Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2016
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
       
วันนี้พ่ออยากให้อ่านอิสยาห์บทที่ 45 ทั้งบท พ่อจะไม่เขียนอะไรเพิ่มเติม อยากให้ไตร่ตรอง ให้พี่น้องได้สัมผัสกับตัวบทพระคัมภีร์เท่านั้น...อ่านดูครับ เตรียมเรารับเสด็จพระคริสตเจ้า เปิดใจให้เสียงประกาศกนำทางเราทุกคน พ่อเชื่อมันในเสียงของประกาศกอิสยาห์ ในพระวาจาที่จะนำเราให้... “กลับใจ” ได้รักพระเจ้ามากกว่าที่เคย...เพื่อรับเสด็จพระองค์ พ่อขอให้ฝนโปรยลงมาจากฟ้า เหมือนน้ำค้างจากเมฆ มาชุ่มชื่นหัวใจคริสตชนของเราทุกคน...

อสย 45

1พระยาห์เวห์ตรัสกับกษัตริย์ไซรัส ผู้รับเจิมของพระองค์ว่า
“เราจับมือขวาของท่าน ไว้
เพื่อปราบชนหลายชาติให้อยู่ใต้อำนาจ
ปลดอาวุธ จากบั้นเอวของบรรดากษัตริย์
เปิดประตูที่อยู่ต่อหน้าท่าน
ไม่มีประตูเมืองใดปิดอยู่ได้
2เราจะเดินนำหน้าท่าน
จะปราบภูเขาให้ราบลง
จะทำลายประตูทองสัมฤทธิ์
จะตัดดาลเหล็กให้ขาด
3เราจะให้ทรัพย์สมบัติที่ซ่อนอยู่
และขุมทรัพย์ในที่ลี้ลับแก่ท่าน
เพื่อท่านจะรู้ว่าเราคือพระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งอิสราเอล
เราออกชื่อท่าน เรียกท่านมา
4เพราะเห็นแก่ยาโคบผู้รับใช้ของเรา
เราออกชื่อท่าน เรียกท่านมา
เราให้ตำแหน่งแก่ท่าน แม้ท่านไม่รู้จักเรา
5เราเป็นพระยาห์เวห์ ไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีก
นอกจากเราไม่มีพระเจ้า
แม้ท่านไม่รู้จักเรา เราก็จะคาดอาวุธให้ท่าน
6เพื่อคนทั้งหลายจากทิศตะวันออก
และจากทิศตะวันตก
จะได้รู้ว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากเรา
เราเป็นพระยาห์เวห์ ไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีก
7เราปั้นความสว่างและสร้างความมืด
เรานำความสุขและสร้างภัยพิบัติ
เราคือพระยาห์เวห์ เราทำทุกสิ่งเหล่านี้

คำอธิษฐานภาวนา

8ท้องฟ้าเอ๋ย จงโปรยฝนลงมาจากเบื้องบน
ขอให้ก้อนเมฆหลั่งความชอบธรรมลงมา
แผ่นดินจงเปิดออก และจงผลิตผลเป็นความรอดพ้น
ที่งอกขึ้นมาพร้อมกับความชอบธรรม
เราคือพระยาห์เวห์ เราสร้างสิ่งเหล่านี้

พระอานุภาพสูงสุดของพระยาห์เวห์

9วิบัติจงเกิดขึ้นแก่ผู้ที่ถกเถียงกับพระผู้สร้างของตน
หม้อดินจะพูดกับช่างปั้นหม้อได้หรือ
ดินเหนียวจะพูดกับผู้ที่ปั้นมันได้หรือว่า
“ท่านกำลังทำอะไร”
หรือพูดว่า “ภาชนะที่ท่านทำไม่มีหูจับ”
10วิบัติจงเกิดแก่ผู้ที่พูดกับบิดาว่า “ทำไมท่านจึงให้กำเนิด”
หรือพูดกับหญิงว่า “ท่านคลอดอะไร”
11พระยาห์เวห์ พระผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งอิสราเอล
พระผู้สร้างเขาตรัสดังนี้ว่า
“ท่านทั้งหลายต้องการถามเราถึงสิ่งที่จะเกิดมา
กับลูกหลานของเรา
ท่านต้องการสั่งเราเกี่ยวกับผลงานจากมือของเราเทียวหรือ
12เราสร้างแผ่นดิน และเนรมิตมนุษย์ให้อยู่บนแผ่นดิน
เราใช้มือของเราขึงท้องฟ้า
เราสั่งดวงดาวทั้งหลายบนนั้น
13เราเที่ยงธรรมจึงยกกษัตริย์ไซรัสให้มีอำนาจ
เราจะทำให้หนทางทั้งสิ้นของเขาตรง
เขาจะสร้างเมืองของเรา
จะปล่อยบรรดาเชลยของเราให้เป็นอิสระ
โดยไม่ต้องจ่ายเงินหรือให้รางวัล”
พระยาห์เวห์จอมจักรวาลตรัสดังนี้

นานาชาติจะกลับใจ

14พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้
“ทรัพย์สมบัติของอียิปต์ สินค้าของเอธิโอเปีย
และชาวเสบาคนร่างสูงจะข้ามมาหาท่านและจะเป็นของท่าน
เขาจะถูกล่ามโซ่ติดตามท่าน
เขาจะข้ามมาหาและกราบไหว้ท่าน
เขาจะวอนขอท่านว่า
‘พระเจ้าสถิตกับท่าน ไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีก
เทพเจ้าทั้งหลายไม่มีความเป็นอยู่’”
15ข้าแต่พระเจ้าแห่งอิสราเอล พระผู้ช่วยให้รอดพ้น
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงซ่อนเร้นโดยแท้จริง
16ผู้ที่โกรธเคืองพระองค์จะต้องอับอาย
ผู้สร้างรูปเคารพก็จะต้องออกไปด้วยความอดสู
17พระยาห์เวห์จะทรงช่วยอิสราเอลให้รอดพ้น
จะเป็นความรอดพ้นถาวร
ท่านทั้งหลายจะไม่ต้องอับอายหรือขายหน้าอีกตลอดไป
18พระยาห์เวห์ทรงสร้างท้องฟ้า
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างแผ่นดิน
พระองค์ทรงปั้นแผ่นดินและทำให้มั่นคง
พระองค์มิได้ทรงสร้างแผ่นดินไว้ให้ว่างเปล่า
แต่ทรงปั้นแผ่นดินไว้ให้มีคนอาศัย
พระองค์ตรัสดังนี้
“เราคือพระยาห์เวห์ ไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีก
19เราไม่ได้พูดลับๆ
ในมุมมืดของแผ่นดิน
เรามิได้กล่าวแก่พงศ์พันธุ์ยาโคบว่า
‘จงแสวงหาเราในที่ว่างเปล่า’
เราคือพระยาห์เวห์ เราพูดความจริง
เราประกาศคำสอนที่ถูกต้อง”

พระเจ้าทรงเป็นเจ้านายปกครองจักรวาล

20“ท่านทั้งหลายผู้รอดชีวิตจากนานาชาติ
จงมาชุมนุมกันเถิด จงพร้อมกันเข้ามาอยู่ใกล้ๆ
ผู้ที่ยกรูปเคารพทำด้วยไม้เข้าขบวนแห่ล้วนไม่มีปัญญาความรู้
เขาอธิษฐานต่อเทพเจ้าที่ช่วยเขาให้รอดพ้นไม่ได้
21จงมากล่าวยืนยันแสดงหลักฐานเถิด
เขาทั้งหลายจงปรึกษาหารือกัน
ใครบอกเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแต่นานมาแล้ว
ใครประกาศเรื่องนี้ไว้ล่วงหน้าตั้งแต่นั้น
ไม่ใช่เรา พระยาห์เวห์ดอกหรือ
นอกจากเรา ไม่มีพระเจ้าอื่นใดเลย
นอกจากเราแล้ว ไม่มีพระเจ้าเที่ยงธรรมผู้ช่วยให้รอดพ้น
22มนุษย์ทั้งหลายจากสุดปลายแผ่นดิน
จงหันมาหาเราเถิด ท่านจะได้รับความรอดพ้น
เพราะเราคือพระเจ้า และไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีก
23เราปฏิญาณในนามของเรา
ความเที่ยงธรรมออกมาจากปากของเรา
เราจะไม่กลับคำเลย
เรายืนยันว่า ‘เข่าทุกเข่าจะย่อลงนมัสการเรา
ลิ้นทุกลิ้นจะปฏิญาณความซื่อสัตย์ต่อเรา’
24เขาทั้งหลายจะพูดว่า
‘เราพบความชอบธรรมและพละกำลังในพระยาห์เวห์เท่านั้น
บรรดาผู้ที่โกรธเคืองพระองค์จะมาหาพระองค์ด้วยความอับอาย
25พงศ์พันธุ์ทั้งหลายแห่งอิสราเอลจะได้รับความชอบธรรม
และสิริรุ่งโรจน์จากพระยาห์เวห์’ ”

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย