รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2016

สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

กท 4:22-24,26-27,31-5:1…….
22มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าอับราฮัมมีบุตรสองคน คนหนึ่งเกิดจากหญิงทาส อีกคนหนึ่งเกิดจากหญิงที่ไม่เป็นทาส 23เด็กที่เกิดมาจากหญิงทาสนั้นเกิดมาตามธรรมชาติ ส่วนเด็กที่เกิดจากหญิงที่ไม่เป็นทาสนั้นเกิดมาตามพระสัญญา เรื่องนี้กล่าวไว้เป็นอุปมา หญิงสองคนนี้หมายถึงพันธสัญญาทั้งสองฉบับ 24ฉบับหนึ่งจากภูเขาซีนาย คือนางฮาการ์ ซึ่งให้กำเนิดบุตรมาเป็นทาส


26แต่กรุงเยรูซาเล็มที่อยู่เบื้องบนนั้นไม่เป็นทาส และเป็นมารดาของเรา 27เพราะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า จงชื่นชมเถิด หญิงหมันผู้ไม่มีบุตร จงเปล่งเสียงโห่ร้องเถิด ท่านที่ไม่เคยเจ็บครรภ์คลอดบุตร เพราะบุตรของหญิงที่ถูกทอดทิ้งมีมากกว่าบุตรของหญิงที่ยังมีสามีอยู่ด้วย
31เพราะฉะนั้น พี่น้องทั้งหลาย เรามิใช่บุตรของหญิงทาส แต่เป็นบุตรของหญิงที่ไม่เป็นทาส
1พระคริสตเจ้าทรงปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระแล้ว ฉะนั้น จงยืนหยัดมั่นคง และอย่าเข้าเทียมแอกเป็นทาสอีกเลย

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• “พระเจ้าโปรดให้เราเป็นบุตรแห่งความสว่าง และบุตรแห่งอิสรภาพแล้ว อย่าเข้าเทียมแอกอีกเลย”...
o พี่น้องที่รัก คำถามเริ่มต้นจริงๆ “เราเป็นใคร เราลูกของใคร ใครเป็นพระบิดาของเรา ใครคือพระเจ้าของเรา”
o พ่อเคยไปอิสราเอลบ่อยๆ ทุกครั้งที่ไปอิสราเอลพ่อมักจะชอบแวะดูเสื้อที่วัยรุ่นชาวยิวเขาชอบซื้อ หรือคนต่างชาติชอบซื้อเป็นของขวัญของฝาก โดยเฉพาะชาวยิวที่ไม่ได้อยู่ในแผ่นดินอิสราเอลแต่ได้กลับมาเยี่ยมแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ แผ่นดินของบรรพบุรุษ แม้ว่าปัจจุบันพวกเขาที่กลับมานั้นจะได้กลายเป็น “ยิวโพ้นทะเล” (Diaspora) แต่พวกเขาก็กลับมามาแสวงบุญ
o หนุ่มสาวชาวยิวเมื่อกลับมาแสวงบุญ มาอิสราเอล... พวกเขาชอบซื้อเสื้อยืดคอกลมเขียนคำเท่ห์ๆไว้ด้านหลัง เหมือนอย่างเมืองไทยเราน่ะครับ เช่น “ไปอัพวามา” หรือ “ไปปายมา” หรือ “ขโมยมาจากอัพวา” คำขำๆ คำเท่ห์ๆแบบนี้บนเสื้อก็มีเยอะครับ

• ที่อิสราเอลพ่อเห็นคำที่เขียนบนเสื้อเป็นภาษาอังกฤษเยอะครับ
o มีแบบหนึ่งที่ชอบมากเขาเขียนไว้ด้านหลังแปลเป็นไทยได้ว่า “เกิดเป็นยิว สบายใจได้” หรือ “อเมริกาไม่ต้องกลัว ยิวหนุนหลังคุณอยู่” ที่พ่อชอบมากเสื้อทีเขียนว่า “เกิดเป็นยิว สบายใจ”

• ชาวยิวเขามีลักษณะอย่างหนึ่งที่ฝังอยู่ในสายเลือดในความเชื่ออันลึกซึ้งจริงๆ คือ
o ความเชื่อที่ว่า เขาเป็นบุตรของอับราฮัมบิดาแห่งความเชื่อ
o พวกเขาคือบุตรแห่งพันธสัญญา
o เป็นประชากรที่พระเจ้าเลือกสรร และ
o พวกเขามั่นใจในพระเจ้า มั่นใจในพระบัญญัติ และมั่นใจในพระพร...

• น่าคิดนะครับ เวลามีปัญหาสำหรับอิสราเอล ชาวยิวเขาไม่เคยกลัวเลย เขาพร้อม พร้อมเสมอที่จะออกรบ ทุกคนต้องเป็นทหารไม่ว่าชายหรือหญิง ทุกคนเวลาหนุ่มสาวต้องเป็นทหารรับใช้ชาติ ชายสามปี หญิงสองปี รับใช้ชาติ ถือปืนทุกคนเพื่อปกป้องประเทศ ปกป้องแผ่นดินที่เขาเชื่อว่าพระเจ้ามอบให้เขา
o เขากล้าท้าทายประเทศที่ข่มขู่เขา แม้ประเทศที่ข่มขู่ชาวยิวจะเป็นประเทศใหญ่กว่าเป็นร้อยเท่า ชาวยิวก็ไม่หวั่นเลยแม้แต่น้อย...
o อิสราเอลเคยประกาศพร้อมบุกประเทศที่ข่มขู่เขาทันที แม้ประเทศนั้นจะใหญ่กว่าเขามากมายนัก เขาพร้อมเสมอเพื่อปกป้องแผ่นดิน.... และเคยทำสงครามหกวันและปราบประเทศรอบข้างราบคาบจนต้องประกาศพ่ายแพ้ทีเดียว...

• ครับ ยิว คือยิว รักชาติรักแผ่นดิน ฉลาด และมีปัญญาเป็นเลิศ มีความรักชาติ รักแผ่นดินเป็นเยี่ยม
o ทั้งหมดเป็นผลมาจาก “ความเชื่อ” ที่ลึกซึ้งที่เป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขากล้าหาญ เด็ดเดี่ยว โดดเด่น และทุ่มเทที่สุด....
o เคยทราบไหมครับว่า ประเทศเล็กๆ มีประชากรไม่ถึงสิบล้านคน แต่เขาร่ำรวยมาก เก่งมาก และโดดเด่นมากในทุกๆเรื่อง แม้เป็นประเทศที่ทะเลยทรายและขาดน้ำเหลือเกิน แต่เขาเป็นต้นตำรับของการเกษตรสำหรับทั่วโลกเลยครับ แม้แต่ประเทศไทยอู่ข้าวอู่น้ำยังต้องเดินทางไปศึกษาระบบจัดการน้ำที่อิสราเอล ไปดูงานเกษตรในทะเลทรายที่อิสราเอล น่าขำไหมครับ แต่เป็นความจริงทุกประการครับ

• ครับ เอาเป็นว่า ถ้ารู้ตัว รู้ตน มั่นใจ มั่นคง และเชื่อมั่น และกล้าประกาศศักดาแห่งความเป็นของตน หรือประกาศความจริงของตนละก็ ความเชื่อมั่นเช่นนี้ก่อให้เกิดเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอครับ

• พี่น้องครับ หันมาดูประเทศไทยของเรานิดหนึ่งไหมครับ ไม่อยากกล่าวยาวครับ ภูมิใจไหมครับในความเป็นไทย ประเทศที่เรียกว่า
o สยามเมืองยิ้ม เรื่องนี้เป็น “จริงไหมครับ”
o ประเทศแห่งเสรีภาพและอิสรภาพ “จริงไหมครับ”
o ประเทศที่เปี่ยมด้วยน้ำใจและความเมตตากรุณา “จริงไหมครับ”
o ประเทศที่มีความปรองดอง ไม่ใฝ่สงครามแต่รักสันติ รักความปรองดอง และรักความสงบ “จริงไหมครับ”
o ประเทศที่มีแต่คนใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เมตตากรุณาอย่างที่สุด “จริงไหมครับ” ....
o เราไม่เคยเป็นทาสหรือเมืองขึ้นของใคร “จริงไหมครับ” (ปัจจุบัน เราเป็นทาสเยอะนะ ทาสยาเสพติด ทาสแรงงาน ทาสการนักการเมือง (ตอนนี้ไม่มีนักการเมือก็เงียบไปหน่อย แต่คงไม่เป็นทาสแบบอื่นอีกนะคับ) ทาสเงินกู้ ทาสการพนัน ทาสการค้าชีวิตมนุษย์ ทาส...ในรูปแบบต่างๆ)
o เอาเป็นว่าเราคนไทย “ภูมิใจไหมครับ” สามารถกล่าวได้เต็มปากไหมว่า “สบายใจเกิดเป็นไทย”

• พี่น้องครับ พ่อกล่าวถึงชาวยิว และกล่าวถึงชาวไทย ที่สุด พ่ออยากกล่าวถึงเรา คนไทยแต่ไม่ใช่แค่คนไทย แต่เป็นเป็นไทยที่เป็น “คริสตชนคาทอลิก”
o เราเป็น “คริสตชน”
o เป็นลูกของพระเจ้า
o เป็นบุตรของพระเจ้าองค์ความดี พระเจ้าองค์ความรัก พระเจ้าแห่งอิสรภาพและความเมตตากรุณา
o พ่ออยากให้พระวาจาวันนี้เตือนเราให้ไม่ต้องกลัว ไม่กลัวการเป็นทาสของบาป หรือทาสของสังคมที่เสื่อมทางศีลธรรมจรรยา หรือของระบบเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่สะอาดหรือเปื้อนหมองไปด้วยความฉ้อโกงและคอรัปชั่น...
o แต่ให้เราคริสตชน เราชัดเจนมากเพราะ
1. เราเป็นอิสระในความรัก
2. เป็นอิสระและสบายใจได้ในการเป็นบุตรพระเจ้าครับ
3. เราต้องภูมิใจ ต้องไม่กลัวที่จะประกาศสงครามกับการเป็นทาสในรูปแบบต่างๆ ทุกชนิด
4. ต้องกล้าประกาศอิสรภาพทางจิตใจที่เปียมด้วยความรักรับใช้และเมตตตา และช่วยพี่น้องของเราให้เป็นอิสระจากบาปและความโน้มเอียงทางความชั่วทั้งมวลนะครับ...

• พี่น้องคริสตชนที่รักครับ.... มั่นใจนะครับ เชื่อนะครับ เราเป็นลูกพระเจ้าครับ เราเป็นลูกพระครับ เราเป็นพี่น้องกันครับ และเราเป็นอิสระอย่างแท้จริงครับ

• พ่ออยากให้เราเขียนไว้ไม่ใช่บนเสื้อ แต่เขียนหรือสลักไว้ในความเชื่อมั่น ในศรัทธาและในหัวใจของเราจริงๆ ว่า
o “เกิดเป็นลูกของพระเจ้า เป็นคริสตชน สบายใจ ไม่ต้องกลัวอะไรครับ มุ่งมั่นในการดำเนินชีวิต ในความดีได้เต็มที่เลยครับ”
o จงกล้าประกาศสงครามกับความชั่วร้ายได้ทุกอย่างครับ ด้วยความรักของพระเจ้าครับ
o เราเป็นลูกพระเจ้าครับ สบายใจนะครับ เป็นคนดีได้เต็มที่เลยนะครับ

• ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ เกิดเป็นลูกพระเจ้า เป็นคนไทย และเป็นคริสตชนแล้ว เต็มที่กับการทำความดีเลยนะครับ เพื่อประกาศศักดาแห่งความดีของพระเจ้าครับ.....
o นักบุญเปาโลเขียนในบทจดหมายถึงชาวกาลาเทียวันนี้ชัดเจนว่า “พระคริสตเจ้าทรงปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระแล้ว ฉะนั้น จงยืนหยัดมั่นคง และอย่าเข้าเทียมแอกเป็นทาสอีกเลย” เต็มที่กับชีวิตคริสตชนในความดีความรักและความเมตตาเลยนะครับ..........