รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2016

สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา

นฮม 2:1,3; 3:1-3, 6-7

ดูซิ เท้าของผู้นำข่าวดีอยู่บนภูเขาแล้ว
เขาประกาศว่า “สันติภาพ”


ยูดาห์เอ๋ย จงเฉลิมฉลองเทศกาลของเจ้าเถิด
จงแก้บนของเจ้า
เพราะคนชั่วร้ายจะไม่ผ่านเจ้าไปอีก
เขาถูกตัดออกไปหมดแล้ว

3 พระยาห์เวห์ทรงฟื้นฟูสวนองุ่น ของยาโคบให้กลับสู่สภาพเดิม
เหมือนสวนองุ่นของอิสราเอล
เพราะผู้ปล้นได้ปล้นสวนองุ่นเหล่านี้
และได้ทำลายกิ่งก้านจนหมดสิ้น

1วิบัติจงเกิดแก่เมืองที่แปดเปื้อนด้วยโลหิต
เต็มไปด้วยการมุสาและของเชลย
ไม่เคยหยุดปล้นสะดม
2เสียงขวับของแส้
เสียงโครมครามของล้อรถ
เสียงม้าควบ
และเสียงรถรบกำลังทะยานไป
3พลม้าเข้าประจัญบาน
คมดาบแวบวาบ หอกแวววาว
คนจำนวนมากถูกแทง
คนตายกองเป็นพะเนิน
มีศพนับไม่ถ้วน
คนเดินสะดุดศพเหล่านั้น

6เราจะโยนของโสโครกใส่เจ้า
ทำให้เจ้าต้องอับอาย เป็นที่เยาะเย้ย
7แล้วทุกคนที่เห็นเจ้าก็จะหนีไปจากเจ้า พูดว่า
‘กรุงนีนะเวห์ถูกทำลายแล้ว
ใครจะสงสารเธอ
เราจะไปหาใครที่ไหนมาปลอบโยนเธอได้เล่า’

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• ชื่อประกาศก นาฮูม
o “נַח֖וּם” ภาษาฮีบรู Nahum ที่จริงต้องออกเสียงแข็งๆกว่านิดหน่อย คือ “นาคูม” เสียงกระแสลมและลำคอ ไม่ใช่คูมเสียทีเดียว แต่มีกระแสลมจากลำคอด้วย
o “นาคูม” แปลว่า “พระยาห์เวห์ทรงปลอบใจ” ปลอบใจประชากรอขงพระองค์
o “ดูซิ เท้าของผู้นำข่าวดีอยู่บนภูเขาแล้ว เขาประกาศว่า “สันติภาพ” ยูดาห์เอ๋ย จงเฉลิมฉลองเทศกาลของเจ้าเถิด จงแก้บนของเจ้า เพราะคนชั่วร้ายจะไม่ผ่านเจ้าไปอีก เขาถูกตัดออกไปหมดแล้ว”

ศึกษารู้จักหนังสือประกาศกนาฮูมกันหน่อยครับ (จากบทนำพระคัมภีร์ฉบับคาทอลิก)

• จะมีสักกี่ครั้งที่เราได้อ่านประกาศก นาฮูม วันนี้อ่านบทนำหนังสือประกาศกนาฮูมกันหน่อยนะครับ บทนำนี้พ่อคัดมาจากพระคัมภีร์ฉบับแปลของคาทอลิกฉบับสมบูรณ์ครับ ประวัติศาสตร์และวิชาการนิดหน่อยครับ
o หนังสือประกาศกนาฮูมเริ่มด้วยเพลงสดุดีที่กล่าวว่า พระยาห์เวห์ทรงลงโทษความผิดของคนชั่วร้าย และคำประกาศพระวาจาสั้นๆ ที่กล่าวถึงการลงโทษชาวอัสซีเรีย แต่ทรงนำความรอดพ้นมาให้อาณาจักรยูดาห์ (1:2-2:3)
o แต่ความคิดหลักของหนังสือมีกล่าวไว้ในข้อแรก คือเรื่องการทำลายกรุงนีนะเวห์ ประกาศกนาฮูมกล่าวพยากรณ์ล่วงหน้าและบรรยายถึงการทำลายกรุงนีนะเวห์นี้ไว้อย่างขึงขังจริงจัง แสดงให้เห็นว่าท่านเป็นกวียิ่งใหญ่คนหนึ่งของอิสราเอล (2:4-3:19)
o จึงไม่มีผู้ใดสงสัยว่าเพลงสดุดีและคำประกาศพระวาจาเริ่มต้น ซึ่งเป็นบทนำที่ดีเลิศของภาพการทำลายที่น่ากลัวซึ่งจะตามมานี้ เป็นผลงานของท่านประกาศกอย่างแน่นอน
o มีผู้คิดว่า “คำนำ” นี้ (หรือหนังสือทั้งฉบับ) เกิดมาจากพิธีกรรม หรืออย่างน้อยเคยใช้ในพิธีกรรมในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม แต่ความเห็นนี้ไม่มีเหตุผลพิสูจน์ที่มีน้ำหนักพอให้เชื่อถือได้

o ประกาศกนาฮูมประกาศพระวาจาเหล่านี้ไม่นานนักก่อนที่กรุงนีนะเวห์จะถูกทำลายในปี 612 ก่อน ค.ศ.
o เป็นคำประกาศพระวาจาที่สะท้อนความเกลียดชังที่ชาวอิสราเอลมีต่อชาวอัสซีเรีย ซึ่งเป็นศัตรูร้ายกาจตลอดมา
o แต่คำประกาศพระวาจาก็ยังเต็มไปด้วยความหวังที่ความล่มจมของจักรวรรดิอัสซีเรียจะนำมาให้อีกด้วย
o ความรู้สึกชาตินิยมที่รุนแรงนี้ เราต้องไม่คิดล่วงหน้าถึงคำสอนของพระวรสาร หรือแม้แต่มีมุมมองโลกในแบบสากลของประกาศกอิสยาห์ที่สอง ย้ำถึงอุดมการณ์เรื่องความยุติธรรมและความเชื่อที่ว่า การล่มสลายของกรุงนีนะเวห์เป็นการลงโทษจากพระเจ้า พระองค์ทรงลงโทษผู้ที่ต่อสู้กับพระประสงค์ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ (1:11; 2:1)ทรงลงโทษผู้ที่เบียดเบียนข่มเหงชาวอิสราเอล (1:12-13) และทรงลงโทษนานาชาติที่ทำผิด (3:1-7)

• หนังสือของประกาศกนาฮูมคงต้องทำให้ชาวอิสราเอลมีความหวังขึ้นมาอีกในปี 612 ก่อน ค.ศ. ตามประสามนุษย์

• แต่ความยินดีเช่นนี้ก็คงอยู่ได้ไม่นาน กรุงเยรูซาเล็มเองก็จะล่มสลายด้วยไม่นานหลังจากกรุงนีนะเวห์ หลังจากนี้

• คำสอนของประกาศกจะมีมุมมองที่กว้างและลึกมากขึ้น อสย 52:7 จะยืมภาพพจน์ของ นฮม 2:1 มาใช้กล่าวถึงความรอดพ้นทางจิตใจของมวลมนุษย์

• ชิ้นส่วนจากอรรถาธิบายหนังสือนาฮูม ซึ่งพบได้ที่กุมราน นำข้อความของประกาศกมาใช้อย่างอิสระกับศัตรูของชุมชนที่กุมรานว่าบรรดาศัตรูเหล่านี้จะถูกพระเจ้าทรงลงโทษด้วย

พี่น้องที่รัก พ่อคิดว่าวันนี้ เราไตร่ตรองคำสอนชองนาฮูม
1. ชาติอิสราเอลหรือยูดาห์ หรือ อาณาจักรนิรันดรนั้น ไม่สามารถสร้างขึ้นด้วยวัตถุทางโลก สิ่งสร้าง หรืออำนาจ อาณาจักร ไม่ได้สร้างด้วยพลังอำนาจ หรือความอยุติธรรมและการนับถือบูชาความเท็จเทียม หรือกระแสโลกโดยเด็ดขาด
2. พระเจ้าจะลงโทษ ความเท็จเทียม และความอยุติธรรม คอรัปชั่น และกระแสโลกที่คิดว่าใช่แต่ไม่ใช่
3. วิธีการของโลก กระแสโลก อำนาจแบบโลก มักจะนำความล่มสลายและพินาศแบบนีนะเวห์ที่เป็นภาพลักษณ์ที่พระเจ้าประกาศทางประกาศกนาฮูม
4. เราต้องไม่ปล่อยให้กระแสโลก ตัวเอง หรือพระเท็จเทียมในรูปแบบใดๆ เข้ามาเสนอหน้าเหนือความเที่ยงแท้ ความจริง และพระเจ้าเที่ยงแท้ในชีวิตของเราเลย “พระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้าที่ไม่ยอมให้มีคู่แข่ง และทรงลงโทษความผิด พระยาห์เวห์ทรงลงโทษและทรงพระพิโรธอย่างยิ่ง พระยาห์เวห์ทรงลงโทษคู่อริของพระองค์ ทรงเก็บพระพิโรธไว้สำหรับศัตรูของพระองค์” (นฮม 1:2)
5. ถ้าเราประยุกต์ถ้อยคำจากนาฮูมใหม่ ให้เข้ากับพันธสัญญาใหม่...
o พระเจ้าเที่ยงแท้เป็นองค์ความรัก
o ความรักแท้ไม่ต้องการความเท็จเทียม หรือคู่แข่งของความรักคือความเกลียดชัง พระเจ้าไม่ทรงต้องการ...
o ขอให้เราได้เป็นบุตรของพระเจ้าองค์ความรัก และ
o ให้เรามั่นคงในความรักแท้เท่านั้น ความจริงแท้เท่านั้น ตลอดไป... ขอพระเจ้าอวยพรครับ