Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2014
สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

1คร 9:16-19, 22ข-27…
16แต่ในการประกาศข่าวดีข้าพเจ้าไม่รู้สึกภูมิใจแม้แต่น้อย เพราะข้าพเจ้าจำเป็นต้องประกาศอยู่แล้ว หากข้าพเจ้าไม่ประกาศข่าวดี ข้าพเจ้าย่อมได้รับความวิบัติ 17เพราะถ้าข้าพเจ้าสมัครใจทำเอง ข้าพเจ้าก็จะได้รับค่าจ้าง แต่ถ้าข้าพเจ้าไม่ได้สมัครใจทำก็หมายความว่า ข้าพเจ้าเพียงแต่ทำงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น 18ข้าพเจ้าจะได้รางวัลใดเล่า รางวัลสำหรับข้าพเจ้าก็คือความภูมิใจที่ข้าพเจ้าประกาศข่าวดีให้โดยไม่ใช้สิทธิต่าง ๆ จากการประกาศข่าวดีนั้น 19แม้ว่าข้าพเจ้าเป็นอิสระ ข้าพเจ้าก็ยอมเป็นทาสรับใช้ทุกคน เพื่อเอาชนะใจผู้อื่นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้


ข้าพเจ้าเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคน เพื่อข้าพเจ้าจะได้ใช้ทุกวิถีทางช่วยบางคนให้รอดพ้น 23ข้าพเจ้าทำทุกอย่างเพราะเห็นแก่ข่าวดี เพื่อข้าพเจ้าจะได้มีส่วนรับพระพรจากข่าวดีนี้ร่วมกับเขาเหล่านั้นด้วย 24ท่านไม่รู้หรือว่า คนที่วิ่งแข่งในสนามกีฬา ทุกคนวิ่งก็จริง แต่มีเพียงคนเดียวที่ได้รับรางวัล ท่านจงวิ่งเช่นนั้นด้วย เพื่อชิงรางวัลให้ได้ 25นักกีฬาทุกคนที่เข้าแข่งขันย่อมบังคับตนเองอย่างเคร่งครัด เพื่อจะได้รับมงกุฎใบไม้ที่ร่วงโรยได้ แต่เราทำเช่นนี้เพื่อจะได้รับมงกุฎที่ไม่มีวันร่วงโรย

26ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงวิ่งแข่งอย่างมีจุดหมาย ข้าพเจ้ามิได้ชกอย่างคนชกลม 27แต่ข้าพเจ้าเคร่งครัดต่อร่างกายเพื่อบังคับให้ร่างกายอยู่ใต้อำนาจของข้าพเจ้า ด้วยเกรงว่าหลังจากที่ได้เทศน์สอนคนอื่นแล้ว ข้าพเจ้าอาจถูกตัดสิทธิเพราะผิดกติกา

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• คำสอนของนักบุญเปาโลวันนี้มีหลายประเด็นที่คมคายมาก และเป็นคำสอนที่เราต้องนำมาเก็บประเด็นให้ไตร่ตรอง เพื่อเข้าถึงความหมายแท้จริงของการเป็นคริสตชน หรือเป็นคนของพระคริสตเจ้า สำหรับนักบุญเปาโล “การประกาศข่าวดี...ไม่ได้เป็นภาระหรือเป็นสิ่งที่ต้องภูมิใจ เพราะเป็นหน้าที่ของท่านที่ต้องประกาศข่าวดี” เปาโลย้ำว่า

• “แต่ในการประกาศข่าวดีข้าพเจ้าไม่รู้สึกภูมิใจแม้แต่น้อย เพราะข้าพเจ้าจำเป็นต้องประกาศอยู่แล้ว หากข้าพเจ้าไม่ประกาศข่าวดี ข้าพเจ้าย่อมได้รับความวิบัติ”

• ท่านยืนยันว่า เมื่อประกาศข่าวดีท่านได้มีรู้สึกดีใจหรือภูมิใจแม้แต่น้อย เพราะท่านถือว่า “เป็นหน้าที่ของอัครสาวกที่ต้องประกาศอยู่แล้ว”
o อัครสาวก ภาษากรีก Apostello อ่านว่า “อาโปสะเตลโล” แปลว่าผู้ถูกส่งไปข้างหน้า
o ท่านนักบุญสำนึก เป็นหน้าที่ที่เป็นอัครสาวกที่ต้องประกาศข่าวดี โดยธรรมชาติของการเป็นอัครสาวก... และท่านย้ำคำหนักแน่นว่า “วิบัติแก่ข้าพเจ้า ถ้าข้าพเจ้าไม่ประกาศพระวาสาร” แสดงว่า การประกาศพระวรสารคือธรรมชาติของการเป็นอัครสาวก อัครสาวกต้องประกาศพระวรสาร...
o คำแปลเดิมที่เราใช้คือคำว่า “วิบัติแก่ข้าพเจ้า ถ้าข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวดี” แรงขนาดนี้เชียวหรือ...ยอมรับได้ว่า พ่อมั่นใจว่า เปาโลเป็นคนที่แรงมากในการประกาศข่าวดี กล่าวได้ว่า ถ้าไม่มีนักบุญเปาโลแล้วละก็เราจะไม่ได้เห็นพลังของการประกาศข่าวดีเลยในพระวรสาร เพราะท่านนักบุญเปาโล ท่านเป็นเครื่องหมายและเครื่องมือที่ชัดเจนที่สุดในการประกาศข่าวดี

• พ่อได้มีโอกาสไปบรรยาย ให้กับพระสงฆ์หนุ่มในเรื่องการเทศน์ เรื่องของการประกาศข่าวดี พ่อดีใจที่มีโอกาสไปสอนเรื่องการเทศน์ให้กับพระสงฆ์หนุ่ม ซึ่ง “การเทศน์เป็นหน้าที่ศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตพระสงฆ์” และ “การประกาศข่าวดีก็เป็นหน้าที่ของคริสตชน” เช่นเดียวกัน...

• เปาโลย้ำว่า “เพราะถ้าข้าพเจ้าสมัครใจทำเอง ข้าพเจ้าก็จะได้รับค่าจ้าง แต่ถ้าข้าพเจ้าไม่ได้สมัครใจทำก็หมายความว่า ข้าพเจ้าเพียงแต่ทำงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น”
o การประกาศข่าวดี การเทศน์ของพระสงฆ์โดยเฉพาะ... เปาโลให้ตัวอย่างชัดเจนว่า ท่านได้รับมาไม่ใช่การว่าจ้าง แต่เป็น “พันธกิจ” ที่ได้รับมอบหมาย
o เปาโลเน้นหนักแน่นมาว่า ท่านประกาศเต็มที่ไม่ใช่เพราะสมัครใจด้วยซ้ำ แต่เป็นงานมอบหมายจากพระเจ้า เป็นภาษาแบบที่เน้นความเข้มข้นจริงๆว่า เป็นพันธะเป็นหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาจริงๆ ท่านไม่มีทางหนีได้ ท่านยอมรับเด็ดขาดว่าท่านต้องทำ ไม่ทำไม่ได้
o ถ้าเราจะเรียกสิ่งที่เปาโลสอนนี้ว่าท่านยืนยันว่าท่านเป็น “ทาสรับใช้พระคริสตเจ้า หรือเป็นทาสเพราะความรักต่อพระคริสตเจ้า” ก็คงไม่ผิดจากความจริงมากนัก

• ประโยคนี้ของเปาโลชัดมาก น่ารักมากๆ อ่านสิครับ “ข้าพเจ้าจะได้รางวัลใดเล่า รางวัลสำหรับข้าพเจ้าก็คือความภูมิใจที่ข้าพเจ้าประกาศข่าวดีให้โดยไม่ใช้สิทธิต่าง ๆ จากการประกาศข่าวดีนั้น แม้ว่าข้าพเจ้าเป็นอิสระ ข้าพเจ้าก็ยอมเป็นทาสรับใช้ทุกคน เพื่อเอาชนะใจผู้อื่นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้”
o เปาโลประกาศข่าวดี โดยไม่รับรางวัลอะไร ไม่ได้อยากได้อะไร และอันที่จริง ท่านเองก็ยอมรับใช้ ยอมรับประกาศทุกสิ่ง... แต่ท่านได้รับรางวัลมากๆ คือ “ความภูมิใจหรือความสุขใจ”
o พ่อคิดว่าประเด็นนี้มีความหมายมากๆ เปาโลมี “ความสุข” ที่ได้ประกาศข่าวดี พ่อเองมีประสบการณ์เช่นเดียวกัน
o พ่อตลอดเวลาที่นั่งเขียนบทเทศน์ ทุกๆวัน (ขอย้ำ ทุกๆวัน) หลายปีแล้วไม่เคยขาดเลยแม้แต่วันเดียว... ทำงานเขียนบทเทศน์เพื่อพี่น้องเพื่อนๆ บนเฟสบุค ถ้าจะว่าไปแล้วก็ทำหน้าที่เหมือน “ทาสเพราะความรัก” บรรดาพระสงฆ์ตามวัดจำนวนมาก อย่างน้อยสิ่งที่พ่อเห็นก็คือพวกเขาแสนซื่อสัตย์ ถวายมิสซาประจำวันทุกวัน เทศน์ทุกวันไม่ได้ขาด นอกจากติดธุระบ้าง หรือถ้าต้องไปเข้าเงียบ หรือมีงานอื่นที่จำเป็น
o พ่อเองมองออกไปหาบรรดาพระสงฆ์เจ้าอาวาสที่อยู่วัดคนเดียวทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ตามวัดต่างจังหวัดนะครับ... ไม่ง่ายครับสำหรับมิสซาประจำวันทุกวัน... รับผิดชอบทุกวัน...
o ดูต่อไปอีก บรรดาสัตบุรุษที่ทำงานทุกวัน ทำงานตามบ้านและครอบครัวทุกวัน หาอาหารเลี้ยงลูกหลานทุกวัน ทำงานหนักทุกวัน แทบหยุดไม่ได้เหมือนกัน ป่วยยังต้องทำงาน... สรุปว่า... ทุกคนต่างมีหน้าที มีพันธกิจ ดังนั้น พ่อก็บ่นไม่ได้
o แม้ตัวพ่อเองเทศน์เขียนทุกวันแบบนี้ เมื่อมาสรุปจากงานของพ่อ จากงานของพระสงฆ์ จากงานหนักของพี่น้องคริสตชน... พ่อสรุปได้เหมือนเปาโลในใจครับ... “พวกเราคริสตชนต้องภูมิใจ” กันมากๆ ขอบคุณพระเจ้าที่พวกเราได้รักพระองค์ ได้รู้จัก และได้ประกาศพระองค์ เหมือนกับท่านนักบุญเปาโล

• ถ้าสรุป พ่อมีคำสรุปที่ดีมากๆ จากคำของเปาโลวันนี้ในจดหมายถึงชาวโครินท์ “แม้ว่าข้าพเจ้าเป็นอิสระ ข้าพเจ้าก็ยอมเป็นทาสรับใช้ทุกคน เพื่อเอาชนะใจผู้อื่นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้”
o พ่อมานั่งคิดๆนะครับ พ่อสามารถไหมที่จะเลิกเขียนบทเทศน์ บางทีก็อยากจะเลิกเหมือนกัน.. อยากหยุดไหม ก็บางทีก็อยากหยุดนะครับ แต่
o แต่เมื่อมาคิดถึงความสุขลึกๆที่ได้รับจากการทำงานแบบนี้ ก็ยินดี สมัครใจ ทำต่อไป แม่ไม่มีค่าจ้าง ไม่มีรางวัล ไม่มีค่าตอบแทน แต่ความสุขที่ได้กระทำพันธกิจก็ยังคงเป็นพลังอยู่ภายในเสมอครับ...

• ถ้อยคำต่อไปนี้ คลาสสิกที่สุด น่ารักที่สุดครับ
o “ข้าพเจ้าเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคน” เพื่อข้าพเจ้าจะได้ใช้ทุกวิถีทางช่วยบางคนให้รอดพ้น
o ข้าพเจ้าทำทุกอย่างเพราะเห็นแก่ข่าวดี เพื่อข้าพเจ้าจะได้มีส่วนรับพระพรจากข่าวดีนี้ร่วมกับเขาเหล่านั้นด้วย”

• ภาษาลาตินประโยคนี้อยากให้ท่องขึ้นใจเลยครับ ท่องให้เป็นคาถาของเราคริสตชนเลยครับ “ข้าพเจ้าเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคน” “omnibus omnia factus sum” อ่านว่า “ออมนีบุส ออมนีอา ฟัคตุส ซุม” ท่องกันไว้เลยนะครับ พ่อคิดว่าเป็นเสน่ห์มากๆ สำหรับคริสตชนที่จะท่องขึ้นใจ และกระทำให้เป็นชีวิต “เป็นทุกอย่างสำหรับทุกคน” เพราะจริงๆประโยคนี้.. พ่อชอบมาก จำข้ออ้างอิงไว้ก็ได้ครับ (1คร 9:22)

• เปาโลยอมเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคน เพื่ออะไร เพื่ออะไร เพื่ออะไรจริงๆ หรือ คำตอบคือ เพื่อความรอดของทุกคนจริงๆ

• ดังนั้น ผลตามมาที่พึงไตร่ตรองวันนี้คือ
o พี่น้องที่มีครอบครัว ก็น่ารักที่สุด จงเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคนในครอบครัวและในวงญาติมิตรทั้งหมายและพี่น้องรอบข้าง
o บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช และผู้ถวายตนในรูปแบบต่างๆ ยิ่งต้องเป็น “ทุกอย่าง” คือ “ให้หมด” Commitment ในชีวิต ให้กับพระศาสนจักร คือ การรับใช้เพื่อการประกาศข่าวดีด้วยวาจาและด้วยชีวิต

• พี่น้องคริสตชนที่รัก เปาโลเปรียบเทียบได้งดงามมากๆ ครับ “ข้าพเจ้าจึงวิ่งแข่งอย่างมีจุดหมาย ข้าพเจ้ามิได้ชกอย่างคนชกลม แต่ข้าพเจ้าเคร่งครัดต่อร่างกายเพื่อบังคับให้ร่างกายอยู่ใต้อำนาจของข้าพเจ้า ด้วยเกรงว่าหลังจากที่ได้เทศน์สอนคนอื่นแล้ว ข้าพเจ้าอาจถูกตัดสิทธิเพราะผิดกติกา”
o เราทุกคน กำลังวิ่งเพื่อการประกาศข่าวดีจริงๆนะครับ วิ่งเต็มที่เต็มกำลังในความรัก...
o ขอให้เรา เคร่งครัดในการบังคบตนเองให้เต็มที่ ให้ซื่อสัตย์ ให้เต็มที่กับความรักต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนพี่น้องของเราเสมอ
o ที่สำคัญ เราต้องอยู่ในกติกาเสมอ กติกาคือการอยู่ในหนทางหรือกรอบแห่งความรักของพระเจ้าเสมออย่าได้ขาดเลยนะครับ...
o ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนเสมอนะครับ... ขอพระเจ้าอวยพรให้ทุกท่านได้รัก รับใช้ และมอบตนเป็น “ทาสเพราะความรัก” และ “รับใช้” ด้วยความรักเสมอไปครับ...

 

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย