Get Adobe Flash player

คำอำลาและคำอวยพร

             19ขอฝากความคิดถึงปริสคา อาควิลลา และครอบครัวของโอเนสิโฟรัส  20เอรัสทัสยังอยู่ที่เมืองโครินธ์ ข้าพเจ้าให้โตรฟิมัสอยู่ที่เมืองมิเลทัสต่อไปเพราะเขากำลังป่วย  21จงรีบไปพบข้าพเจ้าให้ได้ก่อนฤดูหนาว ยูบูลัส ปูเดนส์ ลีนัสและคลาวเดีย ตลอดจนพี่น้องทุกคนฝากความคิดถึงท่าน  22ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าlสถิตอยู่กับจิตใจของท่าน ขอพระ  หรรษทานสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเทอญl สำเนาโบราณบางฉบับเสริมว่า "พระเยซูคริสตเจ้า" และในตอนจบเสริมว่า "อาเมน"