Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2016

สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา

ยรม 31:31-34…

     31พระยาห์เวห์ตรัสว่า “ดูซิ วันเวลาจะมาถึง เมื่อเราจะทำพันธสัญญาใหม่กับพงศ์พันธุ์อิสราเอลและพงศ์พันธุ์ยูดาห์ 32จะไม่เหมือนกับพันธสัญญาที่เราทำไว้กับบรรพบุรุษของเขา เมื่อเราจูงมือเขาให้ออกมาจากแผ่นดินอียิปต์ เขาได้ละเมิดพันธสัญญานั้น แม้ว่าเราเป็นเจ้านายของเขา” – พระยาห์เวห์ตรัส - 33นี่จะเป็นพันธสัญญาที่เราจะทำกับพงศ์พันธุ์อิสราเอลเมื่อเวลานั้นมาถึง” - พระยาห์เวห์ตรัส - “เราจะใส่ธรรมบัญญัติของเราไว้ภายในเขา เราจะเขียนธรรมบัญญัติไว้ในใจของเขา เราจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นประชากรของเรา 34ไม่มีผู้ใดจะต้องสอนเพื่อนบ้านของตน หรือบอกพี่น้องของตนอีกต่อไปว่า ‘จงรู้จักพระยาห์เวห์เถิด’ เพราะทุกคนจะรู้จักเรา ตั้งแต่คนเล็กน้อยที่สุดจนถึงคนใหญ่โตที่สุด” – พระยาห์เวห์ตรัส - “เราจะให้อภัยความผิดของเขา และจะไม่ระลึกถึงบาปของเขาอีกต่อไป”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• “คณิต คิดในใจ”
o สมัยที่พ่อเป็นเด็กๆ พ่อจำได้ว่าในการเรียนนั้น มีวิชาที่ครูพร่ำสอนเราเสมอ เขาเรียกว่า “คณิตคิดในใจ” คือ ไม่ต้องเขียนแต่ต้องคิดอยู่ในใจ ต้องคำนวณอยู่ในใจ
o นี่แหละคือประเด็นสำคัญเพื่อการเรียน สูตรคูณก็ต้องท่องขึ้นใจ ท่องให้ขึ้นใจ
o คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำกริยา ที่เราเรียกว่ากริยาสามช่องในภาษาอังกฤษเราก็ท่องกันจนจำได้หมด หลายๆอย่างเราก็ต้องท่องให้ขึ้นใจ ท่องกันเสมอ เขาเรียกว่า Learn by heart!!!!!

• พ่อไม่ทราบว่าปัจจุบันมีเรื่องคณิตคิดในใจ หรือการท่องกริยาสามช่องของภาษาอังกฤษนั้นยังมีอยู่หรือไม่ เพราะเคยได้ยินผู้ใหญ่ของกระทรวงศึกษาฯของประเทศเราเขาบอกว่า “เราจะให้เด็กๆเลิกเรียนแบบท่องจำ ต้องเรียนแบบเข้าใจ ต้องให้คอมพิวเตอร์ทุกคน หรือให้มีแท็บเล็ต ต้องเรียนแบบให้คิดเป็น”
o แล้วเป็นอย่างไรเล่าเรื่องลูกหลานเด็กไทยเรา คุณภาพการศึกษาไปถึงไหนแล้วในอาเซียน... ติดอันดับไหนกันแล้วหนอ
o แล้วเป็นอย่างไรเล่าเรื่องแท็บเล็ตต้นทุนแสนถูก... ที่ประกาศแจกเชิดหน้าชูตาไปทำพิธีมอบให้กับเด็กๆ จนเป็นที่ตื่นเต้นกันเหลือเกิน
o วันนี้เริ่มต้นมาขอหยิกๆ หยอกๆ ความคิด (คิดได้น้อย) ของผู้บริหารชั้นการเมืองในการศึกษาของไทยเราที่ผ่านๆมาในอดีตที่พ่อได้แลเห็น การบริหารประเทศแบบพรรคการเมืองที่คิดว่า คือ ประชาธิปไตยล้ำเลิศ จนกระทั่งได้ชื่อว่าได้พัฒนาเรื่องการคอรัปชั่นได้ถึงขั้นสูงสุดครอบคลุมทั่วถึงทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำ และเรียกว่าเริ่มตั้งแต่ก่อนที่จะกลั่นตัวจากอากาศมาเป็นน้ำก็คอรัปชั่นแล้ว ปลายน้ำระเหยกลับไปแล้วยังหายไปอีกต่างหาก...
o ในอดีตที่ผ่ามาไปสำรวจดู... กระทรวงที่ควรทำงานมั่นคงเพื่อการศึกษาของเด็กๆ ที่มีไว้เพื่ออนาคตแห่งความรู้และเสริมพลังเยาวชนของชาติเรา ก็กลับเป็นกระทรวงที่ใช้ผู้บริหารทางการเมืองเปลืองที่สุดในโลก

• กลับมาเรื่องการเรียนแบบเก่าๆสมัยพ่อเป็นเด็กดีกว่า “เรื่องวิชาคิดในใจหรือวิชาท่องจำ”

• แปลกนะครับเรื่องคำว่า “คิดในใจ” ขอวิเคราะห์คำนี้หน่อยครับ
o หัวใจมีไว้เพื่อการสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกาย
o หัวใจอันที่จริงไม่ได้เกี่ยวกับการคิดเลยแม้แต่น้อย แต่ก็เข้ามาเกี่ยวได้ในที่สุด
o เพราะฐานสำคัญคือใจ ไม่ได้หมายถึงหัวใจที่เป็นลูกก้อนเนื้อเท่ากำปั้นที่เต้นอยู่ข้างใน แต่นั่นก็คือเครื่องหมายที่สูบฉีดชีวิตให้ดำเนินไปอย่างน่าอัศจรรย์
o หัวใจที่พ่อกำลังเน้น หมายถึง “ใจ จิตใจ จินตนาการ” การทำอะไรซ้ำเพื่อให้ขึ้นใจ เข้าไปในใจ
o หัวใจ รูปหัวใจจึงเป็นรูปภาพลักษณ์ที่สำคัญเสมอ เช่น หัวใจเป็นที่ตั้งของความรัก ของการตัดสินใจ ของการกระทำใดๆก็ตามต้องออกมาจากใจ ในใจความของการตัดสินใจ

• เรื่องราวเกี่ยวกับหัวใจในพระคัมภีร์ พ่อมีข้อมูลเกี่ยวกับหัวใจให้อ่านดังนี้ครับ
o หัวใจปรากฏในพระคัมภีร์ว่าเป็น “ที่นั่งหรือบัลลังก์ของความคิด” “seat of thoughts” (มธ 9:4; 24:48) หรือของความเข้าใจ (13:15)
o เป็นที่มาของการแสดงความคิด ศูนย์กลางของปัญญา และความตั้งใจ
o เป็นที่มาของอารมณ์ความรู้สึก
o เป็นแหล่งที่มาของพฤติกรรมทุกสิ่ง และ
o เป็นบ่อเกิดของความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างหรือความสัมพันธ์ใดๆ กับพระเจ้าและกับเพื่อนมนุษย์
o สรุปก็คือ “หัวใจ” ซึ่งแหล่งที่มา บ่อเกิดหรือศูนย์กลางของความตั้งใจจากภายใน

• หัวใจหมายถึง “ความรัก” รูปของความรักคือหัวใจ เป็นการตัดสินใจที่จะรัก หรือที่จะเกลียดด้วยเช่นกัน รัก หรือ เกลียด ก็มาจากใจ ความคิด บาป ตัณหา มาจากใจ
o คนเราใช้สมองคิด แต่ใช้ใจในการเลือกและตัดสิน นี่คือความงดงามที่น่าคิดมากๆ เกี่ยวกับหัวใจ

• หัวใจหมายถึง จุดสำคัญของชีวิตที่ใช้เพื่อการ “ไตร่ตรอง”
o การเลือกอย่างละเอียดถี่ถ้วน
o การพยายามไตร่ตรองสู่ความจริงที่ลึกซึ้ง เพื่อการเลือกอย่างถูกต้อง และ
o หัวใจเป็นที่มาของอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ ดีใจ เสียใจ เศร้าใจ ประทับใจ หนักใจ เบาใจ อะไรๆก็เกี่ยวกับใจนี่แหละครับ

• สรุปว่า “หัวใจหรือใจเป็นเรื่องสำคัญสำหรับพฤติกรรม และเป็นที่กำหนดพฤติกรรมของมนุษย์เสมอ เป็นบ่อเกิดและจุดศูนย์กลางของความประพฤติขอมนุษย์”

• ทำไมวันนี้พ่อเน้นที่เรื่องการ “คิดในใจ ท่องจำใส่ใจ ใส่ไว้ในใจ จำใส่ใจ” อ่านพระคัมภีร์วันนี้สิ...
o พระเจ้าตรัสกับเยเรมีย์ เนื่องจากประชากรของพระเจ้าชอบลืมพระเจ้า ชอบเอาใจออกห่างจากพระเจ้า หันใจไปจากพระเจ้า พระองค์เคยพาพวกเขาออกจากประเทศอียิปต์ ทรงประทานบัญญัติสิบประการและข้อคำหนดต่างๆโดยจากรึกไว้บนแผ่นศิลาหรือแผ่นพระบัญญัติ
o ตรงนี้มีฮาย้อนยุคกลับไปสามพันกว่าปี พี่น้องทราบใช่ไหมว่า พระเจ้าประทานบัญญัติผ่านทางโมเสส พระองค์จารึกไว้ในแผ่นศิลาสองแผ่น บัญญัติสิบประการ และประชาชนก็ละทิ้ง หลงลืม ไม่จำ ไม่ปฏิบัติ เรียกว่าทุกทิ้งกันตลอดจนต้องเป็นที่เบื่อหน่ายและถูกลงโทษเสมอๆ เพราะพวกเขาไม่เอาใจใส่ต่อพระบัญญัติในแผ่นศิลานั้น
o มีมุขฮานิดหนึ่งครับ พี่น้องทราบไหมครับว่า แผ่นศิลาที่จารึกพระบัญญัติสิบประการในพระคัมภีร์นั้น ภาษาอังกฤษเขาแปลกันมาเป็นร้อยเป็นพันปีว่า อะไร... คำตอบ “แท็บเล็ต” จากรากศัพท์ของคำว่า Table ที่เราแปลว่า “โต๊ะ” จริงคือแผ่นหินเรียบๆ สำหรับแกะสลักนะครับ รากศัพท์จริงๆคือรากเดียวกันครับ
o พระเจ้าสั่งโมเสสให้ขึ้นไปบนภูเขาพร้อมกับแผ่นศิลาสองแผ่น “เราจะให้แผ่นศิลาที่จารึกธรรมบัญญัติ และบทบัญญัติที่เราได้เขียนไว้เพื่อสั่งสอนประชากร”
o “and I will give you the tables of stone, with the law and the commandment, which I have written for their instruction. (อพย 24:12)
o เทียบ ยรม 17:1 “it is engraved on the tablet of their heart”

• ที่สุดพี่น้องที่รัก แผ่นศิลาพระบัญญัติพระเจ้าเขียนและพวกเขาก็ละเมิดซ้ำแล้วซ้ำอีก ถึงเวลาที่พระเจ้าจะทรงเขียนรื้อฟื้นคำสั่งของพระองค์ ไม่ใช่ในแท็บเล็ตที่เป็นแผ่นหิน แต่เขียนไว้ในใจ ให้พวกเขาได้คิด ได้ท่องจำใส่ใจ พระเจ้าตรัสวันนี้ชัดเจนครับจากเยเรมีย์
o “พระยาห์เวห์ตรัส - “เราจะใส่ธรรมบัญญัติของเราไว้ภายในเขา เราจะเขียนธรรมบัญญัติไว้ในใจของเขา เราจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นประชากรของเรา”
o และที่สำคัญ พวกเขาต้องใช้ใจ ใส่ใจตลอดไป... และพระองค์จะให้อภัยความผิดของเขา“พระองค์จะเขียนบัญญัติลงในหัวใจ”
o พระเจ้าประทานบัญญัติให้เขาและรื้อฟื้นแล้วรื้อฟื้นเล่าในอดีต... กี่ครั้งที่พวกเขาทำผิด ที่พวกเขาทำลายไป
o ในที่สุด พระเจ้าตั้งใจจะแสดงความรักมั่นคงในหัวใจ เขียนลงในหัวใจซึ่งบัญญัติของพระองค์...

• พี่น้องที่รัก อย่างไรก็อย่าลืมเขียนท่องจำและใส่บัญญัติของพระเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “บัญญัติแห่งความรัก” อย่าลืมท่องจำขึ้นใจและใส่ใจ ใส่ไว้ในจิตวิญญาณนะครับ
o บัญญัติแห่งความรักของพระเจ้า เราจงคิดในใจ ท่องขึ้นใจเสมอ ให้ออกมาจากหัวใจ ให้เปล่งพลังออกมาจากหัวใจ
o เปล่งคำว่า “รัก” เปล่งพลังแห่งรักออกมาจากหัวใจที่มีพระเจ้า มีบัญญัติแห่งความรัก...ขอพระเจ้าอวยพรครับ

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย