"อาณาจักรสรรค์เปรียบได้กับขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในทุ่งนา.." (มธ.13:44-46)