Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2014
สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

(ฉลองแม่พระบังเกิด)
• “แม่พระสำคัญอย่างไรหนอ ทำไมจึงให้ความสำคัญกับแม่พระมากเหลือเกิน พี่โปรแตสแตนท์ ไม่ยอมรับพระพระธรรมล้ำลึกหรือข้อความเชื่อของเราคาทอลิกเกี่ยวกับแม่พระจริงๆ เพราะเขายืนยันว่า ไม่มีการเปิดเผยในพระคัมภีร์”... ในแง่หนึ่งก็จริงอยู่นะครับ... ไม่เถียงเลยครับ ความเชื่อเกี่ยวกับแม่พระไม่ได้บรรจุอยู่ในพระคัมภีร์โดยตรง....• แต่... พระศาสนจักรคาทอลิกเชื่อไม่ใช่เพียงพระคัมภีร์ แต่ทว่าเรามีความเชื่อในธรรมประเพณีแห่งชีวิตด้วยเช่นกัน...และถ้าศึกษาดีๆ พระคัมภีร์ก็ค่อยๆเติบโต ได้รับการเผยแสดงและถ่ายทอดมาในสายธารธรรมประเพณีศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกันครับ

• เพราะธรรมประเพณีแห่งชีวิตคือที่เผยแสดงแม้กระทั่งตัวบทพระคัมภีร์ก็ถ่ายทอดกันมาในธรรมประเพณีเช่นด้วยการบันทึก การถ่ายทอดเป็นธรรมประเพณี...

• วันนี้ พ่ออยากอ้างพระคัมภีร์ โดยใช้ภาษาเปรียบเทียบอย่างที่เคยทำบ้างแล้ว แต่วันนี้จะจัดความคิดให้ชัด ให้เราคริสตชนคาทอลิกได้เห็นว่า ทำไม่แม่พระจึงมีที่สำคัญเหลือเกินในพระศาสนจักรคาทอลิก....

• เรามาอ่านพันธสัญญาเดิมกันนะครับ พ่อขอยกหนังสืออพยพบทที่ 25 สักหน่อยนะครับ... บทอ่านวันนี้ไม่ใช่บทอ่านในมิสซาประจำวันนะครับ แต่พ่อยกมาเพื่อเสนอความเข้าใจต่อเหตุผลที่เราถวายเกียรติแด่พระแม่มารีย์เสมอ...

 

อพย 25:10-22….
“10ท่านจะต้องสร้างหีบไม้กระถินเทศใบหนึ่ง ยาวสองศอกครึ่ง กว้างหนึ่งศอกครึ่ง และสูงหนึ่งศอกครึ่ง 11ท่านจะต้องบุภายในและหุ้มภายนอกด้วยทองคำบริสุทธิ์ และทำขอบทองคำไว้รอบหีบ 12ท่านจะต้องทำห่วงทองคำสี่ห่วงติดไว้ที่ขาหีบทั้งสี่ด้าน ด้านละสองห่วง 13ท่านจะต้องทำคานด้วยไม้กระถินเทศแล้วหุ้มทองคำ 14ท่านจะต้องสอดคานนี้ในห่วงที่อยู่ข้างหีบทั้งสองด้าน สำหรับหาม 15คานนั้นจะต้องทิ้งไว้ในห่วงของหีบ อย่าได้ถอดออกเลย 16ท่านจะต้องนำแผ่นศิลาจารึก สองแผ่นที่เราจะให้ท่านใส่ไว้ในหีบนั้น 17ท่านจะต้องทำฝาหีบ ด้วยทองคำบริสุทธิ์ ยาวสองศอกครึ่ง กว้างหนึ่งศอกครึ่ง 18ท่านจะต้องใช้ฆ้อนเคาะทองคำให้เป็นรูปเครูบ สองตนตั้งไว้ที่ปลายฝาหีบทั้งสองด้าน 19ท่านจะต้องตีรูปเครูบตั้งไว้ที่ปลายสุดของหีบ ด้านละตน ให้ติดเป็นเนื้อเดียวกันกับฝาหีบทั้งสองด้าน 20เครูบนั้นจะกางปีกปกเหนือฝาหีบ และหันหน้าเข้าหากัน ต่างมองดูฝาหีบ 21ท่านจะต้องวางฝานี้ปิดหีบ ที่บรรจุแผ่นศิลาจารึกที่เราจะให้ท่าน 22เราจะมาพบท่านที่นั่น และจะพูดกับท่านจากฝาหีบที่บรรจุแผ่นศิลาจารึก ระหว่างเครูบทั้งสองตนที่อยู่บนหีบ เราจะให้คำสั่งแก่ท่านเพื่อประกาศให้ชาวอิสราเอลรู้”

 

ประเด็นสำคัญ
ภาคแรก ข้อ 10-15 สังเกตว่าไม้ที่ใช้ทำหีบพระบัญญัตินั้นเป็นชนิดเดียวกับไม้ที่ใช้ทำเต็นท์นัดพบและที่สำคัญ คือ “ต้องหุ้มด้วยทองคำบริสุทธิ์” พระเจ้าได้ประทานคำสั่งที่ละเอียดนี้

• ทำไมคำสั่งของพระเจ้าเรื่องหีบพระบัญญัติจึงต้องให้รายละเอียด และต้องชัดเจนเช่นนี้? เห็นได้ชัดเจนว่า สาระสำคัญทั้งหมดเน้นที่คำสั่งของพระยาห์เวห์ต่อประชากรของพระเจ้า เน้นที่ “การเชื่อฟัง” เป็นสำคัญ

• หมายความว่า จำเป็นที่จะต้องทำตามที่พระเจ้า พระยาห์เวห์ทรงสั่งทุกประการ เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของการรักษา “พระบัญญัติ” หรือ “หีบพระบัญญัติ หรือหีบพันธสัญญา” หรือจะเรียกว่า “คลังแห่งพระพร”

• ห่วงสี่ห่วงที่เป็นทองคำและคานหามไม้หุ้มทองเพื่อชี้ให้เห็นว่า การแบกหีบพระบัญญัตินี้ต้องไม่ถูกสัมผัสด้วยมือของมนุษย์ ความประเสริฐ ความล้ำค่าแห่งพระบัญญัติ หรือพันธสัญญา หรือ พระพรของพระเจ้า
o ไม้ที่หาได้ดีที่สุดในถิ่นทุระกันดาร “กระถินเทศ” Acacia Wood
o ต้อง “หุ้มด้วยทองคำ”
o โดยเน้นว่านี่คือ “การประทับอยู่ของพระยาห์เวห์ ความล้ำเลิศแห่งพระบัญญัติ พันธสัญญาหรือพระพร” ชี้ให้เห็นถึงเรื่อง “ความศักดิ์สิทธิ์”
• ไม้คานหามต้องไม่ถอดจากห่วงทองคำ เป็นเครื่องหมายชี้ให้เห็นว่า จำเป็นต้องหามหีบนี้ตลอดเวลา หรือพร้อมเสมอที่จะต้องถือพระบัญญัติของพระเจ้าอย่างจริงจัง ในใจความที่ว่า “ไปไหนไปด้วย...”
• ข้อสังเกต คือ หลักการสำคัญที่ว่า พระบัญญัติของพระเจ้านั้น หมายถึง การประทับอยู่ของพระเจ้า และจำเป็นที่จะต้องเคียงคู่กับการเดินทางของประชากรเสมอ กล่าวได้ว่า แม้อยู่ในเต็นท์นัดพบก็ตามคานหามนั้นต้องสอดอยู่เสมอ ต้องไม่เอาออก เพราะว่าจำเป็นที่จะต้องถือบัญญัติของพระเจ้าตลอดเวลา

• พระบัญญัติและประชากรนั้น ขาดจากกันไม่ได้ กล่าวได้ว่า “ถ้าหากขาดพระบัญญัติ... ก็ขาดพันธสัญญา... ขาดพันธสัญญา... ก็ขาดพระพรของพระเจ้า”

• ข้อสังเกต “ความหมายของ ‘ความจำเป็น’ ที่จะต้องสอดคานหามนี้ไว้ตลอดเวลา”

 

ภาคสอง ข้อ 17-22 เรื่องสำคัญมากคือ “ที่นั่งพระกรุณา” หรือ Seat of Mercy (ฝาหีบ) ฝาหีบมีขนาดตามคำสั่งเท่ากับตัวหีบพันธสัญญา พระเจ้าสั่งให้ทำฝาหีบหรือที่นั่งพระกรุณาอย่างชัดเจน โดยบนฝาหีบนี้เป็นที่ประกาศถึงพระกรุณาของพระเจ้า โดยอาศัยรูปเครูบทั้งสอง
• บางคำแปลใช้คำว่า “ฝาหีบ” แต่ถ้าพิจารณาจะพบว่าต้นฉบับนั้นเน้นว่าเป็น “ที่นั่งพระกรุณา” (Seat of Mercy) และข้อสังเกตที่สำคัญที่สุดตัวบทพระคัมภีร์ตอนนี้จากหนังสืออพยพ คือ คำว่า “ที่นั่งพระกรุณา หรือที่ภาษาไทยเราแปลว่า “ฝาหีบ”” นี้ปรากฏ 7 ครั้งในตัวบทตอนนี้ ทำให้เห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่อย่างลึกซึ้งถึงเรื่อง
o “พระกรุณา” ของพระเจ้า
o การมีหีบพระบัญญัติ การแบกพระบัญญัติ หรือการถือพันธสัญญา
o การเป็นคู่สัญญาของพระเจ้า
o ทั้งหมดนี้มีความหมายสำคัญที่สุด คือ
o การแบกพระบัญญัติไว้ตลอดเวลาซึ่ง “พระกรุณา” ของพระเจ้า

• สรุปว่า จำเป็นต้องมีพันธสัญญา และพันธสัญญาจะครบครันได้ ต้องถือตามพันธสัญญา คือการถือพระบัญญัติ แต่เหนืออื่นใด เรียกว่า เหนือกว่าพระบัญญัติ คือ “พระกรุณาของพระเจ้า”

• “เครูบ” ซึ่งเป็นเนื้อเดียวกับฝาหีบ เครูบนี้โดยปกติจะเกี่ยวข้องกับที่ประทับของพระยาห์เวห์ ในลักษณะที่เครูบเป็นผู้เฝ้ารักษาหรือผู้แบกรับพระบัลลังก์ของพระยาห์เวห์ เราจึงสังเกตเห็นว่า พระเจ้าตรัสกับโมเสสจากตรงกลางของเครูบทั้งสอง ประดุจตรัสจากพระที่นั่งของพระเจ้า

• สังเกตว่าปีกของเครูบและดวงตาของเครูบนั้นอยู่ที่ใด?? “เครูบนั้นจะกางปีกปกเหนือฝาหีบ และหันหน้าเข้าหากัน ต่างมองดูฝาหีบ(ที่นั่งพระกรุณา)”

• “พระบัญญัติ คือเครื่องมือประกาศพันธสัญญา และพระกรุณา”

• ข้อ 21 ท่านจะต้องวางฝานี้ปิดหีบ ที่บรรจุแผ่นศิลาจารึกที่เราจะให้ท่าน ที่นั่งพระกรุณานั้นอยู่เหนือพระบัญญัติสิบประการที่พระเจ้าประทานให้ที่ซีนัย แม้บัญญัติสำคัญที่สุด แต่เหนือพระบัญญัตินั้น ปกคลุมด้วยที่นั่งพระกรุณาของพระเจ้า
o หมายความว่า พระบัญญัติของพระเจ้าคือสิ่งที่ต้องเก็บรักษาอย่างยิ่งยวด เป็นศูนย์กลางของการเพ่งมอง ซึ่งหมายถึงการเป็นศูนย์กลางของชีวิตของประชากรของพระเจ้า

• ข้อ 22 พระเจ้าพบกับประชากรของพระองค์ โดยตรัสจากที่นั่งพระกรุณา ดูเหมือนว่า “พระกรุณาของพระเจ้า” คือศูนย์กลางแห่งการประทับอยู่ของพระเจ้ากับประชากรของพระองค์

• สิ่งที่ต้องไตร่ตรอง คือ หีบพระบัญญัตินี้ ตั้งอยู่ที่ใจกลางของเต็นท์นัดพบ เราต้องไม่ลืมว่าในเต็นท์ที่พระเจ้าประทับในอดีตกาล หรือในหัวใจของพระวิหารของชาวยิว ณ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด (Holy of Holies) ที่เขาเชื่อว่า เป็นที่ๆ ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด เป็นที่ประทับอยู่ของพระเจ้า

• ณ ที่นั่งพระกรุณา ระหว่างเครูบทั้งสอง ที่จ้องมองพระบัญญัตินั้น คือ ที่พิเศษแห่งการประทับอยู่ของพระเจ้า (par excellence of the Presence of Yahweh in the context of Israel’s worship) นี่คือ ศูนย์กลางแห่งคารวะกิจและการถวายบูชาของอิสราเอล นี่คือศูนย์กลางแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของอิสราเอล
สรุป

• หีบพระบัญญติได้รับการสร้างขึ้นอย่าง พิเศษสุด บริสุทธิ์สุดๆ และให้ความสำคัญสุด เพราะใช้บรรจุ “พระคำ พระวาจา หรือพระบัญญัติ” ภาษาฮีบรูคือ dabar วาจา ภาษากรีกคือ Logos คำพูดหรือพระวาจาของพระเจ้า...

• ดังนั้น หีบใบนี้ต้องเป็นไม้หุ้มด้วยทองคำบริสุทธิ์เพื่อรองรับพระวาจาประกาศความรักความกรุณาของพระเจ้า เป็นที่เคารพสูงสุดเพราะเป็นที่บรรจุพระวาจาของพระเจ้านี่เอง

• มาถึงประเด็นสำคัญของเราแล้วครับ....
o เช่นกันครับ ในธรรมประเพณีของพระศาสนจักรและจากพระวรสารเราพบว่า “แม่พระคือที่ประทับของพระวาจานิรันดร พระวาจา “พระวจนาตถ์” (Logos วาจา) ผู้ทรงรับเอาร่างกายมาบังเกิดเป็นมนุษย์ ประทับรับเอาเนื้อหนังมนุษย์ในพระครรภ์ของพระแม่มารีย์
o ดังนั้น พระศาสนจักรคาทอลิกจึงไม่ลังเลเลยที่จะให้เกียรติพระแม่สูงส่ง แม้แม่พระไม่ใช่พระเจ้า และไม่ได้เทียบเท่าพระเจ้า แต่ก็พระศาสนจักรได้ให้เกียรติพระแม่ด้วยพระนามมากมายที่เราได้ยินเสมอ “หีบพระบัญญัติ ประตูสวรรค์ ดาวรประจำรุ่ง ความรอดของคนไข้... ปราสาทงา ปราสาทดาวิด เคหะทองคำ ฯลฯ...”

 

• แม่พระสมควรได้รับเกียรติสูงมาก เพราะพระวาจาของพระเจ้า เรียกว่า
o “หีบพระบัญญัติอันที่จริงไม่ได้ล้ำค่าเลย แต่เพราะบรรจุพระวาจา บรรจุพระบัญญัติ หีบจึงต้องได้รับการจัดเตรียมอย่างดี และได้รับการเคารพ”
o สำหรับพระแม่มารีย์... ฉันใดก็ฉันนั้น และอันที่จริงยิ่งกว่าหีบพระบัญญัติมากนัก เพราะหีบพระบัญญัติ เพียงบรรจุแผ่นศิลาจารึกพระบัญญัติ แต่พระแม่มารีย์ เลือดเนื้อของพระแม่ คือ เลือดเนื้อของพระเยซูในพระธรรมชาติมนุษย์จริงๆ
o เพราะพระเยซูโอรสของพระแม่ทรงเป็นพระวาจาของพระเจ้า และทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงรับเอาร่างกายมาบังเกิดเป็นมนุษย์

• พี่น้องที่รัก โดยเหตุผลจากพระคัมภีร์ในหนังสืออพยพที่พ่อยกมาอธิบายจึงมีน้ำหนักยิ่งนักที่เราจะเปรียบเทียบแบบที่ทนแทนกันได้อย่างสนิทแน่น และดีกว่าด้วย

• คือ สำหรับแม่พระที่เป็นยิ่งกว่าหีบพระบัญญัติ เพราะบรรจุพระวาจาคือพระเยซูเจ้าความสมบูรณ์ของพระวาจาของพระเจ้า

• ดังนั้น เราจึงมีคำสอนเพื่อถวายเกียรติแม่พระในรูปแบบต่างๆ มากมาย ทั้งนี้เรามุ่งจุดศูนย์กลางอยู่ที่พระเยซูคริสตเจ้าเท่านั้นเป็นสำคัญ

• พี่น้องที่รักครับ... วันนี้ประเพณีของพระศาสนจักร ฉลอง แม่พระบังเกิด

• พ่อคิดว่า คงไม่แปลกเลยที่เราจะมีวันฉลองวันคล้ายวันสมภพของพระแม่.. คงจะมีมากถ้าเราคริสตชนจะสามารถกล่าว “Happy Birthday” แด่พระแม่มารีย์ครับ

 

 

 

 

 

 


• เราจึงสามารถสรรเสริญพระเจ้าร่วมกับพระแม่มารีย์เสมอครับ... ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย