Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2016

สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

1คร 2:10ข-16……………
เพราะพระจิตเจ้าทรงหยั่งรู้ทุกสิ่งแม้กระทั่งสิ่งที่ลึกล้ำของพระเจ้า 11ใครเล่าล่วงรู้ความคิดของมนุษย์ ถ้ามิใช่จิตของมนุษย์ที่อยู่ในตัวมนุษย์คนนั้น เช่นเดียวกัน ไม่มีผู้ใดล่วงรู้ถึงความคิดของพระเจ้านอกจากพระจิตของพระเจ้า 12เรามิได้รับจิตของโลก แต่รับพระจิตซึ่งมาจากพระเจ้า เพื่อให้รู้ถึงสิ่งต่าง ๆ ซึ่งพระเจ้าประทานแก่เรา 13เราพูดถึงสิ่งเหล่านี้ มิใช่ด้วยวาจาซึ่งปรีชาญาณของมนุษย์สอนให้ แต่พูดด้วยถ้อยคำที่พระจิตเจ้าทรงสอน เราจึงอธิบายเรื่องฝ่ายจิตโดยใช้ถ้อยคำของพระจิตเจ้า

14มนุษย์ที่ดำเนินชีวิตตามธรรมชาติรับสิ่งที่เป็นของพระจิตของพระเจ้าไม่ได้ เรื่องนี้เป็นเรื่องโง่เขลาสำหรับเขา เขาไม่อาจเข้าใจได้ เพราะต้องใช้จิตพิจารณา อาศัยพระจิตเจ้าเท่านั้น 15ส่วนผู้ที่ดำเนินชีวิตอาศัยพระจิตเจ้าย่อมตัดสินทุกสิ่งและไม่มีใครตัดสินเขาได้ 16ใครเล่าหยั่งรู้ความคิดขององค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อให้คำแนะนำแก่พระองค์ได้ เรานั่นเองที่มีความคิดของพระคริสตเจ้า

 

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• “องค์ลงแล้ว.... พ่อปู่เข้าทรงแล้ว ท่านลงมาทรงร่างแล้ว”.....
o เคยดูละครครับ ละครไทยเรานั้น ต้องยอมรับว่า...ทุกยุคทุกสมัยเหมือนกัน.. หนีไม่พ้นความเชื่อเรื่องการเข้าทรงหรือองค์ลงมีให้เห็นเสมอมิได้ขาด..
o เมื่อมีคนทรง และมีการเข้าองค์ทรงเจ้า องค์ทรงเข้าสู่ร่าง เมื่อมีการเข้าร่างสิงสถิตทีไรละก็ เป็นที่รู้กันว่า เมื่อวิญญาณมาสิงในร่างของคนทรง... แน่นอนรายไหนรายนั้น คนคนนั้นที่เป็นร่างทรงหรือร่างที่ถูกสิงก็จะมีอาการเปลี่ยนไป..
o เสียงเปลี่ยน พฤติกรรมเปลี่ยน โดยเฉพาะเสียงจะกลายเป็นเของเจ้าของจิตที่มาสิง จากที่เป็นชายก็ถ้าเจ้าหรือองค์ลงมาเป็นหญิง เสียงพูดก็เป็นเสียงหญิง ทันทีก็เกิดอาการหญิงเป็นชายชายเป็นหญิง เด็กเป็นแก่ และแก่เป็นเด็ก ฯลฯ มีหลายรูปแบบครับ
o คนมากมายก็จะพากันมาหาคนทรง... ผู้คนก็จะมาหา มาชม มากราบไหว้ โดยเฉพาะมาถามไถ่ ถามเลขถามโชคขอหวยขอสารพัด...

• แม้ปัจจุบันก็มีความชื่อเช่นนี้ให้ดูอยู่เป็นนิจ ไม่น่าเชื่อว่าปัจจุบันเรื่องความเชื่อผีสาง ผีปอบ ก็ยังมีอยู่เสมอมิได้ขาด ขนาดที่เรียกว่า มีปอบก็เชื่อ ไอโฟน ไอแพต ก็ถือก็ใช้ แถมใช้ถ่ายภาพผีปอบอีกต่างหาก...ดูสิครับ 2016 ก็ยังมีเรื่องปอบเรื่ององค์กันอยู่
o เรื่องคนทรงองค์เจ้าก็มีทั้งประเภทวิญญาณโหดหรือวิญญาณดี แต่ส่วนใหญ่วิญญาณที่มาเข้าสิงนั้น ที่ผ่านๆมาในหนังหรือละครไทย ผีที่มาเข้านั้น...มักจะเป็นชนิดโหดเพื่อใช้ร่างทรงเป็นเครื่องมือชำระแค้นแสดงอำนาจของตน เพราะตนไม่มีร่างแล้ว จึงต้องยืมร่างเพื่อการนั้น...
o ละครแบบนี้มีเยอะครับ... ปีปัจจุบันยังมีละครผีๆรากโน่นรากนี่รากกรรมรากบุญอีกเยอะอยู่ได้นะครับ.. มีเสมอมิได้ขาด ทั้งละครนอกจอและในจอทีวี... จริงไม่จริงไม่ทราบครับ แต่ก็มีทางดักทางตีกันไว้โดยเน้นคำว่า “ไม่เชื่อไม่ลบหลู่”
o แต่ก็ไม่เคยเห็นด้วยตาครับ ไม่เคยมีข้อพิสูจน์อย่างชัดเจน ไม่มีการทำวิจัย ไม่มีการศึกษาที่พิสูจน์อะไรได้ นอกจาก “เขาเล่ากันว่า..เค้าบอกว่า....” หรือ “เคยได้ยินว่า”....

• ครับพ่อก็ไม่เคยเห็นหรอกครับ แต่ที่เล่ามาไม่ได้อยากเล่าเรื่องผีสิง เจ้าเข้าทรง หรอกครับ

• เพียงพ่อเห็นว่า เรื่องที่เล่ามานั้น น่าจะพอช่วยเปรียบเทียบกับบทอ่านวันนี้ บทอ่านจากพระคัมภีร์นี่ อันนี้นี่ของจริงๆ
o เมื่อพระเจ้าประทับอยู่กับเรา เมื่อเรามีพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเรา ในความเชื่อศรัทธาของเรา อันนี้สิจริง
o เพราถ้าพระเจ้าทรงประทับกับเรา เราเชื่อเช่นนี้ในความเชื่อศรัทธาของเรา... ถ้าเช่นนั้นเราจะต้องดำเนินชีวิตของเราอย่างลึกซึ้งตามจิตแห่งความดีพระองค์ ตามพระประสงค์ หรือตามน้ำพระทัยของพระองค์
o ที่สำคัญพระองค์ไม่เคยบังคับใช้เรา แบบเจ้าเข้าองค์ลง... พระองค์ไม่ได้ใช้อำนาจเข้าสิ่งทำลายอิสรภาพของเราโดยเด็ดขาด... แต่ถ้าเราได้รับพลังของพระเจ้า ถ้าเราได้รับการประทับอยู่ของพระเจ้าในเราโดยทางศีลล้างบาปจริงๆ พระจิตเจ้าประทับกับเราในศีลกำลังจริงๆ... ถ้าเช่นนั้น...เป็นเราครับ เป็นเราที่ต้องบังคับตนเอง “ให้ดี ดีเท่านั้น เพราะพระเจ้าเป็นความดี”
o เราต้องดีขึ้นด้วยสำนึกและใจอิสระ และเพราะความรัก... ถ้าเรามีตระหนักว่าพระเจ้าอยู่กับเรา ประทับในชีวิตของเรา โดยอาศัยพระวาจา ศีลศักดิสิทธิ์ และการอธิษฐานภาวนา
o นักบุญเปาโลเน้นมากๆ เพราะท่านเองก่อนได้เชื่อในพระเยซูเจ้า ก่อนรับศีลล้างบาปเป็นคริสตชน ท่านเป็นคนละคน ไม่ได้เป็นแบบเปาโลคนนี้ที่เราเรียกว่า นักบุญเปาโล เพราะท่านคนเดิมนั้นร้ายมาก ร้ายสุด...
o แต่เมื่อได้พบพระเยซูเจ้า และได้กลับใจ ได้รับพระเยซูเจ้า ท่านกลับเปลี่ยนพฤติกรรมสุดๆ เพราะท่านกลายเป็นคนที่ดีมาก ดีที่สุด และไม่เคยละจากความดีนั้นกลับไปร้ายอีกเลย... ท่านอุทิศชีวิตทั้งหมดเพื่อพระเจ้าผู้เดียว เพื่อความดีของพี่น้องจนวันตาย... เมื่อพระเจ้าสถิตกับเรา...เราจะกลัวอะไร เมื่อมีพระองค์ เราก็เปลี่ยนไปในด้านดีแน่นอนไม่ใช่หรือ...

• จะแปลกก็ตรงที่ว่า ถ้าเราประกาศความเชื่อว่าเรามีพระเจ้าประทับกับเรา เราประกาศว่ามีพระเจ้าอยู่กับเรา แล้วถ้าเราคริสตชนนั้น โดยศีลล้างบาปและศีลกำลัง และศีลมหาสนิทพระกายที่เรารับ และพระวาจาที่เราฟัง... และแล้วถ้าหากกว่า...
o เรายังไม่เป็นคนดี ไม่ได้พยายามแสวงหาความดีด้วยอิสรภาพที่งดงาม...
o ยังโกงอย่างไม่สำนึก
o ยังทำผิดศีลธรรมต่อเพื่อนพี่น้องอย่างไร้มโนธรรม แบบนี้สิแปลก เรียกว่า พระเจ้าก็เอาไม่อยู่ อันนี้แปลกแน่ๆครับ

• นักบุญเปาโล และบรรดานักบุญมากมายหลายคนเคยมีประสบการณ์ด้านลบ เคยเป็นคนไม่ดีนักก็ใช่ หรือไม่ดีจริงๆ ก็มีเยอะ แต่เมื่อได้รับพระเจ้า ได้รับศีลล้างบาป ได้พบประสบการณ์ความรักของพระเจ้า กลับใจจนดีเหลือเกิน

• พ่ออยากให้เราเข้าใจพระวาจาวันนี้ พ่อจึงเปรียบเทียบกับเรื่องเจ้าเข้าองค์ลงมาให้พี่น้องได้อ่าน แบบนี้ครับ ...

• เพราะความจริงของชีวิตเรา...
o เพราะเราไม่ได้รับจิตของโลก
o แต่รับพระจิตซึ่งมาจากพระเจ้าครับ
o เราจะเดินตามกระแสโลกถ้าเป็นด้านลบได้อย่างไร
o เราต้องเดินตามเสียงของความดีและความรักของพระเจ้าต่างหากครับ....

• เปาโลเน้นมากว่า “ไม่ใช่ท่านที่มีชีวิต แต่เป็นพระคริสต์ผู้สถิตในท่าน” นี่น่าทึ่งครับ พ่อเชิญชวนพวกเรา
o พ่ออยากเห็นพวกเราทุกคนอยู่ในโลก แต่ไม่เป็นของโลก แต่ทำให้โลกรู้จักพระเจ้า เราเป็นเกลือดองแผ่นดิน เป็นแสงสว่างส่องโลก... เป็นความหวังของโลก และเป็นพยานให้โลกได้เชื่อในพระเจ้าครับ...
o พ่ออยากเห็นเราเจริญชีวิตแบบที่ชัดเจนว่า เราคริสตชนมีพระเจ้าสถิตอยู่ตลอดเวลา เราต้องเปลี่ยนไปบ้างนะครับ เพราะพระองค์ประทับในเราแบบให้เสรีภาพกับเราที่จะเลือกเดินตามหนทางแห่งความรักของพระเจ้า

• พี่น้องครับ พวกเรา “ไม่ใช่ร่างทรง” แต่พระองค์สถิตกับชีวิตเรา ไม่ได้ทำลายเสรีภาพของเราเลย ให้เสรีภาพแก่เราให้พระพรแก่เรามากขึ้นเพื่อประกาศความรัก และความดีของพระองค์ต่างหากครับ

• พระเจ้าไม่ได้สิงเราแน่ แต่พระองค์ พระพรของพระองค์ สถิตอยู่กับเรา “พระเจ้าสถิตกับเรา”

• จำคำทักทายนี้ไม่ได้หรอครับ ในทุกๆมิสวา “พระเจ้าสถิตกับท่าน” ดังนั้น ถ้าพระเจ้าสถิตกับเราแล้ว
o แล้วเราจะดำเนินชีวิตเหมือนลูกผีก็ไม่ใช่ ลูกคนก็ไม่เชิงได้อย่างไร ชอบพูดกันนัก “ลูกผีลูกคนก็ไม่รู้”
o อันที่จริงเราทุกคน เราคริสตชนทุกคนเป็น “ลูกพระ” ครับ ผีไม่เกี่ยว เพราะพวกผีร้ายมันจะกลัวพระแน่นอนครับ
o ให้เราดำเนินชีวิตโดยมีสำนึกในพระพรที่พระเจ้าประทานให้เรานะครับ... อ่านพระคัมภีร์วันนี้เราจะเข้าใจดีครับ..พระเจ้าอวยพรครับ ขอพระเจ้าสถิตกับท่านครับ....

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย