Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

หญิงม่าย

        3จงเอาใจใส่ดูแลหญิงม่ายที่ไร้ญาติa  4ถ้าหญิงม่ายคนใดมีบุตรหลาน ก็ให้บรรดาบุตรหลานเหล่านั้นเรียนรู้หน้าที่ต่อครอบครัวเสียก่อน และทดแทนบุญคุณบิดามารดาของตน เพราะนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัย  5หญิงม่ายไร้ญาติที่ถูกทิ้งไว้ตามลำพัง ตั้งความหวังไว้ในพระเจ้าและพร่ำวอนขออธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้าทั้งกลางวันกลางคืน  6ส่วนหญิงม่ายที่คิดหาแต่ความสุขความสบายก็เป็นคนที่ตายทั้งเป็น     7จงกำชับเรื่องนี้เพื่อว่าหญิงม่ายจะได้ไม่ถูกตำหนิ  8ถ้าผู้ใดไม่เอาใจใส่ดูแลญาติพี่น้องของตน โดยเฉพาะคนที่อยู่ในบ้านเดียวกัน ก็เท่ากับว่าได้ปฏิเสธความเชื่อ และเลวยิ่งกว่าผู้ไม่มีความเชื่อเสียอีก

         9ให้หญิงม่ายที่มีอายุไม่ต่ำกว่าหกสิบปี เคยแต่งงานเพียงครั้งเดียว ลงชื่อในทะเบียนหญิงม่าย  10นางจะต้องเป็นที่ยอมรับว่าทำกิจการดีงาม ทั้งเรื่องการเลี้ยงดูบุตร การรู้จักต้อนรับแขกแปลกหน้า การล้างเท้าให้ประชากรศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าb การบรรเทาทุกข์ผู้เดือดร้อน และการร่วมทำกิจการดีอื่น ๆ  11อย่ารับหญิงม่ายที่ยังสาว เพราะถ้านางคล้อยตามความปรารถนาตามธรรมชาติมากกว่าศรัทธาในพระ   คริสตเจ้า นางย่อมต้องการแต่งงานใหม่  12แล้วผู้คนจะประณามได้ว่านางไม่ถือสัตย์ต่อคำสัญญาที่ให้ไว้แต่เดิมc  13นอกจากนั้น เมื่อหญิงม่ายที่ยังสาวเหล่านี้อยู่ว่างเปล่าก็จะเริ่มเข้าบ้านนี้ออกบ้านโน้น พวกเขาไม่เพียงจะอยู่ว่างเปล่าเท่านั้น แต่จะเริ่มซุบซิบนินทา เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของผู้อื่นและพูดเรื่องที่ไม่ควรจะพูด  14ดังนั้น ข้าพเจ้าอยากให้หญิงม่ายที่ยังสาวแต่งงานใหม่d มีบุตรและดูแลครอบครัว เพื่อไม่ให้โอกาสฝ่ายตรงข้ามeยกมาเป็นข้อตำหนิได้  15หญิงม่ายบางคนเปลี่ยนไปติดตามซาตานแล้ว  16ถ้าหญิงผู้มีความเชื่อคนใดมีญาติเป็นหญิงม่ายก็ให้ช่วยอุปถัมภ์เลี้ยงดูพวกนี้ อย่าปล่อยให้พระศาสนจักรต้องรับภาระ เพื่อพระศาสนจักรจะได้ช่วยเหลือหญิงม่ายที่เป็นม่ายไร้ญาติ5 a แปลตามตัวอักษรว่า "ที่เป็นม่ายจริง ๆ" ข้อความตอนนี้ พูดถึงกลุ่มหญิงม่ายสามกลุ่มด้วยกัน คือ 1.กลุ่มหญิงม่ายที่ไม่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากพระศาสนจักรเนื่องจากมีญาติพี่น้องดูแลอยู่แล้ว (ข้อ 4)     2.กลุ่มที่เป็น "หญิงม่ายที่ไร้ญาติ" เพราะไม่มีใครจะดูแลเอาใจใส่ พระศาสนจักรมีพันธะต้องให้การช่วยเหลือ (ข้อ 3-5,16) และ 3.กลุ่มหญิงม่ายที่ได้รับเรียกจากพระศาสนจักรให้มาทำหน้าที่บางประการอย่างเป็นทางการ (ไม่ว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากพระศาสนจักรหรือไม่ หญิงม่ายกลุ่มที่สามนี้จะต้องถือตามกฎระเบียบที่ค่อนข้างเคร่งครัด (ข้อ 9-15)

b การล้างเท้าเป็นการแสดงมารยาทตามปกติที่ให้กับผู้มาเยือน

c นั่นคือคำปฏิญาณหรือคำสัญญาที่จะอุทิศตนถวายแด่พระเจ้า

d คำแนะนำที่เปาโลให้ไว้แก่หญิงม่ายที่ยังสาวในข้อนี้ ดูเหมือนจะขัดกับอุดมการณ์อันสูงส่งที่เคยเสนอไว้ใน    1 คร 7:8;

e ฝ่ายตรงข้ามคงหมายถึงคนที่มีเจตนาร้ายและเป็นศัตรูกับคริสตชน บางคนคิดว่าหมายถึงซาตาน แต่ไม่น่าที่จะเป็นเช่นนั้น

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย