Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2016

สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา

นฮม 2:1,3; 3:1-3, 6-7

ดูซิ เท้าของผู้นำข่าวดีอยู่บนภูเขาแล้ว
เขาประกาศว่า “สันติภาพ”


ยูดาห์เอ๋ย จงเฉลิมฉลองเทศกาลของเจ้าเถิด
จงแก้บนของเจ้า
เพราะคนชั่วร้ายจะไม่ผ่านเจ้าไปอีก
เขาถูกตัดออกไปหมดแล้ว

3 พระยาห์เวห์ทรงฟื้นฟูสวนองุ่น ของยาโคบให้กลับสู่สภาพเดิม
เหมือนสวนองุ่นของอิสราเอล
เพราะผู้ปล้นได้ปล้นสวนองุ่นเหล่านี้
และได้ทำลายกิ่งก้านจนหมดสิ้น

1วิบัติจงเกิดแก่เมืองที่แปดเปื้อนด้วยโลหิต
เต็มไปด้วยการมุสาและของเชลย
ไม่เคยหยุดปล้นสะดม
2เสียงขวับของแส้
เสียงโครมครามของล้อรถ
เสียงม้าควบ
และเสียงรถรบกำลังทะยานไป
3พลม้าเข้าประจัญบาน
คมดาบแวบวาบ หอกแวววาว
คนจำนวนมากถูกแทง
คนตายกองเป็นพะเนิน
มีศพนับไม่ถ้วน
คนเดินสะดุดศพเหล่านั้น

6เราจะโยนของโสโครกใส่เจ้า
ทำให้เจ้าต้องอับอาย เป็นที่เยาะเย้ย
7แล้วทุกคนที่เห็นเจ้าก็จะหนีไปจากเจ้า พูดว่า
‘กรุงนีนะเวห์ถูกทำลายแล้ว
ใครจะสงสารเธอ
เราจะไปหาใครที่ไหนมาปลอบโยนเธอได้เล่า’

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• ชื่อประกาศก นาฮูม
o “נַח֖וּם” ภาษาฮีบรู Nahum ที่จริงต้องออกเสียงแข็งๆกว่านิดหน่อย คือ “นาคูม” เสียงกระแสลมและลำคอ ไม่ใช่คูมเสียทีเดียว แต่มีกระแสลมจากลำคอด้วย
o “นาคูม” แปลว่า “พระยาห์เวห์ทรงปลอบใจ” ปลอบใจประชากรอขงพระองค์
o “ดูซิ เท้าของผู้นำข่าวดีอยู่บนภูเขาแล้ว เขาประกาศว่า “สันติภาพ” ยูดาห์เอ๋ย จงเฉลิมฉลองเทศกาลของเจ้าเถิด จงแก้บนของเจ้า เพราะคนชั่วร้ายจะไม่ผ่านเจ้าไปอีก เขาถูกตัดออกไปหมดแล้ว”

ศึกษารู้จักหนังสือประกาศกนาฮูมกันหน่อยครับ (จากบทนำพระคัมภีร์ฉบับคาทอลิก)

• จะมีสักกี่ครั้งที่เราได้อ่านประกาศก นาฮูม วันนี้อ่านบทนำหนังสือประกาศกนาฮูมกันหน่อยนะครับ บทนำนี้พ่อคัดมาจากพระคัมภีร์ฉบับแปลของคาทอลิกฉบับสมบูรณ์ครับ ประวัติศาสตร์และวิชาการนิดหน่อยครับ
o หนังสือประกาศกนาฮูมเริ่มด้วยเพลงสดุดีที่กล่าวว่า พระยาห์เวห์ทรงลงโทษความผิดของคนชั่วร้าย และคำประกาศพระวาจาสั้นๆ ที่กล่าวถึงการลงโทษชาวอัสซีเรีย แต่ทรงนำความรอดพ้นมาให้อาณาจักรยูดาห์ (1:2-2:3)
o แต่ความคิดหลักของหนังสือมีกล่าวไว้ในข้อแรก คือเรื่องการทำลายกรุงนีนะเวห์ ประกาศกนาฮูมกล่าวพยากรณ์ล่วงหน้าและบรรยายถึงการทำลายกรุงนีนะเวห์นี้ไว้อย่างขึงขังจริงจัง แสดงให้เห็นว่าท่านเป็นกวียิ่งใหญ่คนหนึ่งของอิสราเอล (2:4-3:19)
o จึงไม่มีผู้ใดสงสัยว่าเพลงสดุดีและคำประกาศพระวาจาเริ่มต้น ซึ่งเป็นบทนำที่ดีเลิศของภาพการทำลายที่น่ากลัวซึ่งจะตามมานี้ เป็นผลงานของท่านประกาศกอย่างแน่นอน
o มีผู้คิดว่า “คำนำ” นี้ (หรือหนังสือทั้งฉบับ) เกิดมาจากพิธีกรรม หรืออย่างน้อยเคยใช้ในพิธีกรรมในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม แต่ความเห็นนี้ไม่มีเหตุผลพิสูจน์ที่มีน้ำหนักพอให้เชื่อถือได้

o ประกาศกนาฮูมประกาศพระวาจาเหล่านี้ไม่นานนักก่อนที่กรุงนีนะเวห์จะถูกทำลายในปี 612 ก่อน ค.ศ.
o เป็นคำประกาศพระวาจาที่สะท้อนความเกลียดชังที่ชาวอิสราเอลมีต่อชาวอัสซีเรีย ซึ่งเป็นศัตรูร้ายกาจตลอดมา
o แต่คำประกาศพระวาจาก็ยังเต็มไปด้วยความหวังที่ความล่มจมของจักรวรรดิอัสซีเรียจะนำมาให้อีกด้วย
o ความรู้สึกชาตินิยมที่รุนแรงนี้ เราต้องไม่คิดล่วงหน้าถึงคำสอนของพระวรสาร หรือแม้แต่มีมุมมองโลกในแบบสากลของประกาศกอิสยาห์ที่สอง ย้ำถึงอุดมการณ์เรื่องความยุติธรรมและความเชื่อที่ว่า การล่มสลายของกรุงนีนะเวห์เป็นการลงโทษจากพระเจ้า พระองค์ทรงลงโทษผู้ที่ต่อสู้กับพระประสงค์ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ (1:11; 2:1)ทรงลงโทษผู้ที่เบียดเบียนข่มเหงชาวอิสราเอล (1:12-13) และทรงลงโทษนานาชาติที่ทำผิด (3:1-7)

• หนังสือของประกาศกนาฮูมคงต้องทำให้ชาวอิสราเอลมีความหวังขึ้นมาอีกในปี 612 ก่อน ค.ศ. ตามประสามนุษย์

• แต่ความยินดีเช่นนี้ก็คงอยู่ได้ไม่นาน กรุงเยรูซาเล็มเองก็จะล่มสลายด้วยไม่นานหลังจากกรุงนีนะเวห์ หลังจากนี้

• คำสอนของประกาศกจะมีมุมมองที่กว้างและลึกมากขึ้น อสย 52:7 จะยืมภาพพจน์ของ นฮม 2:1 มาใช้กล่าวถึงความรอดพ้นทางจิตใจของมวลมนุษย์

• ชิ้นส่วนจากอรรถาธิบายหนังสือนาฮูม ซึ่งพบได้ที่กุมราน นำข้อความของประกาศกมาใช้อย่างอิสระกับศัตรูของชุมชนที่กุมรานว่าบรรดาศัตรูเหล่านี้จะถูกพระเจ้าทรงลงโทษด้วย

พี่น้องที่รัก พ่อคิดว่าวันนี้ เราไตร่ตรองคำสอนชองนาฮูม
1. ชาติอิสราเอลหรือยูดาห์ หรือ อาณาจักรนิรันดรนั้น ไม่สามารถสร้างขึ้นด้วยวัตถุทางโลก สิ่งสร้าง หรืออำนาจ อาณาจักร ไม่ได้สร้างด้วยพลังอำนาจ หรือความอยุติธรรมและการนับถือบูชาความเท็จเทียม หรือกระแสโลกโดยเด็ดขาด
2. พระเจ้าจะลงโทษ ความเท็จเทียม และความอยุติธรรม คอรัปชั่น และกระแสโลกที่คิดว่าใช่แต่ไม่ใช่
3. วิธีการของโลก กระแสโลก อำนาจแบบโลก มักจะนำความล่มสลายและพินาศแบบนีนะเวห์ที่เป็นภาพลักษณ์ที่พระเจ้าประกาศทางประกาศกนาฮูม
4. เราต้องไม่ปล่อยให้กระแสโลก ตัวเอง หรือพระเท็จเทียมในรูปแบบใดๆ เข้ามาเสนอหน้าเหนือความเที่ยงแท้ ความจริง และพระเจ้าเที่ยงแท้ในชีวิตของเราเลย “พระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้าที่ไม่ยอมให้มีคู่แข่ง และทรงลงโทษความผิด พระยาห์เวห์ทรงลงโทษและทรงพระพิโรธอย่างยิ่ง พระยาห์เวห์ทรงลงโทษคู่อริของพระองค์ ทรงเก็บพระพิโรธไว้สำหรับศัตรูของพระองค์” (นฮม 1:2)
5. ถ้าเราประยุกต์ถ้อยคำจากนาฮูมใหม่ ให้เข้ากับพันธสัญญาใหม่...
o พระเจ้าเที่ยงแท้เป็นองค์ความรัก
o ความรักแท้ไม่ต้องการความเท็จเทียม หรือคู่แข่งของความรักคือความเกลียดชัง พระเจ้าไม่ทรงต้องการ...
o ขอให้เราได้เป็นบุตรของพระเจ้าองค์ความรัก และ
o ให้เรามั่นคงในความรักแท้เท่านั้น ความจริงแท้เท่านั้น ตลอดไป... ขอพระเจ้าอวยพรครับ

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย