รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2016

สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

1พกษ 21:17-29…………..
17พระยาห์เวห์ตรัสแก่เอลียาห์ ชาวทิชบีว่า 18“จงออกเดินทางลงไปเฝ้ากษัตริย์อาหับแห่งอิสราเอลที่กรุงสะมาเรียเถิด เขากำลังอยู่ในสวนองุ่นของนาโบท เขาลงไปยึดครองสวนองุ่นนั้น 19ท่านจะต้องบอกเขาว่า “พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ ท่านฆ่าคน และบัดนี้ท่านยังยึดสมบัติของเขาอีกหรือ ท่านจะต้องบอกเขาว่า พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ ณ ที่ซึ่งสุนัขเลียเลือดของนาโบท สุนัขจะเลียเลือดของท่านด้วย”

20กษัตริย์อาหับตรัสกับเอลียาห์ว่า “คู่ปรับของเราเอ๋ย ท่านมาจับผิดเราใช่ไหม” เอลียาห์ทูลตอบว่า “ใช่แล้ว เพราะพระองค์ทรงยอมปล่อยตัวทำสิ่งชั่วร้ายเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ 21พระยาห์เวห์จึงตรัสว่า เราจะนำหายนะมาสู่ท่าน เราจะทำลายลูกหลานของท่านให้หมดสิ้นไป และจะกวาดล้างชายทุกคนในตระกูลอาหับ ไม่ว่าจะเป็นทาสหรือเป็นอิสระในอิสราเอล 22เราจะทำให้ราชวงศ์ของท่านเป็นเหมือนราชวงศ์ของเยโรโบอัมบุตรของเนบัท และเหมือนราชวงศ์ของบาอาชาบุตรของอาหิยาห์ เพราะท่านได้ยั่วยุให้เราโกรธ และนำอิสราเอลให้ทำบาป 23(พระยาห์เวห์ยังตรัสเกี่ยวกับพระนางเยเซเบลด้วยว่า “สุนัขจะกินเนื้อของเยเซเบลในเมือง ยิสเรเอล”) 24คนในตระกูลของอาหับซึ่งตายในเมือง สุนัขจะมากัดกิน ส่วนคนที่ตายในทุ่งนา นกในอากาศจะมาจิกกิน”
25ไม่มีผู้ใดที่ปล่อยตัวทำความชั่วร้ายเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ มากเท่ากษัตริย์อาหับ ซึ่งพระมเหสีเยเซเบลทรงชักชวนให้ทำผิด 26พระองค์ทรงประกอบกิจกรรมน่าสะอิดสะเอียนอย่างยิ่ง โดยไปกราบไหว้รูปเคารพดังที่ชาวอาโมไรต์เคยทำ พระยาห์เวห์จึงทรงขับไล่ชาวอาโมไรต์ออกไปจากแผ่นดินเมื่อชาวอิสราเอลเข้ามายึดครอง

27เมื่อกษัตริย์อาหับทรงได้ยินถ้อยคำเหล่านี้ พระองค์ทรงฉีกฉลองพระองค์ด้วยความทุกข์ ทรงสวมใส่เสื้อผ้ากระสอบ ไม่ทรงยอมเสวยพระกระยาหาร บรรทมทั้งๆที่ยังฉลองพระองค์ด้วยผ้ากระสอบ ทรงพระดำเนินโดยก้มพระเศียรแสดงความทุกข์ 28พระยาห์เวห์ตรัสถามเอลียาห์ชาวทิชบีว่า 29“ท่านสังเกตเห็นไหมว่าอาหับถ่อมตนลงต่อหน้าเราอย่างไร เพราะเขาได้ถ่อมตนลงต่อหน้าเรา เราจะไม่นำหายนะมาในช่วงชีวิตของเขา แต่จะนำหายนะมาสู่ราชวงศ์ของเขาในช่วงอายุบุตรของเขา”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• “นาโบทตายแล้ว อาหับเข้าครอบครองสวนองุ่นของเขา
o อาหับจะไม่เห็นยาห์เวห์อยู่ในสายตายเลยหรือ”
o และ “ความยุติธรรม” อยู่ที่ไหน
o สังคมช่างไม่ยุติธรรมเอาเสียเลย

• พี่น้องที่รัก พ่อชอบเพลงที่ชื่อว่า “The Prayer” เพราะมากๆ มีตอนหนึ่งเป็นภาษาอิตาเลียนสลับกับภาษาอังกฤษ เพราะมากๆ ครับ พ่ออยากนำมาแบ่งปันและให้ความหมายดีๆ ครับ
o Lead us to a place, guide us with your grace Give us faith so we'll be safe (Sogniamo un mondo senza più violenza…. Un mondo di giustizia e di speranza.... Ognuno lo dia la mano al suo vicino.....Simbolo di pace, di fraternità)
o ภาษาอังกฤษส่วนแรก แปลว่า “โปรดนำเราไปสู่สถานที่ นำเราด้วยพระหรรษทานของพระองค์ โปรดประทานความความเชื่อแก่เรา ดังนั้นพวกเราจะปลอดภัย......”
o จากนั้นข้อความในวงเล็บเป็นภาษาอิตาเลียนเพราะมากๆ คำถอดความคือ “พวกเราฝันเห็นโลกที่ไม่มีความรุนแรงอีกต่อไป.... ฝันเห็นโลกแห่งความยุติธรรมและความหวัง..... แต่ละคนต่างยื่นมือเข้าช่วยเหลือพี่น้องรอบข้าง....ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งสันติภาพและภารดรภาพ....”

• ฝันครับ ฝันเห็นความยุติธรรม ความหวัง และโลกที่ไร้ความรุนแรง...ครับ
o พระคัมภีร์วันนี้เล่าว่า เมื่อนาโบทตายแล้ว อาหับได้เข้าครอบครองแผ่นดินของนาโบทอย่างอยุติธรรม...
o เข้ายึดที่ดินของคนยากจนเช่นนาโบท โกง กิน เอาเปรียบ และโลภ จนแย่งของของคนยากจน เอาเปรียบเกษตรกรยากจน
o เรื่องนี้พระคัมภีร์ชี้ให้เราเห็นว่า พระเจ้าไม่มีวันยอมเพราะเจ้าพระยาห์เวห์ทรงพระยุติธรรม แต่ก็เปี่ยมด้วยความเมตตา แม้อาหับจะไม่ได้รับโทษนี้ แต่โทษนี้ก็อยู่ต่อถึงลูกหลาน ไม่มีทางที่ความอยุติธรรมจะถูกมองข้ามไป

• และในที่สุดพระเจ้าส่งเอลียาห์ไปประกาศความยุติธรรม และการจัดการความอยุติธรรมที่พระเจ้าไม่อาจทนได้อย่างแน่นอน

• พ่อเชื่อว่า “ความยุติธรรม” ในปัจจุบันก็ยากที่จะหาพบได้เช่นกัน

o เพราะเหตุว่า คนปัจจุบันถูกเบียนเบียนมากกว่านาโบทมากมายนัก
o มีคนที่อยุติธรรมกว่าเยเซเบลและอาหับมากมายนัก ผู้นำผู้ปกครองที่ใช้อำนาจโกงคนยากจน ชาวนา เกษตรกรผู้บริสุทธิ์แต่ต้องอับจนเพราะความฉ้อโกง...
o ที่ดินเท่าไรที่ถูกนายทุนยึดครอง ต้องจำนนด้วยดอกเบี้ยที่โหดร้าย...
o ดอกเบี้ยเรียกร้องได้ เก็บได้ แต่ต้องรอ... เพราะพ่อคิดว่า การเรียกดอกเบี้ยจนถึงยึดบ้าน ยึดที่ดิน อย่างไรก็ยังผิดความยุติธรรมอยู่ดี... ถ้าคิดในเชิงจริยธรรมและศีลธรรมอย่างดีๆ
o มีคนถูกกดขี่แรงงาน ขายแรงงาน ทำงานใช้หนี้ ใช้ดอกเบี้ย จนไม่มีทางจะมีโอกาสได้อิสรภาพ...
o พ่อคิดว่า ความจริง ดอกเบี้ยที่ทบต้นนั้น ไม่ยุติธรรมด้วยซ้ำถ้าคิดดีๆ ดอกจะยิ่งใหญ่กว่าลำต้นได้อย่างไร... แต่คนเราก็ใช้กติกาเรียกดอกกันจนหมดต้นหมดตัว เรื่องนี้ “อาการหนัก” ของสังคมไทย การใช้อำนาจ ข่มขู่ ทำร้าย ทำลาย สร้างความกลัว ล้วนเป็นความเลวของระบบนายทุนผิดกฎหมายทั้งสิ้น...
o เรื่องนี้ประเทศไทยก็ต้องสะสางกันจริงๆเสียที ดอกเบี้ยต้องมีกฎหมายคุ้มครอง

• พ่อคิดว่าวันนี้พ่ออยากจะเสนอให้เข้าใจความหมายของความยุติธรรมที่เรามักจะพูดคู่กับคำว่าสันติภาพ Justice and Peace มาคู่กันเสมอ พ่อขอเสนอให้อ่านคำอรรถาธิบายของพ่อในเรื่องความยุติธรรมหน่อยนะครับ เพื่อเราจะได้เข้าใจความหมายของความยุติธรรมในพระคัมภีร์มากขึ้นครับ...

• คำแปล “ความยุติธรรม” นี้ ต้นฉบับคือ “Dikaiosune” (Justice) คำนี้ปรากฎชัดในคำสอนบนภูเขาของพระเยซูเจ้า ในคำสอนเรื่องบุญลาภประการที่สี่และประการที่แปด บุญลาภประการที่ 4 “ผู้หิวการหายความยุติธรรม (หรือความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า) ย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะอิ่ม” และบุญลาภประการที่ 8 “ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า ย่อมเป็นสุข”

• เพราะว่าในภาษาต้นฉบับเป็นคำเดียวกัน

• ในบุญลาภประการที่ 4 และ 8 ภาษากรีกต้นฉบันเน้น “ความเที่ยงตรงหรือความซื่อตรง” คำแปลลาติน และภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ใช้คำเดียวกันในทั้งสองประการของบุญลาภดังกล่าว

• ดังนั้นคำแปลนี้น่าจะมีความหมายโดยสรุปได้อย่างมากที่สุดว่า คนที่มีความซื่อสตย์แท้จริง มีความยุติธรรมแท้จริงนั้น เขาต้อง......
o เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นคงในพระเจ้า
o เป็นคนที่มีความรักต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์
o เป็นคนที่ที่มีความหวังในพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์

• ถ้าคนคนหนึ่งจะถือว่ายุติธรรมแท้จริงนั้น เขาย่อมจะต้องมีความกระหายและความหิวที่จะรักษาความรัก ความหวัง และความเชื่อ ซึ่งหมายถึงความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนพี่น้องทุกคนนั่นเอง และสภาพจิตใจที่กระหายความรักต่อพระเจ้าย่อมเต็มเปี่ยมด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าเอง ย่อมเต็มเปี่ยมด้วยความยุติธรรม....

• อาณาจักรของพระเจ้าเป็นอาณาจักรแห่งความยุติธรรม ความอยุติธรรมไปกันไม่ได้กับพระเจ้า และพระเจ้าไม่ทรงต้องการความอยุติธรรมจริงๆ พระองค์ต้องการความอ่อนโยนและความถ่อมตน ความรักสันติ และความดี

• พี่น้องที่รัก พ่อเชิญชวนให้พวกราใฝ่ฝันและรักความยุติธรรม และภาวนาเพื่อโลกของเราจะปราศจากความรุนแรงและความอยุติธรรม ขอให้โลกของเราเต็มไปด้วยความยุติธรรมและสันติ เพราะนี่คือความหมายของพระอาณาจักรของพระเจ้า

• ขอให้เริ่มในจิตใจของเรา ในครอบครัวของเรา ในเขตวัดของเรา และสังคมที่เราอยู่ ขอพระเจ้า พระราชาแห่งสันติอวยพรทุกท่านครับ อ่านพระคัมภีร์นะครับ
o พระเจ้าไม่ยอมให้กับความอยุติธรรมของอาหับจริงๆ ครับ
o แต่พระเจ้าต้องการมากคือ “ความสำนึก ถ่อมตนและกลับใจ” ซึ่งเราเรียนรู้ได้จากพระคัมภีร์วันนี้เช่นกันครับ

• อาจจะถึงเวลาจริงๆที่เราต้องเสียใจ กับความผิดของเรามนุษย์ ความอยุติธรรมที่ได้กระทำ การกระทำกับบรรดาคนอ่อนแอกว่า คนยากไร้กว่าและถูกเอาเปรียบ... พ่อคิดว่าตัวอย่างอาหับที่เสียใจ อย่างน้อยทำให้เราเห็นพระเมตตาของพระเจ้าได้
o เมื่อกษัตริย์อาหับทรงได้ยินถ้อยคำเหล่านี้ พระองค์ทรงฉีกฉลองพระองค์ด้วยความทุกข์ ทรงสวมใส่เสื้อผ้ากระสอบ ไม่ทรงยอมเสวยพระกระยาหาร บรรทมทั้งๆที่ยังฉลองพระองค์ด้วยผ้ากระสอบ ทรงพระดำเนินโดยก้มพระเศียรแสดงความทุกข์ พระยาห์เวห์ตรัสถามเอลียาห์ชาวทิชบีว่า
o “ท่านสังเกตเห็นไหมว่าอาหับถ่อมตนลงต่อหน้าเราอย่างไร เพราะเขาได้ถ่อมตนลงต่อหน้าเรา เราจะไม่นำหายนะมาในช่วงชีวิตของเขา แต่จะนำหายนะมาสู่ราชวงศ์ของเขาในช่วงอายุบุตรของเขา”

• แต่พระเจ้าก็ไม่ทรงยอมให้กับความอยุติธรรมอยู่ดี เพราะราชวงศ์ของอาหับก็กระทำอยุติธรรมต่อไปไม่รู้จบ

• ศึกษาพระคัมภีร์ พ่อพบกว่า พระเจ้าไม่ทรงยอมจริงๆให้กับความอยุติธรรมที่คนหนึ่งๆกระทำกับคนยากจน การเอาเปรียบและทำร้ายทำลายโอกาสของคนยากจน...