Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

 

การให้ทาน

6  1“จงระวัง อย่าปฏิบัติศาสนกิจaของท่านต่อหน้ามนุษย์เพื่ออวดคนอื่น มิฉะนั้น ท่านจะไม่ได้รับบำเหน็จจากพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์  2ดังนั้น เมื่อท่านให้ทาน จงอย่าเป่าแตรข้างหน้าท่านเหมือนที่บรรดาคนหน้าซื่อใจคดbมักทำในศาลาธรรมและตามถนนเพื่อจะได้รับคำสรรเสริญจากมนุษย์ เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า เขาได้รับบำเหน็จของเขาแล้ว  3ส่วนท่าน เมื่อให้ทาน อย่าให้มือซ้ายของท่านรู้ว่ามือขวากำลังทำสิ่งใด เพื่อทานของท่านจะได้เป็นทานที่ไม่เปิดเผย  4แล้วพระบิดาของท่านผู้ทรงหยั่งรู้ทุกสิ่ง จะประทานบำเหน็จให้ท่าน

การอธิษฐานภาวนา

5“เมื่อท่านอธิษฐานภาวนาcจงอย่าเป็นเหมือนบรรดาคนหน้าซื่อใจคด เขาชอบยืนอธิษฐานภาวนาในศาลาธรรม และตามมุมลานเพื่อให้ใคร ๆ เห็น เราบอกความจริงแก่ท่านว่า เขาได้รับบำเหน็จของเขาแล้ว  6ส่วนท่าน เมื่ออธิษฐานภาวนา จงเข้าไปในห้องส่วนตัว ปิดประตู อธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้สถิตอยู่ทั่วทุกแห่ง แล้วพระบิดาของท่านผู้ทรงหยั่งรู้ทุกสิ่งจะประทานบำเหน็จให้ท่าน

วิธีอธิษฐานภาวนา บทภาวนาของพระเยซูเจ้า

7“เมื่อท่านอธิษฐานภาวนา จงอย่าพูดซ้ำเหมือนคนต่างศาสนา เขาคิดว่าถ้าเขาพูดมากพระเจ้าจะทรงสดับฟัง  8อย่าทำเหมือนเขาเลย เพราะพระบิดาของท่านทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการอะไร ก่อนที่ท่านจะขอเสียอีก  9เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงอธิษฐานภาวนาดังนี้d

“ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระองค์สถิตในสวรรค์

พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ

10พระอาณาจักรจงมาถึง

พระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดิน เหมือนในสวรรค์

11โปรดประทานอาหารประจำวันeแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้

12โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าf

เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น

13โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจญ

แต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายgเทอญ

14“เพราะถ้าท่านให้อภัยผู้ทำความผิด พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ ก็จะประทานอภัยแก่ท่านด้วย 1 5แต่ถ้าท่านไม่ให้อภัยผู้ทำความผิด พระบิดาของท่านก็จะไม่ประทานอภัยแก่ท่านเช่นเดียวกัน”

การจำศีลอดอาหาร

16“เมื่อท่านทั้งหลายจำศีลอดอาหาร จงอย่าทำหน้าเศร้าหมองเหมือนบรรดาคนหน้าซื่อใจคด เขาทำหน้าหมองคล้ำ เพื่อแสดงให้ผู้คนรู้ว่าเขากำลังจำศีลอดอาหาร  เราบอกความจริงแก่ท่านว่า เขาได้รับบำเหน็จของเขาแล้ว  17ส่วนท่าน เมื่อจำศีลอดอาหาร จงล้างหน้า ใช้น้ำมันหอมใส่ศีรษะ  18เพื่อไม่แสดงให้ผู้คนรู้ว่าท่านกำลังจำศีลอดอาหาร แต่ให้พระบิดาของท่าน ผู้สถิตอยู่ทั่วทุกแห่งทรงทราบ และพระบิดาของท่านผู้ทรงหยั่งรู้ทุกสิ่ง ก็จะประทานบำเหน็จให้ท่าน”

สมบัติแท้

19“ท่านทั้งหลายจงอย่าสะสมทรัพย์สมบัติบนแผ่นดินนี้เลย ที่นี่ทรัพย์สมบัติทั้งหลายถูกสนิมและขมวนกัดกิน และถูกขโมยเจาะช่องเข้ามาขโมยไปได้  20แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติในสวรรค์เถิด ที่นั่นไม่มีสนิมหรือขมวนกัดกิน และขโมยก็เจาะช่องเข้ามาขโมยไปไม่ได้  21เพราะทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ใด ใจของท่านก็จะอยู่ที่นั่นด้วย”

ประทีปของร่างกาย

22“ประทีปของร่างกายคือดวงตา ดังนั้น ถ้าดวงตาของท่านเป็นปรกติดี สรรพางค์กายของท่านก็จะสว่างไปด้วย  23แต่ถ้าดวงตาของท่านไม่ดี สรรพางค์กายของท่านก็จะมืดไปด้วย ฉะนั้น ถ้าความสว่างในท่านมืดไปแล้ว ความมืดจะยิ่งมืดมิดสักเพียงใด”h

พระเจ้าและเงินทอง

24“ไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้ เขาจะชังนายคนหนึ่งและจะรักนายอีกคนหนึ่ง เขาจะจงรักภักดีต่อนายคนหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกคนหนึ่ง ท่านทั้งหลายจะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้”

ความวางใจในพระเจ้า

25“ฉะนั้น เราบอกท่านทั้งหลายว่า อย่ากังวลถึงชีวิตของท่านว่าจะกินอะไร อย่ากังวลถึงร่างกายของท่านว่าจะนุ่งห่มอะไร ชีวิตย่อมสำคัญกว่าอาหาร และร่างกายสำคัญกว่าเครื่องนุ่งห่มมิใช่หรือ  26จงดูนกในอากาศเถิด มันมิได้หว่าน มิได้เก็บเกี่ยว มิได้สะสมไว้ในยุ้งฉาง แต่พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงเลี้ยงมัน ท่านทั้งหลายมิได้มีค่ามากกว่านกหรือ  27ท่านใดบ้างที่กังวลแล้วต่ออายุของตนให้ยาวออกไปอีกสักหนึ่งวันได้  28ท่านจะกังวลถึงเครื่องนุ่งห่มทำไม จงพิจารณาดอกไม้ในทุ่งนาเถิด มันเจริญงอกงามขึ้นได้อย่างไร มันไม่ทำงาน มันไม่ปั่นด้าย  29แต่เราบอกท่านทั้งหลายว่า กษัตริย์ซาโลมอนเมื่อทรงเครื่องอย่างหรูหรา ก็ยังไม่งดงามเท่าดอกไม้นี้ดอกหนึ่ง  30แม้แต่หญ้าในทุ่งนา ซึ่งมีชีวิตอยู่วันนี้ รุ่งขึ้นจะถูกโยนทิ้งในเตาไฟ  พระเจ้ายังทรงตกแต่งเช่นนี้ พระองค์จะไม่สนพระทัยท่านมากกว่านั้นหรือ ท่านช่างมีความเชื่อน้อยจริง  31ดังนั้น อย่ากังวลและกล่าวว่า ‘เราจะกินอะไร หรือจะดื่มอะไร  หรือเราจะนุ่งห่มอะไร’  32เพราะสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้คนต่างศาสนาแสวงหา พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการทุกสิ่งเหล่านี้  33จงแสวงหาพระอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มทุกสิ่งเหล่านี้ให้”

34“เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายอย่ากังวลถึงวันพรุ่งนี้ เพราะวันพรุ่งนี้จะกังวลสำหรับตนเอง แต่ละวันมีทุกข์พออยู่แล้ว”

6 a “ปฏิบัติศาสนกิจ” แปลตามตัวอักษรว่า “ทำความชอบธรรม” ได้แก่ปฏิบัติกิจการดีซึ่งทำให้ผู้กระทำเป็นผู้ชอบธรรมเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า สำหรับชาวยิว กิจการดีที่ว่านี้ คือการให้ทาน (ข้อ 2-4) การอธิษฐานภาวนา (ข้อ 5-6) การจำศีลอดอาหาร (ข้อ 16-18) เป็นกิจการหลัก

b “คนหน้าซื่อใจคด” หมายถึงคนศรัทธาจอมปลอม ที่แสดงความศรัทธาเพียงผิวเผิน และมุ่งให้ใคร ๆ เห็น ในพระวรสาร คำนี้มักจะหมายถึงชาวฟาริสีโดยเฉพาะ (เทียบ 15:7; 22:18; 23:13-15)

c พระเยซูเจ้าทรงให้แบบฉบับการอธิษฐานภาวนาใน 14:23 และทรงแนะนำสั่งสอนบรรดาศิษย์ถึงหน้าที่และวิธีการอธิษฐานภาวนาด้วย คำอธิษฐานภาวนาต้องแสดงความถ่อมตนเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า (ลก 18:10-14) และต่อหน้ามนุษย์ (มธ 6:5-6; มก 12:40//) คำภาวนาต้องมาจากใจมากกว่าจากปากเฉย ๆ (6:7) ต้องมีความไว้ใจในพระทัยดีของพระเจ้า (6:8; 7:7-11//) และต้องมั่นคงไม่ท้อถอย (ลก 11:5,8; 18:1-8) พระเจ้าทรงสดับฟังผู้ที่ภาวนาด้วยความเชื่อ (21:22//) ในพระนามของพระเยซูเจ้า (18:19-20; ยน 14:13-14; 15:7,16; 16:23-27) วอนขอสิ่งที่ดี (7:11) เช่น วอนขอพระจิตเจ้า (ลก 11:13) วอนขอการอภัยบาป (มก 11:25) วอนขอความดีสำหรับผู้เบียดเบียน (5:44//; เทียบ ลก 23:34) และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง วอนขอให้พระอาณาจักรของพระเจ้ามาถึง และความรอดพ้นในเวลาวิกฤตการณ์สุดท้าย (24:20//; 26:41//; ลก 21:36 ดู ลก 22:31-32) นี่เป็นเนื้อหาของคำภาวนาตัวอย่างที่พระเยซูเจ้าทรงสอนไว้ (มธ 9:9-15//)

d บทภาวนาของพระเยซูเจ้าตามที่มัทธิวบันทึกไว้ มีคำอ้อนวอน 7 ข้อ เลข 7 เป็นเลขที่มัทธิวชอบมาก ดังจะเห็นได้ในลำดับพระวงศ์ของพระเยซูเจ้ามี 2 คูณ 7 ชั่วคน (1:17) บรมสุข 7 ประการ (5:4 เชิงอรรถ e)  เรื่องอุปมา 7 เรื่อง (13:3 เชิงอรรถ b) เราต้องให้อภัยไม่ใช่แค่ 7 ครั้ง แต่ 70 คูณ 7 ครั้ง (8:22) ทรงประณามชาวฟาริสี 7 ครั้ง (23:13 เชิงอรรถ h) และพระวรสารแบ่งเป็น 7 ตอน

e คำภาษากรีก (epiousios) มีความหมายคลุมเครือ คำแปลที่เคยใช้ (“ประจำวัน”) มีความเป็นไปได้มากที่สุด แต่คำนี้ยังอาจแปลได้อีกว่า “ที่จำเป็นสำหรับชีวิต” หรือ “สำหรับวันพรุ่งนี้” คำแปลที่ถูกต้องจะเป็นอะไรก็ตาม ความหมายก็คือว่า เราต้องวอนขอพระเจ้าให้ประทานเพียงสิ่งที่จำเป็นเพื่อดำรงชีพเท่านั้น ไม่ใช่ขอความร่ำรวยหรือสิ่งฟุ่มเฟือย