Get Adobe Flash player

ทาส

6  1ทุกคนที่เป็นทาสต้องคิดว่านายของตนควรได้รับเกียรติทุกอย่าง เพื่อพระนามของพระเจ้าและคำสอนของเราจะไม่ถูกกล่าวหาในทางที่เสื่อมเสีย  2ทาสที่มีเจ้านายเป็นผู้มีความเชื่อ ก็ไม่ควรจะเคารพนายน้อยลงเพียงเพราะว่าเป็นพี่น้องกัน ตรงกันข้าม ควรจะรับใช้ให้ดียิ่งขึ้น เพราะผู้ได้รับผลการรับใช้ เป็นผู้ที่มีความเชื่อและเป็นที่รักของพระเจ้าa6 a หรือ "และเป็นพี่น้องที่รัก"