Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2016

สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา

อสค 43:1-7กข……………..
1เขานำข้าพเจ้าไปยังประตูซึ่งหันไปทางทิศตะวันออก 2ข้าพเจ้าเห็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าแห่งอิสราเอลมาจากทิศตะวันออก มีเสียงดังมากับพระองค์เหมือนเสียงน้ำมาก และแผ่นดินก็ส่องแสงสะท้อนพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ 3นิมิตที่ข้าพเจ้าเห็นนี้เหมือนกับนิมิตที่ข้าพเจ้าเคยเห็นเมื่อข้าพเจ้ามาดูเมืองนี้ถูกทำลาย และเหมือนนิมิตที่ข้าพเจ้าได้เห็นที่ริมแม่น้ำเคบาร์ ข้าพเจ้าจึงกราบลงหน้าจรดพื้น


4พระสิริรุ่งโรจน์ของพระยาห์เวห์เข้าไปในพระวิหารทางประตูที่หันไปทางทิศตะวันออก 5พระจิตยกข้าพเจ้าขึ้น นำข้าพเจ้าเข้าไปในลานชั้นใน ข้าพเจ้าเห็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระยาห์เวห์เต็มพระวิหาร 6ขณะที่ชายคนนั้นยังยืนอยู่ข้างข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงอีกคนหนึ่งดังออกมาจากพระวิหาร พูดกับข้าพเจ้า 7เสียงนั้นเป็นเสียงของพระยาห์เวห์ตรัสว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย สถานที่นี้เป็นบัลลังก์ของเรา เป็นที่วางเท้าของเรา เราพำนักอยู่ที่นี่ในหมู่ชาวอิสราเอลตลอดไป

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• “ภูมิใจที่เป็นชาวตะวันออก....”
o พ่อมีเพื่อนต่างชาติเป็นชาวตะวันตกอยู่บ้าง เวลาที่เรียนที่โรม สมัยที่เรียนที่นั่น พ่อรู้สึกยากลำบากที่ต้องปรับตัวเข้าไปอยู่ในโลกที่เรียกว่า “ตะวันตก”
o ยุโรปสำหรับเราคือตะวันตก เวลาเรียนปรัชญาเราก็เรียนปรัชญาตะวันตกหลายสมัย และรู้สึกว่าชาวตะวันตกนั้นเขาล้ำค่าล้ำความคิดและร่ำรวยในหลายๆ รูปแบบทางความคิด ทางเศรษฐกิจ แม้แต่เวลาดูหนังเขาก็ว่าหนังตะวันตกก็ดูเหมือนจะดีกว่าตะวันออก ตะวันออกเราก็ดูด้อยไปบ้าง...

• แต่เมื่อได้ร่ำเรียนและศึกษาพระคัมภีร์มากขึ้น พ่อได้เริ่มเห็นบางอย่างที่น่ารักและน่าภูมิใจ... “ตะวันออกน่าจะดีกว่านี่นา”... แล้วก็เริ่มพิจารณา...
o เออจริง เราเห็นแสงสว่างยามเช้าของดวงอาทิตย์ก่อนชาวตะวันตกนี่นา...
o เราได้กลิ่นอายยามเช้าก่อนชาวตะวันตก...
o เราได้ “ความสว่างแสงอบอุ่นและอากาศดียามเช้า” ก่อนใครอีกเช่นกัน....
o และ “ตะวันออก” ความหมายในความรู้สึกคือ “แสงสว่าง” ส่วนคำว่า “ตะวันตก” หมายถึง “ความมืดมาเยือน” นี่นา...
o ที่สำคัญมากๆ เราชาวตะวันออก แผ่นดินตะวันออกเป็นที่เกิดของศาสนาใหญ่ๆ ของโลกทั้งหมดเลยครับ “ว้าว”.... คริสต์ อิสลาม พุทธ ฮินดู ฯลฯ... น่าคิด..

• พ่อเคยไปอเมริกาครั้งหนึ่งเกือบยี่สิบปีมาแล้ว...
o อ้าว อเมริกาเองก็มีตะวันออกตะวันตกอีก... ฝั่งนิวยอร์กดูว่าเจริญมากเป็นฝั่งเมืองหลวงด้วย ก็เป็นฝั่งตะวันออกของอเมริกาไปอีก
o และถ้าคิดดีๆ ตะวันออกหรือตะวันตกไม่ได้อยู่ที่ประเทศหรือสภาพกายภาพทางภูมิศาสตร์เสียแล้ว เพราะไทยเราซึ่งเรียกว่าเป็นตะวันออก ใช่เราก็เป็นตะวันออกของหลายประเทศ แต่ขณะเดียวกันเราก็เป็นตะวันตกของหลายประเทศ เช่น เขมร ลาว เวียดนาม ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ฯลฯ
o ทางฝั่งตะวันออกของเรา เราก็กลายเป็นตะวันตกของเขาเช่นกัน... ดังนั้น ตะวันออกหรือตะวันตกก็แล้วแต่พิกัดเสียแล้ว... แต่ก็ภูมิใจที่โดยรวมเราเป็นตะวันออก เมื่อชาวตะวันตกเขาเรียกเราขานเรา...

• ทำไม้วันนี้พ่อเขียนถึงเรื่องทิศและเน้นเรื่อง “ออกๆ ตกๆ” นี่ล่ะครับ...

• พ่อคิดว่าในพระคัมภีร์ก็มีสาระสำคัญ เพราะวรรณกรรมวิวรณ์ในหนังสือเอเสเคียลที่เราอ่านในวันนี้เป็นเรื่องนี้ครับ “พระวิหาร”
o ประตูที่หันไปทางตะวันออก
o แสงมาจากตะวันออก
o พระเจ้าเป็นดัง “แสงสว่าง” ซึ่งมาจากตะวันออก

• พ่ออยากจะบอกว่า สิ่งที่พ่อได้เห็นและได้เข้าใจและอยากจะนำมาสู่การไตร่ตรองและพัฒนาชีวิตของเราคริสตชนคือว่า
1. ชีวิตของเราคริสตชน “มิติชีวิต” เราต้องหันไปหาพระเจ้า “พระเจ้าเป็นตะวันออกเสมอสำหรับชีวิตของเรา” เป็น องค์อรุโณทัย เป็นสิริรุ่งโรจน์ของชีวิตของเราเสมอไป ไม่ว่าเราคริสตชนจะอยู่ทิศใดๆในโลกใบนี้
2. เรามีพระคริสตเจ้าเป็น องค์ความสว่างส่องทางชีวิตของเราเสมอไป เป็นพระพรสำหรับเราเสมอไป พระองค์คือปรีชาญาณ คือหนทาง คือความจริง และคือชีวิตของเราเสมอไป
3. สรุปว่าไม่มีตะวันตกของชีวิตอีกแล้วถ้าเราหันหน้าไปหาพระองค์ และเดินตามหนทางและความจริงของพระองค์
4. ชีวิตขอเราจะเหมือนกับชีวิตที่พบกับตะวันตก พบกับความมืดมนทันที ถ้าหากว่าเราเองไม่ได้หันไปหาพระเจ้า... เมื่อเราตัดสินใจหันหลังให้กับแสงสว่าง หันหลังให้กับความดีและหันไปเลือกหาความมืดมน เมื่อเราหันหลังให้กับพระเจ้าองค์ความสว่างนิรันดร...

• พ่อเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นความจริงเสมอๆ
o ต้นไม้สวยงามเติบโตขึ้นและย่อมจะเอนโน้มตนเองหันไปหาแสงสว่างฉันใด ชีวิตของเราคงต้องหันไปหาพระเจ้าเสมอฉันนั้นเพื่อเราจะเติบโต
o ชีวิตของเราคริสตชน เราต้องพิศเพ่งพระเจ้าเสมอ เราควรต้องไตร่ตรองตระหนักถึงความรักของพระเจ้า ไตร่ตรองพระธรรมบัญญัติแห่งความรักของพระเจ้า และให้ความรักของพระเจ้าเปี่ยมล้นอาบจนเอิบอิ่มในชีวิตเราครับ
o ระหว่างพระเจ้าองค์ความรักความดีและความจริงนิรันดร สันติสุขนิรันดร แสงสว่างนิรันดร กับอำนาจของความมืดและความตาย ความเกลียดชัง เราจะเลือกหันไปทางใด เราจะเลือกหันไปหาพระเจ้า หรือเราจะเลือกและตัดสินใจหันไปหาความเท็จเทียม...
o พ่อสังเกต คนที่รักกัน แม่รักลูก คิดถึงลูกตลอดมิได้ขาด คนรักกันคิดถึงกันตลอด... พี่น้องครับ พระเจ้าเป็นความรักผู้ที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้าเสมอใช่ไหมครับ...

• พ่อเคยเห็นคุณแม่ท่านหนึ่งที่พ่อรู้จัก... เคยเขียนเรื่องนี้แล้ว... พ่อเล่าสิ่งที่พ่อได้เห็นเขาเขียนในช่วงวันแม่ว่า
o เพราะเขามีลูกชายสามคน เขาไปเยี่ยมลูกชายในต่างประเทศ เขาโพสต์รูปตนเองกับลูกชายทั้งสามคนพร้อมกับข้อความบนเฟสบุคน่ารักๆว่า “หนุ่มๆที่สำคัญที่สุดในชีวิตของฉัน” เขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า “The most important men in my life” อ่านแล้วรู้ได้เลยว่า น่ารัก และแม่นั้นคิดถึง รักลูกๆ และปักหัวใจอยู่กับลูกๆเสมอ
o ขอให้ชีวิตของเรา หันไปหาความรักของพระเจ้าเสมอ และหันไปหาบรรดาพี่น้องผู้ยากไร้ของเราเสมอด้วยความรัก เพราะพระเยซูเจ้าตรัส “สิ่งที่ท่านกับพี่น้องผู้ต่ำต้อยของเราครั้งใด ท่านทำกับเราเอง” (มธ 25)

• พี่น้องที่รัก พ่อมั่นใจว่า เราทุกคนคือชาวตะวันออกครับ หมายความว่า เราคริสตชนมีพระเจ้าเป็นแสงสว่างที่เราหันไปหา พระองค์คือตะวันออกของชีวิต เพราะชีวิตของเราต้องหันไปหาพระองค์และเราแสวงหาพระเจ้า องค์อรุโณทัยตลอดไป
o พ่อขอให้เราคริสตชนทุคนได้หันไปหาพระเจ้า ความจริงนิรันดรตลอดไป เราหันไปหาความดีความรักและสันติตลอดไป
o เห็นไหมครับเราต้องภูมิใจที่เราเป็นชาวตะวันออกตลอดกาล ทุกคนมุ่งหน้าสู่ทิศแห่งความสว่าง อย่ามุ่งไปหาความมืดมนของความโลภ โกรธ หลง และความเห็นแก่ตัวใดเลยนะครับ... หันไปหาพระเจ้า หันไปหาพี่น้องที่ลำบากกว่าเรา และเมตตา รัก และให้อภัย...
o จงหันไปสู่พระเจ้าองค์ความสว่างครับ...
o จงดำเนินชีวิตในความสว่างหรือตะวันออกของชีวิตเสมอไปนะครับ....
o จงออกจากความมืดและเดินในความสว่างจะไม่หลงทางครับ...
o พระเจ้าองค์อรุโณทัยแห่งชีวิตนิรันดรโปรดอวยพรพี่น้องเสมอครับ....

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย