Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2016

สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

ยรม 18:1-6 ………………
1พระยาห์เวห์ตรัสกับเยเรมีย์ดังนี้ 2“จงรีบไปที่บ้านของช่างปั้นหม้อ แล้วเราจะแจ้งถ้อยคำของเราแก่ท่านที่นั่น” 3ข้าพเจ้าจึงลงไปที่บ้านของช่างปั้นหม้อ เห็นเขากำลังทำงานอยู่ที่แป้นหมุน 4แต่ภาชนะที่เขากำลังใช้ดินเหนียวปั้นอยู่นั้นเสียรูปใช้ไม่ได้ ดังที่อาจเกิดกับดินเหนียว ในมือของช่างปั้นหม้อ เขาจึงใช้ดินเหนียวนั้นปั้นภาชนะอีกใบหนึ่งตามที่เขาคิดว่าเหมาะสม 5แล้วพระยาห์เวห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า 6“พงศ์พันธุ์อิสราเอลเอ๋ย เราจะทำกับท่านอย่างที่ช่างปั้นหม้อคนนี้ทำไม่ได้หรือ” – พระยาห์เวห์ตรัส – “ดูซิ พงศ์พันธุ์อิสราเอลเอ๋ย ดินเหนียวอยู่ในมือของช่างปั้นหม้ออย่างไร ท่านทั้งหลายก็อยู่ในมือของเราอย่างนั้น”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• “In manus tuas Domine commendo Spiritum meum” (อ่านว่า อิน มานูส ตูอัส ดอมีเน คอมเมนโด สปีรีตุม เมอุม) แปลว่า “พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าขอมอบจิตวิญญาณไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์”
o ประโยคภาษาลาตินนี้ เรามักจะสวดภาวนาก่อนนอน หรือแม้แต่เวลาที่เราใกล้จะลาโลกนี้จากไป
o พ่อจำได้ว่า ที่หน้าสุสานศานติคามที่สามพรานก็ใส่คำเหล่านี้ไว้สวยงามตรงทางเข้าสุสานเลย ใต้รูปพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ใหญ่ๆ ด้านหน้าบนซุ้มประตูทางเข้าสุสาน ก็เขียนประโยคภาษาลาตินประโยคนี้... เป็นภาพทางเข้าสุสานที่เรียกว่าสงบและสวยงามมาก
o ประโยคนี้มีความหมายมากๆครับ เรามักจะกล่าวกันว่า อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า ขอให้ทุกอย่างอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ หรือบ่อยครั้ง ก่อนไปนอน เราก็ร้องเพลง “ในอ้อมพระหัถต์พระองค์” กันอยู่เสมอๆ

• แม้เวลาใดๆในชีวิตคริสตชนของเรา ในยามที่เราพบเจอปัญหา อุปสรรค เราก็ขอให้อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า
o พ่อจำได้ว่า สมัยเป็นเด็ก เราได้ยินผู้ใหญ่ คนเฒ่าคนแก่พูดคุยกันเสมอ เวลามีเรื่องที่เราไม่เข้าใจ มีเรื่องเกี่ยวกับกระแสเรียก ครอบครัว คู่ชีวิต พ่อได้ยินแม่และ (บิดา) พูดบ่อยๆว่า “พระจัด อยู่ที่พระ สุดแล้วแต่พระจะจัด”
o เวลาที่พี่สาวแต่ละคนจะแต่งงาน... มีสามีไม่ว่านับถือศาสนาคริสต์หรือพุทธ ไม่ว่าอย่างไร ได้มาอย่างไร เป็นไปอย่างไร ความเชื่อของคริสตชนเก่าๆ บอกอย่างมีความเชื่อมั่นคงว่า “พระจัดให้ แล้วแต่พระ”

• ครับ... เป็นความเชื่อที่งดงาม และน่ารักจริงๆ นะครับ อันที่จริงตรงกับคำที่เราภาวนาในบทข้าแต่พระบิดาทุกๆ วันว่า “พระประสงค์จงสำเร็จ...” คำเดิมว่า “น้ำพระทัยจงเป็นไป หรือเป็นไปตามน้ำพระทัย หรือแปลตรงว่า ตามใจพระเจ้าผู้เดียว” นี่คือความเชื่อ เชื่อเรื่อง “ในพระหัตถ์ของพระเจ้า ในมือของพระเจ้า”

การศึกษาในพระคัมภีร์ มีเรื่องพระหัตถ์ของพระเจ้ามากใช้ได้ครับ และมีการแบ่งแยกด้วยว่า พระหัตถ์ขวาหรือพระหัตถ์ซ้าย ซึ่งการศึกษาปกติ
1. พระหัตถ์ขวา ภาษาอีบรู Ben-ja-min หมายถึงบุตรแห่งมือขวา บุตรแห่งการปกครองและการมอบอำนาจ บุตรที่รักมากๆ มือขวา ด้านขวา คือ การอวยพร การยกย่อง และการที่พระเจ้าทรงพอพระทัย
2. พระหัตถ์ซ้าย ไม่มีข้อมูลมากนัก แต่พวกที่ถูกแบ่งแยกไปอยู่ทางซ้าย ก็คือพวกที่ต่อต้านพระเจ้า พวกที่ถูกลงโทษ แม้แต่ปัจจุบัน ถ้าเราเรียกว่า ฝ่ายซ้าย หรือซ้ายจัด ก็ยังเข้าใจในความหมายของการต่อต้านเลย

• แต่ในอ้อมพระหัตถ์พระเจ้า น่าจะหมายถึงในทั้งสองพระหัตถ์พระเจ้า คือการสวมกอกของพระเจ้ามากกว่าครับ การที่พระเจ้าทรงปกป้อง สวกกอดดุจบิดาสวมกอดบุตรของตนด้วยความรัก

• หลายคนอาจจะอ่านและคิดว่า พ่อสมเกียรติคิดมากไปหรือเปล่าเรื่องพระหัตถ์ทำไม้ต้องมีซ้ายมีขวาด้วย

o ไม่มากหรอกครับ ท่านใดอยากศึกษาต่อ เปิดอินเตอร์เน็ต ไปที่ google และพิมพ์ the right hand of God หรือ the left hand of God….ครับ จะพบข้อมูลทางพระคัมภีร์ที่ศึกษาไว้มากมายเลยครับ ว่างๆ ก็อ่านสิครับ สนุกดี และมีประโยชน์ เวลาพ่อสวดต่อไป หรือเราสวดต่อๆไป ขอฝากทุกอย่างไว้ในมือของพระเจ้า จะได้มั่นใจว่า เป็นมือขวา หรืออ้อมกอดทั้งสองมือครับ....

• น่ามหัศจรรย์ครับ ในพระคัมภีร์ของเรา และพระคัมภีร์ของพี่น้องมุสลิม ทูตสวรรค์กาเบรียล ได้รับการขนานนามว่า เป็นมือหรือพลังอันเข้มแข็งของพระเจ้าทีเดียว ใครอ่านฝรั่งเศสได้ พ่อคัดมาให้ดูครับ
o “Gabriel” (de l'hébreu : גַּבְרִיאֵל [ġabrīēl]) est un archange cité dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le Coran. Dans les monothéismes abrahamiques, Dieu communique avec ses prophètes soit par l'intermédiaire d'anges, soit par des visions ou des apparitions. Gabriel est considéré comme le messager de Dieu dans la Bible et dans le Coran.”
o กาเบรียล... ท่านเป็นดังมือขวาของพระเจ้าที่คอยส่งสาร สื่อสาร และแสดง พลังของพระเจ้า ภาษาฮีบรู กาเบรียลหมายถึงพลกำลังของพระเจ้าครับ.... ดังนั้น พลังของพระเจ้า คือ พระหัตถ์ของพระเจ้าจริงๆ

• อ่านพระคัมภีร์วันนี้จะเห็นพลังแห่งพระหัตถ์ของพระเจ้าสิครับ
o ประชากรที่รักของพระองค์เหมือนดินเหนียวในมือของพระองค์
o พระองค์เปรียบเป็นช่างปั้นหม้อ
o พระเจ้าสามารถ ถ้าดินเหนียวที่ปั้นมานั้นใช้ไม่ได้ ก็ต้องจัดการทำให้แหลกและปั้นใหม่ได้
o พระเจ้าต้องการให้ประชากรของพระองค์เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ครับ ให้เขาเป็นตามน้ำพระทัยปรารถนาของพระองค์
o อ่านนะครับ สั้นๆ น่าอ่านและน่าไตร่ตรองตรองครับ เพื่อเราจะได้เป็น และทำตน ให้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า เป็นตามพระประสงค์ของพระเจ้านะครับ ขอพระหัตถ์ของพระเจ้า โอบกอดและอวยพรทุกท่านครับ และอย่าลืมใช้มือของเราเพื่อทำให้ความดีของพระเจ้าปรากฏแก่พี่น้องรอบข้างนะครับ....
o ให้เราฝากจิตวิญญาณของเราไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าเสมอนะครับ...
o พ่อเอง อยากจะยอมเป็นดินเหนียวในมือของพระเจ้า ในพระหัถต์แห่งความรักที่พระองค์จะทรงปั้นพ่อ ให้พ่อได้เป็นลูกของพระองค์ ได้เป็นพระสงฆ์ที่ดีตามน้ำพระทัยของพระองค์ และจะเป็นเช่นนี้ได้พ่อเองต้องยอมให้กับพระประสงค์หรือน้ำพระทัยของพระองค์เสมอไป พระเจ้าเพียงพอ ให้พระองค์หมดหัวใจของเรา พ่อว่าเราคงมีความสุขแน่ๆ

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย