Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2016
สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา
วว 3:1-6, 14-22…

1จงเขียนถึงทูตสวรรค์ของพระศาสนจักรที่เมืองซาร์ดิสว่า “พระองค์ผู้ทรงมีจิตทั้งเจ็ดของพระเจ้าและทรงมีดาวเจ็ดดวง ตรัสว่า เรารู้จักกิจการของท่าน ใคร ๆ คิดว่าท่านมีชีวิต แต่ท่านตายแล้ว 2จงตื่นขึ้นและเสริมกำลังส่วนที่เหลือซึ่งใกล้จะตาย เพราะเราไม่ได้พบกิจการใดของท่านดีพร้อมเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าของเรา

3จงระลึกเถิดว่า ท่านได้รับ ได้ยินพระวาจาอย่างไร จงปฏิบัติตามและกลับใจเถิด ถ้าท่านไม่ตื่นเฝ้า เราจะมาเหมือนขโมย และท่านจะไม่รู้ว่าเราจะมาพบท่านเมื่อไร 4แต่มีบางคนที่เมืองซาร์ดิสซึ่งไม่ได้ทำให้เสื้อผ้าของตนมีมลทิน เขาเหล่านั้นจะสวมเสื้อขาวเดินกับเราเพราะเขาเป็นผู้เหมาะสม 5ผู้ใดมีชัยชนะ จะสวมเสื้อขาวเช่นนี้ เราจะไม่ลบนามของเขาออกจากหนังสือแห่งชีวิต เราจะรับรู้นามของเขาเฉพาะพระพักตร์พระบิดาของเราและต่อหน้าบรรดาทูตสวรรค์ของพระองค์ 6ผู้มีหู จงฟังสิ่งที่พระจิตเจ้าตรัสแก่พระศาสนจักรทั้งหลายเถิด”
14จงเขียนถึงทูตสวรรค์ของพระศาสนจักรที่เมืองเลาดิเซียว่า “พระองค์ผู้ทรงเป็นอาเมน ผู้ทรงเป็นพยานที่ซื่อสัตย์และตรัสความจริง ผู้ทรงเป็นปฐมเหตุของทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างตรัสว่า 15เรารู้จักกิจการของท่าน รู้ว่าท่านไม่เย็นไม่ร้อน ท่านจะเย็นหรือร้อนไปเลยก็จะดีกว่า 16แต่ท่านมิได้เป็นเช่นนั้น เพราะท่านอุ่น ๆ ไม่เย็นไม่ร้อน เรากำลังจะคายท่านออกจากปากของเรา 17ท่านพูดว่า ฉันร่ำรวย มีสมบัติมากมายและไม่ต้องการอะไรอีก แต่ท่านไม่รู้ว่าท่านเป็นคนอาภัพ น่าสงสาร ยากจน ตาบอดและเปลือยเปล่า 18เราแนะนำท่านให้ซื้อทองคำที่หลอมบริสุทธิ์แล้วจากเราเพื่อท่านจะร่ำรวย ซื้อเสื้อขาวเพื่อสวมใส่ปกปิดความเปลือยเปล่าที่น่าอับอายของท่าน ซื้อยาหยอดตาเพื่อจะแลเห็นได้อีก 19เราตักเตือนและเฆี่ยนตีสั่งสอนผู้ที่เรารัก ดังนั้น จงมีความกระตือรือร้นและกลับใจ 20ดูเถิด เรากำลังยืนเคาะประตู ถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปกินอาหารร่วมกับเขา เขาจะกินอาหารร่วมกับเรา 21ผู้ใดมีชัยชนะ เราจะให้เขานั่งกับเราบนบัลลังก์ เหมือนกับที่เรามีชัยชนะแล้วและได้นั่งกับพระบิดาของเราบนพระบัลลังก์ของพระองค์ 22ผู้มีหู จงฟังสิ่งที่พระจิตเจ้าตรัสแก่พระศาสนจักรทั้งหลายเถิด”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• จากเยรูซาเล็ม พี่น้องที่รัก แต่วันนี้ คือวิวรณ์เราอ่านคำเตือนของวิวรณ์ถึงพระศาสนจักรที่เมืองซาร์ดิสและเมืองเลาดีเซียครับ พ่อคิดว่า มีคำสอนเตือนเราในปัจจุบันดีมากๆครับ..

• แต่วันนี้พ่อขอให้เราได้เริ่มที่คำอธิบายบางประเด็นจากตัวบทพระคัมภีร์วิวรณ์วันนี้ก่อนครับ
o “ดาวเจ็ดดวง” หมายถึง ทูตสวรรค์ซึ่งทำหน้าที่ปกครองพระศาสนจักรทั้งเจ็ดแห่ง
o “เสื้อขาว” เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ และยังเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะและความยินดีด้วย การสวมเสื้อผ้ามักจะใช้เป็นสัญลักษณ์ของคุณสมบัติแท้จริง (อสย 51:9; 52:1; รม 13:14; 1 คร 15:53-54; คส 3:9-12)
o "พระเจ้าแห่งความจริง" ถูกเรียกว่า "พระเจ้าแห่งอาแมน" (Amen ภาษากรีก คือ การยืนยันความจริง คำสาบานว่าเป็นความจริง5)
o พระเยซู คือ พระวจนาตถ์และพระปรีชาญาณผู้ทรงสร้างสรรพสิ่ง
o ชาวเมืองเลาดีเซียร่ำรวยด้านวัตถุ แต่ยากจนด้านคุณธรรม
o “ทองคำที่หลอมบริสุทธิ์” หมายถึง คุณธรรมซึ่งเป็นความร่ำรวยฝ่ายจิตใจ
o “เสื้อผ้าและยาหยอดตา” จำเป็นเพื่อแก้ไขสภาพเปลือยเปล่าและ "ตาบอด" ในข้อ 17 แต่ยังเป็นสินค้าท้องถิ่นที่ชาวเลาดีเซียผลิตจนเป็นที่รู้จักทั่วไปอีกด้วย
o “การกินอาหาร” หมายถึง ความสนิทสนมกับพระเยซูเจ้า เป็นการลิ้มรสล่วงหน้างานเลี้ยงของพระเมสสิ อาจหมายถึงศีลมหาสนิทด้วย

อรรถาธิบายคำเตือนต่อพระศาสนจักรที่เมืองซาร์ดิส
• “เรารู้จักกิจการของท่าน ใคร ๆ คิดว่าท่านมีชีวิต แต่ท่านตายแล้ว จงตื่นขึ้นและเสริมกำลังส่วนที่เหลือซึ่งใกล้จะตาย เพราะเราไม่ได้พบกิจการใดของท่านดีพร้อมเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าของเรา”
o อ่านข้อความของยอห์นที่เขียนตำหนิชาวซาร์ดิสแล้วสะดุ้งหน่อย ชีวิตที่ “ซังกะตาย” อยู่ไปวันๆ อย่างไม่มีคุณค่าอะไรทางมิติของชีวิต
o หลายคนคิดๆว่านี่คือชีวิต หลายสิ่งหลายอย่างที่มีคือคุณค่า คือชีวิต... พ่อก็คิดจริงๆนะครับ อะไรคือความสุข หลายคนมีกินมีใช้ มีที่ดินมากมายก่ายกองจนเป็นเรื่องเล่า...นั่งรถผ่านที่ดินสวย นายมองดูสั่งเลขาไปตรวจสอบที่ดินใคร สวยจัง ไปสืบซิ ต้องการซื้อให้ได้...หลายวันผ่านไป เลขามาบอกนาย “นายครับที่ดินนั่นของนายเอง... นายซื้อไว้นานแล้วครับนาย” นั่นมีเยอะเกินไป แล้วก็อยากมีอีก แต่ทำให้พ่อคิด คนที่มี มี มี ที่ดิน ทรัพย์สินเยอะๆ เพื่ออะไร... แล้วจะครอบครองไปได้สักเท่าใด และเมื่อชีวิตที่เป็น เป็น เป็น คน เป็นคริสตชน เป็นมนุษย์ ก็ไม่ได้เป็นอย่างที่น่าจะเป็น น่าเสียดาย.. กลับมีไป เดินตามกระแส แต่ “ชีวิต” กลับไม่ได้รู้สึกถึงลมหายใจลึกๆ ของตนเองด้วยซ้ำ เรียกว่า มีชีวิต แต่ขาดสติแม้มีสตางค์ก็ตาม... ยอห์นเตือนจริงๆ “จงตื่นขึ้นและเสริมกำลังส่วนที่เหลือซึ่งใกล้จะตาย เพราะเราไม่ได้พบกิจการใดของท่านดีพร้อมเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าของเรา”
o “จงระลึกเถิดว่า ท่านได้รับ ได้ยินพระวาจาอย่างไร จงปฏิบัติตามและกลับใจเถิด ถ้าท่านไม่ตื่นเฝ้า เราจะมาเหมือนขโมย และท่านจะไม่รู้ว่าเราจะมาพบท่านเมื่อไร”
o ขณะเดียวกันยอห์นก็ชม... ชื่นชมชาวเมืองซาร์ดิส ด้วยเสียงของทูตสวรรค์... คนที่รักษาตนให้ขาวสะอาด เสื้อขาวของตน เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ และยังเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะและความยินดีด้วย เสื้อผ้าเป็นสัญลักษณ์ของคุณสมบัติแท้จริง
o คือ คนที่สวมชีวิต จิตวิญญาณ และความรักขอพระเจ้า ทั้งหมด ด้วยหัวใจสำคัญคือ “การฟัง” พระวาจาของพระเจ้านั่นเอง...
o มีคำพูดกล่าวว่า “ถ้าพระคัมภีร์ของเราสะอาด จิตใจของเราจะไม่สะอาดเลย แต่ถ้าพระคัมภีร์ พระวาจา ที่เราใช้ สกปรกไปด้วยการขีดเขียน การอ่าน การใช้พระวาจา จิตใจของเราจะสะอาดบริสุทธิ์” ดังนั้น อ่านพระคัมภีร์มาก ฟังพระวาจามากๆ และปฏิบัติตามมากๆ ชีวิตเราจะขาวสะอาดเสมอครับ

อรรถาธิบายคำเตือนต่อพระศาสนจักรที่เมืองเลาดีเซีย
• ทูตสวรรค์ตำหนิชาวเมืองเลาดีเซีย... “เรารู้จักกิจการของท่าน รู้ว่าท่านไม่เย็นไม่ร้อน ท่านจะเย็นหรือร้อนไปเลยก็จะดีกว่า แต่ท่านมิได้เป็นเช่นนั้น เพราะท่านอุ่น ๆ ไม่เย็นไม่ร้อน เรากำลังจะคายท่านออกจากปากของเรา”
o ชาวเลาดีเซียเขาคิดว่า เขาร่ำรวย เขามีสมบัติมากมาย เขามีทุกอย่าง ความร่ำรวยทำให้พวกเขามั่นใจ มั่นใจในความร่ำรวยมากๆ แต่ที่ไหนได้ พระเจ้าทรงเห็นว่า พวกเขามิได้ร่ำรวยเลย พวกเขากลับอาภัพ น่าสงสาร ยากจน... แปลกมากที่ความร่ำรวยของเลาดีเซียกลับกลายเป็นความยากจนต่างหาก
o เมืองเลาดีเซีย.. เชี่ยวชาญเรื่องหมอรักษาตา เขามียาหยอดตาดีและดังของเมืองเลาดีเซีย แต่ที่ไหนได้ พวกเขาตาบอดมากๆ บอดจริงๆ บอดที่ไม่ได้เห็นความดี ความจริง และความถูกต้อง.. พวกเขามียากหยอดตาดี ร่ำรวยมีทองคำมากมาย แต่พวกเขากลับยากจนเหลือเกินในความเป็นคริสตชน มีการค้า มีความไม่ฟุ้งเฟ้อ และห่างไกลจากพระเจ้า
o วิวรณ์เตือนพวกเขาหนักแน่นมาก “เราแนะนำท่านให้ซื้อทองคำที่หลอมบริสุทธิ์แล้วจากเราเพื่อท่านจะร่ำรวย ซื้อเสื้อขาวเพื่อสวมใส่ปกปิดความเปลือยเปล่าที่น่าอับอายของท่าน ซื้อยาหยอดตาเพื่อจะแลเห็นได้อีก เราตักเตือนและเฆี่ยนตีสั่งสอนผู้ที่เรารัก ดังนั้น จงมีความกระตือรือร้นและกลับใจ”
o วิวรณ์ย้ำ ให้ต้อง “ฟัง” ต้องฟังเสียงเตือนของพระเจ้า ฟังพระวาจาของพระเจ้า ให้พวกเขาต้องกลับใจจริงๆ ความร่ำรวยทำให้พวกเขาหลงทางไปจริงๆ พวกเขาต้องการการกลับใจเพื่อหันกลับมาหาพระเจ้า....
• พี่น้องที่รัก วิวรณ์เริ่มถึงพระศาสนจักรทั้งเจ็ด คือ ทุกๆ พระศาสนจักรก็ว่าได้... ความจริงอ่านแล้วเราน่าจะประยุกต์เข้ากับเรา เข้ากับตัวเรา ชุมชนวัดของเรา พระศาสนจัรกไทยของเรา... พ่อจะลองยกตัวอย่างให้ดูนะครับ....
o จงเขียนถึงทูตสวรรค์ของพระศาสนจักรแห่งแสงธรรมว่า... เรารู้ถึงกิจการของพวกท่าน พวกท่านรักเรา ได้ดำเนินชีวิตเพื่อเป็นพระสงฆ์รับใช้เราและประชากรของเรา... แต่เราต้องเตือนพวกท่านถึงกระแสโลกด้วย กระแสโลก กระแสวัตถุนิยม บริโภคนิยม เข้ามาในชีวิตของพวกท่านมากเกินไป พวกท่านใช้เวลากับเครื่องมือเทคโนโลยีมากกว่าการอ่านพระคัมภีร์ “พระวาจาของเรา” เราของเตือนท่านให้ใช้เวลาเพื่อพระวาจาของเราให้มากกว่าที่เคย และท่านจะได้เป็นสงฆ์ศักดิ์สิทธิ์แท้จริง...”
• พ่อลองเขียนต่อ... ตัวอย่าง
o “จงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ... เราได้อวยพรท่าน ได้ให้ท่านได้เป็นแสงสว่างของเมืองหลวงของประเทศไทย เราได้ให้พวกท่านเป็นกลุ่มคนที่มีโอกาส มีความพร้อมมากกว่าใคร...
o พวกท่านก็รักเรา พวกท่านไปถวายบูชาขอบพระคุณในวัดใหญ่กันมากจนน่าประทับใจในความรักของพวกท่าน...
o แต่ในกรุงเทพฯที่พวกท่านเป็นแสงสว่างอยู่นั้นมีคนยากไร้จำนวนมาก มีคนด้อยโอกาสและถูกเอาเปรียบมากเหลือเกิน.. เราจึงเรียกร้องให้พวกท่านซึ่งเป็นคริสตชนเป็นลูกๆของราอย่าได้ละเลยที่จะให้โอกาส ใส่ใจ และช่วยเหลือคนยากจนเป็นพิเศษ และท่านจะได้เป็นแสงสว่างที่แท้จริงของเรา...
o จงฟังพระวาจาของเราให้มาก และฟังเสียงร้องทุกข์คร่ำครวญของคนยากไร้ให้มากกว่าที่เคย... และท่านจะได้เชื่อว่าเป็นคริสตชน เป็นพระศาสนจักรที่เรียกว่า “อัครสังฆมณฑล” สมชื่อที่เราได้มอบหมายให้

• พี่น้องที่รักครับ ปลายปีพิธีกรรมแล้ว เราได้อ่านวิวรณ์เตือนพระศาสนจักรต่างๆ
o เราลองคิดถึงตนเอง ไตร่ตรองตนเองแต่ละคน ชุมชนวัด คณะสงฆ์ คณะนักบวช ครอบครัว ฯลฯ
o ไตร่ตรองตนเองให้มาก และเราจะได้เห็นพระพรและขณะเดียวกันก็จะเห็นความบกพร่องที่เราต้องกลับใจฟื้นฟูตนเองเช่นกัน ปลายปีพิธีกรรมแล้ว ให้เราฟื้นฟูตนเองให้มากๆนะครับ... ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย