Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

III. เปาโลแก้ข้อกล่าวหาa

เปาโลตอบโต้ผู้กล่าวหาว่าท่านเป็นคนอ่อนแอ

10  1ข้าพเจ้าเปาโลขอร้องท่านทั้งหลายด้วยความอ่อนโยนและด้วยพระทัยดีของพระคริสตเจ้า ข้าพเจ้าถูกกล่าวหาว่าถ่อมตนเมื่ออยู่ต่อหน้า แต่ใจกล้าเมื่ออยู่ห่างไกลb  2จึงขอร้องท่านอย่าให้ข้าพเจ้าแสดงใจกล้าเมื่อจะมาพบท่าน เพราะข้าพเจ้ามั่นใจว่าจะมีใจกล้าต่อผู้ที่คิดว่าความประพฤติของเราเป็นไปตามมาตรฐานมนุษย์  3เราเป็นมนุษย์ก็จริง แต่เราไม่ต่อสู้ตามวิธีการของมนุษย์  4อาวุธที่เราใช้ต่อสู้ไม่ใช่อาวุธตามธรรมชาติ แต่เป็นอาวุธที่มีอานุภาพจากพระเจ้าcทำลายป้อมปราการได้ เราทำลายความคิด  5และความหยิ่งยโส ซึ่งยกตัวขึ้นต่อสู้กับความรู้ของพระเจ้าได้ เราปรับความคิดทุกอย่างให้มาอ่อนน้อมเชื่อฟังพระคริสตเจ้า  6เมื่อท่านเชื่อฟังอย่างดีแล้ว เราก็พร้อมที่จะลงโทษความไม่เชื่อฟังทุกอย่าง  7จงมองดูให้เต็มตาเถิดd ถ้าผู้ใดมั่นใจว่าเขาเป็นของพระคริสตเจ้า ก็ให้เขาระลึกด้วยว่า เขาเป็นคนของพระคริสตเจ้าฉันใด เราก็เป็นคนของพระคริสตเจ้าeฉันนั้น  8แม้ข้าพเจ้าจะโอ้อวดตนเองเกินไปบ้างในอำนาจที่องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่เราเพื่อเสริมสร้างไม่ใช่เพื่อทำลายท่าน ข้าพเจ้าก็จะไม่อับอายที่จะใช้อำนาจนั้น  9มิใช่เพื่อให้ท่านคิดว่าข้าพเจ้าเขียนจดหมายข่มขู่ให้ท่านเกรงกลัวf  10บางคนพูดว่า "จดหมายของเขาดุดัน แข็งกร้าว แต่เมื่อมาอยู่ต่อหน้า เขากลับอ่อนแอและคำพูดไม่ประทับใจ"  11ผู้พูดเช่นนี้จงคิดเถิดว่า เราพูดเช่นใดทางจดหมายเมื่ออยู่ห่างไกล เราก็จะกระทำเช่นนั้นเมื่อมาอยู่กับท่านด้วย10 a ถ้าจดหมายถึงชาวโครินธ์ฉบับที่ 2 เป็นจดหมายฉบับเดียว อย่างน้อยต้องยอมรับว่าที่จุดนี้มีการเปลี่ยนเรื่องและเปลี่ยนท่าที่ของผู้เขียนอย่างกระทันหันว่าเปาโลได้บอกให้คนเขียนตามจนจบบทที่ 9 แล้วจึงหยุดไประยะหนึ่ง และหลังจากนั้นเปาโลได้รับข่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพจิตใจและความรู้สึกที่ชาวโครินธ์มีต่อ  เปาโล ข่าวเพิ่มเติมนี้อาจจะรวมถึงข้ออ้างที่ปรากฏอยู่ในข้อ 10 และเปาโลอาจพูดพาดพิงถึงใน 10:1 ดู 12:16,20 ด้วย

b การพูดพาดพิงถึงคำประชดของศัตรูของเปาโล ดู ข้อ 10

c หรือ "เพื่อพระเจ้า"

d หรือ "ท่านมองแต่สิ่งที่ปรากฏภายนอก"

e "ของพระคริสตเจ้า" อาจหมายถึง "พวกของพระคริสตเจ้า" เหมือนกับใน 1 คร 1:12 เชิงอรรถ j หรือน่าจะหมายถึงคริสตชนที่ผูกขาดว่าพระคริสตเจ้าเป็นกรรมสิทธ์ของตนเท่านั้น

f เทียบ ข้อ 11 ชาวโครินธ์ต้องไม่คิดว่า ความเคร่งครัดของเปาโลจำกัดอยู่ในจดหมายเท่านั้น

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย