Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2014
สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

1คร 8:1ข-7,11-13…
เรื่องเนื้อที่ถวายแด่รูปเคารพนั้น เรารู้ว่า เราทุกคนมีความรู้แล้ว แต่ความรู้ทำให้ทะนงตน สิ่งที่เสริมสร้างคือความรัก 2ถ้าผู้ใดคิดว่าตนมีความรู้เรื่องใด ๆ เขายังไม่รู้เท่าที่ควร 3แต่ถ้าผู้ใดรักพระเจ้า พระองค์ก็ทรงรู้จักผู้นั้น 4เรื่องการกินเนื้อที่ถวายแด่รูปเคารพแล้วนั้น เราก็รู้แล้วว่า รูปเคารพเป็นเพียงรูป และไม่มีพระอื่นใดนอกจากพระเจ้าเพียงพระองค์เดียว 5แม้จะมีสิ่งที่เรียกกันว่าพระเจ้าทั้งในสวรรค์และบนแผ่นดิน พระเจ้าและเจ้านายเช่นนี้มีอยู่มากมาย 6แต่สำหรับเราพระเจ้ามีเพียงพระองค์เดียวคือพระบิดา สรรพสิ่งมาจากพระองค์ เราเป็นอยู่เพื่อพระองค์ และมีองค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงพระ องค์เดียวคือพระเยซูคริสต์ สรรพสิ่งเป็นมาโดยทางพระองค์ เราก็เป็นมาโดยทางพระองค์ด้วย 7ทุกคนมิใช่มีความรู้เช่นนี้ บางคนนับถือรูปเคารพจนถึงบัดนี้ เมื่อกินเนื้อก็คิดว่าเนื้อเป็นของถวายแด่รูปเคารพจริง ๆ เพราะมโนธรรมของเขายังอ่อนไหวจึงเป็นกังวล


11ดังนั้น ความรู้ของท่านทำให้ผู้อ่อนไหวประสบหายนะ เขาเป็นพี่น้องซึ่งพระคริสตเจ้าสิ้นพระชนม์เพื่อเขา 12ถ้าท่านทำบาปต่อพี่น้องและทำร้ายมโนธรรมที่อ่อนไหวของเขา ท่านก็ย่อมทำบาปต่อพระคริสตเจ้า 13 ดังนั้น ถ้าอาหารเป็นเหตุให้พี่น้องของข้าพเจ้าตกในบาป ข้าพเจ้าก็จะไม่กินเนื้ออีกเลย ด้วยเกรงว่าข้าพเจ้าจะเป็นเหตุให้พี่น้องตกในบาป

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• “อย่าทำร้ายจิตใจกันเลย อย่าทำร้ายมโนธรรมที่อ่อนไหวของพี่น้องเลย”

• วันนี้พ่ออยากเสนอความคิดประเด็นสำคัญ ง่ายๆ แต่ทำอยากจริงๆ ว่า “เราไม่ควรพูด ไม่ควรทำให้คนอื่นๆเสียใจ หรือช้ำใจจะดีไหม...” เราจะพูดเพื่อไม่ให้ใครสักคนที่ฟังเราต้องเสียใจ แต่พูดให้เขามีกำลังใจ มีความหวังจะดีไหม... พ่อว่าดีมากๆนะครับ ถ้าเราจะไม่ทำร้ายใครเลยด้วยคำพูดของเราคงจะเป็นการดีเหลือเกิน...

• พ่อคิดถึงพระคุณเจ้ายอแซฟ บรรจง อารีพรรค ได้ยินจากพระสงฆ์รุ่นพี่เล่าให้ฟังว่า...
o พระคุณเจ้ามีวิธีอยู่กับคนอื่นๆ มีวิธีการอบรม และความรักต่อทุกคน ได้ยินว่า
o ท่านเป็นคนที่มีนิสัยน่ารักมากในเรื่องการพูดกับสามเณรเมื่อท่านอบรม หรือเมื่อต้องพูดกับใครต่อใคร...
o ท่านชอบพูดถ้าจำเป็นต้องเตือน ท่านชอบพูดให้คิด ให้รู้จักคิด ให้คิดได้ แต่ไม่ชอบพูดให้ใครเสียใจ...

• พ่อว่านี่เป็นตัวอย่างที่น่ารักมากๆ ของพระคุณเจ้า... ไม่ทำให้ใครเสียใจด้วยคำพูดเลยถ้าไม่จำเป็น... น่ารักมากครับ

• มีอีกหลายประสบการณ์แน่ๆเรื่องของความ “อ่อนโยน” ไม่ทำให้ใครเสียใจ ไม่ทำให้ใครเสียหายหรือรู้สึกแย่ๆด้วยคำพูดของเรา พ่อคิดว่า น่าคิดมากๆ พ่อชอบคำของเปาโลวันนี้ในช่วงท้ายของบทอ่านครับ... เปาโลย้ำว่า
o “ดังนั้น ความรู้ของท่านทำให้ผู้อ่อนไหวประสบหายนะ เขาเป็นพี่น้องซึ่งพระคริสตเจ้าสิ้นพระชนม์เพื่อเขา
o ถ้าท่านทำบาปต่อพี่น้องและทำร้ายมโนธรรมที่อ่อนไหวของเขา ท่านก็ย่อมทำบาปต่อพระคริสตเจ้า
o ดังนั้น ถ้าอาหารเป็นเหตุให้พี่น้องของข้าพเจ้าตกในบาป ข้าพเจ้าก็จะไม่กินเนื้ออีกเลย ด้วยเกรงว่าข้าพเจ้าจะเป็นเหตุให้พี่น้องตกในบาป”

• นักบุญเปาโลสอนเราเรื่องระมัดระวัง มโนธรรมของคนอื่น... พ่อคิดว่า เรื่องการทำร้ายมโนธรรม หรือความรู้สึกของคนอื่นๆ ไม่น่ารักเลย... เราน่าคิดจริงๆ
o เราได้ใส่ใจกับความรู้สึกของเพื่อนพี่น้องของเราบ้างไหม พ่อได้ยิน ได้มีประสบการณ์ บางครั้ง ลูกๆ ไม่ได้ระวังความรู้สึกของตนเลยในการ ปฏิบัติต่อพ่อแม่ ต่อผู้อาวุโส หรือปู่ยาตายาย... บ่อยครั้ง พวกเรา หรือคนรุ่นใหม่ อารมณ์ร้อน ไม่ระวังคำพูด วีนแตกกับพ่อแม่ผู้อาวุโสกว่าประหนึ่งว่าพวกท่านฉลาดน้อยกว่าเรา เรียนน้อยกว่าเรา น่าเศร้านะครับ
o เราคริสตชนครับเราควร “รู้จักควบคุมตนเองกันมากๆ” ในการใช้อารมณ์โกรธ อารมณ์วีนปรี๊ดแตกกับคนอื่น หรือพูดทำร้ายจิตใจ พูดด้วยถ้อยคำรุนแรงกันคนอื่นๆ ไม่น่าเกิดกับพวกเราคริสตชนเลยนะครับ แต่ความจริงก็คือบ่อยครั้ง ลูกๆ ไม่ได้ให้เกียรติบิดามารดาเลย ไม่ควบคุมตนเองเอาเสียเลย พ่อสมัยนี้ต้องกลายเป็นฝ่ายกลัวลูก กลัวลูกไม่พ่อใจ กลัวลูกวีนแตก กลัวลูกเสียความรู้สึก.... จริงๆนะครับ พ่อได้พบเยอะมาก (จริงไหมครับ ถ้าเป็นสมัยพ่อเป็นเด็กละก็... กลับพ่อแม่ เกรงสุดๆ ไม่กล้าหืออะไรทั้งสิ้น) แต่เวลานี้ตรงข้ามครับ... พ่อแม่กลัว และลูกๆ ก็ไม่ได้เกรงใจ ไม่เกรงความรู้สึกของพ่อแม่เอาเสียเลย...
o และกับคนรอบข้าง... พ่อคิดว่า คนที่คิดหรือดูถูกคนอื่นๆ ด้วยคำพูด ด้วยสายตา... เก่งกันนัก ตาขวางๆ ตาดุๆ มองคนอื่นอย่างไม่ให้เกียรติเนี่ย เรียนรู้จากละครกันมากนัก... ประเภททำสวยกว่า และทำเริดเชิดใส่กัน และก็ช่างนำมาเลียนแบบและกระทำต่อกันก็มากเหลือ... เจ็บปวดครับ... อย่าทำร้ายกันด้วยสายตาเลย รู้ไหมครับ.. ดวงตาที่มองคนอื่นแบบไม่ให้เกียรติน่ะมันช่างเห็นได้ชัดมากๆ และทำให้ใบหน้าเราดูไม่น่ารักเอาเสียเลย... ระวังๆ กันหน่อยนะครับ

• เปาโลเน้น การเป็นที่สะดุดเรื่องการกิน การอยู่ การอดเนื้อ ที่เราต้องไม่ทำให้เกิดกระรบกวนมโนธรรมกัน...
o เรื่องการอดเนื้อ... จำเป็นไหม...
o จิตตารมณ์ของการอดเนื้อคือการอดสิ่งที่เราชอบ ในต่างประเทศเนื้อเป็นของแพงมากๆ การอดเนื้อเป็นการอดใจ ลดค่าใช้จ่ายและเพื่อสร้างจิตตารมณ์ของการให้และการแบ่งปัน
o ดังนั้น พ่อคิดว่าสิ่งสำคัญมากๆ เราควรถือกฎของการอดเนื้อด้วยความหมายที่แท้จริง แน่นอน การงดเนื้อก็ยังจำเป็นเพื่อเป็นเครื่องหมายว่า เราตั้งใจให้วันศุกร์แต่ละวันศุกร์เป็นวันที่เราระงับใจตนเอง ใส่ใจกับตนเองในเรื่องการกินการดื่ม..
o นั่นหมายความว่าเราใส่ใจกับชีวิตของเราในด้านชีวิตศาสนา ความเอาใจใส่ที่จะบังคับจิตใจตนเอง ควบคุมความอยาก ความรู้สึกของตน
o และแน่นอน จิตตารมณ์สำคัญ คือ การที่เราพยายามจะแบ่งปันแก่พี้น้องผู้ด้อยโอกาสกว่าเราด้วย...
o ดังนั้น พ่อคิดว่า “การอดเนื้อ” ต้องการความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ถ้าเราไม่มีตัวเลือกให้การรับประทานและมีอยู่แล้วก็รับประทาน และเราทำกิจศรัทธาอื่นๆ ชดเชย หรือ การแบ่งปันให้ทานมากขึ้นก็ย่อมทำได้..
o ที่สำคัญ คือ จิตตารมณ์ของการรู้จักสะกดอดใจ ระงับบังคับตนเอง นั่นคือความหมายของการอดเนื้อ เราอาจจะอดของที่ชอบที่ อดเครื่องดื่มที่ชอบ ฯลฯ เราอาจภาวนามากขึ้นเป็นพิเศษ ฯลฯ ทำได้ทั้งสิ้น เพราะนี่คือจิตตารมณ์ของการอดเนื้อนั่นเอง

• พ่อคิดว่า จิตตารมณ์ของการรู้จักอดเนื้อ อดไม่เป็นที่สะดุดแก่คนอื่น ควบคุมตนเอง ไม่ให้สะดุดมโนธรรมคนอื่นๆ น่าจะเป็นสิ่งที่ดีและถูกต้องมากๆ ดังนั้น พี่น้องที่รักครับ... พ่อเชิญชวนครับ
o ให้เราหันมารู้จักอดกลั้นจิตใจของเรา รักษาความรู้สึกของเพื่อนพี่น้องของเราให้ได้รับความปรารถนาดี ได้รับความรู้สึกดีๆจากเราเสมอจะดีไหม
o ให้เราหันมาแคร์ความรู้สึกของพ่อแม่พี่น้อง ของญาติผู้ใหญ่ของเรา โดยเฉพาะพวกท่านที่อาวุโสมาก อาจไม่คล่องแคล่วเหมือนแต่ก่อน... ให้เราใจเย็นกับพวกท่าน ไม่วีน ไม่ปรี๊ดแตกกับพวกท่านเถอะนะครับ
o ให้เราปฏิบัติบัญญัตินี้อย่างเคร่งครัด คือ จงนับถือบิดามารดา และรักเพื่อนพี่น้องของเราให้มากๆ
o ให้เราละเว้นจากการฆาตกรรมเพื่อนพี่น้อง ฆ่ากันด้วยสายตา ด้วยวาจาที่ทำร้าย ใช่เราอาจจะเคร่งกับการอดเนื้ออดอาหาร แต่พ่อย้ำ ให้เราอด...อดกินเลือดกินเนื้อเถือหนัง หักกระดูกเพื่อนพี่น้องด้วยวาจา และกิจการจะดีไหม...
o ให้เราให้เกียรติ เอาใจใส่มโนธรรมของพี่น้องที่อาจอ่อนไหว และหรืออ่อนแอกว่าเรา... ขอให้เรารักมโนธรรม ถนอมจิตใจของกันและกันมากๆจะดีไหมครับ

• พี่น้องที่รักครับ... วันนี้เอาเพียงเท่านี้ สิ่งสำคัญที่พ่อขอภาวนาและนำเสนอให้เราเน้น คือ “วุฒิภาวะในความเชื่อในกระคริสตเจ้าของเราทุกคน”
1. ขอให้เราได้มุ่งให้ชีวิตของเราเป็นผู้ใหญ่ในความเชื่อมากๆ และ
2. ที่สำคัญ เราต้อง “เคารพมโนธรรมของพี่น้องของเรา” ให้มากที่สุด และ
3. ขออย่าให้เราทำให้ใครต้องสะดุดหรือทำให้ใครต้องเสียใจเลย
4. นั่นคือความตั้งใจขอพ่อเอง และความตั้งใจที่พ่อขออนุญาตนำเสนอครับ.... ขอพระเจ้าอวยพรครับ อ่านพระคัมภีร์นะครับ....

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย