Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2016

สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา

อสค 28:1-10……………
1พระยาห์เวห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า 2“บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงบอกเจ้าเมืองไทระว่า พระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้
‘ใจของท่านผยองขึ้น
และคิดว่า “ข้าเป็นพระเจ้า
ข้านั่งบนที่นั่งของพระเจ้า
อยู่กลางทะเล


แม้ท่านคิดว่าตนฉลาดเหมือนพระเจ้า
แต่ท่านก็เป็นเพียงมนุษย์ ไม่ใช่พระเจ้า
3ดูซิ ท่านมีปรีชามากกว่าดาเนียล
ไม่มีความลับใดซ่อนไว้จากท่าน
4ท่านใช้ปรีชาญาณและความเข้าใจ
สร้างความร่ำรวย
สะสมทองคำและเงิน
มาไว้ในคลังสมบัติของท่าน
5ท่านใช้สติปัญญามากมายในการค้า
ทวีทรัพย์สมบัติของท่าน
ใจของท่านก็ผยองขึ้น
เพราะทรัพย์สมบัติของท่าน’

6พระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสดังนี้
‘เพราะท่านคิดว่าตนฉลาดเหมือนพระเจ้า
7ดีแล้ว เราจะนำคนต่างด้าวที่โหดร้ายกว่าชนชาติใดๆ
มาต่อสู้กับท่าน
เขาทั้งหลายจะชักดาบออก
ต่อสู้กับปรีชาญาณที่งดงามของท่าน
จะทำให้ความรุ่งเรืองของท่านหม่นหมอง
8เขาทั้งหลายจะโยนท่านลงไปในขุมลึก
ท่านจะตายในท้องทะเลเหมือนคนที่ถูกฆ่า
9แล้วท่านยังจะพูดอีกหรือว่า “ข้าเป็นพระเจ้า”
ต่อหน้าคนที่ฆ่าท่าน
ท่านเป็นเพียงมนุษย์ ไม่ใช่พระเจ้า
อยู่ในมือของผู้ที่ฆ่าท่าน
10ท่านจะตายอย่างไร้เกียรติ
โดยมือของคนต่างด้าว
เพราะเราได้พูดไว้แล้ว’
- พระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• พ่ออยากเล่าเรื่องเดิมที่เคยเล่า เรื่องหนังจีนกำลังภายในที่เคยเขียนไว้เมื่อสามปีก่อน...วันนี้มาต่อจากเมื่อวานกันอีกหน่อยครับ....

• “เหิมเกริม เหิมเกริม” “ยโสโอหังนัก”...นี่เป็นคำพูดที่ได้ยินบ่อยในหนังจีนเช่นเคย มักเป็นคำพูดเพื่อสยบพรรคมาร หรือพวกมาร...

• ส่วนพวกเราคริสตชน ผู้ที่ต้องชอบธรรมและรักสันติ เราจะฮึกเหิมได้อย่างไร ไม่ใช่นิสัยของเราคริสตชนคนดีเลย

• ความอึกเหิมหรือเหิมเกริมเป็นลักษณะที่น่าคิด
o “เหิมเกริม” (become bold) คือ {กำเริบ คะนอง ลำพอง{ได้ใจ}{เห่อเหิม} คำตรงข้ามคือ {ถ่อมตัว}{เจียมตัว}
o พ่อเห็นภาพยนตร์จีนกำลังภายในบ่อย เห็นได้ชัดว่า ความเหิมเกริมนี้ใช้กับพรรคมาร คนเลวเท่านั้น มีแต่ภาพลักษณ์ของพวกคนเลว พวกพรรคมาร มักจะมีความเหิมเกริมออกมา

• วันนี้พ่อไม่อยากเขียนยาวเหมือนเมื่อวาน เพราะเมื่อวานเล่าเรื่องมังกรหยกเพื่อสื่อถึงอธรรมกับธรรมะที่ต้องรบสู้กันยาวนาน พ่อเขียนยาวมากแล้ว
o แต่วันนี้ พ่อเชิญชวนให้เราไตร่ตรองคำว่า “เหิมเกริม”
o ลักษณะนี้เหิมเกริมนี้ ไม่ใช่ธรรมชาติ ไม่ใช่นิสัยของพวกเรา ลูกของพระเจ้า หรือพวกเราคริสตชน ลักษณะของความเหิมเกริมจองหองพองขน เรียกว่า เป็นบาปแรกในบาปอันดับแรก หรือเรียกว่าเป็นพยศชั่วประการแรกคือ “จองหอง”

• พ่อคิดว่า ถ้าดูมังกรหยกต่อไปในที่เล่าเมื่อวานนี้ วันนี้คงเป็นเรื่องของพรรคมารที่ชอบจองหองที่ชอบเหิมเกริม เหลิงอำนาจ และคิดว่าอำนาจทำได้ทุกอย่าง
o อำนาจสำหรับคนชั่ว หรือพรรคมารที่มีผู้นำเลวหรือนายใหญ่ที่เลวร้าย สำหรับพวกนี้ “อำนาจ” หมายถึงความรุนแรงและเที่ยวระรานคนอื่น เป็นนิสัยที่หยั่งรากลึกในความชั่วเป็นนิสัยที่ไม่ดีมากๆ เป็นนิสัยที่พยายามระรานไม่เลิกราหรือไม่ยอมราข้อจากกัน มุ่งหน้าที่จะทำร้ายแสดงอำนาจมุ่งทำให้ตนเองสะใจ ส่วนคนอื่นๆก็ทำให้เดือนร้อนกันให้ทั่วหน้า....นี่คือนิสัยไม่ดีของพรรคมาร และเป็นธาตุแท้สันดานติดมาแต่เกิดและกำเนิดของพรรคมาร...

• วันนี้พ่ออยากให้อ่านพระคัมภีร์ หนังสือประกาศกเอเสเคียลที่พ่อคัดมาจากบทอ่านมิสซาประจำวันของเรา อ่านต่อดีๆ นะครับ
o อยากให้เราได้เห็นตระหนัก และให้ไตร่ตรองถึงความเหิมเกริมของประชากรของพระเจ้า แม้พวกเขามีความเหิมเกริมมากๆ แต่ไม่ได้ผลหรอกครับ
o ข้อความจากหนังสือประกาศกวันนี้ เอเสเคียลตอนนี้เป็นบทเพลงครับ เป็นบทวรรณกรรมที่ให้ภาพสะท้อนถึงความเหิมเกริมของประชาชน...

• อ่านดีๆ จะเห็นว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือ “ปรีชาญาณ” ซึ่งเรียกร้องและแนะนำให้มีปรีชาญาณยิ่งกว่าดาเนียล...
o “ดาเนียล” DaniEL แปลว่า “พระเจ้าคือการตัดสินของข้าพเจ้า” ปกติในพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูหรือพันธสัญญาเดิมของเรานั้น
o “ดาเนียล” เป็นเครื่องหมายของปรีชาญาณของประกาศก ที่สามารถแยกแยะถูกผิด แยกแยะความจริงๆ และสอนความสุภาพถ่อมต้นให้แก่มนุษย์
o และอันที่จริงชีวิตของเราทุกคน พี่น้องครับ เราทุกคนต้องมี “ปรีชาญาณ” รู้จักแยกแยะครับ....
o เราต้องรู้ ตระหนัก และยอมรับ ถ่อมตน ไม่เหิมเกริม และรู้ว่า เราเป็นใครและพระเจ้าเป็นใคร ถ้ารู้อยู่แล้วว่าพระองค์เป็นใครเราเป็นใคร ผลตามมาจะความรู้ความตระหนักนั้นจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลย เราจะเหิมเกริมไม่ได้ เพราะเราเป็นบุตรของพระเจ้าครับ
o อ่านนะครับพระวาจาวันนี้เตือนเราให้เจริญชีวิตอย่างมีปรีชาญาณจริงๆ นะครับ
o ขอให้ฉลาดในการดำเนินชีวิตนะครับ
o และเท่าที่พ่อมั่นใจ คือ ความฉลาดหรือปรีชาญาณถ้าใครได้พบ ใครได้มีปรีชาญาณจริงๆ เขาคนนั้นจะต้องเป็นคนที่ “สุภาพถ่อมตน อ่อนโยนและน่ารัก” มากๆ นะครับ....
o พี่น้องที่รักครับ เป็นลูกของพระเจ้า เหิมเกริมไม่ได้ แต่ต้องอ่อนโยนสุภาพ น่ารักที่สุด จริงไหมครับ... เราลูกพระเจ้าครับ อย่าปล่อยตัวไปอยู่กับพรรคมารคือกระแสโลก กระแสโลภ หรือทุกนิยมสุดโต่ง หรือรูปแบบความคิด อุดมการณ์สุดโต่งใดๆเลยนะครับ
o ถ้าเป็นคริสตชนจริงๆ เป็นลูกของพระจริงๆ “น่ารัก” แน่นอนครับ ขอให้เป็นเช่นนั้น

• อ่านพระวาจาของพระเจ้าที่เตือนความเหิมเกริมวันนี้อีกทีครับ

• ‘ใจของท่านผยองขึ้น และคิดว่า “ข้าเป็นพระเจ้า ข้านั่งบนที่นั่งของพระเจ้า อยู่กลางทะเล” แม้ท่านคิดว่าตนฉลาดเหมือนพระเจ้า แต่ท่านก็เป็นเพียงมนุษย์ ไม่ใช่พระเจ้า
o ดูซิ ท่านมีปรีชามากกว่าดาเนียล ไม่มีความลับใดซ่อนไว้จากท่าน ท่านใช้ปรีชาญาณและความเข้าใจสร้างความร่ำรว สะสมทองคำและเงินมาไว้ในคลังสมบัติของท่าน ท่านใช้สติปัญญามากมายในการค้าทวีทรัพย์สมบัติของท่าน ใจของท่านก็ผยองขึ้น เพราะทรัพย์สมบัติของท่าน’

• อ่านแล้วจะรู้ว่า ชีวิตของเราจะเป็นประเภท “สวยรวยเริดเชิดหยิ่งแบบสุดติ่งกระดิ่งแมว” ไม่ได้เลยนะครับ ไม่น่ารักมากๆเลยครับ พระสันตะปาปาฟรังซิสย้ำเตือนโลกของเราจริงๆ กับความเหิมเกริมทางเศรษฐกิจและการละเลยคนอื่นรอบข้าง
o สรุป “ถ้าเรามีปรีชาญาณจริงๆ ฉลาดรอบรู้จริงๆ เราจะรู้ว่า พระเจ้ายิ่งใหญ่ และเราเองจะถ่อมตนลงอย่างแน่นอน” ภาคปฏิบัติ เป็นคริสตชน สุภาพ น่ารัก ถ่อมตน และถวายเกียรติพระเจ้า และให้เกียรติเพื่อนพี่น้องมากๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้โอกาส และแบ่งปันแก่พี่น้องผู้ยากไร้เป็นพิเศษนะครับ
o ขอพระเจ้าอวยพรครับ

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย