Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2016

สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

บสร 48:1-14……
1ต่อจากนั้นก็มีเรื่องราวของประกาศกเอลียาห์ซึ่งเป็นเหมือนไฟ
วาจาของเขาเผาผลาญเหมือนคบไฟ
2เขาทำให้เกิดขาดแคลนอาหารในหมู่ประชากร
ความกระตือรือร้นของเขาทำให้ประชากรลดจำนวนลง


3เขาปิดท้องฟ้าตามพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ทำให้ไฟลงมาจากท้องฟ้าถึงสามครั้ง
4ข้าแต่เอลียาห์ ท่านช่างมีชื่อเสียงรุ่งเรืองเพราะการอัศจรรย์ที่ได้กระทำ
ใครบ้างจะอวดตัวได้ว่าตนเท่าเทียมกับท่าน
5ท่านปลุกผู้ตายคนหนึ่งให้กลับคืนชีพ
และพ้นจากแดนมรณะตามพระบัญชาของพระผู้สูงสุด
6ท่านผลักกษัตริย์หลายพระองค์ให้พินาศ
และผลักบรรดาผู้ทรงเกียรติลงจากที่นอน
7ท่านได้ยินพระวาจาติเตียนที่ภูเขาซีนาย
ได้ยินพระวินิจฉัยลงโทษบนภูเขาโฮเรบ
8ท่านเจิมกษัตริย์หลายพระองค์ให้ลงโทษผู้กระทำผิด
และเจิมบรรดาประกาศกให้สืบตำแหน่งต่อจากท่าน
9ท่านถูกยกขึ้นไปในพายุหมุนที่เป็นไฟ
บนรถเทียมม้าเพลิง
10ท่านถูกกำหนดไว้ให้มาตำหนิประชากรในอนาคต
เพื่อจะได้ระงับพระพิโรธก่อนที่จะลุกเป็นไฟ
เพื่อนำจิตใจของบิดามาคืนดีกับบุตร
และแต่งตั้งบรรดาเผ่าของยาโคบขึ้นใหม่
11บรรดาผู้ที่เคยเห็นท่านย่อมเป็นสุข เขาตายในความรัก
เพราะเขาทั้งหลายจะได้มีชีวิตอย่างแน่นอนอีกด้วย

12เมื่อเอลียาห์ถูกยกขึ้นไปในพายุหมุน
เอลีชาก็ได้รับจิตของเขาอย่างเต็มเปี่ยม
เขาไม่เคยหวาดกลัวผู้ทรงอำนาจใดๆตลอดชีวิต
ไม่มีผู้ใดบังคับเขาได้
13ไม่มีสิ่งใดยากเกินไปสำหรับเขา
แม้ในหลุมศพ ร่างกายของเขาก็ยังประกาศพระวาจา
14ขณะที่มีชีวิตอยู่ เขาทำปาฏิหาริย์ต่างๆ
แม้เมื่อเขาตายแล้ว กิจการของเขาก็ยังน่าพิศวง

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• ทำไมอยู่ๆเราต้องย้ายมาอ่านหนังสือบุตรสิรา... คำตอบคือ เพราะหนังสือบุตรสิรามีส่วนสุดท้ายที่พรรณาถึงบรรดาบุคคลสำคัญในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม แม้บุตรสิราเป็นวรรณกรรมปรีชาญาณสำหรับเรา แต่เพราะบรรยายงดงามถึงเอลียาห์ และเราเพิ่งอ่านเรื่องราวของเอลียาห์มาถึงเวลาที่ท่านถูกยกขึ้นสารถีของอิสราเอล รถม้าเพลิงที่นำเอลียาห์ขึ้นสวรรค์ จบเรื่องราวของเอลียาห์ พระศาสนจักรจึงให้เราอ่านบทสรุปชีวิตเอลียาห์ในหนังสือบุตรสิราครับ

• พ่ออยากเริ่มต้นที่คำว่า “ประกาศกแท้”

• “ประกาศกแท้” (True Prophet) เมื่อเจ็ดปี่ก่อนพ่อได้เข้ามาประจำที่บ้านเณรใหญ่พร้อมกับความฝันสำคัญก็คือตั้งใจเรียกร้องให้มีการฟื้นฟูการอบรมเณรเพื่อเป็นพระสงฆ์ เพราะมั่นใจว่า คริสตชนต้องการ “พระสงฆ์” แท้ ของจริง ไม่ปลอม พระศาสนจักรต้องการนักบวชแท้ และต้องการคริสตชนแท้เช่นกัน

• ลักษณะของพระสงฆ์ หรือเราทุกคนที่เป็นสงฆ์แห่งศีลล้างบาปคือ “เหมือนพระคริสตเจ้า” เพราะเรามีชีวิตพระในชีวิตเรา

• ดังนั้น ลักษณะสำคัญสามประการคือ “ประกาศก ผู้อภิบาลที่ดี และผู้ศักดิ์สิทธิ์” หรือที่เราเรียกว่า Prophet, Pastor, Priest แต่เดิมใช้คำว่า ประกาศก สงฆ์ และกษัตริย์ ซึ่งภาษาที่ดีกว่าคือ การเป็นประกาศก การเป็นผู้อภิบาล และการเป็นพระสงฆ์ศาสนบริกร

• และเมื่อพ่อเริ่มการปฏิรูปการอบรมในบ้านเณรตามแผนอภิบาลของสภาพระสังฆราช ที่เรียกร้องให้มีการฟื้นฟู ดังนั้น เป้าหมายสำคัญสามประการจึงโดดเด่น....นั่นคือ เราต้องการให้เกิด “ประกาศกแท้ นายชุมพาบาลที่ดี และสงฆ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์”

• ดังนั้นเราจึงมุ่งเดินตามที่แผนอภิบาลของสภาพระสังฆราช 2010-2015 ที่เขียนไว้ในเรื่องนี้คือ “การอบรมเพื่อเป็นผู้อภิบาลต้องมุ่งให้ผู้รับการอบรมหยั่งรากลึกถึงประสบการณ์พระเจ้าในชีวิตโดยมีพระเยซูเจ้าเป็นต้นแบบอย่างแท้จริง จนกระทั่งผู้รับการอบรมสามารถเป็นประกาศกแท้ ผู้เลี้ยงแกะที่ดี และผู้ศักดิ์สิทธิ์”

• พี่น้องที่รัก โลกปัจจุบันต้องการ “ของแท้” วันนี้เราเน้นที่ “ประกาศกแท้จริง”
o พระศาสนจักรได้ให้เราเริ่มเทศกาลธรรมดาจริงจังด้วยเรื่องราวจากหนังสือพงศ์กษัตริย์ ด้วยการอ่าน “ประกาศกเอลียาห์” น่าสนใจอย่างยิ่ง และที่สำคัญความเป็นเอลียาห์ ความหมายคือ “ยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า”
o ท่านเป็นประกาศกแท้ ทำกำจัด “ความเท็จเทียม” ของพระบาอัลอย่างจริงจัง ไม่ยอมให้กับของเทียม หรือความเท็จเทียมใดๆเลย เราได้อ่านต่อเนื่องกันมาหลายวันจนกระทั่งท่านถูกยกขึ้นไปบนรถม้าเพลิง... และเอลีชารับช่วงต่อจากท่าน....

• วันนี้ พระศาสนจักรได้เลือกให้เราอ่านบทอ่านจากหนังสือบุตรสิราบทที่ 48 สรุปเป็นดังบทเพลงวรรณกรรมแห่งชีวิตของประกาศกเอลียาห์ ยอดประกาศแห่งความจริง ของแท้ ไม่แพ้จำนวนมากมายของพวกพระบาอัล

• พ่อคิดว่า บทเทศน์วันนี้ ไม่ต้องอะไรมาก ขอให้เราเน้น “ความเป็นประกาศกแท้จริง” เป็นของแท้ดังเช่นเอลียาห์ และสรุปโดยการอ่านบุตรสิราตอนนี้อย่างดีๆ

• ให้เราได้อ่านแบบรำพึงชีวิตของเอลียาห์ ซึ่งงดงามมากครับ และให้เราคริสตชนได้ทำให้ความงดงามนี้พิมพ์ประทับสลักความจริง ความจริงของพระเจ้า ความรักของพระเจ้า พลังของพระเจ้า ให้ลงสู่จิตใจของเราแต่ละคนนะครับ เพื่อเราจะได้เป็นเหมือนดังท่านประกาศกเอลียาห์

• พ่อยืนยันว่า เมื่ออ่านเอลียาห์อย่างดีๆแล้ว
o ขอให้เราทุกคนเป็นประกาศกแท้
o เป็นสงฆ์แท้จริง
o เป็นนักบวชแท้จริง และ
o เป็นคริสตชนแท้จริงเช่นเดียวกันครับ

• นอกนั้นวันนี้พ่อ
o ขอคำภาวนาสำหรับการอบรมสามเณรในบ้านเณร เพื่อเตรียมพวกเขาให้เป็นพระสงฆ์
o ขอภาวนาให้คณะผู้ให้การอบรมสามเณร ภาวนาให้อบรมสามเณรให้เป็นประกาศกแท้ดังเช่นเอลียาห์นะครับ.....
o ภาวนาเพื่อบ้านเณรนะครับ และโดยเฉพาะช่วงนี้มีพระสงฆ์บวชใหม่หลายองค์จากหลายสังฆมณฑลฯ ขอให้พวกเขาได้เป็นประกาศกแท้จริง เป็นนายชุมพาบาลที่ดี และเป็นพระสงฆ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ครับ
o ภาวนาเพื่อบรรดาพระสงฆ์ พระสังฆราช นักบวชทั้งหลาย ที่สังคมต้องการเพื่อเป็นหลักชัยเปรียบเทียบในการดำเนินชีวิตในความรัก และรักในความจริง ก่อให้เกิดความยุติธรรม สันติภาพ และภารดรภาพแท้จริงเสมอครับ
o และที่สุด คนกลุ่มใหญ่สุด คือบรรดาคริสตชนฆราวาส เราทุ่มเทคำภาวนาเพื่อการอบรมทางจิตวิญญาณ ด้วยอาศัยไฟแห่งพระวาจา ศีลศักดิ์สิทธิ์ และการอธิษฐานภาวนา ขอให้คริสตชนทุกคนได้เป็นประกาศกแท้เช่นกันดังเช่นประกาศกเอลียาห์ ในท่ามกลางความเท็จเทียม และพระเท็จเทียมของกระแสโลกปัจจุบัน

ทบทวนบทเพลงสรรเสริญเอลียาห์ จากบุตรสิรา

• “ประกาศกเอลียาห์ซึ่งเป็นเหมือนไฟวาจาของเขาเผาผลาญเหมือนคบไฟ”
o นี่คือพลังแห่งความจริงและความเป็นประกาศ พลังแห่งการเผาผลาญความเท็จเทียมทุกชนิด ความเท็จเทียมของยุคสมัย ความโลภ อำนาจและการฉ้อโกงทุกชนิด แบบอย่างของเอลียาห์คือ พลังแห่งการประกาศพระวาจาและความจริงสำหรับเรา

• การปิดท้องฟ้าของเอลียาห์ คือ การต่อต้านความเท็จเทียมของพระบาอัล พระเจ้าแห่งฟ้าฝน แต่เอลียาห์ประกาศ “พระเจ้าเที่ยงแท้”
o เอลียาห์ปลุกคนตายให้กลับคืนชีพ... ท่านคือผู้ต่อสู้ เพื่อชีวิต ท่านคือแบบอย่างของการเอาชนะความตาย ความทุกข์โศกของหญิงหม้ายที่เสียลูกชาย ท่านคือแบบอย่างของความหวังและกำลังใจแก่ผู้ทุกข์ระทม เราต้องเลียนแบบเอลียาห์ในการปลุกพี่น้องของเราจำความสิ้นหวัง ให้ได้มีความหวังตลอดไปในพระเจ้า

• เอลียาห์ต่อสู้กับอำนาจของผู้นำความเท็จเทียม...
o อาหับและเยเซเบลได้รับคำเตือนอย่างรุนแรงเพราะความเท็จ ความโลภ เราเองต้องไม่ยอมให้กับความโลภและความเท็จเทียม แต่ต้องต่อสู้เพื่อความยุติธรรมและสันติสุขสำหรับผู้ถูกเบียดเบียนจริงๆ

• เอลียาห์เคยหนีความตาย ไปทีซีนัย ระหว่างทางทานยังอยากตาย... แต่พระเจ้าเรียกท่านให้เดินต่อไป ให้ซื่อสัตย์ต่อไป และให้กลับไปในทางที่หนีมา และพระเจ้าประทานอำนาจและความช่วยเหลือให้ ให้เจิมเอลีชาห์เป็นประกาศกด้วย....
o ชีวิตเราคงมีหลายครั้งที่ล้มเหลว กลัว และหมดกำลัง หรือ หนี... ให้เรากล้าฟังเสียงของพระเจ้าในเสียงของพระวาจา... กลับใจ กลับไปหาพระเจ้า กล้าเดินต่อไปในหนทาง ความจริง และชีวิตของพระองค์...

• เอลียาห์ถูกยกขึ้นไปในลมหมุน...
o ชัยชนะแห่งการเป็นประกาศกที่สัตย์ซื่อ ขอให้เรายืนยันความสัตย์ซื่อและมั่นใจว่า วันหนึ่งเราจะได้รับเกีรยติกลับไปหาพระเจ้าด้วยความศรัทธาภักดีที่มีต่อพระองค์

• “ท่านถูกกำหนดไว้ให้มาตำหนิประชากรในอนาคต เพื่อจะได้ระงับพระพิโรธก่อนที่จะลุกเป็นไฟ เพื่อนำจิตใจของบิดามาคืนดีกับบุตร และแต่งตั้งบรรดาเผ่าของยาโคบขึ้นใหม่”
o พ่อขอให้เรากล้าเตือนกันและกันด้วยความรักจริงๆ ด้วยความปรารถนาดีจริง ภาวนาเพื่อกันจริงๆ เพื่อเราจะได้ร่วมกันฟื้นฟูชีวิตคริสตชนของเราให้สมบูรณ์ เติมเต็มชีวิตพระในชีวิตของเราคริสตชนพร้อมกับเพื่อนพี่น้องรอบข้างเสมอ

• “บรรดาผู้ที่เคยเห็นท่านย่อมเป็นสุข เขาตายในความรักเพราะเขาทั้งหลายจะได้มีชีวิตอย่างแน่นอนอีกด้วย”
o พ่อคิดหนักและตระหนักจริงๆ พี่น้องครับ คนรอบข้างเราเขามีความสุขไหม อิ่มใจไหม เมื่อเขาได้พบพ่อ ได้พบเราคริสตชน... เราเป็นความสุขสำหรับพี่น้องรอบข้างไหมครับ... ตรงนี้คงต้องไตร่ตรองกันเองนะครับ และกล้าอยู่กับความจริงของตัวเราเองจริงๆครับ...

• “เมื่อเอลียาห์ถูกยกขึ้นไปในพายุหมุน เอลีชาก็ได้รับจิตของเขาอย่างเต็มเปี่ยม เขาไม่เคยหวาดกลัวผู้ทรงอำนาจใดๆตลอดชีวิต”
o ตรงนี้เราภาวนากันดีกว่าครับ ของให้เราได้รับจิตของเอลียาห์ ได้รับพลังของประกาศกแท้เช่นเอลีชาได้รับ ขอให้เรา พ่อเอง คริสตชนทุกคนได้เปี่ยมด้วยพลังของพระเจ้า ด้วยจิตของพระเจ้านะครับ...

• “ไม่มีสิ่งใดยากเกินไปสำหรับเขา แม้ในหลุมศพ ร่างกายของเขาก็ยังประกาศพระวาจา ขณะที่มีชีวิตอยู่ เขาทำปาฏิหาริย์ต่างๆ แม้เมื่อเขาตายแล้ว กิจการของเขาก็ยังน่าพิศวง”
o พระวาจาตอนนี้จะบุตรสิราเราต้องอ่านคู่กับหนังสือพงศ์กษัตริย์อีกตอนในเรื่องเอลีชาครับ หลุมของศพของเอลีชาห์ลูกศิษย์ของเอลียาห์ ขนาดหลุมศพยังไม่ธรรมดาเลยครับ... อ่านตรงนี้สิครับ 1พกษ 13:20-21
o 20เอลีชาถึงแก่มรณภาพแล้วถูกนำไปฝัง ทุกปี กลุ่มโจรชาวโมอับจะเข้าบุกรุกแผ่นดิน 21ครั้งหนึ่ง ขณะที่คนกลุ่มหนึ่งกำลังฝังศพชายคนหนึ่ง ก็เห็นกองโจรชาวโมอับเข้ามา จึงโยนศพเข้าไปในที่ฝังศพของประกาศกเอลีชาแล้วหลบหนีไป เมื่อศพไปถูกกระดูกของเอลีชา ศพนั้นก็กลับมีชีวิตและลุกขึ้นยืน

• พี่น้องที่รักครับ ให้เราภาวนาด้วยกันครับ... วิงวอนพระเจ้าเที่ยงแท้นิรันดร...
1. ขอให้เราได้ซื่อสัตย์ดุจประกาศกตลอดไป
2. ขอให้ชีวิตของเราแต่ละคนได้ประกาศกอานุภาพแห่งพลังของพระเจ้าเสมอไปครับ คนดีจริงๆ แม้ตายไปแล้ว ก็ยังทรงพลังเหมือนมีชีวิตนะครับ... (เพราะอันที่จริง เรามีชีวิตนิรันดรกับพระเจ้าและบรรดานักบุญ)
3. ขอให้เราเป็นคริสตชนที่ดีเสมอไปนะครับ
4. ขอให้เราได้เป็นประกาศกแท้สำหรับโลกปัจจุบันที่ตายทั้งเป็นกับความเท็จ ความหลอกลวง และความโลภทุกชนิดครับ... ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย