารถเลือกอ่านอิสยาห์ตามที่พระศาสนจักรไทยกำหนดให้อ่านในวันนี้...

• วรรณกรรมปรีชาญาณที่เราได้ศึกษาไตร่ตรองกันมาก พ่อเองมั่นใจและกล้ายืนยันว่า “ความรัก” คือ “ปรีชาญาณ” แท้จริง 

o ความรักเรียกร้องวีรกรรมถึงชีวิต 

o ความรักเรียกร้องการสละตนเอง

o ยอมมอบตนเองทั้งหมดเพื่อเจริญชีวิตในความรัก

o ความรักทำให้คนเราเลิกนึกถึงตนเองและเลือกที่จะนึกถึงคนอื่นๆที่รักเสมอ...


• พ่อเชื่อมั่งคงแน่ๆว่า การเจริญชีวิตในความรักคือการเจริญชีวิตที่มีปรีชาญาณแท้จริง เพราะพระเจ้าเป็นความรัก และพระองค์คือปรีชาญาณแท้จริง ดังนั้นใครก็ตามที่เจริญชีวิตในความรักก็เปี่ยมด้วยปรีชาญาณจริงๆครับ


• และวันนี้ที่เราฉลองกุหลาบพรมจารีย์แห่งลีซีเออร์ คือ นักบุญเทเรซา ใช่แล้ว เทเรซาคือคนๆ นั้น นักบุญองค์ที่มีหัวใจล้นในความรักพระเจ้าเหลือเกิน รักพระศาสนจักรเหลือเกิน จากชีวิตเล็กในลีซีเออร์ ในรั้วอารามคาร์แมลที่ล้อมด้วยกำแพงหนาแน่น แต่กำแพงของอารามนั้นไม่ได้จำกัดความรักของหัวใจของเธอได้เลย.... เทเรซาจึงน่ารักมีเสน่ห์ตลอดกาลในพระศาสนจักรคาทอลิกนับร้อยปีที่ผ่านมา...
• พี่น้องที่รัก ฉลองนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูปีนี้ เราอ่านหนังสือประกาศกอิสยาห์ตามที่พิธีกรรมจัดไว้ครับ... 

o อิสยาห์บทสุดท้าย คือ บทที่ 66 เป็นช่วงสุดท้ายของหนังสือประกาศอิสยาห์ หนังสือประกาศกอิสยาห์นั้นยาวถึง 66 บท เรียกว่า ยาวมากทีเดียว... เป็นบทวรรณกรรมของอิสยาห์ที่ประกาศความงดงามแห่งความเป็นที่รักของ เยรูซาเล็ม 

o พ่อคิดว่า พระคัมภีร์วันนี้จะน่ารักมากๆ ถ้าเราเปรียบความงดงามของเยรูซาเล็ม กับความบริสุทธิ์น่ารักและพรหมจารีย์เช่นเทเรซา... 

o ถ้าเราเปรียบกุหลาบพรหมจารีย์ดอกนี้กับความงดงามบริสุทธิ์แห่งเยรูซาเล็ม... เราอ่านอิสยาห์และคิดถึงเทเรซา ก็เหมาะสมเพราะงดงามเหลือเกินพระวาจาวันนี้... 

o เยรูเล็มเป็นเครื่องหมายของความสุข ความอบอุ่น แม้ว่า บางครั้งเยรูซาเล็มต้องล่มสลาย พินาศไปเพราะบาปและความอ่อนแอของประชาชน แต่เยรูซาเล็มในอุดมคติและความหวัง ก็ย่อมเป็นที่รักและน่าชื่นชมเสมอไป....

o อิสยาห์ได้พรรณนาความงดงามของเยรูซาเล็มหลายประเด็น ให้เราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ดีแล้วจะพบความงดงามมากๆครับ

• พี่น้องที่รัก พ่อคิดว่า 

o การฉลองนักบุญเทเรซาทุกปีทำให้เราคิดถึงความงดงาม ความน่ารัก และความสุขที่ได้รับจากความรักของนักบุญผู้ชนะใจพระศาสนจักรโดยการเป็นนัก ปราชญ์แห่งความรัก

o ทำให้เราต้องคิดถึงความจริงแห่งความรัก ความสุข สันติ ดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นเสมอกับความหมายของ “เยรูซาเล็ม” นครแห่งสันติสุข 
o พ่อคิดทุกคำที่ประกาศกอิสยาห์บทที่ 66 ซึ่งเราอ่านวันนี้ เหมาะสมกับท่านนักบุญนักปราชญ์แห่งความรักท่านนี้จริงๆ 

o ขอให้เรามีความสุขกับพระเจ้าแห่งความรัก และให้เราได้รับคำภาวนาและคำเสนอวิงวอนของเทเรซา... เพื่อเราจะได้พบกับนครแห่งสันติ เยรูซาเล็มแท้จริงในความรักและในความจริงด้วยเทอญ.... 

o ขอท่านนักบุญเทเรซาภาวนาเพื่อเราครับ ขอพระเจ้าอวยพร

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย