รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2016
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
มธ 8:5-11
5เมื่อพระองค์เสด็จเข้าเมืองคาเปอรนาอุม นายร้อยคนหนึ่งเข้ามาเฝ้าพระองค์ ทูลอ้อนวอนว่า 6“พระองค์เจ้าข้า ผู้รับใช้ของข้าพเจ้าเป็นอัมพาตนอนอยู่ที่บ้าน ต้องทรมานอย่างสาหัส” 7พระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่า “เราจะไปรักษาเขาให้หาย” 8แต่นายร้อยทูลตอบว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพเจ้าไม่สมควรให้พระองค์เสด็จเข้ามาในบ้านของข้าพเจ้า แต่ขอพระองค์ตรัสเพียงคำเดียวเท่านั้น ผู้รับใช้ของข้าพเจ้าก็จะหายจากโรค

9ข้าพเจ้าเป็นคนอยู่ใต้บังคับบัญชา แต่ยังมีทหารอยู่ใต้บังคับบัญชาด้วย ข้าพเจ้าสั่งทหารคนนี้ว่า ‘ไป’ เขาก็ไป สั่งอีกคนหนึ่งว่า ‘มา’ เขาก็มา ข้าพเจ้าสั่งผู้รับใช้ว่า ‘ทำนี่’ เขาก็ทำ” 10เมื่อพระเยซูเจ้าทรงได้ยินเช่นนี้ ทรงประหลาดพระทัย จึงตรัสแก่บรรดาผู้ติดตามว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า เรายังไม่เคยพบใครมีความเชื่อ มากเช่นนี้ในอิสราเอลเลย 11เราบอกท่านทั้งหลายว่า คนจำนวนมากจะมาจากทิศตะวันออกและตะวันตก และจะนั่งร่วมโต๊ะกับอับราฮัม อิสอัคและยาโคบในอาณาจักรสวรรค์

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• พ่อรักพระวาจาจากพระวรสารนักบุญมัทธิววันนี้จังเลย มีเสียงร้องขอที่งดงามของนายร้อยคนหนึ่งที่มาเฝ้าพระเยซูเจ้า และเราได้ยินเสียงพระวาจาที่ทรงเยซูทรงตอบ พระวาจาจากมัทธิวที่เราต้องสะท้อนไตร่ตรองมากๆ คือพระดำรัสของพระเยซูเจ้าผู้ตรัสอย่างน่ารักอ่อนโยน เราลองเปิดใจฟังดีๆนะครับ

• เสียงร้องขอของนายร้อย
o เขาวิงวอนพระเยซู “พระองค์เจ้าข้า ผู้รับใช้ของข้าพเจ้าเป็นอัมพาตนอนอยู่ที่บ้าน ต้องทรมานอย่างสาหัส” พ่อขอไตร่ตรองถึงเสียงนี้ที่วิงวอนพระเยซูเพื่อผู้รับใช้ของตน
o สิ่งที่พ่อรู้สึกได้จริงๆ คือ นายร้อยคนนี้เขารักผู้รับใช้ของตน และเขาส่งเสียงภาวนาอ่อนโยนมากว่า “พระองค์เจ้าข้า” เป็นเสียงขอร้องที่น่ารักมาก
o พ่อตรวจสอบภาษาต้นฉบับเลยครับ คำที่นายร้อยเรียกพระเยซูเจ้า “Κύριε” (อ่านว่า กีรีเอ) คำเรียก “เจ้านาย หรือ LORD” เป็นคำเรียกใช้เรียกผู้มีอำนาจเหนือชีวิต “เจ้าชีวิต” ของตน เป็นคำเรียกที่อ่อนโยนมากๆ
o นายร้อยบอกกับพระเยซูเจ้า โดยเรียกผู้รับใช้ของตนที่กำลังป่วยหนักด้วยคำว่า “ผู้รับใช้” ซึ่งภาษากรีกต้นฉบับใช้คำว่า “παῖς” (ภาษากรีกอ่านว่า “ไปส์” แปลว่า ลูกเล็กๆหรือเด็กเล็กๆ) คำนี้แสดงให้เห็นว่า.. ความรู้สึกของนายร้อยต่อคนรับใช้ คือ “ลูก หรือเด็กเล็กๆ”
o พี่น้องที่รัก... พ่อคิดว่า ความคิดสำคัญคือ ความรักเอื้ออาทรต่อคนรอบข้าง ความรักและความเอ็นดูต่อเพื่อนมนุษย์... พ่อภาวนาเพื่อตัวพ่อเองจะได้เป็นเหมือนายร้อยคนนี้ และอยากให้เราทุกคนรับรู้ รัก และใส่ใจเพื่อนพี่น้องรอบข้างของเราเหมือนนายร้อยคนนี้จริงๆ
o ถ้อยคำที่สองของนายร้อยยิ่งน่ารักมาก... สุภาพ ถ่อมตนมากๆ “พระองค์เจ้าข้า ข้าพเจ้าไม่สมควรให้พระองค์เสด็จเข้ามาในบ้านของข้าพเจ้า แต่ขอพระองค์ตรัสเพียงคำเดียวเท่านั้น ผู้รับใช้ของข้าพเจ้าก็จะหายจากโรค” ข้อความนี้มีความหมายหลายประการจริงๆ
1. เขาถ่อมตน สุภาพและยอมรับความต่ำต้อยของตนที่จะต้อนรับพระเยซูเจ้าในบ้านของตน (นี่บ้านนายร้อยแล้วนะครับ ต้องถือว่าน่าจะยิ่งใหญ่มากแล้ว แต่เขารู้สึกจริงๆ ถึงความไม่เหมาะสมของตนจริง) แต่ความถ่อมตน สุภาพ อ่อนโยน และสำนึกถึงความต่ำต้อยของตน พ่อคิดว่า ประเด็นนี้น่ารักน่าเลียนแบบ และแน่นอน เป็นคำสอนของนักบุญมัทธิวในพระวรสารของท่าน
2. เขาเชื่อในพระเยซูสุดจิตใจ “เชื่อในพระวาจา” หมายความว่า ขอคำเดียว ขอเพียงตรัสคำเดียวเท่านั้นพอแล้ว ผู้รับใช้ของเขาจะหายจากโรคแน่นอน... นี่คือ “ความเชื่อ” ของนายร้อยที่มัทธิวเสมอให้เราได้อ่านต้องเรียกว่า “น่าทึ่ง น่าเลียนแบบจริงๆครับ..” พี่น้องที่รักครับ พ่อขอให้เราเชื่อใน “พระวาจา” ให้มากที่สุดนะครับ

• เสียงจากพระดำรัสของพระเยซู
o เมื่อพระองค์ได้เห็น ได้ยินคำกล่าวของนายร้อยกล่าวถึงคนใช้ของตน พ่อทึ่งคำตอบของพระเยซูเจ้ามากจริงๆครับ พระองค์ตรัส “เราจะไปรักษาเขาให้หาย”
o พระวาจาของพระองค์ “ทรงอำนาจ เด็ดขาด เต็มพระทัย” น่าทึ่งจริงๆกับพระวาจานี้... พ่ออ่านแล้วพ่อรู้เลยว่า พระวาจาของพระองค์นี้เปี่ยมด้วยความรักจริงๆ เต็มไปด้วยพระกรุณาจริงๆ น่าประทับใจอย่างที่สุด
o พี่น้องที่รัก พ่อระลึกถึงถ้อยคำของพระองค์ “เราคือนายชุมพาบาลที่ดี” ใช่ ทรงฟังเสียงลูกแกะที่ร้องขอความช่วยเหลือ... นายร้อยคนนี้ไม่ใช่ชาวอิสราเอล แต่เป็นคนต่างชาติ แม้กระนั้น พระองค์ยังทรงรับฟังและตอบสนองทันที งดงามเหลือเกิน
o พระเยซูเจ้ายังตรัสชมเขาเมื่อเขาได้ตอบพระองค์ด้วยความถ่อมตน พร้อมกับอ้างประสบการณ์ของตนกับคนใช้ที่ “เชื่อฟังคำสั่งหรือวาจาของตน” เขาก็เชื่อในพระวาจาของพระเยซูจริงๆ พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า เรายังไม่เคยพบใครมีความเชื่อ มากเช่นนี้ในอิสราเอลเลย”
o นอกจากนั้น พระองค์ได้กล่าวเชิงเตือนใจว่า คนจำนวนมากที่ไม่ใช่ชาวอิสราเอลจะได้ร่วมโต๊ะกับอับราฮัม หรือเข้าสู่พระอาณาจักรสวรรค์ด้วย เพราะ “ความเชื่อ เช่นนายร้อยต่างชาติคนนี้”

• ที่สุด เราพบว่าพระเยซูเจ้าตรัสกับนายร้อยเพราะความเชื่อที่เขาได้แสดงออกชัดเจน เขาเชื่อในพระวาจา เขาสุภาพถ่อมตอนต่อพระองค์ และเชื่อมั่นในพระวาจาของพระองค์ พระองค์ตรัสว่า “จงไปเถิด จงเป็นไปตามที่ท่านเชื่อนั้นเถิด” ผู้รับใช้ของเขาก็หายจากโรคในเวลานั้นเอง”

• พี่น้องที่รัก วันนี้ วันจันทร์แรกในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า... พระองค์คือ “พระวาจา” ผู้ทรงรับเอากายมาบังเกิดเป็นมนุษย์... ให้เราเชื่อในพระองค์ เชื่อฟังพระวาจาของพระองค์ ศรัทธาในพระวาจา และเตรียมรับการเสด็จมา หรือเตรียมรับการบังเกิดมาของพระองค์ในรางหญ้า ณ เบธเลเฮม ที่เราจะฉลองวันพระคริสตสมภพด้วยกันครับ...
• พ่อขอเชิญชวนเราทุกคน พ่อเองด้วย นะครับ
o ขอให้เราสุภาพถ่อมตนเหมือนนายร้อยคนนี้
o ขอให้เราเชื่อสุดจิตใจในพระวาจาของพระองค์
o ขอให้เราต้อนรับ รักกันและกัน เหมือนนายร้อยคนนี้ที่ได้รักผู้รับใช้ของตน
o ขอให้เรารักกันและกัน ต้อนรับกันให้มากที่สุดนะครับ
o ทุกครั้ง ก่อนรับศีลมหาสนิท เราก็ใช้ของนายร้อยคนนี้แหละครับ “พระเจ้าข้าฯ ข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จพระองค์เข้ามาฯ... แต่ขอตรัสเพียงพระวาจาเดียว...”
o ขอให้เรา “อ่านพระวาจา” กันให้มากกว่าที่เคยนะครับ