รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2016
สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

อฟ 3:14-21…………..
14ข้าพเจ้าจึงคุกเข่าเฉพาะพระพักตร์ของพระบิดา 15ผู้ทรงเป็นที่มาของครอบครัวทั้งหลาย ไม่ว่าบนสวรรค์หรือบนแผ่นดิน 16ขอพระองค์ประทานพละกำลังแก่ท่านเดชะพระจิตเจ้าตามความไพบูลย์แห่งพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ ให้ชีวิตภายในของท่านเข้มแข็งยิ่งขึ้น

17พระคริสตเจ้าจะได้ทรงพำนักในจิตใจของท่านอาศัยความเชื่อ เมื่อท่านหยั่งรากและตั้งมั่นอยู่บนความรักแล้ว 18ท่านและบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะได้เข้าใจถึงความกว้าง ความยาว ความสูง ความลึก 19อีกทั้งหยั่งรู้ซึ้งถึงความรักซึ่งเกินกว่าจะหยั่งรู้ได้ ของพระคริสตเจ้า เพื่อท่านจะได้รับความไพบูลย์ทั้งปวงของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม
20ขอพระสิริรุ่งโรจน์จงมีแด่พระเจ้า ผู้ทรงกระทำทุกอย่างได้ตามพระอานุภาพที่แสดงพลังอยู่ในตัวเรามากกว่าที่เราอาจขอหรือคาดคิด 21ขอพระสิริรุ่งโรจน์จงมีแด่พระองค์ในพระศาสนจักร และในพระคริสตเยซู ทุกยุคสมัยตลอดนิรันดร อาเมน

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• “ขอพระองค์ประทานพละกำลังแก่ท่านเดชะพระจิตเจ้าตามความไพบูลย์แห่งพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ ให้ชีวิตภายในของท่านเข้มแข็งยิ่งขึ้น”

• “ชีวิตภายใน กำลังภายใน” เราเคยดูหนังกำลังภายใน พ่อเคยเขียนถึงมังกรหยกอยู่ระยะหนึ่ง หนังกำลังพายใน....

• เราจะพบกว่า พลังของอธรรมและธรรมะก็ทรงพลังพอๆ กัน ฝ่ายอธรรมฝึกปรึกกันในทางชั่วสุดๆเพื่อบรรลุเป้าหมาย
o ฝ่ายอธรรมเป้าหมายทำลายแสวงอำนาจ ฆ่าฟัน อันธพาล และแสวงอำนาจ แสวงประโยชน์ สร้างความหวาดกลัว
o ฝ่ายธรรมะก็มุ่งขจัดคนพาลอภิบาลคนดี ช่วยเหลือ ปกป้อง รักษาสิทธิ์ และสร้างสังคมคุณธรรม รักษาสันติและความสงบ แต่นะ สองฝ่ายก็ช่างสะสมสร้างพลัง กำลังภายในกันทั้งคู่

• ถ้าเป็นพรรคมาร
o พวกมันจะสะสมพลัง อำนาจ สร้างเครือข่าย วางรากฐาน กระจายความมีอิทธิพลและอำนาจในทุกเขตแคว้น ทั่วอาณาจักรยุทธภพ... บ้างชุมนุมกันในหมู่ตึกคนพาลประเภทที่รวมของคนชั่วและแผนการชั่วร้ายทั้งหลาย...
o สะสมอำนาจ การเงิน การคลัง ขุมพลังเพื่อกว้านซื้ออำนาจ รักษาฐานกระแสเสียงและความชั่วเลวจนดูว่าเป็นอำนาจของพวกตน มีกำลังภายในแน่นอนวิชามารร้อยเล่มเกวียน ประเภทคัมภีร์ชั่วที่จารึกบนหนังของมนุษย์ หรือคัมภีร์ที่ต้องสำเร็จด้วยการจิกเจาะกะโหลกนับร้อยนับพัน
o หรือแม้แต่ต้องฆ่าผู้บริสุทธิ์เพื่อเอามาเป็นเหยื่อสังเวยพิธีกรรมชั่วร้ายของตน โอยวิชามารมีร้อยเล่มร้อยรูปแบบ แต่ทุกแบบก็คือการสร้างความทุกข์ ความตาย หรือมอบความเป็นเหยื่อให้คนอื่นๆทั้งสิ้น....ทั้งนี้เพื่อตอกย้ำตำแน่นความชั่วและความอธรรมของตน เพื่อสร้าง “อำนาจมืด” แบบของตน

• ฝ่ายธรรมะ
o ก็ต้องเข้าวัดเข้าวา เข้าป่าเข้าดง ขึ้นขุนเขาสูง ปีน ๆๆๆ ปีนกันขึ้นไปให้ไกลจากฝูงชน ประหนึ่งว่า แค่เริ่มต้นก็ไม่ต้องการสร้างความลำบากให้ใคร ไม่ทำลายสันติสุขหรือแม้แต่ความสงบเพื่อการฝึกฝนของตนเอง...
o เข้าถ้ำสงบพบความสงัดอัดแน่นด้วยการภาวนากรรมฐานและร่ายสูตรคาถา ฝึกลึกลมปราณแห่งขุมจิตใจ ปิดปากถ้ำ ถือศีลกินเจ หรือไม่กินเลย เพื่อกำจัดความอยาก ให้พลังเติบโตพัฒนาขับเคลื่อนจากภายใน ไม่วุ่นวายกับใคร ออกไปอยู่เกาะดอกท้อ เกาะโน้นเกาะนี้ เพื่อโดดเดียวและเข้าสู่สัจธรรมแห่งความจริง และการเคลื่อนไหวอย่างรู้ตัวและควบคุมตนเองได้
o นั่นคือ พลังธรรมะที่ต้องแสวงหาและหาความหยุดนิ่งให้มากที่สุด เพื่อใช้ความหยุดนิ่งสงบความเคลื่อนไหวของมาร...

• พี่น้องที่รัก เราอยู่ในกระแสโลก... กระแสที่รุนแรงกว่ามหากาพย์มังกรหยกหรือกระบี่มังกรฟ้า และยุทธภพปัจจุบันก็โหดร้ายและกระแสแรง กระแสที่เรียกว่า โลกนิยม (Secularism) นิยมโลก นิยมแต่ความคิดของฝ่ายโลก นิยมเรื่องฝ่ายกายจนลืมฝ่ายจิต เอาแต่ได้ เห็นแก่ตัว แบ่งพรรคแบ่งพวก พวกมากลากไป พวกมากเสียงมากถือว่าถูกทั้งๆที่ผิด แต่ก็ต้องทำได้ทุกอย่างไม่สนใจถูกผิดเพราะพวกมาก

• ความยุติธรรมอยู่ที่เสียงข้างมาก (กระนั้นหรือ) ความถูกต้องอยู่ที่กองเงิน ประชานิยม และเสียงคะแนนโหวตที่ได้มา (ได้มาอย่างไรไม่สำคัญ) ขอให้ได้มา อำนาจได้มาจากการเชิดชูสู่สถาน จัดการทุกอย่างให้อยู่ในมือได้ถือว่าเบ็ดเสร็จก็ถือว่าสำเร็จ

• พ่อเขียนมาเพื่อชวนให้เราคริสตชนอ่านพระวาจากันหน่อยครับ เพื่อเห็นชัดๆ ว่า
o กำลังภายในชีวิตภายในของเรามาจากพลังของพระเจ้าจริงๆ
o ศีลล้างบาปทำให้เราเป็นฝ่ายธรรมะเกินร้อย เกินร้อยจริงๆ
o พลังภายในของเราต้องโดดเด่นท่วมท้นจากความรักของพระเจ้าในชีวิตเรา

• อ่านพระคัมภีร์วันนี้และจะเห็นทุกอย่างชัดเจนที่สุดเลยครับ
o ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับ “ขอพระองค์ประทานพละกำลังแก่ท่านเดชะพระจิตเจ้าตามความไพบูลย์แห่งพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ ให้ชีวิตภายในของท่านเข้มแข็งยิ่งขึ้น”
o “พระคริสตเจ้าจะได้ทรงพำนักในจิตใจของท่านอาศัยความเชื่อ เมื่อท่านหยั่งรากและตั้งมั่นอยู่บนความรักแล้ว ท่านและบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะได้เข้าใจถึงความกว้าง ความยาว ความสูง ความลึก อีกทั้งหยั่งรู้ซึ้งถึงความรักซึ่งเกินกว่าจะหยั่งรู้ได้ ของพระคริสตเจ้า”
o อ่านพระคัมภีร์และจะมีความสุขจริงๆ ครับ ขอพระเจ้าอวยพร ฝึกกำลังความดีจากภายในกันให้มากๆ นะครับ