Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2016
สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

อฟ 3:14-21…………..
14ข้าพเจ้าจึงคุกเข่าเฉพาะพระพักตร์ของพระบิดา 15ผู้ทรงเป็นที่มาของครอบครัวทั้งหลาย ไม่ว่าบนสวรรค์หรือบนแผ่นดิน 16ขอพระองค์ประทานพละกำลังแก่ท่านเดชะพระจิตเจ้าตามความไพบูลย์แห่งพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ ให้ชีวิตภายในของท่านเข้มแข็งยิ่งขึ้น

17พระคริสตเจ้าจะได้ทรงพำนักในจิตใจของท่านอาศัยความเชื่อ เมื่อท่านหยั่งรากและตั้งมั่นอยู่บนความรักแล้ว 18ท่านและบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะได้เข้าใจถึงความกว้าง ความยาว ความสูง ความลึก 19อีกทั้งหยั่งรู้ซึ้งถึงความรักซึ่งเกินกว่าจะหยั่งรู้ได้ ของพระคริสตเจ้า เพื่อท่านจะได้รับความไพบูลย์ทั้งปวงของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม
20ขอพระสิริรุ่งโรจน์จงมีแด่พระเจ้า ผู้ทรงกระทำทุกอย่างได้ตามพระอานุภาพที่แสดงพลังอยู่ในตัวเรามากกว่าที่เราอาจขอหรือคาดคิด 21ขอพระสิริรุ่งโรจน์จงมีแด่พระองค์ในพระศาสนจักร และในพระคริสตเยซู ทุกยุคสมัยตลอดนิรันดร อาเมน

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• “ขอพระองค์ประทานพละกำลังแก่ท่านเดชะพระจิตเจ้าตามความไพบูลย์แห่งพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ ให้ชีวิตภายในของท่านเข้มแข็งยิ่งขึ้น”

• “ชีวิตภายใน กำลังภายใน” เราเคยดูหนังกำลังภายใน พ่อเคยเขียนถึงมังกรหยกอยู่ระยะหนึ่ง หนังกำลังพายใน....

• เราจะพบกว่า พลังของอธรรมและธรรมะก็ทรงพลังพอๆ กัน ฝ่ายอธรรมฝึกปรึกกันในทางชั่วสุดๆเพื่อบรรลุเป้าหมาย
o ฝ่ายอธรรมเป้าหมายทำลายแสวงอำนาจ ฆ่าฟัน อันธพาล และแสวงอำนาจ แสวงประโยชน์ สร้างความหวาดกลัว
o ฝ่ายธรรมะก็มุ่งขจัดคนพาลอภิบาลคนดี ช่วยเหลือ ปกป้อง รักษาสิทธิ์ และสร้างสังคมคุณธรรม รักษาสันติและความสงบ แต่นะ สองฝ่ายก็ช่างสะสมสร้างพลัง กำลังภายในกันทั้งคู่

• ถ้าเป็นพรรคมาร
o พวกมันจะสะสมพลัง อำนาจ สร้างเครือข่าย วางรากฐาน กระจายความมีอิทธิพลและอำนาจในทุกเขตแคว้น ทั่วอาณาจักรยุทธภพ... บ้างชุมนุมกันในหมู่ตึกคนพาลประเภทที่รวมของคนชั่วและแผนการชั่วร้ายทั้งหลาย...
o สะสมอำนาจ การเงิน การคลัง ขุมพลังเพื่อกว้านซื้ออำนาจ รักษาฐานกระแสเสียงและความชั่วเลวจนดูว่าเป็นอำนาจของพวกตน มีกำลังภายในแน่นอนวิชามารร้อยเล่มเกวียน ประเภทคัมภีร์ชั่วที่จารึกบนหนังของมนุษย์ หรือคัมภีร์ที่ต้องสำเร็จด้วยการจิกเจาะกะโหลกนับร้อยนับพัน
o หรือแม้แต่ต้องฆ่าผู้บริสุทธิ์เพื่อเอามาเป็นเหยื่อสังเวยพิธีกรรมชั่วร้ายของตน โอยวิชามารมีร้อยเล่มร้อยรูปแบบ แต่ทุกแบบก็คือการสร้างความทุกข์ ความตาย หรือมอบความเป็นเหยื่อให้คนอื่นๆทั้งสิ้น....ทั้งนี้เพื่อตอกย้ำตำแน่นความชั่วและความอธรรมของตน เพื่อสร้าง “อำนาจมืด” แบบของตน

• ฝ่ายธรรมะ
o ก็ต้องเข้าวัดเข้าวา เข้าป่าเข้าดง ขึ้นขุนเขาสูง ปีน ๆๆๆ ปีนกันขึ้นไปให้ไกลจากฝูงชน ประหนึ่งว่า แค่เริ่มต้นก็ไม่ต้องการสร้างความลำบากให้ใคร ไม่ทำลายสันติสุขหรือแม้แต่ความสงบเพื่อการฝึกฝนของตนเอง...
o เข้าถ้ำสงบพบความสงัดอัดแน่นด้วยการภาวนากรรมฐานและร่ายสูตรคาถา ฝึกลึกลมปราณแห่งขุมจิตใจ ปิดปากถ้ำ ถือศีลกินเจ หรือไม่กินเลย เพื่อกำจัดความอยาก ให้พลังเติบโตพัฒนาขับเคลื่อนจากภายใน ไม่วุ่นวายกับใคร ออกไปอยู่เกาะดอกท้อ เกาะโน้นเกาะนี้ เพื่อโดดเดียวและเข้าสู่สัจธรรมแห่งความจริง และการเคลื่อนไหวอย่างรู้ตัวและควบคุมตนเองได้
o นั่นคือ พลังธรรมะที่ต้องแสวงหาและหาความหยุดนิ่งให้มากที่สุด เพื่อใช้ความหยุดนิ่งสงบความเคลื่อนไหวของมาร...

• พี่น้องที่รัก เราอยู่ในกระแสโลก... กระแสที่รุนแรงกว่ามหากาพย์มังกรหยกหรือกระบี่มังกรฟ้า และยุทธภพปัจจุบันก็โหดร้ายและกระแสแรง กระแสที่เรียกว่า โลกนิยม (Secularism) นิยมโลก นิยมแต่ความคิดของฝ่ายโลก นิยมเรื่องฝ่ายกายจนลืมฝ่ายจิต เอาแต่ได้ เห็นแก่ตัว แบ่งพรรคแบ่งพวก พวกมากลากไป พวกมากเสียงมากถือว่าถูกทั้งๆที่ผิด แต่ก็ต้องทำได้ทุกอย่างไม่สนใจถูกผิดเพราะพวกมาก

• ความยุติธรรมอยู่ที่เสียงข้างมาก (กระนั้นหรือ) ความถูกต้องอยู่ที่กองเงิน ประชานิยม และเสียงคะแนนโหวตที่ได้มา (ได้มาอย่างไรไม่สำคัญ) ขอให้ได้มา อำนาจได้มาจากการเชิดชูสู่สถาน จัดการทุกอย่างให้อยู่ในมือได้ถือว่าเบ็ดเสร็จก็ถือว่าสำเร็จ

• พ่อเขียนมาเพื่อชวนให้เราคริสตชนอ่านพระวาจากันหน่อยครับ เพื่อเห็นชัดๆ ว่า
o กำลังภายในชีวิตภายในของเรามาจากพลังของพระเจ้าจริงๆ
o ศีลล้างบาปทำให้เราเป็นฝ่ายธรรมะเกินร้อย เกินร้อยจริงๆ
o พลังภายในของเราต้องโดดเด่นท่วมท้นจากความรักของพระเจ้าในชีวิตเรา

• อ่านพระคัมภีร์วันนี้และจะเห็นทุกอย่างชัดเจนที่สุดเลยครับ
o ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับ “ขอพระองค์ประทานพละกำลังแก่ท่านเดชะพระจิตเจ้าตามความไพบูลย์แห่งพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ ให้ชีวิตภายในของท่านเข้มแข็งยิ่งขึ้น”
o “พระคริสตเจ้าจะได้ทรงพำนักในจิตใจของท่านอาศัยความเชื่อ เมื่อท่านหยั่งรากและตั้งมั่นอยู่บนความรักแล้ว ท่านและบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะได้เข้าใจถึงความกว้าง ความยาว ความสูง ความลึก อีกทั้งหยั่งรู้ซึ้งถึงความรักซึ่งเกินกว่าจะหยั่งรู้ได้ ของพระคริสตเจ้า”
o อ่านพระคัมภีร์และจะมีความสุขจริงๆ ครับ ขอพระเจ้าอวยพร ฝึกกำลังความดีจากภายในกันให้มากๆ นะครับ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย