Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2016
สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา
วว 22:1-7………
1ทูตสวรรค์ชี้ให้ข้าพเจ้าดูแม่น้ำแห่งชีวิต น้ำใสเหมือนแก้วผลึกไหลจากพระบัลลังก์ของพระเจ้าและของลูกแกะ 2ต้นไม้แห่งชีวิตขึ้นอยู่กลางลานของนครนั้นและบนสองฝั่งแม่น้ำ ต้นไม้เหล่านั้นออกผลสิบสองครั้งคือให้ผลเดือนละครั้ง ใบใช้เป็นยารักษาโรคของนานาชาติ


3คำสาปแช่งจะไม่มีอีกต่อไป พระบัลลังก์ของพระเจ้าและของลูกแกะจะอยู่ในนครนั้น บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์จะกราบนมัสการพระองค์ 4เขาจะเห็นพระพักตร์ของพระองค์ และจะมีพระนามของพระองค์บนหน้าผาก 5จะไม่มีกลางคืนอีกต่อไป เขาเหล่านั้นไม่ต้องการแสงตะเกียงหรือแสงอาทิตย์อีก เพราะพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงส่องสว่างเหนือเขาทั้งหลาย เขาจะครองราชย์อยู่ตลอดนิรันดร
6ทูตสวรรค์กล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า “ถ้อยคำเหล่านี้เป็นจริงเชื่อถือได้ องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ทรงดลใจบรรดาประกาศกทรงส่งทูตสวรรค์ของพระองค์มาแจ้งให้บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์รู้ถึงสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในไม่ช้า” 7พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เราจะมาทันที” ผู้ที่ปฏิบัติตามถ้อยคำของการประกาศพระวาจาในม้วนหนังสือนี้ย่อมเป็นสุข

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• “แม่น้ำแห่งชีวิต มหัศจรรย์แห่งสายน้ำ”.... วันนี้พ่อขอเล่าถึงแม่น้ำแห่งอิสราเอล... แม่น้อสายน้อยๆที่ชื่อว่า “จอร์แดน”
o ประเทศอิสราแอล แผ่นดินปาเลสไตน์แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นถิ่นทุรกันดาร ไม่มีน้ำ มีแต่ทะเลทรายที่เป็นภูเขาและก้อนหิน หาต้นไม้แทบไม่ได้เลยในบริเวณที่กันดาร
o แต่พ่อคิดว่าน่ามหัศจรรย์เมื่อพ่อไปที่อิสราแอลเพื่อนำกลุ่มนักบวช พระสงฆ์ และพี่น้องฆราวาสที่สนใจพระคัมภีร์ และอันที่จริงวันนี้ เวลานี้ พ่อกำลังเขียนบทเทศน์นี้ พ่อเขียนอยู่ในแผ่นดินอิสราเอล ณ ทะเลสาบกาลิลี
o แผ่นดินที่ด้านหนึ่งติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อีกด้านติดประเทศจอร์แดน หรือติดภูเขาที่เป็นทางยาวจากซีเรียไปจนถึงอาฟริกาที่เรียกว่า “ซีเรียนอาฟริกัน” ตลอดแนว
o เส้นทางรอยแยกที่เรียกว่า “ซีเรียนอาฟริกัน” นี้เป็นภูเขาสูงและลาดต่ำลงไปเรื่องในทะเลทราย แต่ทว่าที่ร่องเขาสองฝั่งมีทางไหลของ “น้ำ” สายน้ำเล็กๆที่ไม่เคยแห้งขาดน้ำเลย สายน้ำเล็กมากๆเมื่อเทียบกับเจ้าแม่น้ำที่บ้านเรา โขง หรือเจ้าพระยา... แม่น้ำจอร์แดนในอิสราเอลนี้ถ้าเปรียบกับบ้านเราน่าจะเป็นคลองเล็กๆ เล็กกว่าคลองหนองบัวหลังบ้านพ่อที่เจ้าเจ็ด
o แต่ที่น่าสังเกตและต้องประหลาดใจ น้ำสายนี้ไหลมาจากทางเหนือ คือหิมะที่ละลายมาจากภูเขาเฮอร์โมน สูงจากระดับน้ำทะเลสองพันกว่าเมตร มีหิมะปกคลุมเกือบตลอดปี.. หิมะละลายลงมาเมื่อหมดฤดูหนาว กลายเป็นธารน้ำที่ไหลแรงมากเพราะความสูง จึงถูกเรียกว่า “จอร์แดน” (Jordan หรือ อิตาเลียนเรียกว่า Giordano) ชื่อ “จอร์แดน” มาจากรากอาราบิกโบราณ “(ฮีบรู: נהר הירדן‎ Nehar haYarden, อาราบิค: نهر الأردن‎ Nahr al-Urdun)” แปลว่า “ไหลเชี่ยวกราด” แม่น้ำสายนี้ยาวเพียง 251 กิโลเมตรเท่านั้น เกือบตลอดประเทศอิสราเอลปัจจุบัน เป็นสายธารเล็กๆ ไหลลงสูทะเลสาบกาลิลี กักเก็บเป็นทะเลสาบ และไหลออกลงใต้ผ่านทะเลทรายยูเดียไปจบที่ทะเลตาย...

• ความน่ามหัศจรรย์อยู่ที่นี่ครับ
o แม่น้ำเล็กแทบจะกระโดดขามได้นี้ คือ “สายเลือด สายชีวิต” แผ่นดินอิสราแอลทั้งหมดใช้น้ำจากสายน้ำเล็กๆนี่ ตลอดทางที่แม่น้ำนี้ไหลไปนับล้านๆปี ทำให้เกิดความชุ่มชื้น... เป็นที่ราบตลอดสองฝั่งน้ำเล็กๆกลายเป็นบริเวณที่มีน้ำในทะเลทรายและกลายเป็นที่ชุ่มชื่นที่สุด เพาะปลูกพืชพันธุ์อาหารได้ดีที่สุด เป็นชีวิตของประชาชน เป็นแหล่งน้ำของประชาชน
o พระเยซูเจ้าเองก็ใช้น้ำจากแม่น้ำสายนี้ตลอดชีวิตของพระองค์ (แม่น้ำนี้เล็กกว่าคลองหนองบัวหลังบ้านพ่อที่เจ้าเจ็ด) แต่น้ำจอร์แดน เย็น สะอาด ไหลผ่านจากภูเขาสูง จบในระยะสั้นๆ จบในทะเลตาย Dead Sea ไม่มีทางออกทะเลใหญ่ สะสมยาวนานนับล้านๆปี ละเหยไปในอากาศเพราะความร้อนแผดเผาในทะเลทราย จนทำให้เกิดเป็นทะเลที่น้ำจอร์แดนไหลมาลงยาวนานผ่านกาลเวลา จนน้ำในทะเลตายนั้นกลายเป็นทะเลเกลือที่เค็มที่สุดในโลก
o จากน้ำจอร์แดนที่จืดสนิท ทำไมจึงหยุดนิ่งและละเหยจนกลายเป็นเค็มจัดเป็นหลายเท่าของน้ำทะเลทั่วไป มีแร่ธาตุและสิ่งที่ดีๆจากแร่ธาตุที่มีคุณภาพมากที่สุด น้ำที่มีเกลือผสมอยู่เค็ม แน่น จนคนลงไปว่ายน้ำนั้นสามารถลอยตัวได้เพราะความแน่นของเกลือสบาย มีเกลือมากกว่าน้ำทะเลปกติสิบเท่า...
o จากน้ำจืดที่ไหลมาตลอดลุ่มน้ำจอร์แดนปลูกต้นไม้ได้มากมาย ผักผลไม้อุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลกจริงๆ กะหล่ำปีหัวหนึ่งใหญ่กว่าที่บ้านเราสิบเท่าขึ้นไป... และน้ำจืด มีแร่ธาตุมหาศาล จนการศึกษาพบกว่า ดินแถวลุ่มน้ำจอร์แดนนี้ ดีที่สุดในโลก
o เพราะแม่น้ำจอร์แดนนี้ น้ำไหลผ่านแผ่นดินลุ่มน้ำยาวนาน ดินที่มีแร่ธาตุสูงกว่าแผ่นดินอื่นๆทั่วโลก ไม่ทราบว่าทำไม “สงสัยสมนามแผ่นดินพระพรและพันธสัญญา และแม่น้ำแห่งชีวิต” ดินอยู่ที่ลุ่มแม่น้ำนี้มีแร่ธาตุถึงพันสองร้อยกว่าชนิด แม่น้ำนี้ (ควรเรียกว่าคลองเล็กมากกว่า) ทว่าเป็นแม่น้ำที่ทรงพลังแห่งการสร้างและให้ชีวิต แม้แต่พระเยซูพระอาจารย์เจ้าของเราก็ทรงใช้น้ำ อาบน้ำและแม้แต่ดื่มน้ำจากแม่น้ำนี้จริงๆ
o ความหมายของแม่น้ำจอร์แดนทางเทววิทยา... แม่น้ำจอร์แดนกลายเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธ์ เพราะพระเยซูพระผู้ศักดิ์สิทธิ์ สูงสุด ได้เสด็จลงไปในแม่น้ำนี้เพื่อรับพิธีล้างจากยอห์น พระองค์เสด็จลงไปเพื่อรับพิธีล้าง คือ ชำระให้สะอาด ตามธรรมเนียมของยอห์น... แต่ทว่า ผลที่เกิดขึ้นนั้นกลับกัน คือไม่ใช่ยอห์นล้างบาปพระเยซูเจ้า เพราะพระองค์ไม่มีบาปเลย แต่ตรงข้าม ความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ลงสู่น้ำและเป็นบ่อเกิดของเครื่องหมายและน้ำแห่งศีลล้างบาป...
o แม่น้ำจอร์แดน กลายเป็น เครื่องหมายของ “ชีวิตและความรอดพ้น อีกทั้งความอุดมสมบูรณ์” สุดจะบรรยายได้

• ที่สุด เรื่องเล่าแม่น้ำจอร์แดนจบลงด้วยว่า พระเยซู พระคริสตเจ้า พระองค์มาแทนที่เครื่องหมายทุกอย่างที่พ่อเล่ามา
o พระองค์คือ ธารน้ำทรงชีวิต พระองค์คือชีวิต คือความสดชื่นของชีวิต และพระพรมากมาจากพระบิดา “ล้ำธารสดใสรินไหลจากองค์ทรงฤทธิ์ ลำธารศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์ เหลือคณา คนให้กระหายความรักจากธารชีวา เชิญรีบเข้ามาพึ่งพาพระองค์”.... “ทูตสวรรค์ชี้ให้ข้าพเจ้าดูแม่น้ำแห่งชีวิต น้ำใสเหมือนแก้วผลึกไหลจากพระบัลลังก์ของพระเจ้าและของลูกแกะ ต้นไม้แห่งชีวิตขึ้นอยู่กลางลานของนครนั้นและบนสองฝั่งแม่น้ำ ต้นไม้เหล่านั้นออกผลสิบสองครั้งคือให้ผลเดือนละครั้ง ใบใช้เป็นยารักษาโรคของนานาชาติ”

• พี่น้องครับ วิวรณ์จบลงด้วยการเทิดเกียรติพระเจ้าสูงสุด เป็นการยอพระเกียรติท้ายบทพระคัมภีร์ครับ (Doxology)
o พระเยซูเท่านั้นคือชีวิต
o พระองค์คือ ธารชีวิต
o ชีวิตของพระองค์คือบ่อเกิด (Fons) และจุดสูงสุด (Culmen) ของชีวิตเราคริสตชนทุกคนและของโลกนะครับ
1. จงเชื่อในพระองค์
2. จงรักพระองค์ และ
3. จงหวังในพระองค์เสมอไป
o เราจะเป็นเหมือนอุทยานที่มีน้ำเลี้ยงตลอดไป
o พระองค์เป็นดังแม่น้ำยิ่งใหญ่เหนือแม่น้ำทั้งหลาย ทรงเป็น “น้ำทรงชีวิต” ความรอดของเรา
o ขอสันติสุขและพระพรอยู่กับท่านตลอดไป....
o วันจันทร์หน้าเราอยู่ในเทศกาลใหม่แล้ว พรุ่งนี้วันอาทิตย์ในปีพิธีกรรมใหม่ ปี A เริ่มเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าอีกครั้งนะครับ
o พ่อขอพระพรแห่งชีวิต ขอพระองค์เป็นธารน้ำทรงชีวิตหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกท่านตลอดไป....พระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ
o ขอส่งท้ายปีพิธีกรรมเก่า จบปีครับ พรุ่งนี้ขึ้นปีใหม่ของพิธีกรรมพระศาสนจักรครับ ขอส่งท้ายด้วยคำจากวิวรณ์ครับ
“อาเมน ข้าแต่พระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้า เชิญเสด็จมาเถิด
ขอพระหรรษทานของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด อาเมน”
ขอสรรเสริญพระเจ้ากับพี่น้องเพื่อนๆคริสตชนทุกคนตลอดไป

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย